hr award color

poligon
Usługi

 

STUDENCKA PORADNIA PRAWNAlogo SPP 

 

 

Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej, a nie możesz skorzystać z pomocy zawodowego prawnika – zgłoś się do nas!

 

W Studenckiej Poradni Prawnej studenci Wydziału Prawa udzielają nieodpłatnie porad prawnych osobom, których sytuacja materialna nie pozwala na skorzystanie z pomocy adwokata lub radcy prawnego. Poradnia prowadzi działalność pro bono. Prace odbywają się pod nadzorem opiekunów – doktorów nauk prawnych, adwokatów i radców prawnych. W ramach Studenckiej Poradni Prawnej działają trzy sekcje – w zależności od rodzaju sprawy prosimy o zgłaszanie się na dyżur do wybranej sekcji.

Studenci uczestniczący w pracach Studenckiej Poradni Prawnej zobowiązani są do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji, które uzyskali podczas wykonywania czynności w Studenckiej Poradni Prawnej (kodeks deonotologiczny SPP »).

 

Porady prawne są udzielane tylko podczas bezpośrednich spotkań w trakcie dyżurów w formie pisemnej, zgodnie z regulaminem Studenckiej Poradni Prawnej.

Nie udzielamy porad telefonicznie lub drogą mailową .

Nabór do SPP

Studentów studiujących na kierunku prawo, spełniających poniższe kryteria zapraszamy do udziału w pracach Studenckiej Poradni Prawnej. Limit miejsc jest ograniczony.

Studencka Poradnia Prawna, dzięki pracy studentów, świadczy nieodpłatne usługi w zakresie poradprawnych dla osób nie mogących, z powodu swojej trudnej sytuacji majątkowej, skorzystać zprofesjonalnych usług prawnych.

Praca w poradni jest dla studentów wyjątkową możliwością nabycia praktycznego doświadczenia w pracy z klientem, niezbędnego w dalszej karierzez awodowej.

W ramach SPP działają następujące sekcje:

 • Sekcje prawa cywilnego 1 i 2 (opiekun: dr Olga M. Piaskowska oraz dr Piotr F. Piesiewicz)
 • Sekcja prawa pracy (opiekun: dr Katarzyna Antolak-Szymanski)

Udział w pracach Studenckiej Poradni Prawnej może odbywać się na podstawie zaliczenia trwającego dwa semestry modułu do wyboru za 12 punktów ECTS lub na podstawie zaliczenia praktyki kancelaryjnej oraz, w uzasadnionych przypadkach, za 0 punktów ECTS.

Zgodnie z regulaminem SPP członkiem SPP może zostać student​, który jest wpisany przynajmniej naczwarty rok studiów na kierunku prawo oraz ma zaliczone przedmioty jako wymogi uczestniczenia wpracach określonej sekcji:

 • Sekcje prawa cywilnego – zaliczony egzamin z prawa cywilnego (1, 2) oraz procedury cywilnej(dla studentów po kursie z postępowania cywilnego),
 • Sekcja prawa pracy – zaliczony egzamin z prawa pracy).

Ponadto w uzasadnionych przypadkach, Kierownik SPP może wyrazić zgodę na przyjęcie do SPP studenta, który został wpisany na trzeci rok studiów na kierunku prawo oraz posiada wiedzęmerytoryczną wystarczającą do udzielania porad prawnych.

Chętnych prosimy o zgłoszenie się ​do dnia 15 maja 2018 r.​​ poprzez wysłanie wiadomości na adres:

Prosimy też o zatytułowanie wiadomości – kandydat do SPP oraz krótkie umotywowanie swojegozgłoszenia. Po przyjęciu zgłoszenia otrzymacie Państwo informację o dalszych etapach rekrutacji.Prace w SPP rozpoczynają się w październiku 2018 r.

Przed przystąpieniem do prac studenci musząodbyć szkolenie dotyczące zasad pracy w SPP. Zapraszamy!

