hr award color

poligon
Uczelnia

Uniwersytet SWPS umożliwia studentom zdobycie doświadczeń w środowisku międzynarodowym i wielokulturowym. Realizujemy projekty współpracy i wymiany akademickiej z uczelniami na całym świecie, sięgamy do najlepszych wzorców zagranicznych, opracowujemy partnerskie programy nauczania i stwarzamy możliwości uzyskania wspólnych dyplomów.

140 umów o współpracy

Naszym studentom umożliwiamy zdobywanie doświadczenia za granicą. Podpisaliśmy ponad 140 umów o współpracy z zagranicznymi uczelniami. W ramach programów Erasmus Plus, a także innych porozumień międzynarodowych, co roku ponad 100 studentów wyjeżdża na semestr studiów nie tylko do Europy, lecz także do Stanów Zjednoczonych, Chin, Turcji czy Korei Południowej.

1200 studentów zagranicznych

Corocznie przyjeżdża do nas coraz większa liczba słuchaczy i wykładowców z całego świata. Obecnie studiuje tu blisko 1200 obcokrajowców: niektórzy decydują się na zrealizowanie pełnych studiów, inni przyjeżdżają na semestr w ramach wymiany międzynarodowej. Na zajęciach można spotkać osoby z Francji, Szwecji, Niemiec, Hiszpanii, Chin czy Turcji.

+
178stypeniów Erasmus+
(2015/16 r.)
132partnerów Erasmus+ 
w Europie
29partnerów zagranicznych
poza Europą
1235studentów zagranicznych (2015/16 r.)
58narodowości studentów zagranicznych

 

Erasmus+

Program Erasmus Plus to nie tylko wymiana między uczelniami na terenie Unii Europejskiej oraz w jej bliskim sąsiedztwie. Uniwersytet SWPS umożliwia studentom oraz pracownikom wyjazd na stypendium do krajów poza Starym Kontynentem, takich jak: Chiny, USA, Brazylia, Korea, Kazachstan czy Ukraina. 
więcej o programie Erasmus Plus »

europe universities2

Podnoszenie kwalifikacji

Rynek pracy w Europie ciągle się zmienia. Szacuje się, że do 2020 roku ponad 35% wszystkich pracodawców będzie wymagało od kandydatów wysokich kwalifikacji, zdolności innowacyjnych oraz umiejętności przystosowania się do nowego środowiska pracy. Dlatego głównym celem programu Erasmus+ jest pomaganie uczestnikom w uzyskiwaniu lepszych kwalifikacji poprzez stwarzanie szansy na studia i szkolenia za granicą.

Studia na najlepszych uczelniach Europy

Ponad 100 studentów Uniwersytetu SWPS rocznie korzysta ze stypendium Erasmus+, w ramach którego realizują cześć studiów na wybranej uczelni partnerskiej.

Uniwersytet SWPS wpółpracuje z 120 zagranicznymi ośrodkami. Są wśród nich: Sapienza – Università di Roma – największy uniwersytet w EuropieHumboldt-Universität – najstarsza uczelnia w BerlinieUniversidad Autónoma de Madrid – najlepsza szkoła psychologiczna w Hiszpanii, oraz University of Zagreb – najstarszy uniwersytet w południowo-wschodniej części Europy

Wymiana kadry akademickiej

Nasi wykładowcy często korzystają z oferty dla nauczycieli akademickich. Prowadzenie zajęć ze studentami na zagranicznych uczelniach jest okazją do sprawdzenia i rozwijania umiejętności dydaktycznych, umożliwia zapoznanie się z nowymi metodami nauczania oraz innym trybem organizacji kształcenia.

Wyjazdy do uczelni partnerskich otwierają także możliwości nawiązywania kontaktów z naukowcami z całej Europy, podejmowania wspólnych działań i projektów badawczych.

Praktyki w firmach za granicą

Uczelnia pomaga także w organizacji praktyk zawodowych związanych z przedmiotem studiów. Studenci wyjeżdżają na kilkumiesięczne staże w placówkach naukowo-badawczych, przedsiębiorstwach, organizacjach non-profit, muzeach, szpitalach i bibliotekach.

Job-shadowing dla administracji

Pracownicy administracyjni Uniwersytetu SWPS wyjeżdżają na zagraniczne szkolenia, warsztaty i seminaria, których tematyka jest związana z rodzajem wykonywanej pracy. Umiejętności zawodowe doskonalą także podczas wizyt w uczelniach partnerskich oraz innych instytucjach edukacyjnych w całej Europie.

Podczas pobytu za granicą poznają zasady funkcjonowania jednostki administracyjnej odpowiadającej miejscu pracy na Uniwersytecie SWPS. Tego rodzaju stypendium ma na celu wymianę dobrych praktyk oraz innowacyjnych rozwiązań, które warto zastosować w uczelni macierzystej.

