hr award color

poligon
Studia

Uniwersytet SWPS wybrałam ze względu na jego praktyczny wymiar; każde zajęcia są projektowe, nasi wykładowcy pracują w branży, a program jest dostosowywany do zmieniającego się rynku oraz naszych potrzeb. Pracę w zawodzie znalazłam „od ręki”.

Paulina Kaleta, specjalistka ds. social media

Wrocław, Wydział Prawa i Komunikacji Społecznej

Digital i Social Media

 • specjalność na kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
 • studia I stopnia
 • tryb stacjonarny i niestacjonarny

Media dla pasjonatów internetu

Studia przygotowują do pracy we współczesnych mediach, ale też w mediach przyszłości. Na tych studiach zdobędziesz praktyczne umiejętności, które pozwolą ci tworzyć profesjonalne treści do Social i Digital mediów z wykorzystaniem różnych narzędzi (tekst, audio, wideo). W efekcie będziesz potrafił rozwijać skuteczne strategie komunikacji w internecie. Będziesz miał też rozbudowane kompetencje niezbędne do pracy w mediach tradycyjnych (radio, telewizja, prasa).

Zdobędziesz wiedzę, jak świadomie tworzyć wizerunek medialny i pracować jako profesjonalny bloger, vloger czy influencer. Poznasz najnowocześniejsze technologie i narzędzia pracy w mediach cyfrowych, a także nauczysz się pracy dzienniakrza / mediaworkera z wykorzystaniem różnych gatunków i formatów medialnych (news, reportaż, wywiad itp.) oraz w różnych zakresach tematycznych (dziennikarstwo mody, lifestylowe, sportowe, polityczne, społeczne, muzyczne, kulturalne itp.). Będziesz wreszcie potrafił zaprojektować i wprowadzić na rynek nowe medium.

Adresaci studiów

Studia dla osób otwartych, kreatywnych i dociekliwych, z wysoko rozwiniętym zmysłem analitycznym, dążących do zrozumienia rzeczywistości w każdym z jej wymiarów. Indywidualistów, pasjonujących się najnowszymi technologiami i internetem.

Dla tych, którzy interesują się mediami w ich najnowocześniejszej formie, którzy chcą tworzyć komunikaty w digital i social mediach. Dla osób, które chcą świadomie i profesjonalnie kształtować swój wizerunek i stać się niezależnymi i rozpoznawalnymi graczami na szeroko pojętym rynku mediów. Dla tych, którzy chcą wyspecjalizować się w wybranym typie pracy w mediach.

To specjalność dla osób, które od pierwszych lat studiów chcą zdobywać doświadczenia zawodowe i budować profesjonalne portfolio, żeby zapewnić sobie dobry start na rynku pracy. Dla tych, którzy nie chcą się nudzić i naprawdę chcą się zaangażować w studia.

Perspektywy zawodowe

Po ukończeniu studiów będziesz przygotowany do pracy w środowisku digital i social mediów jako reporter, prezenter, wydawca, profesjonalny bloger/vloger, infobroker, producent muzyczny, producent contentu audio i video, media worker, analityk mediów, influencer, ilustrator muzyczny, twórca różnego typu komunikatów w przestrzeni publicznej.

Oprócz klasycznej pracy w redakcjach internetowych, będziesz też realizować i współrealizować inne zadania jako social media manager, digital content manager, content writer, Digital and social media planner, social media specialist.

Będziesz także przygotowany do podjęcia pracy w mediach tradycyjnych na wielu stanowiskach (dziennikarza, reportera, wydawcy, szefa redakcji itp.) oraz pełnienia funkcji konsultanta procesów przejścia redakcji tradycyjnych (np. gazety, radia) w redakcje internetowe. Będziesz umiał zaprojektować i wprowadzić na rynek swoje własne medium oraz świadomie budować swój wizerunek osobisty na rynku medialnym.

Czego uczymy (wybrane zajęcia):

Badania i analiza mediów (diagnostyka)
Creative Writing 
Design
Dziennikarstwo profesjonalne
Dziennikarstwo w digital mediach
Dźwięk w sieci
Formaty i gatunki medialne
Kompetencje językowe
Komunikacja wizerunkowa
Kreacja – obraz i dźwięk  w mediach
Kreatywność
Marketing internetowy
Obraz w sieci
Prawo (mediów, autorskie, pracy)
Projektowanie graficzne 
Publicystyka 
Społeczne i ekonomiczne konteksty digital mediów
Teoria i praktyka komunikacji.

Zupełnie nowy sposób studiowania

Unikalna struktura i organizacja studiów – już na II roku nie chodzisz raz w tygodniu na tradycyjne zajęcia, ale pracujesz warsztatowo w intensywnych cyklach tematycznych, rozwijając konkretne umiejętności technologiczne i kreatywne (creative writing, scenopisarstwo, montaż obrazu i dźwięku, produkcja i postprodukcja obrazu i dźwięku, projektowanie graficzne) oraz komunikacyjne (social media, blog, vlog, big data journalism, mobile journalism). Umiejętności miękkie doskonalisz podczas warsztatów.

Na III roku tworzysz projekty o charakterze medialnym, w strukturach symulujących rzeczywiste podmioty medialne. Oznacza to, że pracujesz w redakcji internatowej, która powstaje w toku twoich studiów, przygotowując materiały w różnych formatach (content pisany, audio i video, graficzny) na interesujący cię temat (muzyka, moda, lifestyle, polityka, społeczeństwo, sport). Jeśli chcesz, może prowadzić profil redakcji w social mediach albo profesjonalnie blogować lub vlogować. Wszystko zależy od tego, co cię interesuje i czym chcesz się zająć w przyszłości! W ten sposób, pod okiem praktyków z branży wizerunkowej i medialnej, zaliczasz III rok.

