hr award color

poligon
Warszawa

 

Wydział skupia wybitnych profesorów należących do czołówki polskiego prawa, specjalistów cieszących się międzynarodowym uznaniem, praktyków z wieloletnim doświadczeniem. Prowadzi nowoczesne studia prawnicze o profilu praktycznym, nagrodzone przez MNiSW w konkursie na najbardziej innowacyjne programy kształcenia. Posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk prawnych.

pamperki
biret
pracownicy
eureka
hajs
838studentów
487absolwentów
76pracowników dydaktycznych
7projektów badawczych realizowanych w 2016 r.
450tysięcy zł na projekty badawcze w 2016 r.

 

 

Władze wydziału

 

258 gardocka teresa

dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS

Teresa Gardocka

Dziekan
tgardocka@swps.edu.pl

258 Katarzyna Antolak

dr

Katarzyna Antolak-Szymanski

Prodziekan ds. dydaktycznych
kantolak@swps.edu.pl

258 dariusz jagiello

dr

Dariusz Jagiełło

Prodziekan ds. nauki
djagiello@swps.edu.pl

258 pawel kowalski

dr

Paweł Kowalski

Prodziekan ds. organizacyjnych
pkowalski@swps.edu.pl

258 Jacek Sobczak

prof. dr hab.

Jacek Sobczak

Członek Kolegium Dziekańskiego ds. Wydawniczych
Redaktor Naczelny Themis Polska Nova
jmwsobczak@gmail.com

Dydaktyka

Wydział kształci prawników – znawców prawa cywilnego, karnego, gospodarczego i międzynarodowego, oraz specjalistów do spraw bezpieczeństwa wewnętrznego, przygotowanych do zarządzania sytuacją kryzysową, zwalczania cyberterroryzmu i zapewniania bezpiecznej komunikacji lądowej, morskiej oraz powietrznej. W ofercie wydziału znajduje sie także innowacyjny kierunek Prawo w biznesie, na którym studenci zdobywają wiedzę w zakresie regulacji prawnych obrotu gospodarczego oraz organizacji i funkcjonowania przedsiębiorstw.
Zobacz pełną ofertę dydaktyczną wydziału »

Adepci prawa poznają warsztat pracy prawnika już podczas studiów. Pierwsze doświadczenia zawodowe zdobywają w Studenckiej Poradni Prawnej. W ramach cyklicznych spotkań „O prawie przy kawie” omawiają prawne aspekty spraw nagłaśnianych w mediach. Działają w Kole Naukowym Crimen Imperfecta, Kole Naukowym Prawa Publicznego „Causa Publica” oraz Kole Naukowym Komparatystyki Prawniczej. 

Praktyczne studia wyróżnione przez MNiSW

Prawo na Uniwersytecie SWPS to jedyne studia prawnicze w Polsce wyróżnione przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w konkursie na najlepsze programy kształcenia. Doceniono nowoczesny model nauczania, praktyczny profil studiów, gotowość dostosowywania dydaktyki do potrzeb studenta, jakość oferowanych praktyk oraz skalę współpracy z pracodawcami.

Wydział otrzymał 1 milion zł na realizację innowacyjnych założeń programowych i dalsze doskonalenie oferty dydaktycznej. Studia znalazły się wśród 13 nowatorskich programów o profilu praktycznym w kraju. Więcej informacji »

Indywidualna praca z tutorem

Adepci prawa otrzymują wsparcie tutora, który pomaga w wyborze odpowiedniej ścieżki kaształcenia, dostosowanej do indywidualnych zainteresowań, potrzeb i planów zawodowych studentów. Praktyczny program kształcenia, kontakt z najlepszymi prawnikami w kraju i praca z tutorem stanowią znakomite przygotowanie do egzaminów na aplikację.

Specjaliści z wieloletnim doświadczeniem

Zajęcia prowadzą sędziowie, adwokaci, radcy prawni i analitycy ds. bezpieczeństwa międzynarodowego, m.in. profesorowie Jacek Sobczak – sędzia Sądu Najwyższego, Andrzej Szlęzak – senior partner w kancelarii prawnej Sołtysiński, Kawecki & Szlęzak, Witold Wołodkiewicz – światowej sławy specjalista w zakresie prawa rzymskiego, Lech Gardocki – były Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego w latach 1998-2010, Ryszard Czerniawski – były zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich, oraz Bronisław Sitek – były prezes Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa.

Studencka Poradnia Prawna

Przy wsparciu doświadczonych prawników studenci udzielają porad prawnych osobom, których sytuacja materialna nie pozwala na zasięgnięcie odpłatnej pomocy adwokata lub radcy prawnego. Pomagają interpretować sytuację prawną klienta w oparciu o obowiązujące przepisy, analizować umowy oraz sporządzać projekty pism procesowych. Więcej o poradni »

Specjalistyczna baza prawnicza

Studenci mogą korzystać z profesjonalnych systemów informacji prawnej: LEX oraz Legalis. W celu rozbudowy zbiorów bibliotecznych nawiązano ścisłą współpracę z dwoma ważnymi wydawnictwami prawniczymi: Wolters Kluwer Polska oraz LexisNexis. Obecnie liczba pozycji książkowych zakupionych z myślą o studentach prawa wynosi 12 tys. egzemplarzy.

