hr award color

poligon
Sopot

 

Wydział Zamiejscowym w Sopocie specjalizuje się w kształceniu psychologicznym. Istnieje od 2002 roku. W tym czasie wypromował ponad 1700 specjalistów. Za innowacyjny program nauczania otrzymał nagrodę MNiSW. Posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dyscyplinie psychologia.

pamperki
biret
pracownicy
eureka
hajs
1055studentów
1744absolwentów
132pracowników dydaktycznych
20projektów badawczych realizowane w 2016 r.
4.5miliona zł na projekty badawcze w 2016 r.

 

Władze wydziału

258 aleksandra fila

dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS

Aleksandra Fila-Jankowska

Dziekan
afila-jankowska@swps.edu.pl

258 Bogdan Wojciszke

prof. dr hab.

Bogdan Wojciszke

Prodziekan ds. nauki
bogdan.wojciszke@swps.edu.pl

BIOGRAM »

258 monika pawlowska color

dr

Monika Pawłowska

p.o. Prodziekana ds. dydaktycznych i studenckich
mpawlowska@swps.edu.pl

Dydaktyka

Wydział kształci psychologów – specjalistów w zakresie metod diagnostycznych i interwencji kryzysowych, znawców oddziaływań marketingowych i zachowań konsumentów, coachów, doradców zawodowych, mediatorów oraz przyszłych terapeutów. Prowadzi także studia psychologiczne w obszarze psychoseksuologii i psychokryminalistyki. Absolwenci studiów mają możliwość kontynuowania nauki na studiach podyplomowych.

Psychologia wśród najlepszych

Wraz z dwoma wiodącymi ośrodkami edukacyjnymi w Polsce – Uniwersytetem Warszawskim i Uniwersytetem Jagiellońskim – uczelnia otwiera listę wszystkich szkół wyższych w kraju prowadzących studia na kierunku psychologia. W rankingu „Perspektyw” z 2017 r. w śród siedmiu najwyżej ocenianych jednostek znajdują się trzy wydziały Uniwersytetu SWPS, w tym Wydział Zamiejscowy w Sopocie. Więcej informacji »

Nowatorski program studiów

Autorski program kształcenia na kierunku psychologia – tworzony we współpracy z biznesem – został uznany przez MNiSW za jeden z najbardziej innowacyjnych w Polsce. Dzięki nagrodzie finansowej w wysokości 1 mln zł wydział sukcesywnie udoskonala ofertę dydaktyczną, pokrywa koszty praktyk studenckich oraz wspiera inicjatywy kół naukowych. Więcej o konkursie »

Wysokie oceny zewnętrzne

W 2016 roku studia psychologiczne prowadzone na wydziale uzyskały pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej nadzorującej jakość kształcenia w całym kraju. Doceniono poziom kadry naukowo-dydaktycznej, koncepcję kształcenia nawiązującą do najnowszych wzorów sprawdzonych w renomowanych uczelniach oraz liczne kontakty wydziału z lokalnym środowiskiem społecznym, gospodarczym i kulturalnym. Więcej informacji »

Kadra na światowym poziomie

Studenci współpracują z wybitnymi przedstawicielami świata nauki, takimi jak: prof. Bogdan Wojciszke – autorytet w dziedzinie psychologii miłości i władzy, prof. Tomasz Maruszewski – specjalista w zakresie psychologii poznawczej, emocji i stresu, prof. Wiesław Łukaszewski – znawca psychologii osobowości, prof. Alina Kolańczyk – specjalista w dziedzinie psychologii emocji, oraz prof. Krystyna Drat-Ruszczak – ekspert w zakresie psychopatologii.

Współpraca przy projektach naukowych

W ramach projektu „Pomocnicy Badacza” studenci mogą współpracować z naukowcami, pomagając im w realizacji badań. W ten sposób zyskują pierwsze doświadczenia w roli eksperymentatora.

Uniwersytet Trzeciego Wieku

Projekt ma na celu przybliżenie ludziom w wieku 50+ zagadnień związanych z psychologią, pomoc w utrzymaniu się na rynku pracy, jak i w przystosowaniu się do zmian zachodzących w życiu po przejściu na emeryturę. Słuchacze mają do wyboru wiele wykładów i warsztatów tematycznych, w tym kurs lepszej komunikacji, trening twórczego myślenia oraz gimnastykę umysłu. Więcej informacji »

Nauka i badania

Pracownicy wydziału prowadzą działalność naukowo-badawczą na wysokim poziomie. Tylko w 2016 roku  przy wsparciu finansowym Narodowego Centrum Nauki, MNiSW, Fundacji na rzecz Nauki Polskiej i środków unijnych – realizowali 20 projektów badawczych o wartości prawie 4,5 mln zł.

Centra naukowo-badawcze

Przy wydziale działają dwa ośrodki naukowe – Laboratorium Psychologii Poznania Społecznego, badające konsekwencje sprawowania władzy i sposoby myślenia o pieniądzach, oraz Laboratorium Psychologii Stosowanej i Badań nad Poznaniem, Emocjami i Podejmowaniem Decyzji (CEDLab), które wyjaśnia zachowania ludzi w pracy i organizacji. Więcej informacji »

Najlepszy projekt badawczy

W ramach konkursu MAESTRO zespół prof. Bogdana Wojciszke otrzymał grant Narodowego Centrum Nauki w wysokości 2,5 mln zł na 5-letnie badania dotyczące wpływu ról sprawcy i biorcy na naszą psychikę i zachowania społeczne. Projekt znalazł się na 1. miejscu listy rankingowej wśród wszystkich wniosków z dziedziny nauk humanistyczno-społecznych. Więcej informacji »

Laboratorium Badań Eksperymentalnych

Laboratorium wspiera naukowców w realizacji projektów badawczych. Dysponuje zarówno odpowiednim zapleczem do przeprowadzania profesjonalnych badań, jak i zaawansowanym oprogramowaniem umożliwiającym analizę wyników.

Młodzi naukowcy

Dr Michał Parzuchowski bada wpływ szybkiego tempa życia człowieka na sposób myślenia, dr Jacek Buczny analizuje mechanizmy samoregulacji zachowań impulsywnych, np. jedzenia, kupowania czy hazardu, dr Katarzyna Cantarero sprawdza zależności między dobrostanem a potrzebą poczucia sensu.

Z kolei mgr Marta Roczniewska zajmuje się tym, jak formowane przez nas cele wpływają na nasze życie i interpretację rzeczywistości. Za artykuł „Cel uświęca środki, a niekiedy przeszkody? Preferencje zależne od nastawienia regulacyjnego”  otrzymała nagrodę im. Solomona Ascha za najlepszą pracę opublikowaną przez młodego badacza w „Psychologii Społecznej” w 2012 roku.

Uprawnienia doktorskie

Wydział posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk społecznych w dyscyplinie psychologia. Więcej informacji »

Kontakty

Dziekanat

Uniwersytet SWPS, Wydział Zamiejscowy w Sopocie
ul. Polna 16/20, 81-745 Sopot, pok. 0.6

Godziny pracy

  • poniedziałki, środy, czwartki: 10.00-15.30
  • wtorki: 10.00-17.00
  • soboty: 8.30-15.00
  • piątki, niedziele: nieczynne

Biuro Dziekana

Uniwersytet SWPS, Wydział Zamiejscowy w Sopocie
ul. Polna 16/20, 81-745 Sopot, pok. 3.6

Godziny pracy

  • poniedziałki-piątki: 9.00-16.00
  • soboty, niedziele: nieczynne

liczne kontakty wydziału z lokalnym środowiskiem społecznym, gospodarczym i kulturalnym