hr award color

poligon
Studia podyplomowe

Dla kogo?

 • Dla menedżerów i pracowników działów marketingu i promocji, którzy chcą podnieść swoje umiejętności i kompetencje w zakresie social media i content marketingu.

Kontakt

Wrocław, Centrum studiów podyplomowych i szkoleń

Content Marketing
jak budować markę w internecie

 • Rekrutacja trwa

O studiach

Kierownikiem kierunku jest Renata Makuszak-Krzyżaniak

Adresaci

Proponowany kierunek studiów podyplomowych skierowany jest do:

 • menedżerów i pracowników działów marketingu i promocji, którzy chcą podnieść swoje umiejętności i kompetencje w zakresie social media i content marketingu
 • pracowników lub właścicieli agencji reklamowych oraz Public Relations, którzy pragną wzbogacić i odświeżyć posiadaną wiedzę
 • pracowników instytucji państwowych, którzy chcą rozwinąć obecność macierzystych instytucji w mediach społecznościowych i Internecie
 • absolwentów szkół wyższych o pokrewnych profilach, którzy chcą pracować w agencjach kreatywnych lub reklamowych
 • właścicieli prywatnych firm lub osób planujących założyć własną działalność i promować swoje produkty lub usługi w social mediach

CEL

Celem studiów  jest przekazanie aktualnej i kompleksowej wiedzy na temat budowania stabilnej marki w internecie. Dla wszystkich osób, które planują, bądź też zajmują się budowaniem nowoczesnej marki, i którzy rozumieją jak ważne jest stałe pozyskiwanie ruchu w sieci, nowoczesne budowanie reklamy on-line i sprawne projektowanie kampanii reklamowych na FB.
Warsztaty w pracowni komputerowej podzielone tematycznie na dwa obszary (projektowanie grafiki internetowej oraz montaż i obróbkę filmów wideo) pozwolą uczestnikom zdobyć praktyczną wiedzę z zakresu web designu i video content marketing.
Zajęcia warsztatowe w zakresie pracy z językiem mają na celu przygotować słuchaczy do świadomego rozumienia i tworzenia komunikatu reklamowego oraz pisania skutecznych blogów, newsletterów i tekstów w kontekście wyszukiwarek internetowych. Podczas zajęć słuchacze poznają językowe sposoby wpływania na ludzi. Warsztaty mają mieć charakter interaktywny: studenci będą zachęcani do kreatywnej pracy zespołowej.
Część teoretyczna studiów koncentruje się na przekazaniu słuchaczom wiedzy poszerzające kompetencje z zakresu komunikacji internetowej w zakresie webwritingu, dziennikarstwa internetowego, strategii pozycjonowania marki oraz technik stymulowania sprzedaży. Słuchacze zapoznają się ze sposobami pomiarów skuteczności kampanii reklamowych, poznają techniki optymalizacji dla potrzeb wyszukiwarek internetowych (SEO) i metody monitorowania ruchu w sieci.
Dopełnieniem praktycznych warsztatów będą wykłady poszerzające specjalistyczną wiedzę z zakresu social media marketingu o takie komponenty jak: wykorzystanie efektywnej rekomendacji w sieci poprzez współpracę z blogerami i vlogerami, poznanie najnowszych trendów w content marketingu, storytelling oraz wiedzę na temat mechanizmów psychologicznych leżących u podłoża skuteczności reklamy.
Zajęcia prowadzą wykładowcy i specjaliści zawodowo związani z social media marketingiem, SEO, SEM, psychologią reklamy, projektowaniem na użytek mediów internetowych oraz szeroko rozumianym wsparciem sprzedaży e-commerce.

Dlaczego warto

Czy można przejść obojętnie wobec czegoś, co pochłania coraz więcej naszej uwagi, czasu i pieniędzy? Czy można ignorować to, co ma nieograniczoną pojemność, zasięg oraz możliwości? Większość z nas nie jest już wstanie dzisiaj funkcjonować bez dostępu do Internetu, smartphone`a i zakupów on-line. Podobnie jest z firmami. Wiemy już, że nie zbudujemy dzisiaj marki bez internetu, ale dobrej marki nie zbudujemy przede wszystkim bez odpowiedniego contentu. Jak go tworzyć? Jak prowadzić dialog z naszymi klientami? O tym wszystkim będzie się można dowiedzieć podczas zajęć, które prowadzą zarówno uznani wykładowcy z udokumentowanym doświadczeniem jak i świetni praktycy reprezentujący uznane marki z wielu branż.

Co nas wyróżnia

Przygotowując studia postawiliśmy przede wszystkim na przekaz praktyczny i skupiliśmy się na korzyściach, jakie możemy zaoferować słuchaczom. Zajęcia prowadzone będą w formie warsztatowej. To oznacza m.in. korzystanie z najnowszych narzędzi analitycznych, aplikacji on-line oraz badań marketingowych. Nasi słuchacze będą również brali udział w procesie projektowania kampanii marketingowych w kanałach social media,w tworzeniu blogów firmowych, projektowaniu reklam internetowych, tworzeniu przekazów video oraz opracowywaniu media planów (spójrz na program studiów).

Warunki zaliczenia

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest stworzenie i obrona projektu kampanii reklamowej wybranego produktu lub usługi w social mediach.

Czas trwania

Dwa semestry - 190 godzin +10 godzin przeznaczonych na obrony dyplomu

Dokument ukończenia studiów

Absolwenci otrzymują, przewidziane ustawą, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w Uniwersytecie SWPS.

