hr award color

poligon
Wrocław

 

II Wydział Psychologii we Wrocławiu znajduje się w czołówce polskich ośrodków badawczych. W 2010 roku został uznany przez MNiSW za najlepszą jednostkę naukową w dziedzinie nauk społecznych. W 2013 roku otrzymał prestiżową kategorią A+, przyznawaną najwybitniejszym instytucjom w kraju. Posiada uprawnienia doktorskie i habilitacyjne w dyscyplinie psychologia oraz wyróżniającą ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

pamperki
biret
pracownicy
eureka
hajs
1654studentów
2116absolwentów
163pracowników dydaktycznych
38projektów badawczych realizowanych w 2016 r.
7.5miliona zł na projekty badawcze w 2016 r.

 

 

Władze wydziału

 

258 katarzyna byrka new

dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS

Katarzyna Byrka

Dziekan
dziekan.wroclaw@swps.edu.pl

258 Agata Gasiorowska

dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS

Agata Gąsiorowska

Prodziekan ds. nauki i rozwoju
agata.gasiorowska@swps.edu.pl

258 Julita Koszur

dr

Julita Koszur

Prodziekan ds. dydaktycznych
julita.koszur@swps.edu.pl

258 Tomasz Zaleskiewicz

prof. dr hab.

Tomasz Zaleśkiewicz

Pełnomocnik ds. Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich
tomasz.zaleskiewicz@swps.edu.pl

258 Jakub traczyk

dr

Jakub Traczyk

Pełnomocnik ds. studenckich
jakub.traczyk@swps.edu.pl

 

Dydaktyka

Wydział kształci przyszłych psychologów klinicznych zajmujących się profilaktyką, diagnostyką i terapią zaburzeń psychicznych oraz psychologów biznesu specjalizujących się w rozwoju pracowników, zarządzaniu zasobami ludzkimi i zwiększaniu konkurencyjności organizacji. Absolwenci studiów magisterskich mają możliwość kontynuowania ścieżki naukowej w zakresie psychologii na Interdyscyplinarnych Studiach Doktoranckich.

Studia na najwyższym poziomie

Od lat wraz z dwoma wiodącymi ośrodkami edukacyjnymi w Polsce – Uniwersytetem Warszawskim i Uniwersytetem Jagiellońskim – nasza uczelnia otwiera listę najlepszych szkół wyższych w kraju prowadzących studia psychologiczne. Według rankingu „Perspektyw” z 2016 roku wrocławski wydział należy do grona 5 najlepszych ośrodków kształcących na tym kierunku. Więcej informacji »

Program studiów spełnia wymagania Europejskiego Certyfikatu Psychologa EuroPsy, który w wielu krajach europejskich definiuje zawód psychologa i reguluje dostęp do jego wykonywania.

Wyróżniająca ocena PKA

O jakości studiów psychologicznych prowadzonych na wydziale świadczy wyróżniająca ocena Polskiej Komisji Akredytacyjnej, przyznana w 2016 roku. Doceniono wysoki poziom kształcenia, kwalifikacje kadry naukowo-dydaktycznej oraz stopień zaawansowania badań naukowych pracowników wydziału. Więcej informacji »

Specjalizacja w psychologii klinicznej

Wydział jest jedynym ośrodkiem w południowo-zachodniej Polsce, który posiada uprawnienia do prowadzenia specjalizacji w dziedzinie psychologii klinicznej dla magistrów psychologii (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie uzyskiwania tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia). Więcej informacji »

Uprawnienia doktorskie i habilitacyjne

Wydział posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora oraz stopnia doktora habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie psychologia. Dotychczas wypromował 19 doktorów i 10 doktorów habilitowanych (stan na 2.01.2017). Więcej informacji »

Studia doktoranckie

Wydział prowadzi interdyscyplinarne studia doktoranckie w zakresie psychologii, przygotowane nie tylko z myślą o absolwentach wydziałów psychologii, lecz także osobach, które ukończyły inne kierunki studiów i zamierzają doskonalić swoje umiejętności teoretyczne i badawcze w zakresie psychologii. Więcej informacji »

Wybitni badacze i doświadczeni praktycy

Studenci współpracują z naukowcami oraz praktykami znanymi w kraju i za granicą, takimi jak: prof. Stanisław Kowalik zajmujący się psychologią rehabilitacji oraz stosowaną psychologią społeczną, prof. Helena Sęk – ekspert w dziedzinie psychologii klinicznej, prof. Dariusz Doliński – autorytet w psychologii zachowań społecznych oraz psychologii emocji i motywacji, prof. Tomasz Zaleśkiewicz – specjalista w zakresie psychologii ekonomicznej, oraz prof. Ralf Schwarzer – jeden z najwybitniejszych psychologów zdrowia.

