hr award color

poligon
Studia

Nauki o człowieku mogą pomóc biznesowi wyjść z obszaru „kopiuje” do obszaru „kreuje”. To wymaga zmiany mentalności zarządów i pracowników tak, by uwierzyli, że mogą tworzyć rzeczy, które zmienią świat.

Piotr Voelkel, przedsiębiorca, laureat „Biznesowego Oskara” w kategorii Wizja i innowacja, założyciel Uniwersytetu SWPS

Warszawa, Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

Zarządzanie i przywództwo

Nowy paradygmat zarządzania

Świat zmienia się szybciej niż kiedykolwiek w historii: rozwój nowych technologii, załamywanie się dotychczasowego modelu gospodarki wolnorynkowej, globalizacja, czy masowość mediów społecznościowych. Wszystko to powoduje coraz większą zmienność otoczenia biznesowego i wymaga od menedżerów ogromnej elastyczności, zupełnie nowych umiejętności i narzędzi zarządzania.

W Polsce dominuje tradycyjny, przeteoretyzowany model uczenia zarządzania. Nie odpowiada on wymogom współczesności i nadchodzącym wyzwaniom środowiska pracy. Niewiele rzeczywistej praktyki i pracy projektowej, zapatrzenie w statystyczne modele funkcjonowania gospodarki i niedocenianie psychologii w zarządzaniu sprawiają, że zderzenie absolwenta z realnymi wyzwaniami środowiska pracy jest bolesne, a on sam mało atrakcyjny dla przyszłego pracodawcy.

W Uniwersytecie SWPS postanowiliśmy zaradzić tym narastającym wyzwaniom w dziedzinie zarządzania, tworząc nowoczesny i urealniony program studiów opartych na kilku podstawowych założeniach:

bg-triangle01

Emocje to istotny składnik procesów zarządczych

Odkrycia szczególnie ostatnich kilkunastu lat pokazują jak istotnym elementem w pracy menedżera są czynniki emocjonalne i pozaracjonalne. Od podejmowania decyzji, poprzez reakcje rynku, po zachowania konsumenckie psychologia jest nieodłącznym (obok twardych narzędzi ekonomicznych i statystycznych) elementem determinującym efektywność menedżera. Menadżer przyszłości potrafi łączyć umiejętności racjonalnego myślenia z dojrzałą intuicją oraz zarządzaniem własnymi i cudzymi emocjami.

bg-triangle02

Biznes to nie tylko zysk

Nowoczesna organizacja biznesowa powinna być zaangażowana społecznie i działać w oparciu o wartości, które wykraczają poza horyzont jej własnych korzyści. Przyszłość należy do wiarygodnych marek, które bazują na zaufaniu, budzą pozytywne emocje i zapraszają klienta do współpracy. Powiemy Ci, jak to działa. Wyjaśnimy, na czym polega koncepcja Firmy-Idei – nowatorskiego podejscia do prowadzenia biznesu.

bg-triangle03

Gospodarka transakcyjna zmienia się w relacyjną

Dążenie do maksymalizacji zysków w jak najkrótszym czasie nie sprawdza się w dłuższej perspektywie. Największe firmy zawdzięczają swój sukces dbałości o trwałą, uczciwą relację z klientem, bazującą na obustronnej korzyści. Wiedzą, jak ważne jest nawiązanie dialogu i stworzenie więzi wynikającej z identyfikacji klienta z marką. Specjaliści współpracujący z naszą uczelnią pokażą Ci ten model zarządzania.

bg-triangle01

Zarządzanie to przede wszystkim ludzie

Aby skutecznie zarządzać innymi, trzeba przede wszystkim umiejętnie zarządzać sobą, dlatego tak ważna jest praca nad rozwojem własnym lidera. Dzięki współpracy z naszymi psychologami poznasz mechanizmy swojego zachowania i dowiesz się, jak być menedżerem samego siebie. Wiedza z zakresu psychologii pozwoli także zrozumieć motywy postępowania innych ludzi, da Ci narzędzia do budowania relacji oraz identyfikowania i rozwiązywania konfliktów w zespole.

bg-triangle02

Cyfrowa transformacja biznesu stała się faktem

Żyjemy w świecie nowoczesnych technologii. Firmy stają przed koniecznością wdrożenia cyfrowych innowacji, które umożliwią im rozwój, usprawnią pracę i poszerzą spektrum działania. Przedsięwzięcia tego typu wymagają kreatywnego podejścia oraz umiejętności kierowania multidyscyplinarnym zespołem. Przygotujemy Cię do prowadzenia takich projektów, pokażemy światowe standardy, nauczymy identyfikować potrzeby w zakresie cyfryzacji i projektować nieszablonowe rozwiązania.

bg-triangle03

Uczenie przez działanie

W każdym semestrze zrealizujesz projekt na zlecenie firmy zewnętrznej. Zaczniesz od projektu biznesowego o charakterze  rozwojowym,  przez projekt  dotyczący innowacyjności w dobie rewolucji cyfrowej po złożone przedsięwzięcie o charakterze konsultingowym. Pod okiem praktyków przygotujesz gotowe do wdrożenia rozwiązania, stanowiące realną wartość dla organizacji współpracujących z uczelnią.

