hr award color

poligon
Studia podyplomowe

Dla kogo?

 • Dla kadry menedżerskiej różnego szczebla, właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw oraz specjalistów ds. motywowania pracowników.

Kontakt

Wrocław, Centrum studiów podyplomowych i szkoleń

Motywowanie i wpływ społeczny w organizacji

 • Rekrutacja trwa

O studiach

Kierownikami merytorycznymi kierunku są dr Jarosław KulbatCezary Radomski

Adresaci

Adresatami studiów jest kadra menedżerska różnego szczebla, właściciele małych i średnich przedsiębiorstw oraz specjaliści ds. motywowania pracowników. Studia dedykujemy tym wszystkim, którzy chcą wywierać skuteczny wpływ społeczny i budować motywację pracowników, bez nakazów, gróźb i przy niewielkich możliwościach podwyższania wynagrodzeń.

Cel

Celem studiów jest rozwijanie przez uczestników umiejętności wpływania na motywację i zachowanie ludzi, w pożytecznym dla organizacji i jej pracowników celu. W ramach zajęć, uczestnicy studiów będą rozwiązywać praktyczne problemy związane z motywowaniem pracowników oraz tworzyć plany wywierania wpływu społecznego w miejscu pracy.

Dlaczego warto?

Prowadzących zajęcia to po pierwsze wykładowcy, badacze wpływu społecznego i motywacji, dobrze znający możliwości praktycznego zastosowania wiedzy w organizacjach. Po drugie, to praktycy biznesu, którzy metody wpływu społecznego i motywowania stosują w swojej codziennej pracy, a jako trenerzy prowadzący szkolenia biznesowe w wymienionych obszarach, stosują dopasowaną do potrzeb uczestników metodologię prowadzenia zajęć.
Uczestnicy zajęć zdobywają rzetelną wiedzę w obszarze psychologii społecznej, co wzmocni ich krytyczny stosunek do rozpowszechnionych na rynku pseudonaukowych opracowań i szkoleń – temat motywowania, wywierania wpływu, psycho-manipulacji, perswazji jest szczególnie nośny i raz po raz pojawiają się oferty „skutecznych”, nikomu jeszcze nie znanych „technik” wpływu.
Studia rozwijają umiejętności motywowania i wywierania wpływu społecznego na ludzi, w różnych zawodach i na różnych stanowiskach pracy - uczą nieinwazyjnych, pozbawionych agresji, gróźb itp. metod. Zajęcia uzmysławiają uczestnikom, w jakich sytuacjach i jaki wpływ społeczny oraz sposób motywowania można uznać za pożyteczny – również dla jego odbiorców – a jaki za szkodliwy.

Warunki zaliczenia

Uzyskanie przynajmniej 60% punktów z testu wiedzy z większości zajęć oraz obecność przynajmniej na 80% zajęć.

Dokument ukończenia studiów

Absolwenci otrzymają, przewidziane ustawą, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w Uniwersytecie SWPS.

Program

 • Emocje i motywacja. (20 h)
 • Systemy motywacyjne – struktura, determinanty, motywacyjne czynniki płacowe i pozapłacowe. (10 h)
 • Motywacja autonomiczna. (10 h)
 • Zróżnicowane wzmacnianie motywacji w miejscu pracy. (15 h)
 • Naturalne przywództwo. (5 h)
 • Wpływ środowiskowy. (10 h)
 • Wpływ społeczny na co dzień – komunikaty perswazyjne i manipulacje interpersonalne, wpływ i władza w organizacjach. (20 h)
 • Opór psychologiczny (reaktancja, sceptycyzm, inercja) i jego przełamywanie. (10 h)
 • Trening rozmowy motywującej. (20 h)
 • Motywowanie i wpływanie na pracowników w warunkach zmian w organizacji. (10 h)
 • Perswazja wstępna. (5 h)
 • Anatomia prośby. (5 h)
 • Skuteczne techniki uczciwej perswazji. (8 h)
 • Niewerbalne aspekty wywierania wpływu. (12 h)
 • Perswazja narracyjna i retoryka – ich wykorzystanie do motywowania i wywierania wpływu. (20 h)

Miejsce odbywania zajęć

Uniwersytet SWPS we Wrocławiu, przy ul. Ostrowskiego 30b oraz sale konferencyjne poza siedzibą Uczelni.

