hr award color

poligon
Uczelnia

Senat Uniwersytetu SWPS proponuje główne kierunki działalności uczelni. Podejmuje decyzje w sprawie powstania wydziałów, filii i zamiejscowych jednostek organizacyjnych. Uchwala nowe kierunków studiów oraz wytyczne odnośnie planów, programów i efektów kształcenia. Nadaje tytuły doktora honoris causa.

Kadencja 2016-2020

Rektor

 • dr hab. Roman Cieślak, prof. Uniwersytetu SWPS – przewodniczący Senatu

Prorektorzy

 • prof. dr hab. Grzegorz Sędek – prorektor ds. nauki
 • dr hab. Sylwiusz Retowski, prof. Uniwersytetu SWPS – prorektor ds. dydaktyki

Honorowi Członkowie Senatu

 • prof. Hermann Brandstätter
 • prof. dr hab. Andrzej Eliasz
 • prof. dr hab. Janusz Reykowski
 • prof. dr hab. Jan Strelau

Dziekani

 • prof. dr hab. Paweł Ostaszewski - dziekan Wydziału Psychologii
 • dr hab. Teresa Gardocka, prof. Uniwersytetu SWPS – dziekan Wydziału Prawa
 • dr hab. Katarzyna Popiołek, prof. Uniwersytetu SWPS – dziekan Wydziału Zamiejscowego w Katowicach
 • dr hab. Aleksandra Fila-Jankowska, prof. Uniwersytetu SWPS – dziekan Wydziału Zamiejscowego w Sopocie
 • dr hab. Piotr Skurowski, prof. Uniwersytetu SWPS – dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych
 • prof. dr hab. Tomasz Zaleśkiewicz – dziekan II Wydziału Psychologii
 • dr hab. Monika Lewandowicz-Machnikowska – dziekan Wydziału Prawa i Komunikacji Społecznej
 • prof. dr hab. Anna Zalewska – dziekan Wydziału Zamiejscowego w Poznaniu

Dyrektor generalny

 • Paweł Potoroczyn

Samodzielni nauczyciele akademiccy

 • prof. dr hab. Magdalena Marszał-Wiśniewska – Wydział Psychologii
 • dr hab. Mikołaj Cześnik, prof. Uniwersytetu SWPS – Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
 • prof. dr hab. Witold Wołodkiewicz – Wydział Prawa
 • dr hab. Agata Gąsiorowska, prof. Uniwersytetu SWPS – II Wydział Psychologii
 • prof. dr hab. Wilhelm Semaniszyn Wydział Prawa i Komunikacji Społecznej
 • prof. dr hab. Alina Kolańczyk – Wydział Zamiejscowy w Sopocie
 • dr hab. Anna Brytek-Matera, prof. Uniwersytetu SWPS – Wydział Zamiejscowy w Katowicach
 • dr hab. Marek Piechowiak, prof. Uniwersytetu SWPS – Wydział Zamiejscowy w Poznaniu

Niesamodzielni nauczyciele akademiccy

 • dr Maksymilian Bielecki – Wydział Psychologii
 • dr Anna Warso – Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
 • dr Agnieszka Gadomska – Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
 • dr Dariusz Jagiełło – Wydział Prawa
 • dr Róża Banaśkiewicz-Bazińska – Wydział Zamiejscowy w Sopocie
 • dr Jakub Traczyk – II Wydział Psychologii
 • dr Michał Rudy  Wydział Prawa i Komunikacji Społecznej
 • dr Anna Hełka – Wydział Zamiejscowy w Katowicach
 • dr Anna Ziółkowska – Wydział Zamiejscowy w Poznaniu

Pracownicy administracyjni

 • mgr Rafał Sławski

Studenci i doktoranci

 • Agata Kozłowska – przedstawiciel doktorantów
 • Katarzyna Wierzbicka – przedstawiciel doktorantów
 • Jakub Kuś – przedstawiciel doktorantów
 • Jakub Krawiec – przedstawiciel studentów
 • Katarzyna Maszczyńska – przedstawiciel studentów
 • Weronika Siemińska – przedstawiciel studentów
 • Patryk Napieraj – przedstawiciel studentów
 • Klaudia Ulmer – przedstawiciel studentów
 • Mateusz Kaczmarek - przedstawiciel studentów
 • Tomasz Wojtas – przedstawiciel studentów