hr award color

poligon
Sopot
Laboratorium Psychologii Poznania Społecznego


Laboratorium SCL (Social Cognition Lab) realizuje projekty badawcze dotyczące problemów formułowanych na gruncie psychologii społecznej. Członkowie laboratorium realizują badania naukowe wraz ze współpracownikami z uniwersytetów z Niemiec, Holandii i USA m.in. z zakresu: przekonań na temat świata społecznego, różnic w przetwarzaniu informacji o moralności i sprawczości, konsekwencji sprawowania władzy, myślenia o pieniądzach, dystansu psychologicznego oraz ucieleśnionego rozumienia pojęć.

strona www »

258 michal parzuchowski

kierownik:

dr Michał Parzuchowski

logo SCL sopot
Laboratorium Psychologii Stosowanej i Badań nad Poznaniem, Emocjami i Podejmowaniem Decyzji


Celem działania laboratorium jest umacnianie współpracy osób zainteresowanych takimi obszarami, jak: procesy automatyczne i utajone, emocje i afekt, kontrola poznawcza, nastawienia regulacyjne oraz mechanizmy obronne, a także procesy uwagowe, pamięciowe i uczenia się. Na naszych spotkaniach omawiamy plany badawcze, a także wyniki badań udzielając sobie wzajemnie konstruktywnego feedbacku. Forum wymiany myśli pozwala także na organizowanie wspólnych przedsięwzięć badawczych. Laboratorium stwarza przestrzeń kontaktu z naukowcami z innych ośrodków polskich i zagranicznych. Naszymi gośćmi byli między innymi: Tim Brennen, Axel Cleermans, Ryan Scott, Elisabeth Norman, Bert Timmermans, Krzysztof Piotrowski, Marta Siedlecka, Michał Wierzchoń, Robert Balas, Maria Kuvaldina, Andrey Chetverikov, Małgorzata Gut, Bartosz Szymczyk. CedLAB jest jednocześnie platformą budowy zaangażowania młodych naukowców - naszych doktorantów i zdolnych studentów, którzy mają tu okazję komunikować swoje projekty badawcze i ich wyniki oraz realizować własne inicjatywy organizacyjne.

strona www »

258 agnieszka poplawska

kierownik:

dr Agnieszka Popławska-Boruc

258 radoslaw sterczynski

kierownik:

dr Radosław Sterczyński

logo cedlab sopot
Laboratorium Badań Eksperymentalnych


Laboratorium wspiera naukowców w realizacji rozmaitych projektów badawczych. Pracownicy oraz studenci Wydziału Zamiejscowego w Sopocie mogą liczyć na konsultacje merytoryczne oraz pomoc w zakresie organizacji pomieszczeń i przygotowania odpowiedniego sprzętu. Laboratorium dysponuje zarówno odpowiednim zapleczem do przeprowadzania profesjonalnych badań (pomieszczenia, stanowiska), jak i zaawansowanym oprogramowaniem umożliwiającym przeprowadzanie badań oraz analizę wyników.

Przy współpracy laboratorium realizowane są granty badawcze finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowe Centrum Nauki oraz Fundację na rzecz Nauki Polskiej.

258 marta roczniewska

kierownik:

mgr Marta Roczniewska