hr award color

poligon
Warszawa
Akademickie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych

AKCES (Akademickie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznej) to interdyscyplinarna jednostka, która systematyzuje oraz rozwija działania prowadzone od kilku lat przez pracowników Wydziału Psychologii SWPS, w tym Katedry Układów Złożonych: dr Katarzynę Winkowską-Nowak – kierownika projektów, prof. Andrzeja Nowaka (opiekuna merytorycznego), dr Agatę Zabłocką-Bursa, dr Wojciecha Borkowskiego, mgr Lan Bui-Wrzosińską, mgr Wiesława Bartkowskiego.

Centrum koncentruje się na działaniach, których celem jest wprowadzanie pozytywnej i trwałej zmiany w nauczaniu matematyki i wykorzystanie nowych technologii informacyjnych w nauczaniu. 

strona www »

258 katarzyna winkowska

kierownik:

dr Katarzyna Winkowska-Nowak

 
Centrum Innowacji

Centrum Innowacji jest miejscem, gdzie przedstawiciele biznesu, organizacji pozarządowych i samorządowcy mogą się spotkać z naukowcami i studentami, aby realizować wspólne projekty. Wiedza naukowa łączy się tu z praktycznym, skutecznym działaniem. Zespół składa się z osób o różnych doświadczeniach praktycznych i perspektywach badawczych. Ważnym celem centrum jest obserwacja i badanie aktualnych trendów społecznych i technologicznych.

strona www »

258 konrad maj

kierownik:

dr Konrad Maj

 
Interdyscyplinarne Centrum Stosowanych Badań Poznawczych

 

ICACS (Interdisciplinary Center for Applied Cognitive Studies) prowadzi międzynarodowe badania dotyczące funkcjonowania człowieka w szeroko zdefiniowanym obszarze podstawowych i złożonych procesów poznawczych, takich jak uwaga, pamięć robocza, procesy rozumowania i podejmowania decyzji. Główne obszary stosowanych badań poznawczych to problematyka zmian funkcjonowania poznawczego w starszym wieku psychopatologia poznawcza, poznanie społeczne oraz poznawcza i kliniczna neuronauka.

Obok tradycyjnych metod badawczych ICACS wykorzystuje dwa rodzaje okulografów – aparatury do pomiarów ruchów gałek ocznych oraz aparaturę do pomiaru aktywności mózgu – EEG, 64 kanałowy elektroencefalograf.

strona www »

258 grzegorz sedek

kierownik:

prof. dr hab. Grzegorz Sędek

ICACS logo
Laboratorium Psychofizjologii Obwodowej

 

W laboratorium prowadzone są badania nad psychofizjologicznymi korelatami procesów poznawczych, czyli nad pamięcią, uwagą, podejmowaniem decyzji oraz procesów motywacyjnych afektywnych, takich jak lęk, poszukiwanie nagrody, unikanie ryzyka. Pracownia dysponuje sprzętem firm BIOPAC i Coulbourn Instruments do mierzenia przewodnictwa skóry, napięcia mięśni, parametrów oddychania i aktywności sercowo-naczyniowej.

258 grzegorz sedek

kierownik:

dr Michał Olszanowski


Ośrodek Badań Okulograficznych

Ośrodek Badań Okulograficznych jest instytucją siostrzaną do Eye Tracking Laboratory prowadzonego w Clemson University, USA, przez prof. Andrew T. Duchowskiego. Posiada kilkanaście specjalistycznych okulografów, dzięki czemu naukowcy i studenci mają dostęp do specjalistycznego oprzyrządowania stosowanego coraz częściej w psychologii, jak również w badaniach z pogranicza różnych dziedzin naukowych.

Na Uniwersytecie SWPS w Warszawie powstało także laboratorium edukacyjne do nauki metody okulograficznej umożliwiające studentom zapoznanie się z praktyką badań polegających na śledzeniu ruchów gałek ocznych. Podobne laboratoria edukacyjne znajdują się zaledwie w kilku ośrodkach akademickich na świecie.

258 krzysztof krejtz

kierownik:

dr Krzysztof Krejtz

 

Jednostki wspierające naukę i badania

Centrum Technik Pomiaru Psychologicznego

Centrum Technik Pomiaru Psychologicznego zajmuje się wszystkim, co wiąże się testami i kwestionariuszami psychologicznymi i szerzej – diagnozą psychologiczną świadczoną. Centrum nie gromadzi arkuszy testowych, ale pomaga uzyskać informację o dostępnych w Polsce technikach. Ponadto służy pomocą wtedy, gdy powstaje wątpliwość w zakresie wyboru tekstu lub jego modyfikacji. Doradza, w jaki sposób skontaktować się z autorem danej techniki i jak zabiegać o publikację własnego narzędzia.

Centrum prowadzi także diagnozy, rekrutacje oraz badania testowe na rzecz podmiotów zewnętrznych. Możliwe jest opracowanie dedykowanych danej instytucji czy firmie technik oceny ludzi lub procesów.

someone

kierownik:

dr Magdalena Kaczmarek

 
Laboratorium Badań Eksperymentalnych

Laboratorium Badań Eksperymentalnych to miejsce pracy badaczy zainteresowanych eksperymentami z użyciem komputerowych technik pomiaru. Laboratorium oferuje dostęp do indywidualnych stanowisk badawczych wyposażonych w najbardziej popularne programy do prowadzenia badań (e-prime i inquisit). Do dyspozycji studentów i pracowników Uczelni są komputery stacjonarne i tablety.

Osoby zainteresowane badaniami internetowymi mogą korzystać z udostepnionej na szkolnym serwerze platformy ankietowej. Szczegółowe informacje o działalności LBE można znaleźć na stronie Laboratorium.

strona www »

someone

kierownik:

mgr Błażej Mroziński


Laboratorium EEG

Laboratorium EEG umożliwia przeprowadzanie interdyscyplinarnych badań, w których zachodzi potrzeba pomiaru bioelektrycznej aktywności mózgu. Na wyposażeniu pracowni znajdują się trzy 64-kanałowe wzmacniacze EEG: jeden z czepkiem wodnym firmy EGI oraz dwa z elektrodami żelowymi wyposażonymi w przedwzmacniacze, które redukują znacznie zakłócenia podczas pomiaru: wzmacniacz EEG firmy BrainProducts oraz wzmacniacz EEG firmy Neuroscan sprzężony z okulografem Eye Link.

someone

kierownik:

dr hab. Aneta Brzezicka, prof. Uniwersytetu SWPS