hr award color

poligon
Poznań

Czym jest elastyczność psychologiczna? To gotowość do reagowania na zdarzenia, myśli, emocje w zgodzie z własnym systemem wartości i obranymi przez siebie celami. W jej treningu pomaga ACT – trening akceptacji i zaangażowania. Na poświęconych mu warsztatach studenci zostaną wprowadzeni w filozofię pracy i specyfikę ACT. Porozmawiają o jego roli w rozwoju osobistym i podnoszeniu jakości życia. Dowiedzą się, czy trening jest skuteczny w przypadku stresu, lęku, wypalenia zawodowego, uzależnień czy problemów somatycznych. Na warsztaty zaprasza Koło Naukowe Tu i Teraz Uniwersytetu SWPS w Poznaniu.

Wstęp wolny. Aby wziąć udział w wydarzeniach, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy.

warsztaty

marzec
14 2018

Poznań

Studenckie warsztaty terapii akceptacji i zaangażowania ACT

Uczestnicy poznańskich warsztatów pogłębią swoją wiedzę i umiejętności z zakresu terapii akceptacji i zaangażowania oraz nauk kontekstualnych. Zapoznają się z zagadnieniami teorii ram relacyjnych oraz założeniami funkcjonalnego kontekstualizmu, na których bazuje terapia akceptacji i zaangażowania. Warsztaty umożliwią wspólną wymianę doświadczeń i zainteresowań, poznanie sposobów i metod wykorzystania wiedzy w praktyce oraz integrację wokół tematyki ACT.

Stanowią one również doskonałe przygotowanie do udziału w XII Międzynarodowym Sympozjum Naukowym Polskiego Towarzystwa Psychologii Behawioralnej

Przed udziałem w warsztatach osoby zainteresowane zapraszamy do zapoznania się z podstawami terapii ACT w wymienionych pozycjach:

Program

Warsztaty odbywające się równolegle:

O przyjęciu na warsztaty decyduje kolejność zapisów. Na każdą pulę warsztatów obowiązuje limit 40 miejsc. 

Osoby obecne na wszystkich trzech warsztatach otrzymają zaświadczenie o uczestnictwie.

Otwarty styl reagowania w ACT – defuzja i akceptacja

Uczestnicy warsztatu dowiedzą się, czym jest cykl unikania doświadczenia oraz jego negatywne konsekwencje. Sprawdzą, co pozwala uwolnić się od nieprzyjemnych, niepożądanych zdarzeń i doświadczeń osobistych oraz postrzegać je bez osądzania, jako zwykłe przejawy nieprzerwanej czynności umysłu. Będą mieli okazję poznać i przećwiczyć techniki zwiększające akceptację oraz umiejętność defuzji poznawczej.

Skupiony styl reagowania w ACT – kontakt z chwilą obecną i „ja” jako kontekst

Uczestnicy warsztatu dowiedzą się, czym jest i jak działa mindfulness, oraz dlaczego kontakt z chwilą obecną jest tak ważny i potrzebny. Poznają trzy stany „ja” z punktu widzenia ACT oraz wezmą udział w ćwiczeniach wspomagających procesy związane z chwilą obecną i postrzegania siebie jako kontekstu dla zdarzeń psychicznych. Po warsztacie będą potrafili zastosować umiejętności zmieniania perspektywy przy pomocą teorii ram relacyjnych.

Zaangażowany styl reagowania w ACT – wartości i zaangażowane działanie

Uczestnicy warsztatu dowiedzą się, w jaki sposób terapeuta ACT rozumie pełnię życia, do której dąży w pracy z klientem, a także czym różnią się wybory od decyzji oraz wartości od celów. Poznają metody i sposoby określania wartości. Dowiedzą się też, w jaki sposób wzmacniać angażowanie się w wyznaczone wartości.

Prowadzący

Kamil Wieteska | Uniwersytet SWPS

Wiceprzewodniczący Koła Naukowego Tu i Teraz, współorganizator II Poznańskiej Konferencji ACT, uczestnik w konferencjach naukowych oraz szkoleń z zakresu psychoterapii. Reprezentant studentów ACBS Polska. Uczestnik warsztatów ACT with Compassion w Londynie w 2017 r. oraz certyfikowanego szkolenia z terapii ACT w 2018 r. Prowadził trening relaksacyjny z elementami akceptacji w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym Psychiatrycznym w Owińskach w 2017 r.

Wiktoria Zielińska | Uniwersytet SWPS

Członkini Koła Naukowego Tu i Teraz. Prowadzi warsztaty psychologiczne z młodzieżą w ramach Strefy Młodzieży Uniwersytet SWPS. Reprezentuje uczelnię podczas targów edukacyjnych oraz Dni z Nauką Uniwersytetu SWPS.