Sekcje

Sekcja prawa cywilnego

Dyżury: poniedziałki, godz. 16.00-18.30
Kontakt: spp_cyw@swps.edu.pl

 • sprawy rodzinne i opiekuńcze - m.in. alimentacyjne, władza rodzicielska, adopcja, sprawy małżeńskie;
 • sprawy spadkowe m.in. testament, zapis, przyjęcie i odrzucenie spadku, nabycie i dział spadku);
 • sprawy dotyczące umów (np. sprzedaż, pożyczka, dzierżawa, darowizna, poręczenie, umowa o dzieło, użyczenie, umowy konsumenckie);
 • sprawy bankowe (np. kredyt, pożyczka, rachunek bankowy);
 • sprawy dotyczące nabycia praw rzeczowych, własności i posiadania, zasiedzenia, użytkowania wieczystego;
 • upadłość konsumencka.

Sekcja prawa cywilnego II

Dyżury: poniedziałki, godz. 16.00-18.30
Kontakt: spp_cyw2@swps.edu.pl

 • sprawy rodzinne i opiekuńcze - m.in. alimentacyjne, władza rodzicielska, adopcja, sprawy małżeńskie;
 • sprawy spadkowe m.in. testament, zapis, przyjęcie i odrzucenie spadku, nabycie i dział spadku);
 • sprawy dotyczące umów (np. sprzedaż, pożyczka, dzierżawa, darowizna, poręczenie,umowa o dzieło, użyczenie, umowy konsumenckie);
 • sprawy bankowe (np. kredyt, pożyczka, rachunek bankowy);
 • sprawy dotyczące nabycia praw rzeczowych, własności i posiadania, zasiedzenia, użytkowania wieczystego;
 • sprawy mieszkaniowe, lokalowe, tj. najem kwaterunkowy.

Sekcja prawa pracy

Dyżury: czwartki, godz. 16.30-18.00
Kontakt: spp_pracy@swps.edu.pl

 • sprawy związane z nawiązywaniem, rozwiązywaniem i zmianami umów o pracę oraz z warunkami pracy i płacy
 • prawa pracowników – urlopy wypoczynkowe, macierzyńskie, rodzicielskie
 • problemy związane z dyskryminacją w zatrudnieniu – nierówne traktowanie, mobbing w miejscu pracy
 • szczególne sytuacje w pracy – wypadek w pracy, choroba zawodowa, wykonywanie pracy niebezpiecznej, wykonywanie pracy na odległość – telepraca
 • rodzice w pracy
 • ustalenie stosunku pracy – w przypadku świadczenia pracy na podstawie innych umów niż umowa o pracę

Jak zostać klientem SSP?

 • Należy osobiście zgłosić się na dyżur jednej z sekcji SPP – odpowiednio do rodzaju sprawy.
 • Zapoznać się z informacją dotyczącą udzielania porad oraz podpisać oświadczenie.
 • Przynieść kopie dokumentów związanych ze sprawą. Kopie mogą zostać zrobione w Poradni (nie zostawiają Państwo oryginałów dokumentów). 

Informacje dla studentów

Członkiem Zespołu SPP może zostać student Wydziału Prawa Uniwersytetu SWPS, który jest wpisany przynajmniej na czwarty rok studiów na kierunku prawo oraz ma zaliczone przedmioty określone w sylabusie modułu SPP jako wymogi uczestniczenia w pracach określonej sekcji.

W uzasadnionych przypadkach, Kierownik SPP może wyrazić zgodę na przyjęcie do Zespołu SPP studenta, który został wpisany na trzeci rok studiów na kierunku prawo oraz posiada wiedzę merytoryczną wystarczającą do udzielania porad prawnych.

Studenci uczestniczą w Poradni, co do zasady, w ramach realizacji modułu Studencka Poradnia Prawna, w poszczególnych, przedmiotowo zorganizowanych Sekcjach.

Kontakt

Studencka Poradnia Prawna

Uniwersytet SWPS, Wydział Prawa
ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa, pok. 211

Z uwagi na przerwę świąteczną, w dniach od 25 grudnia 2017 r. do 6 stycznia 2017 r. Studencka Poradnia Prawna jest nieczynna.

Sekcja Prawa Cywilnego

Sekcja Prawa Cywilnego II

Sekcja Prawa Pracy

Telefon

 • 22 517 98 73
  (w czasie dyżuru)
 • 22 517 96 14
  (w godzinach 10.00-16.00)