sp logo new white

poligon

Księdza Adama Bonieckiego, mimo nieobecności w mediach, nie trzeba nikomu przedstawiać. To znawca Kościoła i czuły badacz polskiego społeczeństwa. W Strefie Psyche we Wrocławiu będziemy z nim rozmawiać między innymi o historii Kościoła, o tym jak kochać oraz o związkach między wierzącymi a niewierzącymi.

18 kwietnia
18.00 – 20.00
Wrocław

Kościół, człowiek, miłość

Kościół zmieniał się przez lata. Z kameralnej grupy wyznawców stał się wielomilionową instytucją. Jak to się stało? Co takiego jest w religii chrześcijańskiej, że pociągnęła za sobą Europę, a potem inne kontynenty. Czy Kościół kiedyś się skończy? 

Będziemy także mówić o tym, jak w praktyce wygląda miłość, nie tylko ta w związkach, ale także ta, jak mówią chrześcijanie, między bliźnimi. Jak kochać w świecie, który coraz bardziej się polaryzuje, jak kochać obcych, innych, nie tylko tych, którzy uciekają przed wojną i głodem do Europy, ale także kolegów i koleżanki ze studiów czy z pracy, którzy mają inne poglądy polityczne niż my. Ksiądz Adam Boniecki, jak zawsze chętnie, będzie także odpowiadał na pytania gości.

Spotkanie poprowadzi p. Karolina Koziolek.

Adam Boniecki

Ks. Adam Fredro-Boniecki – urodził się 25 lipca 1934 w Warszawie. Gdy miał osiemnaście lat, wstąpił do zakonu Marianów. Po kilku latach otrzymał święcenia kapłańskie. Studiował filozofię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Pracował z młodzieżą, był katechetą młodzieży licealnej w Grudziądzu, współpracował z duszpasterstwem akademickim KUL, prowadził duszpasterstwo akademickie w kościele św. Anny w Krakowie. W 1964 r. na zaproszenie biskupa Karola Wojtyły podjął pracę w Krakowie jako redaktor „Tygodnika Powszechnego”. Na dwa lata wyjechał do Francji, gdzie studiował w Instytucie Katolickim w Paryżu i poznawał małe wspólnoty. Z Francji pisał do „Tygodnika Powszechnego” felietony o nowym obliczu Kościoła. Po powrocie nadal pracował jako redaktor „Tygodnika Powszechnego” i duszpasterz akademicki. W roku 1979 na życzenie Jana Pawła II wyjechał do Rzymu –  przygotowywał polskie wydanie dziennika „L’Osservatore Romano”; później został jego redaktorem naczelnym. Nie przerwał współpracy z „TP” – był jego rzymskim korespondentem.

Kiedy w 1991 r., po upadku komunizmu, „L’Osservatore Romano” przestało odgrywać swoją rolę, ks. Boniecki wrócił do redakcji „Tygodnika Powszechnego”. W 1993 r. został wybrany na generała Zgromadzenia Księży Marianów. Od 1999 r. do 2011 r. ksiądz Adam Boniecki pełnił funkcję redaktora naczelnego „Tygodnika Powszechnego”. Obecnie jako redaktor senior publikuje na jego łamach.

Od listopada 2011, kiedy to prowincjał Zgromadzenia Marianów nałożył na ks. Adama Bonieckiego nakaz milczenia, jest to jedyne medium, dla którego może się on wypowiadać.

258 karolina koziolek

Karolina Koziolek – absolwentka kulturoznawstwa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pracowała jako sekretarz literacki w Teatrze Nowym im. Tadeusza Łomnickiego w Poznaniu, a potem jako dziennikarka w „Głosie Wielkopolskim”, gdzie przeprowadziła wywiady z dziesiątkami osób mniej i bardziej znanych. Obecnie prezes Fundacji Vox Artis.`

Zapisy

Obowiązują zapisy poprzez formularz zgłoszeniowy. Pierwszeństwo udziału w spotkaniu mają studenci i pracownicy Uniwersytetu SWPS. Przy wypełnianiu formularzu prosimy o używaniem adresów e-mail w domenie uczelni. Osoby spoza społeczności akademickiej Uniwersytetu SWPS będą miały możliwość udziału w spotkaniu w przypadku pozostania wolnych miejsc.

