hr award color

poligon
Sopot

W skład Wydziału Zamiejscowego w Sopocie wchodzi sześć zakładów oraz dwa ośrodki naukowe: Laboratorium Psychologii Poznania Społecznego, badające m.in. konsekwencje sprawowania władzy, i Laboratorium Psychologii Stosowanej i Badań nad Poznaniem, Emocjami i Podejmowaniem Decyzji, które wyjaśnia zachowania ludzi w kontekście pracy i organizacji.

Zakład Psychologii Osobowości
258 romana kadzikowska wrzosek

kierownik: dr hab. Romana Kadzikowska-Wrzosek, prof. Uniwersytetu SWPS

Pracownicy zakładu realizują zajęcia dydaktyczne m.in. z zakresu psychologii osobowości, różnic indywidualnych, diagnozy inteligencji i osobowości oraz psychometrii. Prowadzą także badania dotyczące uwarunkowań i konsekwencji samoregulacji oraz samokontroli. Badania te koncentrują się zarówno na podstawowych procesach psychologicznych zaangażowanych w samoregulację, jak i na czynnikach sytuacyjnych oraz dyspozycjach indywidualnych, które w istotny sposób oddziałują na jej przebieg. Badania eksperymentalne, korelacyjne oraz badania połączone z różnymi formami interwencji psychologicznych realizowane są w obszarach takich jak: regulacja emocji, wytrwałość i skuteczność działania, uzależnienia, zachowania prozdrowotne.

Zakład Psychologii Procesów Afektywnych i Poznawczych
someone

kierownik: dr Monika Pawłowska

Zakład Psychologii Społecznej i Metodologii Badań
someone

kierownik: dr Eufrozyna Gruszecka

Zakład Psychologii Klinicznej i Zdrowia
someone

kierownik: dr Róża Banaśkiewicz-Bazińska

Zakład Psychologii Wspomagania Rozwoju
258 dorota KALKA2

kierownik: dr Dorota Kalka

Zakład Psychologii Organizacji i Marketingu

Osoby pracujące w zakładzie prowadzą badania dotyczące zachowań organizacyjnych oraz oddziaływań marketingowych. Koncentrują się szczególnie na takich obszarach, jak: postawy pracowników (szczególnie utajone), psychologiczne koszty pracy, zjawisko przekształcania pracy (ang. job crafting), zachowania moralne w organizacji oraz psychologia reklamy, ze szczególnym uwzględnieniem wielozadaniowości medialnej. Pracownicy zakładu mają duże doświadczenie praktyczne, które zdobywali przy realizacji różnych projektów biznesowych. Prowadzą zajęcia z zakresu psychologii organizacji i marketingu, etyki, prowadzenia szkoleń i planowania kariery zawodowej.