Dlaczego to podejście ma być lepsze od klasycznego?

Po pierwsze: mentorzy

To przede wszystkim twórcy kierunku, którzy bazując na własnych doświadczeniach, rzetelnej wiedzy i odwadze, dostrzegli potrzebę zmiany.

Piotr Voelkel

Biznesmen, który całe życie zajmuje się zarzadząniem w praktyce – od przemysłu, poprzez sztukę, aż po edukację. Współwłaściciel Grupy Kapitałowej VOX, współtwórca Concordia Design, założyciel Fundacji Vox-Artis Promocji Polskiej Sztuki Współczesnej i Designu oraz prezes Wielkopolskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych. Po 30 latach pracy na rzecz rozwoju polskiej przedsiębiorczości, wielu sukcesach i potknięciach nie ma dla niego rzeczy niemożliwych.

Nauki o człowieku mogą pomóc biznesowi wyjść z obszaru „kopiuje” do obszaru „kreuje”. To wymaga zmiany mentalności zarządów i pracowników tak, by uwierzyli, że mogą tworzyć rzeczy, które zmienią świat.

Jacek Santorski

Psycholog, od lat zajmuje się przywództwem w biznesie. Jego wykształcenie w powiązaniu z bogatym doświadczeniem w doradzaniu największym przedsiębiorcom w Polsce zaowocowało wypracowaniem niezwykle efektywnej metody kształcenia menedżerów – autorskiego programu, który wykorzystuje praktyczne zastosowanie psychologii w zarządzaniu i rozwoju własnym lidera.

Zarządzanie polega na tym, żeby robić rzeczy właściwie, a przywództwo, żeby robić właściwe rzeczy. W XXI wieku trzeba konkurować relacjami i innowacjami, odpowiadać na ciągłe zmiany, utrzymywać morale zespołu. Odeszliśmy od klasycznego „zarządzania zmianą” do „zarządzania i przywództwa w zmianie”.

Jerzy Hausner

Ekonomista, minister gospodarki, pracy i polityki społecznej, wicepremier, członek Rady Polityki Pieniężnej. Współtwórca koncepcji Firma–Idea, która jest nowym spojrzeniem na ekonomię i szeroko pojęty biznes. Akademicka wiedza, ale i realne doświadczenie pozwoliły mu dostrzec i opisać potrzeby zmiany, a także osadzić nowy paradygmat zarządzania w realiach polskiej gospodarki.

Przyszłość należy do firm, które udowodnią swoją wiarygodność i społeczną przydatność. Z myślenia o maksymalizacji zysku przestawią się na uczciwe traktowanie swoich pracowników, partnerów i klientów. Dopiero w efekcie takiego podejścia możliwe będzie osiąganie zysku.

Po drugie: psychologia

Przedsiębiorstwo to ludzie – zarówno pracownicy, jak i klienci. Skoro ludzie, to i emocje, które w dzisiejszym biznesie często okazują się zdecydowanie ważniejsze niż racjonalna, chłodna kalkulacja. Znajomość i rozumienie psychologicznych mechanizmów zachowań drugiego człowieka i podejmowania decyzji to absolutna podstawa.

Po trzecie: praktyka

Trzon programu stanowią projekty semestralne realizowane z partnerami biznesowymi. Pozostałe zajęcia są ułożone w taki sposób, by dostarczyć wiedzy i umiejętności niezbędnych do realizacji danego projektu. Co ważne, projekty nie są jedynie akademickim ćwiczeniem – to konkretne zadania biznesowe, przygotowywane na zlecenie firm zewnętrznych.

Student kończy studia z portfolio sześciu projektów (realizowanych zespołowo pod opieką tutora biznesowego i akademickiego) ocenianych przez przedstawicieli świata biznesu.

Semestr 1

Semestr 1

Projekt społeczny

Studenci zmierzą się z istotnym lokalnym problemem społecznym. Przeprowadzą mikro badania i dokonają diagnozy. Zaproponują rozwiązanie i zobaczą, jak zostanie ono przyjęte przez społeczność, której poblem dotyczył. W tym projekcie będą uczyli się efektywnej pracy zespołowej.

Przykładowe moduły

 • Człowiek wśród ludzi - komunikacja
 • Ekonomia menedżerska
 • Zarządzanie projektami

Semestr 2

Semestr 2

Projekt kreatywny

Agencje kreatywne zaproszą studentów do superwizowanej kilkumiesięcznej pracy nad rzeczywistymi problemami, z którymi aktualnie się borykają. Projekt ma rozwijać umiejętności innowacyjnego myślenia przy jednoczesnym zbieraniu korygujących informacji zwrotnych i opisywaniu całego procesu. Projekt odwołuje się do doświadczenia życiowego, a czasami zawodowego, studentów oraz umiejętności wspólnej pracy z semestru pierwszego.