{ BreezingForms : StrefaPsyche_18042018_Wroclaw }

Miejsce

Uniwersytet SWPS we Wrocławiu, ul. Ostrowskiego 30 b, aula 45

Kontakt

Iga Lewicka

tel. 71 750 72 51 | tel. kom. +48 785 202 527

strefapsyche.wroclaw@swps.edu.pl

Skąd się w nas bierze skłonność do ryzyka? Dlaczego czasami, albo nawet całkiem często, wychodzimy ze strefy komfortu i podejmujemy działania, które mogą nam zaszkodzić? O tym, w jakim stopniu neuromodulatory, takie jak dopamina, wpływają na skłonność do podejmowania ryzyka, porozmawiamy w marcowej Strefie Psyche. Wykład poprowadzi dr Szymon Wichary, psycholog.

16 marca
17.00-18.30
Wrocław

Seks, narkotyki i neuroprzekaźniki – jak wpływają na podejmowanie ryzyka?

Badania prowadzone na gruncie neuroekonomii – dziedziny zajmującej się mózgowym podłożem podejmowania decyzji – pokazują szczególną rolę neuromodulatorów, takich jak dopamina, w kształtowaniu naszej skłonności do poszukiwania nagród i podejmowania ryzyka.

Dopamina jest bardzo starą, zakonserwowaną w ewolucji substancją, która pełni rolę w inicjowaniu i podtrzymywaniu ruchu i w poszukiwaniu nagrody. Jako podstawowy neuronalny substrat procesów motywacyjnych, odpowiada za „chcenie” i dążenie do uzyskania nagrody. Odgrywa również ważną rolę w uczeniu się – fazowe wzrosty poziomu dopaminy w odpowiedzi na znaczące bodźce działają jako „sygnał uczący”. Wspólnie z innymi neuromodulatorami, przede wszystkim noradrenaliną i acetylocholinę, odpowiada za pobudzenie kory mózgowej i za podtrzymywanie czujności i uwagi i skupianie jej na ważnych rzeczach. Substancje takie, jak metylofenidat, amfetamina i kokaina, używane w medycynie i rekreacyjnie, powodują zwiększenie poziomu dopaminy w mózgu i prowadzą do związanych z tym efektów poznawczych i motywacyjnych.

Rola dopaminy w kształtowaniu naszej skłonności do podejmowanie ryzyka jest najsilniej związana z jej działaniem motywacyjnym. Decyzje podejmowane w obliczu ryzyka są zawsze wynikiem porównania nadziei na zdobycie nagrody i obawy przed możliwymi zagrożeniami, które są z tym związane. Dopamina wpływa na to, jak mocno reprezentowane są w naszym mózgu pozytywne perspektywy związane z zachowaniem („nadzieja”). Jej wysoki poziom w kluczowych dla motywacji strukturach mózgu – jądrach podstawy, korze oczodołowo-czołowej przekłada się na naszą inklinację do postrzegania sytuacji wyłącznie jako źródła nagród i niedoceniania możliwych zagrożeń. Przy takiej motywacji, ludzie często podejmują zachowania, które obarczone są dużym ryzykiem niepowodzenia.