Joanna Roman | Uniwersytet SWPS

Członkini badawczego Koła Naukowego. Prowadziła treningi relaksacyjne na Oddziale Kardiologicznym w Szpitalu Puszczykowie. Odbyła praktykę na Dziennym Oddziale Psychiatrycznym w Poznaniu. Posiada doświadczenia w wystąpieniach konferencyjnych oraz prowadzeniu warsztatów na temat terapii ACT (Uniwersytet SWPS, Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy).

Karolina Fidrych | Uniwersytet SWPS

Członkini Koła Naukowego Psychoterapii i Treningu. Absolwentka i sekretarz Koła Naukowego Psychologii Sądowej. Aktualnie praktykantka w Pracowni Motywacji i Zmian w Poznaniu. Wolontariuszka w ramach programu studenckiego Projektor, Akademii Aktywnego Animatora, Stowarzyszenia Mali Bracia Ubogich i in.

 

Elwira Wawrzyniak | Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Działaczka w Fabryce Młodych Profesjonalistów, zajmującej się organizacją szkoleń dotyczących tematyki związanej z dziedziną psychologii. Odbyła praktykę w klinice psychiatrii w Szpitalu Klinicznym w Poznaniu i liczne staże, m.in. w Poradni Terapii Uzależnień WILDA, na oddziale dziennym oraz całodobowym w Klinice Psychiatrii w Bydgoszczy, w Spring Professional Poland, w Pracowni Psychoedukacji i Rozwoju Osobistego MOC Poznania. Przebyła intensywny kurs terapii ACT. Posiada doświadczenie we współprowadzeniu grup wsparcia, terapii i warsztatów relaksacyjnych.

Maciej Jankowski | Uniwersytet SWPS

Przewodniczący Koła Naukowego Tu i Teraz zajmującego się tematyką uważności na Uniwersytecie SWPS. Pracownik Strefy Młodzieży na Uniwersytecie SWPS w Poznaniu. Odbył staż w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dla Dzieci i Młodzieży. Zrealizował ponad 200 godzin warsztatów o różnej tematyce (w tym związanych z terapią ACT i uważnością) w ramach Strefy Młodzieży Uniwersytetu SWPS. Prowadził warsztaty ACT na Uniwersytecie Śląskim. Posiada doświadczenie w rozmowach z osobami znajdującymi się w sytuacji zagrożenia życia w Centrum Powiadamiania Alarmowego. Prowadzi warsztaty i indywidualne spotkania w Domu Seniora w Kobylnikach.

Anna Wadelska | Uniwersytet SWPS

Członkini Koła Naukowo-Badawczego. Autorka artykułów skierowanych do ozdrowieńców i uczestniczka spotkań z psychologami opiekującymi się osobami chorymi onkologicznie. Prowadziła warsztaty „Oswój stres, czyli jak przemienić wroga w przyjaciela” podczas Dnia z Psychologią i Prawem. Odbyła staż w Stowarzyszeniu Psyche-soma-polis.

tu i teraz logo

Organizatorem warsztatów ACT jest Koło Naukowe Tu i Teraz, które zajmuje się głównie zagadnieniami związanymi z praktyką uważności w róznych aspektach. Przewodniczącym koła jest Maciej Jankowski, opiekunem naukowym – dr Mateusz Zatorski. 

Termin i miejsce 

14 marca 2018 r. (środa), godz. 15.00-20.00

Wydział Zamiejscowy Uniwersytetu SWPS w Poznaniu, ul. Kutrzeby 10

Kontakt

Joanna Szumowska

tel. 61 27 11 21
e-mail: wydarzenia.poznan@swps.edu.pl

[Form Warsztaty_ACT_14032018 not found!]

 

Aktualności z Poznania

Aktualności z Poznania 26-04-2018

Prawo autorskie w cyfrowej rzeczywistości

Wyrażając siebie w sieci, cytujemy, kopiujemy, udostępniamy, parafrazujemy. Jak to robić legalnie? Jak bezpiecznie korzystać z zasobów zdjęć, muzyki i tekstów? Czy i na jakich zasadach można je remiksować we...

Czytaj więcej

Aktualności z Poznania 26-04-2018

Pokaz filmu „21 x Nowy Jork” oraz dyskusja

21 osób spotkań i 21 osobistych, pełnych emocji historii. Piotr Stasik kieruje kamer na przypadkowych pasażerów nowojorskiego metra. W dokumencie „21 x Nowy Jork” opowiada o ich samotności, tęsknocie za...

