hr award color

poligon
Uczelnia

Biuro ds. Projektów Europejskich zajmują się obsługą przedsięwzięć dydaktycznych Uniwersytetu SWPS finansowanych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Dotowane projekty  obejmują działania mające na celu wzmocnienie jakości procesu nauczania, wdrożenie innowacji dydaktycznych oraz przygotowanie studentów do podjęcia zatrudnienia. Dzięki temu studenci mogą korzystać między innymi z bezpłatnych zajęć warsztatowych prowadzonych przez praktyków, szkoleń certyfikowanych, wizyt studyjnych w siedzibach pracodawców, stażach, czy doradztwie zawodowym. Zakres oferowanych aktywności jest odrębny dla każdego projektu.

Pozyskiwanie projektów europejskich

Biuro odpowiada za wspieranie pracowników Uniwersytetu SWPS w pozyskiwaniu funduszy strukturalnych Unii Europejskiej na finansowanie projektów dydaktycznych oraz innych przedsięwzięć mających na celu podnoszenie jakości kształcenia.

Oferujemy:

 • doradztwo dotyczące finansowania projektów edukacyjnych i rozwojowych
 • pomoc w przygotowaniu dokumentacji aplikacyjnej
 • dostęp do aktualnych informacji o możliwościach dotacyjnych, konkursach, wytycznych

Realizacja projektów europejskich

Odpowiadamy również za proces wdrożenia projektów. Do głównych zadań w tym zakresie należy:

 • koordynacje projektów edukacyjnych dotowanych ze środków europejskich
 • prowadzenie rozliczeń dofinansowania
 • przeprowadzanie procedur wyboru wykonawców zadań projektowych oraz dostawców dotowanych usług i towarów
 • monitoring wskaźników realizacji projektów
 • nadzór nad terminowością realizacji harmonogramów prac projektowych
 • wypełnianie obowiązków sprawozdawczych wobec instytucji finansujących

Baza projektów

Dbamy o wysoką jakość kształcenia. Pozyskaliśmy blisko 35 mln zł z funduszy europejskich na realizację projektów edukacyjnych przygotowujących studentów do pracy zawodowejWięcej informacji »

 

Kontakty

Biuro ds. Projektów Europejskich

 • Wydział Zamiejscowy w Poznaniu
  ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10, 61-719 Poznań
  pokój N209
 • Godziny pracy
  poniedziałek-piątek: 8.00-16.00