Erasmus Mundus Global Minds

Uniwersytet SWPS dołączył do międzynarodowego Konsorcjum Erasmus Mundus Global-MINDS, oferującego wspólny, 2-letni program studiów magisterskich w dziedzinie Psychology of Global Mobility, Inclusion and Diversity in Society [Psychologia globalnej mobilności, akceptacji i różnorodności w społeczeństwie]. Konsorcjum, w skład którego wchodzą również ISCTE University Institute of Lisbon w Portugalii, University of Limerick w Irlandii, University of Oslo w Norwegii oraz Koç University w Turcji, otrzymało grant z funduszy Komisji Europejskiej na zrealizowanie programu oraz sfinansowanie 58 stypendiów w ciągu trzech lat. Pierwsi uczestnicy programu rozpoczną naukę jesienią 2017 r. Absolwenci otrzymają dyplomy magistra co najmniej dwóch uczelni.

Szczegółowe informacje o programie »»

Wymiana pozaeuropejska

Współpraca z partnerami zagranicznymi obejmuje wymianę studentów i wykładowców, prowadzenie projektów badawczych oraz organizację międzynarodowych konferencji. Sprzyja wymianie doświadczeń naukowych i dydaktycznych, poznawaniu nowych środowisk oraz doskonaleniu praktycznej znajomości języków obcych.

WM logotypy1

Ośrodki akademickie na całym świecie

Współpracujemy z ponad 20 uczelniami zlokalizowanymi poza Europą. Wśród partnerów znajdują się takie ośrodki, jak: Capital Normal University w Pekinie – jeden z najbardziej innowacyjnych chińskich uniwersytetów humanistycznych, Handong Global University – prestiżowa międzynarodowa uczelnia w Korei, Fundação Getulio Vargas – brazylijski uniwersytet i think-tank wyróżniony w światowych rankingach, czy Uniwersytet Tarasa Shevchenki w Kijowie – najlepszy ukraiński ośrodek akademicki.

Wspólne studia  podwójne dyplomy

Jednym z istotnych elementów umiędzynarodowienia kształcenia w Uniwersytecie SWPS jest prowadzenie wspólnych studiów prowadzących do otrzymania wspólnego lub podwójnego dyplomu z partnerem zagranicznym. Na przykład, uczelnia prowadzi wspólne studia w dziedzinie anglistyki, umożliwiając studentom Chongqing University of Technology w Chinach zdobycie polskiego dyplomu.

Szkoły letnie

Summer Schools

Uczelnia organizuje szkoły letnie przygotowane głównie z myślą o obcokrajowcach przyjeżdżających na studia do Polski. Uczestniczą w nich zarówno cudzoziemcy, którzy chcą poznać naszą kulturę, jak i polscy studenci Uniwersytetu SWPS, którzy w ten sposób poszerzają swoją wiedzę i kompetencje międzykulturowe. Więcej informacji »

Preparatory Schools

Nasi studenci mogą także wziąć udział w rocznych lub wakacyjnych kursach językowych przygotowujących obcokrajowców do podjęcia studiów na Uniwersytecie SWPS. Preparatory Schools to doskonała okazja do treningu międzykulturowego i ćwiczenia umiejętności językowych. Więcej informacji »

Kontakty

Dyrektor ds. Współpracy Międzynarodowej

 • dr Marcin Jacoby
 • 22 517 99 40
 • mjacoby@swps.edu.pl
 • ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa
  pokój 415
 • Godziny pracy
  poniedziałek-piątek: 9.00-17.00

Biuro Wymiany i Programów Międzynarodowych

 • Kierownik: Radosław Stanczewski
 • 22 517 97 04
 • rstanczewski@swps.edu.pl 
 • ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa
  pokój N138
 • Godziny pracy
  poniedziałek-piątek: 9.00-17.00
 • Koordynator programu Erasmus Plus: Iryna Havdiak
 • 22 517 99 18
 • erasmusplus@swps.edu.pl
 • ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa
  pokój N138
 • Godziny pracy
  poniedziałek-piątek: 9.00-17.00

Biuro Rekrutacji Międzynarodowej

 • Kierownik Biura Rekrutacji Międzynarodowej: Katarzyna Ksenicz
 • 22 517 99 61
 • admissions@swps.edu.pl
 • ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa
  pokój 001
 • Godziny pracy
  poniedziałek-piątek: 9.00-17.00

Biuro Obsługi Studentów i Pracowników Zagranicznych

 • Kierownik Biura Obsługi Studentów i Pracowników Zagranicznych: Agnieszka Mrowińska
 • 22 517 96 12
 • amrowinska@swps.edu.pl
 • Specjalista ds. Studentów Międzynarodowych: Oleg Salko
 • 22 517 99 32
 • osalko1@swps.edu.pl
 • ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa
  pokój 102
 • Godziny pracy
  poniedziałek-piątek: 9.00-16.00

Lokalizacja

 • ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa
  pokój 102
 • Godziny pracy
  poniedziałek-piątek: 9.00-16.00