hr award color

poligon
Wrocław
Centrum Badań nad Zachowaniami Ekonomicznymi

Centrum prowadzi badania naukowe z zakresu szeroko pojętej psychologii ekonomicznej i ekonomii behawioralnej, m.in. podejmowanie decyzji, percepcja ryzyka finansowego, psychologia zachowań przedsiębiorczych, zachowania na giełdzie, dokonywanie wyborów w kontekście społecznym, neuroekonomia, psychologia decyzji kadrowych, czy też psychologia przywództwa czy zachowanie w grach ekonomicznych.

Pracownicy centrum współpracują nie tylko z badaczami z całego świata, lecz także organizacjami biznesowymi oraz stowarzyszeniami inwestorów giełdowych, analitykami finansowymi oraz menedżerami. Oferują szkolenia z zakresu psychologii biznesu i organizują wykłady otwarte.

258 Tomasz Zaleskiewicz

kierownik:

prof. dr hab. Tomasz Zaleśkiewicz

 
Centrum Badań Stosowanych nad Zdrowiem i Zachowaniami Zdrowotnymi

Center for Applied Research on Behavior and Health (CARE-BEH) zajmuje się prowadzeniem badań, tworzeniem i ewaluacją interwencji, mających na celu odkrycie czynników psychospołecznych, które wyjaśniają podejmowanie i utrzymywanie zachowań zdrowotnych oraz zapobiegają nawrotom do starych nawyków.

Ponadto pracownicy centrum próbują wyjaśnić, jak podwyższyć jakość życia i adaptację do choroby. Koncentrują się na czynnikach, które można modyfikować, a więc na ludzkich umiejętnościach, sieciach wsparcia społecznego, a przede wszystkim przekonaniach (własna skuteczność, przekonania o chorobie, wiek subiektywny, wzrost potraumatyczny, przekonania na temat jedzenia, przekonania rodziców o dzieciach i dzieci o rodzicach).

258 Aleksandra Luszczynska

kierownik:

prof. dr hab. Aleksandra Łuszczyńska