hr award color

poligon
Studia

Przemyśleć. Zaprojektować. Zrealizować. Media, które będą kształtować rzeczywistość. Marki, które dostarczą dobrych emocji. Relacje, które otworzą przestrzeń samorealizacji.

dr Karina Stasiuk, medioznawca

Wrocław, Wydział Prawa i Komunikacji Społecznej

Kreowanie mediów

 • specjalność na kierunku Komunikacja i media
 • studia II stopnia
 • tryb stacjonarny i niestacjonarny

Opis kierunku

Studia kształcą w zakresie zarządzania komunikacją, diagnostyki, strategii i kreacji marki, w obszarach brandingu, reklamy i public relations. Program składa się głównie z warsztatów prowadzonych przez praktyków z sektorów creative industries. Studenci poznają sposoby zarządzania potencjałem wizerunkowym oraz zasady planowania i realizowania strategii komunikacyjnych (branding, public relations, reklama). Uczą się analizować trendy w komunikacji medialnej i przygotowywać na tej podstawie własne projekty gotowe do wprowadzenia na rynek. Zajmują się nie tylko kreowaniem zawartości mediów (kontentu), lecz także projektowaniem kanałów medialnych: blogów, stron internetowych, systemów komunikacji wewnętrznej w firmach i urzędach oraz audiowizualnych mediów komunikacji wizerunkowej – reklam, filmów, stron internetowych, profili w mediach społecznościowych..

Pracujemy w zespole wybitnych teoretyków i doświadczonych praktyków łączących karierę akademicką z doświadczeniem praktycznym. Współpracujemy ze stałą grupą praktyków z rynku, którzy nie tylko posiadają ogromne doświadczenie w branży, ale także potrafią dzielić się swoją wiedzą, inspirować i wspierać praktyczną realizację studenckich pomysłów. Podążamy za indywidualnymi zainteresowaniami i wspieramy predyspozycje naszych studentów. Pracujemy w partnerskiej i kreatywnej atmosferze.

Jesteśmy zawsze na bieżąco – program studiów podlega regularnym modyfikacjom z uwzględnieniem najnowszych trendów w badaniach i zarządzaniu komunikacją wizerunkową. Poprzez rozbudowaną ofertę przedmiotów opcyjnych, dajemy możliwość rozwoju zarówno tym, którzy mieli już do czynienia z brandingiem czy public relations, jak i tym, którzy chcą rozwinąć swoje kompetencje w tych obszarach, uzupełniając tym samym swoje wcześniejsze wykształcenie.

Adresaci studiów

Studia są adresowane do osób, które strategicznie zarządzają swoją karierą i dążą do zawodowego usamodzielnienia się – na studiach udoskonalą kompetencje biznesowe, takie jak: zarządzanie projektami, myślenie kreatywne czy prowadzenie współpracy biznesowej. Studia zainteresują tych,, którzy planują przyszłość zawodową w jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się sektorów gospodarki – w sektorze creative industries.

Zapraszamy absolwentów kierunków związanych z komunikacją, którzy mają potrzebę profesjonalizacji swoich kompetencji pod kątem potrzeb rynku pracy, a także wszystkich, którzy chcą poszerzyć wiedzę i umiejętności w zakresie badań i analizy komunikacji marki, kreowania wizerunku i zarządzania komunikacją marki (zwłaszcza brandingu i public relations), a także projektowania graficznego, kreowania obrazu i dźwięku oraz zastosowania technologii multimedialnych.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci znajdują zatrudnienie w: agencjach brandingowych, reklamowych, interaktywnych i PR, studiach projektowych i graficznych; grupach producenckich (filmowych i reklamowych), urzędach i instytucjach sektora publicznego, trzeciego sektora, wyspecjalizowanych firmach doradczych zajmujących się nawiązywaniem i optymalizowaniem komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej, mediach (tradycyjnych i elektronicznych), mediach skonwergowanych (tzw. nowych mediach) jako zarządzający treścią, projektujący kampanie komunikacyjne, wdrażający projekty typu social networking, szeroko pojętym przemyśle rozrywkowym i kreatywnym.

Współpraca

Studia realizowane są we współpracy dydaktycznej z LemonSky J. Walter Thompson Group, Semiotic Solutions, Publicon i Right Hello.

logotypy kreownie mediow

Atuty kierunku

Start-up na dobry początek

Studenci rozwijają kompetencje świadomego zarządzania swoją karierą i projektowania własnego biznesu. Pod okiem tutora przygotowują indywidualne projekty gotowe do wdrożenia na rynku po zakończeniu studiów. Partnerskie relacje pozwalają na swobodę twórczą i realizację pomysłów zgodnych z zainteresowaniami studentów przy profesjonalnym wsparciu wykładowców. Zajęcia start-upowe prowadzą między innymi: Bartłomiej Postek (FunMedia), Piotr Zieniewicz (RightHello), Stefan Augustyn, Andrzej Gruszka (Mindprogress), Szymon Janiak (1450 Sp. Zoo).