Na wydziale pracują także laureaci programu MISTRZ Fundacji na rzecz Nauki Polskiej  filozof prof. Leszek Koczanowicz oraz psycholog zdrowia prof. Aleksandra Łuszczyńska, której badania cieszą się międzynarodowym uznaniem.  

Nauka i badania

Wydział jest prężnie rozwijającym się centrum naukowym. Po niespełna 10 latach działalności znalazł się w elitarnym gronie 4% najlepszych instytucji badawczych w kraju. W zestawieniu MNiSW pokonał 92 jednostki uniwersyteckie. Obecnie jest najwyżej ocenianym ośrodkiem prowadzącym badania w zakresie nauk humanistycznych i społecznych.

Wyróżniająca kategoria A+

Wydział należy do grona najbardziej prestiżowych jednostek naukowych wyróżnionych kategorią A+. Według oceny parametrycznej MNiSW z 2017 roku jest to najlepszy ośrodek w kraju prowadzący badania w obszarze nauk społecznych – wydział pokonał wiele wybitnych instytucji badawczych i znamienitych ośrodków uniwersyteckich. Podtrzymał zatem swoją silną pozycję z 2013 roku. Więcej informacji »

Najlepszy wydział nauk społecznych w Polsce

W ocenie parametrycznej przeprowadzonej przez MNiSW w 2010 roku wydział otrzymał pierwszą kategorię z najwyższą liczbą punktów wśród wszystkich jednostek uczelni publicznych i niepublicznych oraz instytutów Polskiej Akademii Nauk prowadzących badania w zakresie nauk społecznych.

Specjalistyczne pomieszczenia laboratoryjne

Studenci i naukowcy mają do dyspozycji nowoczesną salę fokusową do przeprowadzania badań jakościowych. Część zajęć odbywa się z profesjonalnym laboratorium neuropsychologicznym wyposażonym w zaawansowaną aparaturę do badań psychofizjologicznych (EEG, GSR), okulograficznych (eye-tracker) i behawioralnych (Cedrus Response Pad).

Badania na najwyższym poziomie

Naukowcy z wydziału aktywnie pozyskują środki na prowadzenie badań. W 2016 roku realizowali 38 projektów na kwotę ponad 7,5 mln zł. Analizowali takie zagadnienia, jak: symboliczna natura pieniądza, nadwaga wśród dzieci, podejmowanie decyzji w warunkach ryzyka oraz zachowania kompensacyjne i zniekształcenia poznawcze. Baza projektów »

W ramach działalności statutowej wydział organizuje wykłady otwarte i panele dyskusyjne, dofinansowuje publikacje, kupuje sprzęt oraz środki niezbędne do realizacji badań. W minionym roku na ten cel otrzymał wsparcie w wysokości ponad 400 tys. zł.

Centra badawcze

Od wielu lat na wydziale funkcjonuje Centrum Badań nad Zachowaniami Ekonomicznymi, które prowadzi prace naukowe z zakresu szeroko pojętej psychologii ekonomicznej i ekonomii behawioralnej.

Z kolei Centrum Badań Stosowanych nad Zdrowiem i Zachowaniami Zdrowotnymi realizuje projekty mające na celu odkrycie czynników psychospołecznych wyjaśniających podejmowanie i utrzymywanie zachowań zdrowotnych.

Kontakty

Dziekanat

Uniwersytet SWPS, Filia we Wrocławiu
ul. Ostrowskiego 30b, 53-238 Wrocław, pok. 05

Godziny pracy

  • poniedziałek: zamknięte
  • wtorek-piątek: 10.00-15.00
  • sobota (zjazdowa): 8.30-15.30
    ​W dniach ​30 marca (piątek) i 31 marca (sobota) Dziekanat będzie nieczynny.

Sekretariat dziekana

Uniwersytet SWPS, Filia we Wrocławiu
ul. Ostrowskiego 30b, 53-238 Wrocław, pok. 24

Godziny pracy

  • poniedziałki-piątki: 10.00-16.00
  • soboty, niedziele: nieczynne