hr award color

poligon
Warszawa

W ramach kolejnego wykładu z serii „Wyzwania Humanistyki XXI wieku” dr Cindy Harmon-Jones, na co dzień pracująca na University of New South Wales, wygłosi wykład dotyczący różnych metod pomiaru emocji oraz ich wpływu na modele emocji. Wykład odbędzie się 23 maja 2016 r. na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. 

Różne koncepcje dotyczące struktury emocji, które prezentują badacze tego zagadnienia, są przedmiotem gorących dyskusji. Częściowo może to wynikać z doboru metod wykorzystywanych do pomiaru emocji. Na przykład wartościowanie pozytywne lub negatywne łatwo podlega wpływowi samooceny. Natomiast parametry motywacji (gotowość do podjęcia działań i unikanie działań) oraz akceptacja i odrzucenie uwidaczniają się, gdy emocje są mierzone w inny sposób, np. gdy badania psychologiczne są nagrywane lub podczas obserwacji wyrazu twarzy. 

emocje

Pomimo że niektórzy naukowcy preferują podejście wymiarowe do emocji, dane pochodzące z neuronauki afektywnej, badań wyrazu twarzy oraz psychologii rozwojowej wskazują na teorię podstawowych emocji. Podczas wykładu zaprezentowany będzie również wkład metody wielokrotnego pomiaru do rozumienia emocji oraz dane potwierdzające użyteczność nowego narzędzia do samooceny.

Abstract:

Conceptions of the structure of emotions are hotly debated and differ between emotion theorists. This may be partially due to the methods by which emotions are measured. Valence (positivity vs. negativity) is highly accessible to self-report. However, the dimensions of motivational direction (approach vs. avoidance) and attention (acceptance vs. rejection) become more salient when emotions are measured in other ways, as by physiological recordings or perceptions of facial expressions. Although some scientists favor a dimensional approach to emotion, evidence from affective neuroscience, facial expressions, and developmental psychology supports a discrete emotions perspective. This talk will cover the contributions to an understanding of emotions provided by the use of multiple measures, and will present data validating a new self-report instrument.

Prowadząca 

Cindy Harmon Jones pic 1Cindy Harmon-Jones – adiunkt na University of New South Wales. Przedmiotem jej badań naukowych są głównie: emocje, motywacja, dysonans poznawczy. Laureatka nagrody Saul Sells Research Excellence Award (2011). Autorka prawie 50 prac naukowych, wśród których najczęściej cytowanymi są m.in.: „Anger, coping, and frontal cortical activity: The effect of coping potential on anger-induced left frontal activity”, „Testing the action-based model of cognitive dissonance: The effect of action orientation on postdecisional attitudes”, „Proneness to hypomania/mania symptoms or depression symptoms and asymmetrical frontal cortical responses to an anger-evoking event”.

Termin i miejsce:

  • 23 maja 2016 roku godz. 17.30
  • Uniwersytet SWPS, ul. Chodakowska 19/31, aula prof. T. Tomaszewskiego (214)
  • Wykład będzie prowadzony w języku angielskim