Projekty specjalnościowe konsultowane z praktykami

Podczas warsztatów studenci intensywnie współpracują z zespołem ekspertów i opracowują projekty gotowe do przyszłej komercjalizacji. Do wyboru mają: content management i storytelling; social media; kampanię brandignową, reklamową lub PR; kampanię społeczną; event; diagnozę komunikacji i rynku; kampanię medialną.

Bliska współpraca z rynkiem Creative Industries

Studia mają profil praktyczny, wszystkie zajęcia teoretyczne wspierają rozwój kompetencji praktycznych i analitycznych, niezbędnych w branży creative industries. Studenci poznają środowisko rynkowe oraz najnowsze trendy w komunikacji medialnej. Mają bezpośredni kontakt z praktykami. Zajęcia o charakterze warsztatowym i projektowym odbywają się w doskonale wyposażonych studiach, pracowniach i laboratoriach badawczych.

Oferujemy unikatowe moduły i zajęcia patronackie we współpracy z podmiotami rynkowymi w takich obszarach, jak: kreatywność (LemonSky), public relations (Publicon), reklama i copywriting (Effectica), social media (BeFrank!), laboratorium dźwięku (Radio Eska), Digital media (Grupa Onet) , laboratorium obrazu (TV Styk), film reklamowy i wizerunkowy (Ikona), webdesgn i web development (Joy Media).

Studia przekazują w sposób uporządkowany specjalistyczną i zaawansowaną wiedzę i kompetencje z obszaru zarządzania wizerunkiem i marką (kompetencje strategiczne). W pierwszym roku studiów studenci zdobywają kompetencje związane z projektowanie strategii, zarządzaniem komunikacją oraz nowoczesnymi metodami badania rynku.

Drugi rok studiów to budowanie konkretnych umiejętności narzędziowych i taktycznych, które pozwalają zrealizować, wypracowane wcześniej w oparciu o badania, założenia strategiczne. Na drugim roku studiów, w ramach zajęć strat-upowych i projektu specjalnościowego, studenci pracują nad swoimi własnymi – zespołowymi i indywidualnymi - projektami.

Wybrane moduły w trakcie studiów:

Współczesne teorie komunikacji

Studenci poznają najnowsze badania i teorie z dziedziny komunikacji oraz możliwości ich zastosowania w praktyce badawczej i analitycznej. Uczą się krytycznie analizować procesy komunikacyjne i medialne. Doskonalą kompetencje związane z projektowaniem i przewidywaniem mechanizmów komunikacji, a także zastosowaniem metodologii badawczych.

Zaawansowana analiza mediów

Studenci poznają najnowsze tendencje w badaniach i teorii mediów. Uczą się dostrzegać i krytycznie analizować zjawiska społeczne i kulturowe związane z ewolucją systemów technologicznych i systemów mediatyzowanego komunikowania. W sposób krytyczny zapoznają się z kodami międzynarodowej kultury popularnej.

Niestandardowe metody badań

Studenci poznają najnowsze specjalistyczne metody i metodologie, stosowane w obszarze zarządzanie komunikacją i wizerunkiem. Koncentrujemy się zwłaszcza na badaniach typu foresight i insight – nowatorskich metodach badawczych, wykorzystywanych w obszarze creative industries. Dodatkowo ćwiczymy, z wykorzystaniem sprzętu i pracowni, badania fokusowe i badania z wykorzystanie eye-trackera.

Strategia i zarządzanie

Studenci poznają podstawowe zasady i metody zarządzania projektem, uczą się stosować je w praktyce, w oparciu o przykładowe analizy, przede wszystkim jednak implementując je w praktyce projektowej. Szczególny nacisk kładziemy na nowoczesne metody z obszaru Design Thinking.

Analityka internetowa

Studenci poznają zaawansowane narzędzia wykorzystywane w marketingu internetowym, ze szczególnym uwzględnienim marketingu w wyszukiwarkach internetowych, pozycjonowania i optymalizacji stron www.  Zyskają kompetencje niezbędne do prowadzenia kampanii reklamowych online. Powyższe treści zostaną uzupełnione warsztatem pozyskiwania i organizowania informacji (ze szczególnym uwzględnieniem efektywnych strategii wyszukiwania informacji online oraz big data).

