hr award color

poligon
Uczelnia

Do kompetencji Rady Powierniczej Uniwersytetu SWPS należy uchwalanie strategii rozwoju uczelni oraz zatwierdzanie planu rzeczowo-finansowego. Rada jest organem statutowym, którego kadencja trwa cztery lata. Posiedzenia odbywają się nie rzadziej niż dwa razy do roku.

Przewodniczący

Andrzej Eliasz


Radzie Powierniczej kadencji 2016-2020 przewodniczy prof. dr hab. Andrzej Eliasz psycholog, współzałożyciel Uniwersytetu SWPS i jego pierwszy rektor w latach 1996-2016.

Członkowie

 • prof. dr hab. Jan Strelau – były przewodniczący Rady Powierniczej
 • Michał Jan Boni  deputowany do Parlamentu Europejskiego VIII kadencji
 • Magdalena Dziewguć  szefowa Zespołu Google for Work
 • Robert Firmhofer  dyrektor naczelny Centrum Nauki Kopernik
 • Aleksander Kutela  prezes Zarządu (CEO) Grupy Onet.pl
 • Przemysław Schmidt – bankier inwestycyjny i radca prawny
 • Ewa Voelkel-Krokowicz  prezes Zarządu (CEO) Concordia Design

Pozostali uczestnicy spotkań

 • Piotr Voelkel – prezes Instytutu Rozwoju Edukacji
 • Paweł Potoroczyn – dyrektor generalny

Organ doradczy

Głównym zadaniem Rady jest praca nad strategią rozwoju uczelni, a także doradzanie w kwestiach dotyczących:

 • realizacji tejże strategii,
 • wdrażania systemu oceny jakości procesu dydaktycznego oraz dostosowywania programów kształcenia do wymagań rynku pracy,
 • kierunku prowadzenia badań naukowych, prac badawczo-rozwojowych i innowacji, z uwzględnieniem potrzeb otoczenia uczelni, w tym biznesu,
 • rozwoju lokalnych i międzynarodowych kontaktów naukowych, dydaktycznych oraz kształtowania relacji ze środowiskiem akademickim i innymi partnerami uczelni.

Rada może występować oraz przedkładać propozycje lub doradzać w innych sprawach, z własnej inicjatywy lub w odpowiedzi na wnioski kierowane do niej przez inne organy uczelni.