hr award color

poligon
Poznań

W poznańskim wydziale Uniwersytetu SWPS działa Samorząd Studencki oraz liczne koła naukowe zajmujące się działalnością badawczą i popularyzatorską. Reprezentaci kół naukowych uczestniczą w ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach naukowych.

samorzad poznan

SAMORZĄD STUDENTÓW W Poznaniu

Rada wydziałowa Samorządu Studentów jest organizacją statutową Uczelni, reprezentującą interesy studentów. Angażuje się on w organizację życia kulturalnego i dydaktycznego, budując atmosferę wzajemnej współpracy pomiędzy Uczelnią a Studentami.

Kontakt: samorzad.poznan@swps.edu.pl
strona na FB »
graph

BADAWCZE Koło Naukowe

Badawcze Koło Naukowe zostało założone aby pogłębiać oraz popularyzować wiedzę psychologiczną, poprzez realizację projektów badawczych z naciskiem na ich praktyczne zastosowanie. O wyjątkowym charakterze koła decyduje to, że nacisk kładziony jest na poznawanie i rozwijanie warsztatu naukowego, poprzez prowadzenie projektów naukowych w niewielkich zespołach. Opiekunem naukowym Koła jest dr Konrad Piotrowski, a przewodniczącą Anna Truchlewska.

strona na FB »
dandelion

Koło Naukowe Tu i Teraz

Kierujemy się słowami Jon Kabat-Zinn’a „Nie możesz zatrzymać fal, ale możesz nauczyć się surfować.” Postanowiliśmy skupić się na uważności, jednak w różnych wymiarach. W ramach działalności koła organizujemy spotkania z inspirującymi gośćmi, praktykujemy uważność, realizujemy badania. W ramach akcji Tygiel emocjonalny prowadziliśmy warsztaty z uważności dla dzieci i młodzieży. W ciągu roku akademickiego 2015/2016 udało nam się przeprowadzić warsztaty w ramach uważności w sytuacji straty bliskiej osoby, uważności w psychoterapii, czy uważności w rodzinie patchworkowej. Opiekunem koła jest dr Mateusz Zatorski.

strona na FB »
Psychotherapy2

Koło Naukowe Psychoterapii i Treningu

Stawiając na poszerzanie wiedzy w zakresie psychologii, wyników badań związanych z psychoterapią i nurtami psychoterapeutycznymi założyliśmy w 2014 roku nasze Koło Naukowe. Organizujemy spotkania otwarte, warsztaty i mentoringi, na które zapraszamy psychoterapeutów pracujących w różnych nurtach. W październiku 2015 roku, wspólnie ze Studenckim Kołem Naukowym Psychologii Klinicznej oraz Kołem Naukowym TU i TERAZ przeprowadziliśmy akcję „Tygiel Emocjonalny”, realizowany w związku ze Światowym Dniem Zdrowia Psychicznego. Podjęliśmy również współpracę ze studentami Uniwersytetu Medycznego. Opiekunem naukowym jest dr Agnieszka Mościcka–Teske.

Kontakt: kolopsychoterapiiswps@gmail.com, strona na FB »
business law

Koło Naukowe Prawa Prywatnego „Sapere Aude”

Studenckie Koło Naukowe Prawa Prywatnego „Sapere Aude” zajmuje się rozpowszechnianiem wiedzy prawniczej, szczególnie z zakresu prawa cywilnego. Stawiamy sobie za cel zdobywanie umiejętności praktycznych, poznawanie metod pracy przedstawicieli zawodów prawniczych związanych z tą dziedziną prawa. Spotykamy się regularnie od 2013 roku, bierzemy udział w symulacjach rozpraw sądowych, debatach oksfordzkich, wyjeżdżamy na konferencje. Opiekunem naukowym koła jest dr Aleksandra Bagienska-Masiota.

strona www »   strona na FB »  
Running woman

Koło Naukowe Psychologii Zdrowia

Skupiając się na tak szerokiej dziedzinie jak psychologia zdrowia, zamierzamy podejmować wiele działań: od poszerzania i promowania wiedzy o zdrowiu, przeprowadzania działań profilaktycznych po prowadzenie badań. Opiekunem Koła jest dr Agnieszka Bojanowska.
KAT KN Criminal Cases

Koło Naukowe Nauk Penalnych

Zajmujemy się rozpowszechnianiem wiedzy prawniczej, szczególnie z zakresu nauk penalnych i dziedzin pokrewnych. Zdobywamy umiejętności praktyczne z zakresu kryminalistyki i prawa karnego, poznajemy metody pracy organów ścigania. W ramach spotkań dyskutujemy, zgłębiamy zagadnienia z obszaru kryminalistyki, kryminologii, procesu karnego. Pracujemy nad artykułami, bierzemy udział w konferencjach naukowych. Współuczestniczyliśmy w przygotowaniu konferencji naukowej poświęconej przestępstwom seksualnym.  Opiekunem naukowym Koła jest dr Piotr Herbowski.
kolo biznes i psychologia

Koło Naukowe Psychologii Biznesu

Koło Naukowe Psychologii Biznesu to miejsce dla ludzi, którzy chcą się rozwijać i nabrać doświadczenia niezbędnego w przyszłej pracy. Nasza działalność opiera się na psychologii oraz biznesie. Prowadzimy badania, a także ciekawe, zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne projekty oraz spotykamy się z ludźmi, którzy dzięki swojej przedsiębiorczości zdobyli szczyty w biznesie. Działamy w zespołach, ale doceniamy indywidualne inicjatywy i dajemy możliwość realizacji własnych projektów. Jeśli masz ciekawy pomysł i szukasz miejsca oraz ludzi, z którymi możesz go zrealizować – zapraszamy do naszego Koła. Opiekunem naukowym jest dr Agnieszka Czerw.

Kontakt: knpsychologiibiznesu.uswps@gmail, strona na FB »