Design komunikacji

Studenci uczą się multidyscyplinarnego podejście do projektowania kompleksowego doświadczenia użytkownika usługi/produktu. Doskonalą warsztat i poznają założenia projektowania interfejsów, w pełni responsywnych, użytecznych serwisów internetowych, czy  możliwych do wdrożenia layoutów aplikacji mobilnych.

Kreacja – tekst i obraz

Studenci poznają zaawansowane narzędzia kreatywne służące przygotowywaniu tekstów wizerunkowych (copywriting/storytelling/naming) oraz materiałów audiowizualnych (filmy reklamowe, wideo marketing). Uczą się je stosować w kontekście zaprojektowanych przez siebie w poprzednich semestrach strategiach komunikacji.

Zarządzanie komunikacją i social media

Moduł koncentruje się na współpracy z mediami w kampaniach wizerunkowych, w tym zwłaszcza  na zarządzaniu treścią w social mediach oraz planowaniu kampanii reklamowej w mediach tradycyjnych. Ważnym elementem  modułu jest również zapoznanie studentów z zaawansowanymi technikami ewaluacji i controllingu procesów komunikacyjnych.

Kadra

Rekrutacja krok po kroku

 1. Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy.
 2. Skompletuj następujące dokumenty:
  • kserokopię dyplomu oraz suplementu do dyplomu studiów licencjackich i/lub magisterskich (oryginał/odpis do wglądu)
  • 1 podpisane zdjęcie (w formacie nie większym niż 50x50 mm, z twarzą zajmującą ok 80% powierzchni zdjęcia, bez nakrycia głowy i ciemnych okularów oraz z jasnym tłem, podpisaną na odwrocie)
  • kserokopię dowodu osobistego (oryginał do wglądu)
  • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej
  • ankietę osobową
  • umowę o warunkach odpłatności za studia (2 egzemplarze – podpisy na każdej stronie)
  • załączniki do umowy (2 egzemplarze – podpisy na każdej stronie)
 3. Dostarcz komplet dokumentów do Biura Rekrutacji.
  Niezależnie od tego czy dokumenty zostaną złożone osobiście czy nie, kandydat zobowiązany jest do podpisania własnoręcznie umowy, załączników oraz ankiety. Pełnomocnik może podpisać umowę o warunkach odpłatności za studia wyższe wraz z załącznikiem i ankietę osobową wyłącznie na podstawie pełnomocnictwa udzielonego notarialnie.
 4. Odbierz informację o przyjęciu na studia.
  Informacja o przyjęciu na studia pojawi się na twoim koncie rekrutacyjnym. Otrzymasz ją także pocztą na wskazany przez siebie adres korespondencyjny.

[Form zapis not found!]

Czesne za rok studiów 2018-19
studia stacjonarne i niestacjonarne
10 rat 822 zł
2 raty 4050 zł
1 rata 7750 zł

Biuro Rekrutacji we Wrocławiu

 • 71 750 72 72
 • rekrutacja.wroclaw@swps.edu.pl
 • ul. Aleksandra Ostrowskiego 30b, 53-238 Wrocław, pokój 18
 • Czas pracy:
  poniedziałki, środy, piątki: 8.00-16.00
  wtorki, czwartki: 10.00-18.00
  soboty: 10.00-14.00 (od lipca do października)
  Nieczynne w dniach od 1 do 3 maja!

Opłata rekrutacyjna

Opłatę w wysokości 400 PLN* należy uiścić na konto uczelni.

31 1750 1312 1330 0000 0005 3041
Przy wpłacie należy podać IMIĘ, NAZWISKO i KIERUNEK STUDIÓW.

*Absolwenci studiów wyższych SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego (Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej), Collegium Da Vinci (Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznychi Dziennikarstwa) i Liceum Da Vinci zwolnieni są z opłaty rekrutacyjnej.

Opłata rekrutacyjna jest bezzwrotna chyba że:

 • kandydat zrezygnuje z ubiegania się o przyjęcie na studia, przed rozpatrzeniem jego kandydatury przez Dziekana lub Wydziałową Komisję Rekrutacyjną;
 • kandydat zrezygnuje z ubiegania się o przyjęcie na studia, przed planowaną kwalifikacją lub weryfikacją poziomu znajomości języka;
 • kierunek studiów na który ubiegał się kandydat nie został uruchomiony (z wyłączeniem sytuacji kiedy kandydat zdecyduje się na inny kierunek studiów na Uniwersytecie SWPS).

Slider