Inne substancje obecne w naszym ciele, na przykład opioidy czy hormony płciowe, wpływają na działanie neuromodulatorów, również kształtując naszą skłonność do ryzyka. Endogenny układ opioidowy to zestaw substancji – enkefalin, endorfin i dynorfin oraz ich receptorów, czyli białek, do których opioidy się przyłączają – rozmieszczony w całym układzie nerwowym. System ten pełni kluczową rolę w przetwarzaniu bodźców bólowych, w powstawaniu bólu, odporności na ból oraz w odczuwaniu przyjemności. Jego aktywacja jest podstawą działania takich substancji jak morfina, heroina i alkohol, i wielu innych leków i narkotyków. System ten jest dobrze połączony z systemem dopaminowym – w kluczowej strukturze, jądrze półleżącym, znajdują się miejsca („hotspoty”) reagujące na opioidy i związane z odczuwaniem przyjemności („lubieniem”) po otrzymaniu nagrody. Silna aktywacja tego układu, na przykład przez narkotyki takie jak heroina czy alkohol, przekłada się na aktywację układu dopaminergicznego i również jest podstawą skłonności do podejmowania ryzyka.

Hormony płciowe, takie jak testosteron czy estrogeny, są związane z funkcjami reprodukcyjnymi, takimi jak produkcja komórek rozrodczych, kształtowanie cech płciowych czy zachowań płciowych. One również kształtują naszą skłonność do podejmowania ryzyka, ponieważ wpływają na działanie neuromodulatorów, przede wszystkim dopaminy. Szczególną rolę ma tutaj testosteron, hormon płciowy produkowany u mężczyzn przez jądra, a u kobiet przez jajniki (głównie jako prekursor estrogenów). Badania pokazują, że podawanie testosteronu zwiększa skłonność do podejmowania ryzyka, co ma związek silniejszą aktywacją układu dopaminergicznego i zmniejszoną aktywacją struktur mózgu zaangażowanych w powstawanie strachu.

Badanie tych złożonych układów i ich wpływu na nasze zachowanie jest fascynującą przygodą, która przynosi nam wartościową wiedzę, pomagającą w zrozumieniu naszych słabości – skłonności do chorób, uzależnień i zachowań, które mogą nam zaszkodzić.

258 szymon wichary

dr Szymon Wichary – pracuje na Uniwersytecie SWPS od 2006 roku, obecnie adiunkt w Katedrze Psychologii Ekonomicznej i Centrum Badań nad Zachowaniami Ekonomicznymi na II Wydziale Psychologii we Wrocławiu, wcześniej w Interdyscyplinarnym Centrum Stosowanych Badań Poznawczych i w Katedrze Psychofizjologii Procesów Poznawczych na Wydziale Psychologii Uniwersytetu SWPS w Warszawie. Interesuje się rolą osobowości, emocji i stresu w podejmowaniu decyzji oraz biologicznymi źródłami różnic indywidualnych (temperament, osobowość, skłonność do ryzyka). W pracy badawczej stosuje komputerowe zadania poznawcze, metody psychofizjologiczne i modelowanie obliczeniowe procesów decyzyjnych. Studiował psychologię i biologię na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie w 2004 roku uzyskał doktorat z psychologii. W latach 2004-2007 asystent w Zakładzie Psychologii Eksperymentalnej Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. W trakcie studiów doktoranckich odbył staż w Center for Adaptive Behavior and Cognition, Max Planck Institute for Human Development w Berlinie. Staż podoktorski odbył w Center for Economic Psychology na Uniwersytecie w Bazylei.

{ BreezingForms : StrefaPsyche_16032018_Wroclaw }

Termin i miejsce

16 marca 2018 r. (piątek), godz.17.00-18.30, aula 45

Uniwersytet SWPS, Filia we Wrocławiu
ul. Ostrowskiego 30 b

Kontakt

Dorota Wróbel
Młodszy specjalista ds. rekrutacji

tel. 71 750 72 72
e-mail: strefapsyche.wroclaw@swps.edu.pl

Aplikacje, portale społecznościowe i randkowe, komunikatory internetowe… Lista zainstalowanych w telefonach aplikacji i odwiedzanych serwisów staje się coraz dłuższa. Czy idzie za tym długość listy osób, z którymi tworzymy satysfakcjonujące relacje, oparte o autentyczną więź? Jak interpretować przeniesienie tak dużej i ważnej części naszego życia do sieci? I jak sobie radzić z jego niuansami? O tym, w kontekście najnowszych wyników badań, w lutowej Strefie Psyche opowie Jakub Kuś.

