hr award color

poligon
Studia podyplomowe

Dla kogo?

 • Dla trenerów , coachów, którzy coachingiem wspieraliby pracowników (szczególnie liderów) w trakcie zmian, towarzyszących wdrażaniu systemu zarządzania innowacjami, menedżerów i specjalistów, którzy pełnią (albo chcieliby pełnić) funkcje lidera zarządzania, wszystkich osób, które chcą pracować z zespołami rozwijając i wykorzystując kreatywność grup.

Kontakt

Wrocław, Centrum studiów podyplomowych i szkoleń

Trener kreatywności i lider innowacyjności

 • Rekrutacja trwa

O studiach

Zapraszamy na spotkanie z kreatywnością stosowaną. Możesz nauczyć się jak pobudzać twórcze myślenie u siebie i w zespole. Jak planować pracę nad innowacyjnymi pomysłami i jak uczynić z tego część zadań organizacji. Jak zarządzać innowacjami i jak je wdrażać. W czasie studiów poznasz tajniki planowania i prowadzenia warsztatów pobudzających kreatywność oraz kierowania pracą grup twórczych. Większość zajęć prowadzona jest w formie warsztatów.

Kierownikiem merytorycznym kierunku jest prof. dr hab. Krzysztof J. Szmidt

Adresaci

Studia adresowane są do:

 • trenerów, którzy chcieliby opanować umiejętność projektowania i prowadzenia treningów kreatywności i szkoleń z zakresu inwentyki, tj. sztuki twórczego rozwiązywania problemów;
 • coachów, którzy coachingiem wspieraliby pracowników (szczególnie liderów) w trakcie zmian, towarzyszących wdrażaniu systemu zarządzania innowacjami;
 • menedżerów i specjalistów, którzy pełnią (albo chcieliby pełnić) funkcje lidera zarządzania innowacjami w swoich organizacjach (od zarządzania innowacjami w całej organizacji, bądź w jej całych działach, po moderowanie pracy kreatywnej niewielkiego zespołu zadaniowego) – niezależnie od branży;
 • wszystkich osób, które chcą pracować z zespołami rozwijając i wykorzystując kreatywność grup.

Cel

Kreatywność jest zdolnością coraz częściej docenianą i poszukiwaną na rynku pracy, zwłaszcza u specjalistów HR, menedżerów, nauczycieli czy coachów. Umiejętności wspierania procesów twórczego rozwiązywania problemów poprzez ćwiczenia, treningi, a zwłaszcza systematyczną pracę z zespołem, pozwalają na zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności w firmach i organizacjach. Głównym celem studiów jest nauczenie prowadzenia warsztatów twórczego myślenia oraz kierowania pracą kreatywną zespołów w profesjonalny sposób.
Wprowadzane w organizacjach systemy zarządzania innowacjami mają za zadanie wspierać procesy generowania i wdrażania rozwiązań innowacyjnych w organizacji, a także wspierać pracowników aby, najpełniej jak to możliwe, włączali się w ten proces. Kluczową rolę pełnią tu kompetentne osoby, przygotowane pod kątem rozpoznawania, wspierania i kierowania działaniami innowacyjnymi zespołów.

Dlaczego warto?

Umiejętność odpowiedniego wyzwalania i gospodarowania potencjałem kreatywnym własnym i zespołu oraz planowanie i wdrażanie innowacji pozwala na uzyskanie mocnej pozycji w szybko zmieniającym się rynku. Projektując te studia myśleliśmy o rozwoju osobistym uczestników oraz o praktycznych możliwościach czy nawet konieczności wykorzystywania kreatywnego potencjału tkwiącego w zespołach, z którymi pracujemy. Chcemy nie tylko dać doskonałe i sprawdzone miękkie narzędzia pracy, ale także w ten sposób włączyć się w budowanie konkurencyjności polskiej gospodarki i edukacji.

Warunki zaliczenia

Obecność na minimum 80% zajęć – z wyłączeniem zajęć superwizowanych. Zaliczenie w zależności od rodzaju zajęć: test wiedzy lub indywidualne/grupowe zadanie praktyczne. W bloku "Praktyka kreatywności"– praca własna pod superwizją.

Organizacja nauki

Zajęcia będą się odbywać w trybie weekendowym, czyli w sobotę i niedzielę. Zjazdy będą realizowane średnio co 2-3 tygodnie. Studia prowadzone będą w Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu.

Dokument ukończenia studiów

Absolwenci i absolwentki otrzymają, przewidziane ustawą, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w Uniwersytecie SWPS.