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie i kadrze studiów.

Kadra

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

Rekrutacja

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE

KROK 1 – Wypełnienie internetowego formularza zgłoszeniowego
KROK 2 – Pobranie z internetowego formularza zgłoszeniowego i wydruk następujących dokumentów:

 • Ankieta osobowa
 • Umowa o warunkach odpłatności za studia podyplomowe (podpisana w dwóch egzemplarzach)
 • Tabela czesnego (parafowana na każdej stronie)

KROK 3 – Dołączenie do powyższych dokumentów:

 • Dyplomu ukończenia wyższej uczelni lub kserokopii potwierdzonej przez pracownika Uniwersytetu SWPS (do dyplomów wystawionych po 2005 roku konieczne jest dołączenie suplementu)
 • 1 zdjęcia legitymacyjnego
 • kserokopii odcinka opłaty rekrutacyjnej, która wynosi 300 zł

KROK 4 – Dostarczenie do Biura Rekrutacji na Studia Podyplomowe kompletu dokumentów pocztą, osobiście lub przez osoby trzecie. Biuro mieści się w siedzibie Filii Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu przy ul. Ostrowskiego 30b, w pok. 32.

Poprawne wypełnienie i zatwierdzenie formularza rekrutacyjnego oraz dostarczenie wyżej wymienionych dokumentów powoduje uruchomienie procedury rekrutacyjnej.

Uprzejmie informujemy, że wypełnienie formularza rekrutacyjnego drogą internetową nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się na dany kierunek studiów podyplomowych.

Dokumenty do pobrania

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nie uruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń.

Opłaty

Nawet do 80% dofinansowania na studia podyplomowe dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców!

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny uzyskał aprobatę PARP i wpis do Bazy Usług Rozwojowych jako podmiot świadczący usługi rozwojowe. Informacje o instytucjach dofinansowujących studia w danym województwie znajdziecie Państwo pod linkiem: http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/ w zakładce: Dofinansowanie

Opłata za rok studiów
rok akademicki 2018-2019
10 rat 610 zł
2 raty 2925 zł
1 rata 5600 zł
Opłata rekrutacyjna 300 zł

Złóż komplet dokumentów do 30 czerwca 2018 roku, a otrzymasz 300 zł zniżki w czesnym. Zniżka nie obowiązuje na następujących kierunkach studiów podyplomowych:

 • Psychodietetyka,
 • Psychologia Transportu z Elementami Psychodiagnostyki,
 • Szkoła Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS pod kierownictwem dr Agnieszki Popiel i dr Ewy Pragłowskiej,
 • User Experience Design

Dla absolwentów SWPS i Uniwersytetu SWPS oraz studentów Uniwersytetu SWPS posiadających wyższe wykształcenie oferujemy dodatkową zniżkę w wysokości 300 zł:
- 300 zł zniżki w opłacie rekrutacyjnej (absolwent płaci 0 zł).

Opłatę rekrutacyjną prosimy wpłacać na nr konta 20 1750 1312 1330 0000 0005 3045 w tytule przelewu wpisując nazwisko i imię kandydata.

Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualne subkonto, którego numer jest dostępny w Wirtualnej Uczelni [w tytule prosimy wpisać: nazwisko i imię oraz kierunek].

Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

Koordynator kierunku

Koordynator kierunku

Aleksandra Sajewicz
tel. 71 750 72 79
e-mail: podyplomowe.wroclaw@swps.edu.pl

Godziny otwarcia biura:

poniedziałek - piątek 8.00 - 16.00
sobota (w weekendy zjazdowe) 8.00 - 14.00

[Form zapis not found!]