W czołówce wydziałów prawa

Według rankingu „Perspektyw” z 2017 roku Uniwersytet SWPS zajmuje 3. miejsce wśród niepublicznych szkół wyższych prowadzących studia na kierunku prawo.

Wysoką pozycję uczelni potwierdzają także coroczne zestawienia dziennika „Rzeczpospolita”. W 2017 roku Wydział Prawa zajął 3. lokatę wśród niepublicznych ośrodków nauk prawnych. Doceniono potencjał naukowy jednostki oraz jakość kształcenia na wydziale. Więcej informacji »

Nauka i badania

Wydział Prawa jest ważnym ośrodkiem nauk prawnych. W latach 2013-2015 otrzymał dofinansowanie Narodowego Centrum Nauki na kwotę ponad 2,2 mln zł, zajmując 4. miejsce pod względem wysokości przyznanych środków wśród wszystkich wydziałów prawa w Polsce.

W czołówce jednostek niepublicznych

Działalność naukowa pracowników wydziału została pozytywnie zaopiniowana przez MNiSW. W ocenie potencjału badawczo-rozwojowego przeprowadzonej w 2017 roku wydział uzyskał kategorię B, podtrzymując tym samym notę z 2013 roku. Więcej informacji »

Projekty badawcze

Wydział prowadzi działalność badawczą w zakresie ochrony praw człowieka, kondycji zawodów prawniczych i wolności środków społecznego przekazu. Wśród realizowanych projektów można wymienić badanie polskich rodzin w Irlandii oraz analizę kwestii związanych z otwarciem i wykonaniem testamentu w prawie justyniańskim. Baza projektów »

Założenia do Ustawy 2.0

Konsorcjum stworzone przez Wydział Prawa wraz z Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie i Collegium Civitas przygotowało znalazło się w gronie laureatów konkursu na opracowanie szczegółowych założeń do nowej ustawy o szkolnictwie wyższym. Zespołowi przewodniczy prof. Hubert Izdebski, dyrektor Instytutu Prawa Uniwersytetu SWPS. Więcej informacji o projekcie »

Periodyk „Themis Polska Nova”

„Themis Polska Nova” to przedsięwzięcie wydawnicze Wydziału Prawa. Pismo poświęcone jest kwestiom stanowiącym problematykę badawczą pracowników naukowych jednostki. Swoim zasięgiem rzeczowym obejmuje cały system prawny. Czytelnik znajdzie tam zagadnienia prawa medycznego, ochrony zabytków, prawa mniejszości oraz prawa własności intelektualnej. 
Więcej informacji »

Periodyk „Law and Forensic Science”

„Law and Forensic Science” podejmuje bieżące tematy z zakresu szeroko rozumianego prawa oraz szybko rozwijającej się dziedziny medycyny sądowej. Pismo powstało z myślą o udostępnieniu wykładowcom akademickim, studentom, a także praktykującym prawnikom i lekarzom sądowym nowoczesnego periodyku naukowego o międzynarodowym zasięgu. Większość artykułów publikowana jest w języku angielskim, pozostałe są opatrzone angielskimi abstraktami.
Więcej informacji »

Awanse naukowe

Uprawnienia doktorskie

Wydział posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk prawnych w dyscyplinie prawo przyznane przez Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów w 2012 roku. Dotychczas na wydziale wypromowano 26 doktorów (stan na 2.01.2017).  Więcej informacji »

Seminaria doktorskie

Wykładowcy z wydziału opracowali specjalistyczny program seminariów doktorskich, dla osób, które wiążą swoją karierę ze zdobyciem stopnia doktora nauk prawnych i chcą pogłębić wiedzę na poziomie studiów III stopnia. Program seminariów »

Kontakty

Dziekanat

Uniwersytet SWPS, Wydział Prawa
ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa, pok. 201

Godziny pracy

 • niedziela, poniedziałek: nieczynne
 • wtorek: 10.00-16.00
 • środa, piątek: 10.00-14.00
 • czwartek: 12.00-16.00
 • sobota (zjazdowa): 9.00-15.00

dyżury w okresie okołoświątecznym:

 • 30.03.2018 r. godz. 10.00-13.00
 • 04-06.04.2018 r. godz.10.00-13.00

W pozostałych dniach w tym okresie dziekanat będzie zamknięty

 

 • telefon jest odbierany w godzinach pracy dziekanatu

Biuro Dziekana

Uniwersytet SWPS, Wydział Prawa
ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa, pok. 205

 • telefon: 22 517 96 07
 • e-mail: sekretariat.wpins@swps.edu.pl

Godziny pracy

 • poniedziałki-piątki: 9.00-16.00