Czytaj więcej

Konferencje 06-05-2018

II Seminarium Naukowe Studentów Psychologii

W Poznaniu startuje druga edycja spotkań adresowanych do osób zainteresowych psychologią. W krótkich, dwudziestominutowych wystąpieniach przedstawią one wyniki prowadzonych przez siebie badań oraz wybrane zagadnienia teoretyczne i praktyczne. W spotkaniu...

Czytaj więcej

Poznań 08-05-2018

Akceptacja. Zaangażowanie. Wartości. O terapii ACT

Terapia ACT daje nam busolę, dzięki której możemy żeglować po życiowych wyzwaniach i kryzysach, trzymając kurs obrany we właściwym dla nas kierunku. Wzmacnia naszą psychologiczną elastyczność oraz akceptację rzeczywistości, dystans...

Czytaj więcej

Aktualności z Poznania 12-05-2018

„Rodzina. Tu powstaje człowiek”. Konferencja dla rodziców

Do roli rodzica dojrzewamy całe życie, nie stajemy się nim z dnia na dzień. Rodzicielstwo jest sumą naszych doświadczeń, poglądów, percepcji. Specyfika tej roli polega na tym, że nie da...

Czytaj więcej

Aktualności z Poznania 20-05-2018

Pod prąd. Spotkanie z Robertem Biedroniem

„Aby dojść do źródła trzeba płynąć pod prąd”*. Pod prąd – czyli niezależnie, inaczej, odważnie. Pod prąd – to także wbrew przeciwnościom losu, celowym utrudnieniom, uprzedzeniom. Porozmawiamy o tym podczas...

Czytaj więcej

Konferencje 25-05-2018

I Forum Prawa Administracyjnego

Jak rozpoznać wniosek o dostęp do informacji publicznej? W jakich sytuacjach można odmówić udzielenia informacji? Kiedy można mówić o nadużyciu prawa do informacji publicznej i jakie są jego konsekwencje? Na...

Czytaj więcej

Aktualności z Poznania 07-07-2018

Absolutorium 2018 w Poznaniu

„Coś się kończy, coś się zaczyna!” Poznański wydział Uniwersytetu SWPS zaprasza studentów ostatnich roczników psychologii, prawa oraz wzornictwa wraz z Bliskimi na uroczyste Absolutorium. Odbędzie się ono w wyjątkowym miejscu...

Czytaj więcej

Archiwum aktualności z Poznania

Aktualności z Poznania 24-04-2018

Mediacje – współczesne metody rozwiązywania sporów

Jak w sposób innowacyjny podejść do konfliktu? Jak rozwiązać go bez sądu? Na czym polega praca mediatora i jaką rolę odgrywa on w konflikcie? Mediacje, czyli polubowny sposób rozwiązywania sporów...

Czytaj więcej

Poznań 20-04-2018

Jak współtworzyć pozytywną organizację?

„Znowu do pracy…”. Czy poniedziałki muszą kojarzyć się nam ze stresem i przemęczeniem? A może istnieje szansa na przezwyciężenie polskiej kultury narzekania? Jak wspierać nasze wewnętrzne zasoby wpływające na efektywność...

Czytaj więcej

Aktualności z Poznania 20-04-2018

Spotkanie z nauką. Prawo

Prawo większości z nas kojarzy się z kodeksami, regułkami i setkami zupełnie niezrozumiałych przepisów. A przecież prawo to dziedzina bliska życiu! Znajomość obowiązujących przepisów, świadomość własnych obowiązków i praw może...

Czytaj więcej

Poznań 17-04-2018

Słuchanie czy posłuszeństwo – o co chodzi w wychowaniu

Czy jesteśmy w stanie funkcjonować bez posłuszeństwa? Czy jest ono niezbędne w relacji rodzic-dziecko? Czy stanowi narzędzie czy cel wychowania? Czy posłuszny rodzic wychowa posłuszne dziecko? Kiedy należy oddać najmłodszym prawo...

Czytaj więcej

Aktualności z Warszawy 16-04-2018

Studia na Uniwersytecie SWPS - spotkanie online

Wybór studiów wyższych nie jest zadaniem łatwym. Decyzja ta jest jedną z ważniejszych, jakie przychodzi nam podjąć w życiu, bo jej konsekwencje mają wpływ na nasz dalszy rozwój oraz przyszłą...

Czytaj więcej

Poznań 13-04-2018

„Posłuszni do bólu” – spotkanie autorskie

Autorytet elektryzuje... Dosłownie i w przenośni. 50 lat po eksperymencie Milgrama nadal potrafimy być mu szokująco posłuszni. Tak skrajnie, że jesteśmy w stanie skazać innych ludzi na cierpienie. Prof. dr...