27 luty
17.00-18.30
Wrocław

Komunikacja i bliskie związki w dobie cyfrowej rewolucji

Internet jest jak powietrze – korzystamy z niego na co dzień, naturalnie, głęboko zanurzeni. Na co dzień nie zdajemy sobie sprawy z jego całościowego wpływu na naszą sferę emocjonalną, poznawczą i moralną. Dlatego na wykładzie na podstawie najnowszych badań poznamy szczegóły wpływu zapośredniczenia bliskich relacji i związków przez nowe technologie. Dowiemy się też, jak z nich korzystać czerpiąc korzyści, unikając pułapek i problemów rodem z serialu „Czarne Lustro”…

Znalezione obrazy dla zapytania jakub kuś

Jakub Kuś

prowadzi zajęcia z zakresu psychologii emocji i motywacji, psychometrii, metodologii ze statystyką oraz społecznej przestrzeni Internetu. Należy do Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej, jest przewodniczącym Rady Naukowej Polskiego Stowarzyszenia Studentów i Absolwentów Psychologii. Zajmuje się wpływem nowych technologii na funkcjonowanie człowieka i relacje międzyludzkie. W pracy naukowej koncentruje się przede wszystkim na tym, w jaki sposób korzystanie z Internetu oddziałuje na sferę emocjonalną, poznawczą i moralną człowieka. Bada zjawisko dyskursu nienawiści, tzw. „hejtu”, oraz jego konsekwencje. Interesuje się również tematyką budowania wizerunku i autoprezentacji w sieci. 

{ BreezingForms : StrefaPsyche_27022018_Wroclaw }

Kontakt

Dorota Wróbel, Młodszy specjalista ds. rekrutacji
tel. 71 750 72 72, e-mail: strefapsyche.wroclaw@swps.edu.pl

Miejsce

Uniwersytet SWPS, Filia we Wrocławiu
ul. Ostrowskiego 30b

Początek nowego roku to czas składania postanowień. Obiecujemy sobie żyć ciekawiej, smakować życie takim, jakie jest i oczywiście zająć się sportem. Tylko jak tego dokonać? Z pomocą przychodzi trening oparty na mindfulness – szczególnym rodzaju uwagi, świadomej i skierowanej na bieżącą chwilę. O tym, jak rozwijać w sobie uważność, opowie psycholog sportu dr Ewa Moroch.

9 stycznia
17.00-20.15
Wrocław

Mindfulness w sporcie. O smakowaniu życia i praktykowaniu sportu

Uważność nie gwarantuje cudownych rezultatów. Nie jest stanem końcowym, nie można nią handlować ani się jej nauczyć, bo nie jest towarem. Jest praktyką, na którą składa się otwartość, cierpliwość i współczucie. Tym samym jest jedną z najdoskonalszych metod bycia we współczesnym świecie sportu. Zwłaszcza, gdy chcemy uprawiać wybraną dyscyplinę i w pełni cieszyć się życiem.

Serdecznie zapraszamy na spotkanie wszystkich słuchaczy, gotowych na pozostawienie na moment biegu, gotowych spojrzeć na siebie tu i teraz. Zaproszenie kierujemy zwłaszcza do sportowców, trenerów i osób zanurzonych w sporcie i aktywności fizycznej.

Limit miejsc na warsztat wyczerpany.

