hr award color

poligon
Studia podyplomowe

Dla kogo?

 • Dla osób, które zaczynają swoją przygodę z projektowaniem jak również osób doświadczonych, które na co dzień badają i projektują rozwiązania elektroniczne.

Kontakt

Wrocław, Centrum studiów podyplomowych i szkoleń

User Experience Design

 • START REKRUTACJI NA NOWY ROK AKADEMICKI: 18 kwietnia 2018 roku, godz. 10:00.

O studiach

Kierunek dostępny także w WarszawieKatowicach.

Partner studiów

axure partner UX

„Kierunek dedykowany jest dla osób z pasją, ciekawością świata, które chcą tworzyć, projektować i zmieniać produkty i usługi elektroniczne. Naszym celem jest praktyczne kształcenie projektantów tworzących użyteczne i angażujące produkty i usługi digitalowe”

hubert anyzewskiHubert Anyżewski
Kierownik studiów

Pobierz program w formacie PDF

Czas trwania

Studia trwają dwa semestry (16 zjazdów).

Organizacja nauki

Zajęcia będą odbywać się w trybie weekendowym (sobota, niedziela). Zjazdy będą realizowane średnio co 2-3 tygodnie. Studia realizowane będą we Wrocławiu.

Miejsce odbywania zajęć

Uniwersytet SWPS we Wrocławiu, przy ul. Ostrowskiego 30b oraz sale konferencyjne poza siedzibą Uczelni.

Warunki zaliczenia

Obecność na zajęciach i obrona projektu na zakończenie studiów.

Dokument ukończenia studiów

Absolwenci otrzymują, przewidziane ustawą, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym wraz z punktami ECTS.

Opis kierunku

Pobierz program w formacie PDF

Opis studiów

User Experience Design to pierwsze w Polsce studia zajmujące się całościowo tematyką projektowania doświadczeń z korzystania z produktów i usług (UX, oraz aspektami CX i Service Design).
Tegoroczne studia to już 7 edycja kierunku, obecnie dostępnego w trzech miastach:
Wrocławiu, Warszawie, Katowicach.
Pomysłodawcą i kierownikiem studiów UX Design jest Hubert Anyżewski, który wraz z kierownikami lokalnymi Basią Rogoś-Turek we Wrocławiu oraz Moniką Mikowską w Katowicach dbają o organizację i merytoryczny poziom studiów.
Kadra to najlepsi polscy specjaliści z obszaru UX z wieloletnim doświadczeniem oraz sprawdzeni dydaktycy.
Na studiach występują goście reprezentujący środowisko projektowe.

„Kierunek dedykowany jest dla osób z pasją, ciekawością świata, które chcą tworzyć, projektować i zmieniać produkty i usługi elektroniczne.”

Cel

Studia adresowane są do osób, które zaczynają swoją przygodę z projektowaniem jak również osób, które na co dzień badają i projektują rozwiązania digitalowe.
Kierunek składa się z 6 bloków tematycznych, które tworzą tematykę UX. Charakterystyczny dla studiów jest model realizacji projektu dyplomowego i pracy w zespołach projektowych pod okiem mentora, od pierwszych zajęć.
Ponad połowa zajęć odbywa się w trybie warsztatowym, w grupach projektowych.
Podczas studiów studenci poznają proces projektowy, techniki i narzędzia potrzebne do realizacji projektu.
Etapy cząstkowe projektu są oceniane przez ekspertów obszarowych i publikowane na forum grupy.
Studia kończą się obroną projektu i oceną składającą się z finalnego projektu, prototypu oraz obrony projektu.

„Naszym celem jest praktyczne kształcenie projektantów tworzących użyteczne i angażujące produkty i usługi digitalowe.”

Adresaci

Studia adresowane są do osób, które zaczynają swoją przygodę z projektowaniem jak również osób, które na co dzień badają i projektują rozwiązania digitalowe.

Zasady przyjęcia na studia

Przyjęcie kandydatów na studia następuje na podstawie kolejności zgłoszeń.

Oprogramowanie i książki

Podczas studiów studenci otrzymują edukacyjną wersję oprogramowania Axure Pro oraz zniżkę na komercyjną wersje oprogramowania. Do dyspozycji studentów jest również zbiór książek UX.
Studenci UX Design otrzymują również zniżki na konferencje UX Poland (www.uxpoland.com).

Mentorzy*:

 • Izabela Strońska-Gurgul
 • Marcin Sieńko
 • Krzysztof Piwowar
 • Andrzej Bogatko

* Liczba i skład osobowy mentorów może się zmienić.

Program

Pobierz program w formacie PDF

Tematyka i organizacja zajęć

Terminarz zjazdów na rok akademicki 2017/2018

Program obejmuje ponad 190 godzin zajęć dydaktycznych, realizowanych w formie warsztatów i interaktywnych seminariów. Studia trwają dwa semestry (16 zjazdów), zajęcia odbywają się w soboty i niedziele.

