hr award color

poligon
Wrocław

Na II Wydziale Psychologii działa 5 samodzielnych katedr zajmujących się różnymi obszarami psychologii: psychologią społeczną, historyczną, polityczną, ekonomiczną, poznawczą, kliniczną, zdrowia i rehabilitacji, oraz Katedra Nauk Humanistycznych.

Katedra Psychologii Społecznej

Zainteresowania badawcze członków zespołu mają bardzo szeroki zakres: od problemu zmiany postaw i technik wpływu społecznego, poprzez badania uprzedzeń i stereotypów, analizy psychologiczne oszustw i oszustów, problem pogranicza i patologii społecznych, analizy systemów demokratycznych, aż do neuromarketingu i filozoficznych podstaw psychologii.

 

Katedra Psychologii i Socjologii Historycznej

Pracownicy katedry prowadzą zajęcia dydaktyczne z psychologii historycznej i politycznej oraz rozmaite seminaria, również magisterskie, ćwiczenia i zajęcia fakultatywne ze studentami psychologii. Regularnie organizują spotkania seminaryjne – interdyscyplinarne fora dyskusyjne, w których uczestniczą wychowankowie pracowników katedr, absolwenci Uniwersytetu SWPS oraz naukowcy z innych instytucji badawczych.

 

Katedra Psychologii Ekonomicznej
258 Tomasz Zaleskiewicz

kierownik: prof. dr hab. Tomasz Zaleśkiewicz

Zespół pracowników Katedry Psychologii Ekonomicznej zajmuje się badaniami z obszarów: psychologii pieniądza, psychologii giełdy i inwestowania, gier ekonomicznych oraz psychologii ryzyka i podejmowania decyzji. Przy katedrze działa Centrum Badań nad Zachowaniami Ekonomicznymi oraz Studenckie Koło Naukowe Psychologii Ekonomicznej.

 

Katedra Psychologii Poznawczej i Różnic Indywidualnych
258 czeslaw nosal

kierownik: prof. dr hab. Czesław Nosal

Pracownicy katedry prowadzą podstawowe badania w takich obszarach, jak: świadomość, style poznawcze, intuicja, inteligencja, poznawcze starzenie się, inklinacje uwagi i pamięci, neurokognitywistyka, podejmowanie decyzji oraz myślenie strategiczne i twórcze.

 

Katedra Psychologii Klinicznej, Zdrowia i Rehabilitacji
someone

kierownik: dr Dorota Stasik

Członkowie katedry realizują projekty naukowe, w których analizują psychologiczne problemy zdrowia i choroby, sprawności i niepełnosprawności. Badają różne aspekty jakości życia, radzenie sobie z trudnościami, zachowania związane ze zdrowiem. Odkrywają znaczenie procesów regulujących nasze zachowania, wpływ procesów globalizacji oraz zagrożenia chorobami cywilizacyjnymi.

Katedra Nauk Humanistycznych
someone

kierownik: prof. dr hab. Dariusz Galasiński

Główny kierunek działalności członków katedry to badania związane z doświadczeniem choroby psychicznej oraz praktyk psychiatrycznych. Największe projekty dotyczą badania nad ojcostwem w kontekście choroby psychicznej oraz badania nad reprezentacją samobójstwa w dyskursie pacjentów hospitalizowanych z powodu myśli i czynów samobójczych oraz psychiatrów i psychologów sprawujących nad nimi opiekę.