258 ewa moroch

dr Ewa Moroch

psycholog sportu, socjolog, doktor nauk o kulturze fizycznej. Wielka fanka psychologii zdrowia i logoterapii. Nauczycielka Vinyasa Flow Yogi. Uczestniczka licznych warsztatów międzynarodowych z zakresu jogi (Indie, Niemcy, Anglia, Holandia, Grecja). Zajmuje się psychologią sportu, psychosomatyką i technikami relaksacyjnymi. Pracuje na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu, związana od kilku lat z klubem piłkarskim Śląsk Wrocław, w świecie fitness od około 10 lat. Regularnie współpracuje z YOGA & AYURVEDA. Interesuje ją zwłaszcza praktyka jogi w treningu mentalnym, w sporcie profesjonalnym 

{ BreezingForms : StrefaPsyche_09012018_Wroclaw }

Kontakt

Dorota Wróbel, Młodszy specjalista ds. rekrutacji
tel. 71 750 72 72, e-mail: strefapsyche.wroclaw@swps.edu.pl

Miejsce

Uniwersytet SWPS, Filia we Wrocławiu
ul. Ostrowskiego 30b

Milenialsi, inaczej pokolenie Y, to grupa ludzi urodzona mniej więcej między 1987 a 2000 rokiem. W przeciwieństwie do generacji X, są obeznani z nowinkami technicznymi i odnajdują się w cyfrowym świecie mediów. Charakteryzują się dużą pewnością siebie, samoświadomością, dokładnością. Są wierni swoim ideałom i wyróżnia ich duża ambicja. Traktują starszych od siebie w kategorii partnerów do rozmowy i pracy, nie zaś wzorców, przez co czasem mówi się o nich jako o pokoleniu ludzi zarozumiałych i krnąbrnych. O tym, czy pokolenie Y to przyszłość nowoczesnego biznesu czy problematyczny pracownik mówić będziemy podczas kolejnej Strefy Psyche we Wrocławiu. Już 29 listopada zapraszamy na wykład „Milenialsi w pracy – problem, wyzwanie, nowa wartość”, który wygłosi dr Joanna Heidtman. Natomiast zajęcia warsztatowe po wykładzie poprowadzą Anna LipnickaMagdalena Duszyńska.

Aby wziąć udział w wydarzeniach, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy.

Projekt Strefa Psyche jest dofinansowany z MNiSW.

Wykład

Milenialsi w pracy – problem, wyzwanie, nowa wartość?

Podczas wykładu przyjrzymy się specyfice nowego kontekstu pracy (pracujemy w inny sposób i myślimy o pracy inaczej niż 10-15 lat temu) i charakterystyce Pokolenia Y (inaczej: Millenialsi). Będzie miejsce na odwołanie się do badań psychologów, antropologów i socjologów oraz na zanalizowanie wyzwań, które dla zarządzających stanowić mogą Millenialsi. Zweryfikujemy też nasze wątpliwości i nastawienia - czy są one oparte na faktach, czy raczej związane z naszymi własnymi przekonaniami pokoleniowymi? Rozpatrzymy możliwości wpływu i działań, które współpracę międzypokoleniową czynią nie tylko możliwą, ale fascynująca i wartościową.

Termin i miejsce

29 listopada 2017 r., godz. 17.00-18.30, sala 127
Uniwersytet SWPS, Filia we Wrocławiu
ul. Ostrowskiego 30b

Prowadzenie: dr Joanna Heidtman

Warsztat

Millenialsi w pracy – problem czy wyzwanie? (brak miejsc)

Millenialsi? O kim mówimy? Czym się charakteryzują? Jakie są ich mocne i słabe strony, które będą kluczowe w pracy? Czy warto wychodzić naprzeciw ich oczekiwaniom zarówno ze strony technologicznej jak i komunikacyjnej? Jak usprawnić komunikację między pokoleniami, by usatysfakcjonować każde z nich? Na te oraz inne pytania odpowiemy na warsztacie, który odbędzie się w sali komputerowej. Serdecznie zapraszamy.

