hr award color

poligon
Wrocław

W filii Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu działają Samorząd Studencki oraz liczne koła naukowe zajmujące się działalnością badawczą i popularyzatorską. Reprezentaci kół naukowych uczestniczą w ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach naukowych.

sam wroclaw

SAMORZĄD STUDENTÓW We Wrocławiu

Zadaniem Rady Wydziałowej Samorządu Studentów Uniwersyetu SWPS we Wrocławiu jest wspieranie inicjatyw studenckich, współpraca z władzami uczelni, oraz organizacja wykładów, warsztatów, imprez i wyjazdów integracyjnych. Organizujemy m. in. „Psychonalia” – imprezę juwenaliową, która od poprzedniego roku odbywa się na terenie uczelni. Jednocześnie jesteśmy otwarci na wszelkie inicjatywy zaproponowane przez naszych studentów.

Kontakt: samorzad_wroclaw@swps.edu.pl
strona na FB »
WRO KN Reklamy

Koło Naukowe Psychologii Reklamy

Koło Psychologii Reklamy tworzą ludzie, których zainteresowania są związane z marketingiem, psychologią biznesu i reklamy. W kole działają trzy sekcje. Pierwszą z nich jest sekcja graficzna, która zajmuje się tworzeniem plakatów i kampanii na potrzeby działalności koła. Druga to sekcja badawcza, odpowiedzialna za przeprowadzanie badań związanych z reklamą, trzecia – sekcja konferencji – zajmuje się organizacją konferencji naukowych. Opiekunem naukowym koła jest dr hab. Agata Gąsiorowska, prof. Uniwersytetu SWPS.

Kontakt: psychologiareklamy@swps.edu.pl
strona na FB »
WRO KN Neuropsyche

Koło Naukowe Neuropsychologii

Celem koła jest umożliwienie jego członkom rozwijania i pogłębiania zainteresowań w dziedzinie neuropsychologii, neurokognitywistyki, szeroko rozumianej neuronauki, zdobywania umiejętności posługiwania się narzędziami używanymi w neuropsychologii, diagnozie i terapii neuropsychologicznej oraz popularyzacja wiedzy z tego zakresu. Opiekunem naszego koła jest dr Remigiusz Szczepanowski.

Kontakt: neuropsych@swps.edu.pl
depressed girl on window

Koło Naukowe Psychologii Klinicznej

Zajmujemy się poszerzaniem wiedzy teoretycznej oraz nabywaniem umiejętności praktycznych w zakresie szeroko rozumianej psychologii klinicznej. Nasze zainteresowania to między innymi: psychologia zdrowia, psychiatria, psychoterapia, seksuologia, interwencja kryzysowa, diagnostyka psychologiczna. Nasze cele realizujemy poprzez: organizację konferencji i warsztatów, wyjazdy na konferencje, spotkania z psychologami praktykami i psychoterapeutami, spotkania z osobami chorymi psychicznie, wyjazdy na obozy naukowe, udział w badaniach czy organizację wieczorów filmowych.

Kontakt: kpk.wroclaw@swps.edu.pl
strona na FB »
WRO KN Psychologii Pozytywnej

Koło Naukowe Psychologii Pozytywnej

Koło Naukowe Psychologii Pozytywnej zajmuje się tematyką szczęścia, czyli innymi słowy dobrostanem podmiotu. By zrozumieć to zjawisko korzystamy z najciekawszych teorii z zakresu psychologii pozytywnej i psychologii jakości życia. Ważne jest też dla nas wieloaspektowe podejście do tak złożonego problemu. Dlatego powstał cykl wykładów „Różne wymiary szczęścia”, który ma na celu przybliżenie perspektyw z jakich na tę kwestię patrzą naukowcy zajmujący się różnymi dyscyplinami psychologii, czy ogólniej, dyscyplinami naukowymi.

Kontakt: knpp.wroclaw@swps.edu.pl
grupa na FB »
WRO KN PSYCH SPORTU

Koło Naukowe Psychologii Sportu
i Rekreacji

Od lat nasze koło organizuje darmową konferencję Dni Psychologii Sportu, na której podczas 3 dni wypełnionych warsztatami oraz wykładami, uczestnicy mają możliwość otrzymania wiedzy zarówno od praktykujących psychologów jak i naukowców z dziedzin sportowych. Na przekroju tych wszystkich lat udało nam się współpracować m.in. z prof. Janem Blecharzem, Beatą Mieńkowską, Marcinem Kochanowskim, dr Dariusz Parzelskim, Aleksandrą Piechnik oraz wieloma innymi psychologami sportu, którzy również są członkami Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

Kontakt: kolo.sport.rekreacja@swps.edu.pl
grupa na FB »
WRO KN Psych Ewolucyjnej

KOło Naukowe Psychologii EwolucyjnejKontakt: knpe.wroclaw@swps.edu.pl
KAT KN Synergia

KOło Naukowe Synergia

Koło Naukowe Synergia pomaga realizować studentom II Wydziału Psychologii ich własne projekty badawcze i wspiera rozwój umiejętności prowadzenia badań studentów przez wspólne prowadzenie eksperymentów, organizowanie szkoleń z aktualnych metod wykorzystywanych w badaniach oraz spotkań z praktykami psychologii eksperymentalnej. Opiekunem koła jest dr Jakub Traczyk.

