hr award color

poligon
Wrocław

Rada Wydziału jest ciałem kolegialnym złożonym z pracowników, doktorantów i studentów. Podejmuje decyzje we wszystkich najważniejszych sprawach dotyczących funkcjonowania wydziału. Ustala ogólne kierunki działalności jednostki, uchwala plany studiów, programy kształcenia oraz specjalności oferowane w ramach prowadzonych kierunków, opracowuje projekty doskonalenia procesu dydaktycznego.

Przewodniczący

 • prof. dr hab. Tomasz Zaleśkiewicz

Członkowie

 • prof. dr hab. Dariusz Doliński
 • prof. dr hab. Maciej Dymkowski
 • prof. dr hab. Dariusz Galasiński
 • prof. dr hab. Leszek Koczanowicz
 • prof. dr hab. Aleksandra Łuszczyńska
 • prof. dr hab. Czesław Nosal
 • dr hab. Katarzyna Byrka, prof. Uniwersytetu SWPS
 • dr hab. Agata Gąsiorowska, prof. Uniwersytetu SWPS
 • dr hab. Krzysztof Jaskułowski, prof. Uniwersytetu SWPS
 • dr hab. Anne Kouvonen, prof. Uniwersytetu SWPS
 • dr hab. Rafał Krzysztof Ohme, prof. Uniwersytetu SWPS
 • dr hab. Remigiusz Szczepanowski, prof. Uniwersytetu SWPS
 • dr Ralf Schwarzer, prof. Uniwersytetu SWPS
 • dr Julita Koszur
 • dr Jakub Traczyk
 • dr Dorota Stasik
 • mgr Wojciech Kamiński

Przedstawiciele

 • niesamodzielnych pracowników naukowo-dydaktycznych:
  dr Agata Sobków
 • pracowników administracyjnych:
  mgr Marta Liszkowska
 • doktorantów:
  mgr Jakub Kuś
 • studentów:
  Anna Marciniak, Zofia Szczuka, Patryk Napieraj, Przemysław Korotusz, Karolina Proszkowska