Podczas zjazdu odbywa się średnio 6 godzin zajęć dziennie w formie seminariów i warsztatów oraz zajęć w pracowniach komputerowych. Godzina akademicka zajęć to 45 min. Na zajęcia zapraszani są goście z polski i zagranicy.

Podczas zajęć wykorzystywane są metody projektowe oraz narzędzia służące do projektowania i analizy skuteczności rozwiązań elektronicznych. W trakcie studiów pracujemy z oprogramowaniem projektowym Axure Pro, Basecamp oraz pakietem Google.

axure partner UXbestcamp partnerUXgoogle partnerzyUX

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia studiów jest frekwencja na zajęciach powyżej 80%, zaliczenie testu wiedzy oraz przygotowanie i obrona projektu dyplomowego realizowanego w grupie pod okiem mentora. Mentorzy w formie konsultacji wspierają grupę projektową przy realizacji poszczególnych etapów cząstkowych projektu.
Projekty dyplomowe realizowane są w grupach 5-osobowych z wyznaczonym liderem grupy.

Grupa podczas toku studiów realizuje etapy produktu od koncepcji do zaawansowanego przetestowanego
prototypu.

Etapy realizacji projektu są omawiane i oceniane przez ekspertów tematycznych, a efekty prac publikowane na forum. Finalnym etapem studiów jest przygotowanie i oddanie projektu dyplomowego, który oceniany jest przez grono ekspertów.

Eksperci:

 • Explore (badania potrzeb): Marta Zagdańska
 • Define (strategia produktu): Joanna Strzelec
 • Model (modelowanie): Marcin Szlassa
 • Prototype (prototypowanie): Joanna Sieniawska
 • Test (testowanie użyteczności): Barbara Rogoś-Turek

Projekt dyplomowy i obrona projektu przed gronem ekspertów stanowią ocenę finalną jaką otrzymuje zespół na koniec studiów. Test z wiedzy, jaki każdy student pisze indywidualnie na koniec studiów to ok. 30 pytań w formie testu.

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie i kadrze studiów.

Kadra

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

Rekrutacja

Zasady przyjęcia na studia

Kolejność zgłoszeń.

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE

KROK 1 – Wypełnienie internetowego formularza zgłoszeniowego
KROK 2 – Pobranie z internetowego formularza zgłoszeniowego i wydruk następujących dokumentów:

 • Ankieta osobowa
 • Umowa o warunkach odpłatności za studia podyplomowe (podpisana w dwóch egzemplarzach)
 • Tabela czesnego (parafowana na każdej stronie)

KROK 3 – Dołączenie do powyższych dokumentów:

 • Dyplomu ukończenia wyższej uczelni lub kserokopii potwierdzonej przez pracownika Uniwersytetu SWPS (do dyplomów wystawionych po 2005 roku konieczne jest dołączenie suplementu)
 • 1 zdjęcia legitymacyjnego
 • kserokopii odcinka opłaty rekrutacyjnej, która wynosi 300 zł

KROK 4 – Dostarczenie do Biura Rekrutacji na Studia Podyplomowe kompletu dokumentów pocztą, osobiście lub przez osoby trzecie. Biuro mieści się w siedzibie Filii Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu przy ul. Ostrowskiego 30b, w pok. 32.

Poprawne wypełnienie i zatwierdzenie formularza rekrutacyjnego oraz dostarczenie wyżej wymienionych dokumentów powoduje uruchomienie procedury rekrutacyjnej.

Uprzejmie informujemy, że wypełnienie formularza rekrutacyjnego drogą internetową nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się na dany kierunek studiów podyplomowych.

Dokumenty do pobrania

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nie uruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń.

Opłaty

Opłata za rok studiów
rok akademicki 2018-2019
10 rat 910 zł
2 raty 4425 zł
1 rata 8600 zł
Opłata rekrutacyjna 300 zł

Dla absolwentów SWPS i Uniwersytetu SWPS oraz studentów Uniwersytetu SWPS posiadających wyższe wykształcenie oferujemy dodatkową zniżkę w wysokości 300 zł:
- 300 zł zniżki w opłacie rekrutacyjnej (opłata bez zniżki wynosi 300 zł – absolwent płaci 0 zł).

Opłatę rekrutacyjną należy wnosić na konto:
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa
20 1750 1312 1330 0000 0005 3045
[w tytule prosimy wpisać: nazwisko i imię oraz kierunek]

Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualne subkonto, którego numer jest dostępny w Wirtualnej Uczelni.
Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

Koordynator

Koordynator kierunku

Aleksandra Sajewicz
tel. 71 750 72 79
e-mail: podyplomowe.wroclaw@swps.edu.pl

Godziny otwarcia biura:

poniedziałek - piątek 8.00 - 16.00
sobota (w weekendy zjazdowe) 8.00 - 14.00

[Form zapis not found!]