Kontakt: knsynergia.wroclaw@swps.edu.pl
diagram people

KOło Naukowe ant_y

Celem działalności koła jest nabywanie wiedzy z zakresu komunikacji, diagnozowanie problemów funkcjonujących w społeczeństwie i próba ich rozwiązania. To również działalność ogólnokreatywna od tworzenia projektów badawczych i naukowych do kreatywnych działań medialnych. Członkowie koła są aktywni na polu badawczymi organizacyjnym, biorą udział w konferencjach naukowych.

Kontakt: ant_y@swps.edu.pl
tablet

KOło Naukowe Fusion

Zdajemy sobie sprawę z tego, że w dzisiejszych czasach interakcja człowieka z technologią staje się równie istotna i częsta (a może nawet częstsza) niż z innymi ludźmi. W związku z tym interesuje nas badanie interakcji człowieka z komputerem w różnych jego formach. Próbujemy także dociekać tego, jak nowoczesne technologie i codzienne z nich korzystanie, wpływa na nasze umysły. Fusion zawarte w naszej nazwie tyczy się swoistej fuzji, połączenia człowieka z technologią. Jest ono nawiązaniem do współczesnego trendu w projektowaniu technologii, która jest tworzona dla człowieka - ma przede wszystkim spełniać jego potrzeby, pomagać mu i dopełniać podejmowane przez niego działania. W jej tworzeniu to właśnie człowiek jest postawiony w centrum. 

Kontakt: fusion.wroclaw@swps.edu.pl

money and globe

Naukowe Koło Psychologii EkonomicznejKontakt: adziewulska@st.swps.edu.pl
money and globe

Koło Naukowe Mindfulness
we Wrocławiu

Mindfulness uznawane jest za „trzecią falę terapii poznawczo-behawioralnej”. W ramach działalności koła chcemy pogłębiać i popularyzować wiedzę z zakresu redukcji stresu poprzez medytację. Naszym głównym celem jest propagowanie świadomego życia, uważności – mindfulness, „bycia tu i teraz”, które według badań naukowych skutkuje poprawą dobrostanu psychicznego.

Kontakt: mpogorzelska1@st.swps.edu.pl
pismo prywatne 2000

Pismo Prywatne

PP powstało 10 marca 2016 roku z chęci zrobienia czegoś ponad. Wspólnie. Piszemy o tym, o czym rozmawiamy przy kawie. Mamy apetyt na zmiany i nie lubimy stagnacji. Lubimy pisać. Rozmawiać i analizować. Doszukujemy się sensu, powodów, impulsów. Opiekunem projektu jest red. Tomasz Wołodźko - mentor i siewca pomysłów.

www.pismoprywatne.pl, Strona na FB »
WRO Student TV

Student TV

StudenTv to młoda telewizja studencka, którą tworzy grupa 26 osób. Telewizją opiekuje się dziennikarka Magdalena Pawlinow, która ma wieloletnie doświadczenie w tym zawodzie. Na cotygodniowych spotkaniach studenci uczą się techniki operatorskiej oraz umiejętności dziennikarskich. Podczas wykonywania projektów w praktyce realizowane są również zadania z zakresu sztuki filmowej (pisanie scenariusza czy reżyserowanie). Przygotowujemy też materiały o charakterze wizerunkowym – reklamowym i promocyjnym.

Filmy na YT »
Piu Mosso

Zespół Wokalny Piú Mosso

Zespół Wokalny Piú Mosso działa od 2012 roku początkowo przy Katedrze Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego, obecnie przy Filii Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu. Tworzony przez młodych muzyków, których łączy wspólne zamiłowanie do śpiewania i wieloletnia znajomość. Śpiewają w nim studenci, a także absolwenci różnych uczelni akademickich Wrocławia.
Zespół wykonuje głównie pieśni sakralne z różnych epok, muzykę dawną, można jednak również usłyszeć współczesne kompozycje, a także różnego rodzaju aranżacje znanych utworów.

strona www »