Projekty własne i współpraca z rynkiem

Kończysz studia z własnym portfolio, które zwiera twoje teksty, realizacje audiowizualne i graficzne oraz inne formy twojej aktywności. Portfolio to możesz zaprezentować pracodawcy lub na jego podstawie zacząć realizować swoje własne projekty internetowe. Posiadasz kompleksowe umiejętności, zdobyte nie tylko w licznych projektach symulacyjnych, ale także we współpracy z największymi graczami rynku medialnego.

Dzięki rozbudowanemu zapleczu technologicznemu i świetnie wyposażonym pracowniom, znasz najnowsze technologie i umiesz je wykorzystywać w praktyce rynkowej. Masz już kontakty w branży, które zdobyłeś na zajęciach z praktykami.

Odpowiedź na najnowsze trendy na rynku mediów

Na rynku medialnym widać wyraźnie potrzebę uruchamiania platform internetowych przez media tradycyjne (gazety, rozgłośnie radiowe, telewizje), tymczasem dziennikarze pracujący w tych mediach nie są do tego przygotowani. W przyszłości możemy spodziewać się pełnej transformacji mediów tradycyjnych w media zdigitalizowane oraz pojawiania się nowych mediów – od początku w formie internetowej. Powoduje to rosnące zapotrzebowanie na specjalistów w zakresie tworzenia i analizy treści w social&digital mediach, którzy będą umieć kompleksowo tworzyć multimedialne treści.

Oferowane studia przygotują cię do podjęcia tych wyzwań na dynamicznie zmieniającym się rynku medialnym. Zdobędziesz zróżnicowane kompetencje, dzięki czemu będziesz mógł sprostać (powszechnym teraz na rynku mediów) wymaganiom dotyczącym szerokich kompetencji związanych np. z analizą internetu, podejmowaniem działań wizerunkowych, budowaniem swojego własnego wizerunku, zarządzaniem treścią w szeroko rozumianych mediach społecznościowych. Będziesz umiał połączyć te kompetencje z tradycyjnymi kompetencjami dziennikarskimi (operowanie słowem, obrazem, dźwiękiem).

Kadra

Rekrutacja krok po kroku

 1. Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy.
 2. Skompletuj następujące dokumenty:
  • kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał/odpis do wglądu)
  • 1 podpisane zdjęcie (w formacie nie większym niż 50x50 mm, z twarzą zajmującą ok 80% powierzchni zdjęcia, bez nakrycia głowy i ciemnych okularów oraz z jasnym tłem, podpisaną na odwrocie)
  • kserokopię dowodu osobistego (oryginał do wglądu)
  • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej
  • ankietę osobową
  • umowę o warunkach odpłatności za studia (2 egzemplarze – podpisy na każdej stronie)
  • załączniki do umowy (2 egzemplarze – podpisy na każdej stronie)
 3. Dostarcz komplet dokumentów do Biura Rekrutacji.
  Niezależnie od tego czy dokumenty zostaną złożone osobiście czy nie, kandydat zobowiązany jest do podpisania własnoręcznie umowy, załączników oraz ankiety. Pełnomocnik może podpisać umowę o warunkach odpłatności za studia wyższe wraz z załącznikiem i ankietę osobową wyłącznie na podstawie pełnomocnictwa udzielonego notarialnie.
 4. Odbierz informację o przyjęciu na studia.
  Informacja o przyjęciu na studia pojawi się na twoim koncie rekrutacyjnym. Otrzymasz ją także pocztą na wskazany przez siebie adres korespondencyjny.

[Form zapis not found!]

Czesne za rok studiów 2018-19
studia stacjonarne i niestacjonarne
10 rat 822 zł
2 raty 4050 zł
1 rata 7750 zł

Biuro Rekrutacji we Wrocławiu

 • 71 750 72 72
 • rekrutacja.wroclaw@swps.edu.pl
 • ul. Aleksandra Ostrowskiego 30b, 53-238 Wrocław, pokój 18
 • Czas pracy:
  poniedziałki, środy, piątki: 8.00-16.00
  wtorki, czwartki: 10.00-18.00
  soboty: 10.00-14.00 (od lipca do października)
  Nieczynne w dniach od 1 do 3 maja!

Opłata rekrutacyjna

Opłatę w wysokości 400 PLN* należy uiścić na konto uczelni.

31 1750 1312 1330 0000 0005 3041
Przy wpłacie należy podać IMIĘ, NAZWISKO i KIERUNEK STUDIÓW.

*Absolwenci studiów wyższych SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego (Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej), Collegium Da Vinci (Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznychi Dziennikarstwa) i Liceum Da Vinci zwolnieni są z opłaty rekrutacyjnej.

Opłata rekrutacyjna jest bezzwrotna chyba że:

 • kandydat zrezygnuje z ubiegania się o przyjęcie na studia, przed rozpatrzeniem jego kandydatury przez Dziekana lub Wydziałową Komisję Rekrutacyjną;
 • kandydat zrezygnuje z ubiegania się o przyjęcie na studia, przed planowaną kwalifikacją lub weryfikacją poziomu znajomości języka;
 • kierunek studiów na który ubiegał się kandydat nie został uruchomiony (z wyłączeniem sytuacji kiedy kandydat zdecyduje się na inny kierunek studiów na Uniwersytecie SWPS).
Slider