hr award color

poligon
Uczelnia

O autyzmie mówi się coraz więcej, bo też z każdym rokiem rośnie liczba osób dotkniętych tym zaburzeniem rozwojowym. Comiesięczne spotkania „Zrozumieć autyzm”, organizowane przez Uniwersytet SWPS i Fundację Dom Rain Mana, mają pokazać to zaburzenie z perspektywy osób, które na co dzień doświadczają odmienności osób z autyzmem. Historia Kuby z ASD – rozwój na przekór złym rokowaniom”, trzecie spotkanie z cyklu, odbędzie się już 8 czerwca 2016 r. 

Czym jest autyzm?

Autyzm jest całościowym zaburzeniem rozwoju człowieka, mającym wiele odmian. W praktyce oznacza to, że u dotkniętych nim osób obserwuje się objawy nieprawidłowego funkcjonowania we wszystkich obszarach rozwoju: komunikowania się, kontaktów społecznych, zachowania, odbioru zmysłowego bodźców.

autyzm big

Zaburzenia autystyczne mają bardzo zróżnicowany charakter, nie tworzą jednolitego obrazu co do symptomatologii i głębokości zaburzeń. Dlatego obecnie w literaturze światowej używa się określenia „spektrum zaburzeń autystycznych”.

Pierwsze symptomy autyzmu pojawiają często już u kilkunastomiesięcznych niemowląt i zawsze są widoczne przed ukończeniem przez dziecko 3 roku życia. Według danych organizacji Autism Europe 0,6% populacji Unii Europejskiej dotkniętych jest autyzmem, co stanowi około 5 milionów osób (szacunki z 2009 r.).

Zrozumieć świat autyka

Cykl spotkań „Zrozumieć autyzm”, adresowany do studentów, nauczycieli i rodziców, jest przede wszystkim próbą dotarcia do świata osób autystycznych, które żyją obok nas i ze względu na chorobę spotykają się często z niezrozumieniem. Prowadzący spotkania to rodzice i terapeuci osób z autyzmem z Fundacji Dom Rain Mana, stąd praktyczny charakter prezentacji – nie zabraknie w nich informacji opartych na osobistych i zawodowych doświadczeniach prelegentów.

Historia Kuby z ASD – rozwój na przekór złym rokowaniom

Poruszająca i uwieńczona sukcesem historia edukacji chłopca z autyzmem, opowiedziana przez matkę – Hannę Dobrowolską.

Prowadząca

Hanna Dobrowolska – matka młodego mężczyzny z autyzmem, od wielu lat aktywnie działająca na rzecz osób z autyzmem, autorka artykułów na temat autyzmu.

Kolejne spotkanie w ramach cyklu „Zrozumieć autyzm”

  • 8 czerwca 2016 r., „Historia Kuby z ASD – rozwój na przekór złym rokowaniom”, prowadząca: Hanna Dobrowolska

Zgłoszenia

Osoby chcące wziąć udział w wydarzeniu, prosimy o wcześniejsze wypełnienie formularza zgłoszeniowego

Termin i miejsce

  • 8 czerwca 2016 r., godz. 17.00-19.00
  • Wydział Zamiejscowy w Sopocie Uniwersytetu SWPS, ul. Polna 16/20, aula 015