Program

Terminarz zjazdów na rok akademicki 2017/2018

Pobierz program w formacie pdf

UCZESTNICY KURSÓW POSIĄDĄ WIEDZĘ NA NASTĘPUJĄCE TEMATY:

— współczesnych trendów w content marketingu oraz metod działania w internecie w oparciu o tzw. marketing treści,
— efektywnego posługiwania się algorytmami Googla,
— rozszerzoną wiedzę z zakresu kluczowych narzędzi w content marketingu: Facebook, Twitter, LinkedIn, You Tube oraz SlideShare,
— najistotniejszych elementów składowych strategii content marketingowej,
— strategii pozycjonowania marki w content marketingu,
— językowych środków perswazji stosowane w reklamie,
— konstrukcji tekstu w kontekście działania wyszukiwarek,
— zasad efektywnej współpracy z blogosferą,
— prowadzenia i utrzymania bloga od strony praktycznej,
— standardów skutecznego budowania przekazu wizualnego w social mediach,
— roli przekazu audiowizualnego i roli video w marketingu internetowym,
— przyczyny sytuacji kryzysowych w mediach społecznościowych i sposobie ich rozwiązywania,
— nowych nośników treści,
— korzyści jakie dają człowiekowi social media z psychologicznego punktu widzenia,
— SEO, dystrybucji treści i pozyskiwanie ruchu w sieci,
— pomiaru i optymalizacja działań w internecie i mediach społecznościowych,
— efektywnego posługiwanie się serwisem YouTube,
— podstawową wiedzę z zakresu tworzenia i prowadzenia kanału filmowego danej marki
— wiedza o technikach i formach narracyjnych oraz ich optymalizacji pod kątem wykorzystania w komunikacji wizerunkowej
— tworzenia adekwatnych brandingowo i marketingowo tekstów storytellingowych.

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie i kadrze studiów.

Kadra

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

Rekrutacja

Zasady przyjęcia na studia

Kolejność zgłoszeń.

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE

KROK 1 – Wypełnienie internetowego formularza zgłoszeniowego
KROK 2 – Pobranie z internetowego formularza zgłoszeniowego i wydruk następujących dokumentów:

 • Ankieta osobowa
 • Umowa o warunkach odpłatności za studia podyplomowe (podpisana w dwóch egzemplarzach)
 • Tabela czesnego (parafowana na każdej stronie)

KROK 3 – Dołączenie do powyższych dokumentów:

 • Dyplomu ukończenia wyższej uczelni lub kserokopii potwierdzonej przez pracownika Uniwersytetu SWPS (do dyplomów wystawionych po 2005 roku konieczne jest dołączenie suplementu)
 • 1 zdjęcia legitymacyjnego
 • kserokopii odcinka opłaty rekrutacyjnej, która wynosi 300 zł

KROK 4 – Dostarczenie do Biura Rekrutacji na Studia Podyplomowe kompletu dokumentów pocztą, osobiście lub przez osoby trzecie. Biuro mieści się w siedzibie Filii Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu przy ul. Ostrowskiego 30b, w pok. 32.

Poprawne wypełnienie i zatwierdzenie formularza rekrutacyjnego oraz dostarczenie wyżej wymienionych dokumentów powoduje uruchomienie procedury rekrutacyjnej.

Uprzejmie informujemy, że wypełnienie formularza rekrutacyjnego drogą internetową nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się na dany kierunek studiów podyplomowych.

Dokumenty do pobrania.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nie uruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń.

Opłaty

Nawet do 80% dofinansowania na studia podyplomowe dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców!

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny uzyskał aprobatę PARP i wpis do Bazy Usług Rozwojowych jako podmiot świadczący usługi rozwojowe. Informacje o instytucjach dofinansowujących studia w danym województwie znajdziecie Państwo pod linkiem: http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/ w zakładce: Dofinansowanie

Opłata za rok studiów
rok akademicki 2018-2019
10 rat 610 zł
2 raty 2925 zł
1 rata 5600 zł
Opłata rekrutacyjna 300 zł

Złóż komplet dokumentów do 30 czerwca 2018 roku, a otrzymasz 300 zł zniżki w czesnym. Zniżka nie obowiązuje na następujących kierunkach studiów podyplomowych:

 • Psychodietetyka,
 • Psychologia Transportu z Elementami Psychodiagnostyki,
 • Szkoła Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS pod kierownictwem dr Agnieszki Popiel i dr Ewy Pragłowskiej,
 • User Experience Design

Dla absolwentów SWPS i Uniwersytetu SWPS oraz studentów Uniwersytetu SWPS posiadających wyższe wykształcenie oferujemy dodatkową zniżkę w wysokości 300 zł:
- 300 zł zniżki w opłacie rekrutacyjnej (opłata bez zniżki wynosi 300 zł – absolwent płaci 0 zł).

Opłatę rekrutacyjną prosimy wnosić na nr konta 20 1750 1312 1330 0000 0005 3045 w tytule przelewu wpisując nazwisko i imię kandydata.
Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualne subkonto, którego numer jest dostępny w Wirtualnej Uczelni [w tytule prosimy wpisać: nazwisko i imię oraz kierunek].

Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

Koordynator kierunku

Koordynator kierunku

Aleksandra Sajewicz
tel. 71 750 72 79
e-mail: podyplomowe.wroclaw@swps.edu.pl

Godziny otwarcia biura:

poniedziałek - piątek 8.00 - 16.00
sobota (w weekendy zjazdowe) 8.00 - 14.00

[Form zapis not found!]