 

Termin i miejsce

29 listopada 2017 r; godz.18.45-20.15; sala 40
Uniwersytet SWPS, Filia we Wrocławiu
ul. Ostrowskiego 30b

Prowadzenie: Anna Lipnicka i Magdalena Duszyńska

 

Prowadzący 

258 joanna heidtman

dr Joanna Heidtman

Wiedzę i doświadczenie zdobywała min. w University of South Carolina i Cornell University w USA. W Pracowni Procesów Grupowych w IS UJ prowadziła przez 14 lat badania dotyczące konfliktów i dynamiki grupowej. Współzarządzający w firmie Heidtman & Piasecki, współzałożyciel Fundacji na rzecz Kapitału Intelektualnego, adiunkt w Wyższej szkole Europejskiej im. Tischnera oraz wykładowca na studiach podyplomowych SWPS w Warszawie. Prowadzi zajęcia z psychologii społecznej, przywództwa i dynamiki grup. Realizuje projekty doradcze i rozwojowe. Jest autorką książek poświęconych problematyce pracy zespołowej, efektywności osobistej, efektywnemu działaniu nowoczesnych organizacji: “Procesy grupowe – perspektywa socjologiczna” (Wyd. Scholar), “W zgodzie ze sobą, w zgodzie z innymi” Wyd. Emka), „SENSOTWÓRCZOŚĆ. 7 sposób tworzenia wartości w zespole i w organizacji” Wyd. MTBiznes). www.busienessdoctors.pl

258 Magdalena Duszyńska

Magdalena Duszyńska

Psycholog, absolwentka Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu. Wraz z Anną Lipnicką współtworzy projekt FLOW Szkolenia, który współpracuje z ośrodkami edukacyjnymi. Przeprowadziły razem około 400 warsztatów w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Szkolą kadrę nauczycielską, uczniów oraz ich rodziców z zakresu cyberprzemocy, nowych mediów, social media. Poznają więc przyszłych pracowników już na etapie ich edukacji, dlatego też komunikacja międzypokoleniowa w środowisku pracy, to kolejny obszar, którym zajmują się trenerki. Ukończyły Szkołę Trenerów Biznesu Moderator we Wrocławiu. Współpracowały m.in. z: Uniwersytetem SWPS w projekcie Strefa Młodzieży, Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego we Wrocławiu, Powiatowym Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy, Empikiem w Renomie, Uniwersytetem Dzieci.

258 Anna Lipnicka

Anna Lipnicka

Psycholog biznesu, absolwentka Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu. Przedstawicielka pokolenia Millenialsów. Wraz z Magdaleną Duszyńską współtworzy projekt FLOW Szkolenia, który współpracuje z ośrodkami edukacyjnymi. Przeprowadziły razem około 400 warsztatów w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Szkolą kadrę nauczycielską, uczniów oraz ich rodziców z zakresu cyberprzemocy, nowych mediów, social media. Poznają więc przyszłych pracowników już na etapie ich edukacji, dlatego też komunikacja międzypokoleniowa w środowisku pracy, to kolejny obszar, którym zajmują się trenerki. Ukończyły Szkołę Trenerów Biznesu Moderator we Wrocławiu. Współpracowały m.in. z: Uniwersytetem SWPS w projekcie Strefa Młodzieży, Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego we Wrocławiu, Powiatowym Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy, Empikiem w Renomie, Uniwersytetem Dzieci.

Kontakt

Dorota Wróbel
Koordynator Strefy Psyche SWPS we Wrocławiu

tel. 71 750 72 72
e-mail: strefapsyche.wroclaw@swps.edu.pl

Jak wziąć udział?

Aby wziąć udział w wybranych spotkaniach, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

{ BreezingForms : StrefaPsyche_29112017_Wroclaw }

Wydarzenia

Archiwum wydarzeń

Image not available

Projekt jest współfinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Slider
Image not available
Image not available
Image not available

Patronat medialny

Slider

Kanały

Zobacz też: