hr award color

poligon
Uczelnia

Uniwersytet SWPS ogłasza konkurs na cztery stanowiska profesorów zwyczajnych lub nadzwyczajnych prowadzących działalność akademicką w ramach szeroko rozumianej informatyki, zainteresowanych rozwojem wiedzy, metod i zastosowań w obszarze powiązań informatyki z naukami społecznymi i humanistycznymi. Miejsce pracy: Warszawa. Termin składania dokumentów upływa 30 kwietnia 2018 r.

Od kandydatów oczekujemy

 • Posiadania co najmniej stopnia naukowego doktora habilitowanego (dyscyplina: informatyka);
 • Dorobku naukowego w zakresie informatyki udokumentowanego: 
  1. publikacjami indeksowanymi w międzynarodowych bazach, w tym ukazującymi się w czasopismach posiadających impact factor, 
  2. udziałem w wiodących konferencjach (A, A* wg rankingu Core),
  3. doświadczeniem w pozyskiwaniu funduszy na działalność badawczą i rozwojową oraz w realizacji projektów B+R;
 • Doświadczenia dydaktycznego w zakresie prowadzenia zajęć z szeroko rozumianej informatyki (np. w obszarach takich jak: algorytmy, bazy danych, sieci komputerowe, języki programowania,  sztuczna inteligencja) ze szczególnym uwzględnieniem współpracy w ramach interdyscyplinarnych kierunków studiów;
 • Doświadczenia w pracy organizacyjnej (doświadczenie w zakresie organizacji dydaktyki, np. koordynacja modułów, opieka nad specjalnością, wdrażanie nowych programów dydaktycznych będzie dodatkowym atutem);
 • Biegłej znajomości języka angielskiego, pozwalającej na prowadzenie zajęć w tym języku, z uwzględnieniem seminariów licencjackich i magisterskich;
 • Deklaracji o zatrudnieniu w Uniwersytecie SWPS jako podstawowym miejscu pracy;
 • Deklaracji o wyrażeniu zgody na zaliczenie do minimum kadrowego dla potrzeb prowadzenia kierunku studiów wyższych;
 • Doświadczenie w prowadzeniu działalności biznesowej, wspomaganiu studentów w rozwoju ich przedsiębiorczości oraz w zakresie popularyzacji i komercjalizacji

Wykaz dokumentacji konkursowej:

 • Podanie o przyjęcie do pracy, adresowane do Rektora Uniwersytetu SWPS;
 • CV z wykazem dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego (z bezpośrednim odniesieniem do podanych wyżej kryteriów kwalifikacyjnych), a także zawierające opis innych doświadczeń zawodowych i zainteresowań;
 • List motywacyjny wraz ze wstępną koncepcją aktywności akademickiej i organizacyjnej w ramach uczelni (do 3000 znaków)
 • kopia dokumentów poświadczających uzyskanie stopnia naukowego doktora habilitowanego lub tytułu naukowego.

Pracownikom oferujemy:

 • Konkurencyjne dla środowiska akademickiego wynagrodzenie oraz system atrakcyjnych benefitów;
 • Możliwość zbudowania i początkowego finansowania własnego zespołu;
 • Elastyczne ścieżki rozwoju zawodowego;
 • Dostęp do wewnętrznego systemu grantów oraz profesjonalną obsługę przy aplikowaniu i realizacji projektów badawczych i rozwojowych;
 • Możliwość pracy i rozwoju w interdyscyplinarnym i przyjaznym środowisku akademickim;
 • Współtworzenie kultury instytucjonalnej ceniącej otwartość, odwagę i odpowiedzialność.

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny to niepubliczna uczelnia akademicka prowadząca działalność badawczą oraz oferująca studia o profilu praktycznym i akademickim w Warszawie,Wrocławiu, Sopocie, Poznaniu i Katowicach. Oferta dydaktyczna uczelni obejmuje kierunki z zakresunauk społecznych, humanistycznych, ale także wzornictwa i grafiki. Naszym celem jest wzbogacenieoferty dydaktycznej i rozwój innych dyscyplin, w tym informatyki.

Zespół Uniwersytetu SWPS tworzyponad 700 osób – pracowników akademickich i pionu biznesowo-organizacyjnego. Uczelnia jestatrakcyjnym miejscem rozwoju zawodowego, zapewnia system atrakcyjnych benefitów pracowniczych.Tworzymy zróżnicowane i współdziałające środowisko profesjonalistów ceniących pracę na rzeczstudentów, tworzenie wiedzy i jej praktyczne wykorzystanie. Pracownikami i współpracownikamiuczelni są wybitni naukowcy, odnoszący sukcesy praktycy, artyści i przedstawiciele świata mediów.

Zgłoszenia

Zgłoszenie należy przesłać poprzez system e-recruiter. Termin składania dokumentów upływa 30 kwietnia 2018 roku. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 20 maja 2018 roku

Wyłonieni kandydaci będą mogli rozpocząć pracę od 1 października 2018 roku.Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami. W razie potrzeby dodatkowe informacje można uzyskać poprzez kontakt elektroniczny pod adresem brektora@swps.edu.pl.

PDF icon25px Regulamin konkursu »

Do dokumentów prosimy o dołączenie podpisanej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922)”.

Warszawa 28-04-2017

Specjalista ds. dydaktycznych

Uniwersytet SWPS poszukuje kandydatów na stanowisko specjalista ds. dydaktycznych. Termin aplikacji mija 28 kwietnia 2018 r. Miejsce pracy: Warszawa. Zakres odpowiedzialności Obsługa procesu dydaktycznego, m.in.: Pozyskiwanie, porządkowanie i archiwizacja danych i informacji użytecznych dziekanowi...