Program

Program (przedmioty i godziny):

I Blok:

1. Podstawy psychologii i dydaktyki kreatywności – 24 godziny

 • Psychologia kreatywności
 • Dydaktyka kreatywności

2. Diagnoza kreatywności – 16 godzin

3. Zarządzanie innowacjami – 16 godzin

II Blok:

4. Moderowanie grup twórczych i inwentycznych – 72 godziny

 • Dynamika i facylitacja małych grup
 • Komunikacja w grupie kreatywnej
 • Trening kreatywności
 • Techniki inwentyczne

5. Praktyka kreatywna – 52 godziny

 • Trener kreatywności
 • Lider innowacyjności

Czas trwania:

dwa semestry, 180 godzin

Miejsce odbywania zajęć

Uniwersytet SWPS we Wrocławiu, przy ul. Ostrowskiego 30b oraz sale konferencyjne poza siedzibą Uczelni.

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie i kadrze studiów.

Kadra

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

Rekrutacja

Telefon informacyjny dla kandydatów: +48 71 750 72 79, 71 750 72 77

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE

KROK 1 – Wypełnienie internetowego formularza zgłoszeniowego
KROK 2 – Pobranie z internetowego formularza zgłoszeniowego i wydruk następujących dokumentów:

 • Ankieta osobowa
 • Umowa o warunkach odpłatności za studia podyplomowe (podpisana w dwóch egzemplarzach)
 • Tabela czesnego (parafowana na każdej stronie)

KROK 3 – Dołączenie do powyższych dokumentów:

 • Dyplomu ukończenia wyższej uczelni lub kserokopii potwierdzonej przez pracownika Uniwersytetu SWPS (do dyplomów wystawionych po 2005 roku konieczne jest dołączenie suplementu)
 • 1 zdjęcia legitymacyjnego
 • kserokopii odcinka opłaty rekrutacyjnej, która wynosi 300 zł

KROK 4 – Dostarczenie do Biura Rekrutacji na Studia Podyplomowe kompletu dokumentów pocztą, osobiście lub przez osoby trzecie. Biuro mieści się w siedzibie Filii Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu przy ul. Ostrowskiego 30b, w pok. 32.

W przypadku nie składania dokumentów osobiście, zapraszamy przed pierwszym zjazdem do Biura Studiów Podyplomowych we Wrocławiu z dowodem osobistym w celu dopełnienia formalności.

Poprawne wypełnienie i zatwierdzenie formularza rekrutacyjnego oraz dostarczenie wyżej wymienionych dokumentów powoduje uruchomienie procedury rekrutacyjnej.

Uprzejmie informujemy, że wypełnienie formularza rekrutacyjnego drogą internetową nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się na dany kierunek studiów podyplomowych.

Dokumenty do pobrania

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nie uruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń.

Opłaty

Nawet do 80% dofinansowania na studia podyplomowe dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców!

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny uzyskał aprobatę PARP i wpis do Bazy Usług Rozwojowych jako podmiot świadczący usługi rozwojowe. Informacje o instytucjach dofinansowujących studia w danym województwie znajdziecie Państwo pod linkiem: http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/ w zakładce: Dofinansowanie

Opłata za rok studiów
rok akademicki 2018-2019
10 rat 600 zł
2 raty 2875 zł
1 rata 5500 zł
Opłata rekrutacyjna 300 zł

Złóż komplet dokumentów do 30 czerwca 2018 roku, a otrzymasz 300 zł zniżki w czesnym. Zniżka nie obowiązuje na następujących kierunkach studiów podyplomowych:

 • Psychodietetyka,
 • Psychologia Transportu z Elementami Psychodiagnostyki,
 • Szkoła Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS pod kierownictwem dr Agnieszki Popiel i dr Ewy Pragłowskiej,
 • User Experience Design

Dla absolwentów SWPS i Uniwersytetu SWPS oraz studentów Uniwersytetu SWPS posiadających wyższe wykształcenie oferujemy dodatkową zniżkę w wysokości 300 zł:
- 300 zł zniżki w opłacie rekrutacyjnej (absolwent płaci 0 zł).

Opłatę rekrutacyjną prosimy wpłacać na nr konta 20 1750 1312 1330 0000 0005 3045 w tytule przelewu wpisując nazwisko i imię kandydata.
Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualne subkonto, którego numer jest dostępny w Wirtualnej Uczelni [w tytule prosimy wpisać: nazwisko i imię oraz kierunek].

Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

Koordynator kierunku

Koordynator kierunku

Aleksandra Sajewicz
tel. 71 750 72 79
e-mail: podyplomowe.wroclaw@swps.edu.pl

Godziny otwarcia biura:

poniedziałek - piątek 8.00 - 16.00
sobota (w weekendy zjazdowe) 8.00 - 14.00

[Form zapis not found!]