hr award color

poligon
Usługi

Centrum Współpracy z Biznesem przy Uniwersytecie SWPS, prowadzi działalność konsultingową, badawczą i szkoleniową na rzecz biznesu i sektora publicznego.
Celem Centrum jest dostarczenie klientom kompleksowych usług ukierunkowanych na szeroko rozumiany rozwój biznesu oraz podniesienie jakości funkcjonowania instytucji publicznych.
Dzięki ogromnej wiedzy opartej na wynikach badań naukowych i społecznych oraz dużemu doświadczeniu naszych ekspertów skutecznie wspieramy biznes w rozwoju i realizacji jego potrzeb. Wypracowujemy rozwiązania dostosowane do specyfiki działalności naszych klientów.

Obszar działań i specjalizacje

EDUKACJA I ROZWÓJ

 • Psychologia zmiany zachowań
 • Motywowanie
 • Budowanie zaangażowania
 • Zarządzanie stresem
 • Komunikacja
 • Zarządzanie sytuacją kryzysową
 • Budowanie zespołu
 • Negocjacje i mediacje
 • Zarządzanie zmianą
 • Asertywność
 • Prewencja wypalenia zawodowego

BADANIA

Skierowane do pracowników:

 • Satysfakcja pracowników
 • Poczucie szczęścia
 • Zaangażowanie i motywacja
 • Stan zdrowia psychicznego

Skierowane do biznesu:

 • Badanie nowych produktów i usług
 • Repozycjonowanie marek
 • Badania postaw i zachowań
 • Badania zwyczajów
 • Badania z wykorzystaniem USER EXPERIENCE
 • Badania trendów
 • Badania ewaluacyjne
 • Eksperymenty naturalne

Jak pracujemy?

Obsługa klienta realizowana jest przez jedno centrum od początku do końca procesu.

Wspieramy tam, gdzie czynnik ludzki odgrywa istotną rolę:

 • w szeroko rozumianym zarządzaniu zasobami ludzkimi (szczególnie w sytuacjach trudnych i nietypowych – kryzysowych, innowacyjnych, ale też patologicznych)
 • opracowywaniu/dostarczaniu rozwiązań biznesowych bezpośrednio odpowiadających na potrzeby człowieka
 • wspieraniu specjalistycznych służb i instytucji w zakresie różnego rodzaju interwencji międzyludzkich i codziennej pracy z ludźmi.

Dzięki ogromnej wiedzy, opartej na wynikach badań, oraz dużemu doświadczeniu naszych ekspertów we współpracy z biznesem proponujemy unikatową wartość – skutecznie wspieramy w rozwoju i realizacji potrzeb, wypracowując rozwiązania dostosowane do specyfiki działalności naszych klientów.

 

Zapraszamy do współpracy

CENTRUM WSPÓŁPRACY Z BIZNESEM