Czytaj więcej

Aktualności z Poznania 12-04-2018

„Nigdy cię tu nie było” – pokaz filmu oraz dyskusja

Thriller o zemście z hipnotyzującą muzyką Radiohead w tle. Gdy wymiar sprawiedliwości zawodzi, do akcji wkracza Joe, były agent do spraw specjalnych. Widział i przeżył wiele złego, chciałby wreszcie usunąć...

Czytaj więcej

Aktualności z Poznania 10-04-2018

Kiedy strach i lęk wymykają się spod kontroli

Każdy z nas doświadcza czasem lęku i niepokoju. Ale co zrobić, jeżeli te uczucia stają się uciążliwe i zaczynają rządzić naszym życiem? O wynikach badań nad efektywnością terapii poznawczo-behawioralnej opowie gość...

Czytaj więcej

Aktualności z Poznania 04-04-2018

Jak przygotować się do wystąpień publicznych?

Gdy masz powiedzieć coś przed większą publicznością nie możesz pokonać stresu, nagle pojawia się suchość w gardle a w głowie pustka? A może chcesz popracować nad pewnością siebie? Przyjdź i...

Czytaj więcej

Aktualności z Poznania 29-03-2018

Filmoterapia z Sensem 2. Pokaz filmu „Normalny autystyczny film”

Autyzm czy zespół Aspergera brzmią w dzisiejszych czasach jak wyrok dla osób dotkniętych tym zaburzeniem rozwoju. Rodzinom tych osób sen spędza z powiek obawa o przyszłość ich dziecka. Poetycki dokument „Normalny...

Czytaj więcej

Aktualności z Poznania 26-03-2018

Lać czy nie lać? Prawne aspekty świąt Wielkiej Nocy

Czy w Śmigusa-Dyngusa można polewać sąsiadów wodą? Czy mogą oni pozwać nas w tym wypadku za zniszczenie ubrania? Czy regionalny zwyczaj „wywożenia młodych mężatek” wypełnia znamiona przestępstwa pozbawienia wolności? I...

Czytaj więcej

Poznań 26-03-2018

O żałobie dzieci i młodzieży

Czy można przygotować młodego człowieka na śmierć bliskiej osoby? Jak rozmawiać z dzieckiem i nastolatkiem w żałobie? Jak dzieci rozumieją śmierć i odczuwają brak bliskiej osoby? Jak pomagać osieroconym dzieciom?...

Czytaj więcej

Aktualności z Poznania 21-03-2018

Prawne i społeczne aspekty przysposobienia

Adopcja w swoich założeniach ma otwierać dziecku drogę do nowych, lepszych warunków rozwoju emocjonalnego i fizycznego. Zanim jednak znajdzie się ono w nowej rodzinie, konieczne jest rozwiązanie szeregu dylematów, problemów...

Czytaj więcej

Poznań 19-03-2018

Znaczenie wczesnodziecięcych relacji

Małe dziecko ma wiele wspólnego z pociskiem rakietowym sterowanym na podczerwień oraz z niedźwiedziem polarnym. Ale co? Czy wczesnodziecięce relacje, jakie posiada dziecko, mają znaczenie dla jego późniejszego rozwoju? Jak...

Czytaj więcej

Aktualności z Poznania 17-03-2018

TEDx Poznań. Salon Gra

W co grają ludzie? Gry realne, emocjonalne, wirtualne, gry z ciałem i mimiką, edukacja z wykorzystaniem gier video oraz gra na instrumentach stały się inspiracjami najbliższej edycji TEDx Poznań. Klinika...

Czytaj więcej

Aktualności z Poznania 16-03-2018

Empatia, emocje a tajemnice mózgu

O emocjach w kontekście najnowszych badań z zakresu neurobiologii i neuropsychoterapii porozmawiamy podczas 10. Tygodnia Mózgu w Poznaniu. Prof. Ewelina Knapska przybliży najnowsze badania nad empatią: jej źródła, mechanizmy oraz...

Czytaj więcej

Konferencje 16-03-2018

XII Międzynarodowe Sympozjum Naukowe Polskiego Towarzystwa Psychologii Behawioralnej

Terapia behawioralna opiera się na przesłance, że wiele zachowań ludzkich, takich jak nerwice, fobie, konkretne reakcje są wyuczone i dzięki właśnie terapii można się ich oduczyć. O jej możliwościach opowiemy...

Czytaj więcej

Aktualności z Poznania 14-03-2018

Studenckie warsztaty terapii akceptacji i zaangażowania ACT

Czym jest elastyczność psychologiczna? To gotowość do reagowania na zdarzenia, myśli, emocje w zgodzie z własnym systemem wartości i obranymi przez siebie celami. W jej treningu pomaga ACT – trening...

Czytaj więcej