Czytaj więcej

Warszawa 30-04-2017

Projektant UX

Uniwersytet SWPS poszukuje kandydatów na stanowisko Projektant UX. Termin aplikacji mija 30 kwietnia 2018 r. Miejsce pracy: Warszawa. Zakres odpowiedzialności Wybór metod analizy, które należy przeprowadzić w danym projekcie Inicjowanie kontaktu z właścicielami produktu i...

Czytaj więcej

Poznań 07-05-2017

Doktorant/-tka w projekcie badawczym

Uniwersytet SWPS ogłasza konkurs dla doktorantki/doktoranta na stanowisko wykonawcy w grancie badawczym finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki pt. „Poszukiwanie znaczenia i sensu życia oraz wzrost osobowy w następstwie traumy: badania...

Czytaj więcej

Warszawa 06-04-2018

Profesor w Katedrze Iberystyki i Italianistyki

Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego ogłasza konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Iberystyki i Italianistyki. Termin składania dokumentów upływa 6 kwietnia 2018 r. Miejsce pracy: Warszawa.  .Od kandydatów...

Czytaj więcej

Poznań 06-04-2018

Specjalista ds. projektów europejskich

Uniwersytet SWPS poszukuje kandydatów na stanowisko Specjalista ds. projektów europejskich. Termin nadsyłania dokumentów mija 6 kwietnia 2018 r. Miejsce pracy: Poznań.  Zakres odpowiedzialności Przygotowywanie wniosków o dofinansowanie projektów do POWER; Rozliczanie projektów dotowanych w ramach POWER...

Czytaj więcej

Sopot 13-04-2018

Doktorant-Stypendysta w projekcie badawczym Beethoven

Uniwersytet SWPS ogłasza konkurs na stanowisko Doktoranta-Stypendysty w projekcie BEETHOVEN Narodowego Centrum Nauki pt. „Struktura reprezentacji poznawczej podstawowych wymiarów spostrzegania społecznego”. Kierownikiem projektu jest prof. dr hab. Bogdan Wojciszke. Zgłoszenia należy...

Czytaj więcej

Sopot 13-04-2018

Post Doc w projekcie badawczym Beethoven

Uniwersytet SWPS ogłasza konkurs na stanowisko Post-doc'a w projekcie BEETHOVEN Narodowego Centrum Nauki pt. „Struktura reprezentacji poznawczej podstawowych wymiarów spostrzegania społecznego”. Kierownikiem projektu jest prof. dr hab. Bogdan Wojciszke. Zgłoszenia należy przesyłać...

Czytaj więcej

Wrocław 14-04-2018

Adiunkt w Katedrze Psychologii Społecznej

Dziekan II Wydziału Psychologii – Filia we Wrocławiu SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Psychologii Społecznej. Termin składania dokumentów upływa 14 kwietnia 2018 r. Miejsce pracy: Wrocław.  Od kandydatów oczekujemy Stopnia...

Czytaj więcej

Warszawa 30-04-2018

Profesor w obszarze informatyki

Uniwersytet SWPS ogłasza konkurs na cztery stanowiska profesorów zwyczajnych lub nadzwyczajnych prowadzących działalność akademicką w ramach szeroko rozumianej informatyki, zainteresowanych rozwojem wiedzy, metod i zastosowań w obszarze powiązań informatyki z naukami...

Czytaj więcej

Warszawa 05-05-2018

Adiunkt w Katedrze Zarządzania

Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Zarządzania. Termin składania dokumentów upływa 5 maja 2018 r. Miejsce pracy: Warszawa. Od kandydatów oczekujemy Stopnia naukowego...

Czytaj więcej

Warszawa 06-05-2018

Specjalista Biura Karier

Uniwersytet SWPS poszukuje kandydatów na stanowisko Specjalista Biura Karier. Termin nadsyłania dokumentów mija 6 maja 2018 r. Miejsce pracy: Warszawa.  Zakres odpowiedzialności Realizacja działań rozwojowych dla studentów  w ramach projektu współfinansowanego ze środków...

Czytaj więcej

Warszawa 06-05-2018

Asystent Biura Rektora

Uniwersytet SWPS poszukuje kandydatów na stanowisko Asystent Biura Rektora. Termin nadsyłania dokumentów mija 6 maja 2018 r. Miejsce pracy: Warszawa.  Zakres odpowiedzialności Wsparcie w wykonywaniu obowiązków Rektora i władz uczelni; Przygotowywanie pism, protokołów...

Czytaj więcej

Katowice 06-05-2018

Asystent w projekcie badawczym NCN

Katowicki wydział Uniwersytetu SWPS poszukuje kandydatów na stanowisko asystenta w projekcie pt.: „Analiza stanów depersonalizacji/derealizacji w grupach klinicznych i nieklinicznych”, finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki, 2016/22/E/HS6/00306. Kierownikiem projektu jest dr Igor Pietkiewicz...

Czytaj więcej

Warszawa 18-05-2018

Specjalista ds. studenckich

Uniwersytet SWPS poszukuje kandydatów na stanowisko Specjalista ds. studenckich. Termin nadsyłania dokumentów mija 18 maja 2018 r. Miejsce pracy: Warszawa.  Zakres odpowiedzialności Obsługa specjalistycznego programu komputerowego do obsługi toku studiów; Prowadzenie i archiwizowanie...

Czytaj więcej