Przykładowe moduły

 • Gospodarowanie i zarządzanie relacyjne – Firma Idea
 • Narzędzia myślenia
 • Badania dla biznesu

Semestr 3

Semestr 3

Projekt innowacyjny

Studenci dokonają diagnozy potrzeb danej organizacji w zakresie istotnych usprawnień, a nastepnie omówią zagadnienie z przedstawicielami organizacji. Będą pracowali nad innowacyjnym rozwiązaniem zgodnie z założeniami zdefiniowanymi przez klienta. Zaproponują, opiszą i wycenią rozwiązanie w kontekście istniejących podobnych rozwiązań oraz przedstawią i obronią je przed zamawiającym. Odbiorcy projektów będą oceniać ich innowacyjność, użyteczność oraz szanse na wdrożenie.

Przykładowe moduły

 • Od design thinking do wdrożenia
 • Zmiany i innowacje
 • Akademia Psychologii Przywództwa cz.I

Semestr 4

Semestr 4

Projekt cyfrowy

To poszukiwanie i zaproponowanie cyfrowego usprawnienia organizacji. Studenci będą proszeni np. o zaproponowanie wprowadzenia e-learningowego wspomagania tradycyjnego uczenia na uczelni. Będą mieć zadanie przygotować opis sytuacji wyjściowej organizacji w kontekście potrzeby digitalizacyjnej, przywołać istniejące światowe standardy, zaproponować plan działania, wskazać wskaźniki powodzenia wdrożenia, napisać raport i obronić go przed przedstawicielami instytucji, dla której będą pracowali.

Przykładowe moduły

 • Człowiek wobec technologii
 • Projektowanie modeli biznesowych
 • Akademia Psychologii Przywództwa cz.II

Semestr 5

Semestr 5

Projekt  międzykulturowy

Projekt ma pomóc w rozwinięciu umiejętności pracy i współpracy w środowisku zróżnicowanym kulturowo oraz w tak zwanych virtual teams, gdzie trzeba efektywnie współpracować bez fizycznego kontaktu z partnerami uczestniczącymi w przedsięwzięciu. Studenci będą realizowali projekt z obcokrajowcami z polskich centrów usług wspólnych nad rzeczywistymi zagadnieniami usprawniającymi ich pracę.

Przykładowe moduły

 • Modelowanie kultury organizacyjnej
 • Międzykulturowość organizacji
 • Analityka biznesowa i zarządzanie operacyjne

Semestr 6

Semestr 6

Start-up

Projekt ten będzie zwieńczeniem wszystkich dotychczasowych działań. Przy wsparciu tutorów akademickich i biznesowych studenci będą mieli za zadanie zaproponować nowe przedsięwzięcie biznesowe: zdecydować się na realizację nowatorskiego pomysłu (po przeprowadzeniu stosownych badań rynkowych), napisać biznes plan, zaproponować źródła finansowania, ocenić wymagania prawne i wartości przedsięwzięcia w rozumieniu Firmy–Idei, sporządzić raport i obronić pomysł przed osobami reprezentującymi venture capital lub inne organizacje finansujące tego typu przedsięwzięcia.

Przykładowe moduły

 • Zarządzanie strategiczne
 • Etyka w biznesie
 • Mentoring and coaching – narzędzia pracy menedżera

Akademia Przywództwa

Na 3 i 4 semestrze studenci realizują 120-godzinny kurs Akademii Przywództwa Jacka Santorskiego. Jak efektywnie zarządzać sobą i kształtować osobowość lidera, jak prowadzić dobre spotkania i konstruktywną komunikację, na czym polega wszechstronne przywództwo – autorski program pokazuje praktyczne zastosowanie psychologii w biznesie i rozwoju własnym lidera.

Dogodna organizacja zajęć

Zajęcia organizujemy w taki sposób, aby umożliwić studiowanie osobom aktywnym zawodowo. Prowadzimy je w modelu weekendowym: od soboty do poniedziałku (zajęcia w sobotę i niedzielę oraz w jeden poniedziałek miesiąca), dodatkowo po piątym semestrze organizowany jest 4-dniowy zjazd w tygodniu poświęcony wizytom studyjnym.

Kadra naukowo-dydaktyczna

Rekrutacja krok po kroku

 1. Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy.
 2. Skompletuj następujące dokumenty:
  • kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał/odpis do wglądu)
  • 1 podpisane zdjęcie (w formacie nie większym niż 50x50 mm, z twarzą zajmującą ok 80% powierzchni zdjęcia, bez nakrycia głowy i ciemnych okularów oraz z jasnym tłem, podpisaną na odwrocie)
  • kserokopię dowodu osobistego (oryginał do wglądu)
  • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej
  • ankietę osobową
  • umowę o warunkach odpłatności za studia (2 egzemplarze – podpisy na każdej stronie)
  • załączniki do umowy (2 egzemplarze – podpisy na każdej stronie)
 3. Dostarcz komplet dokumentów do Biura Rekrutacji.
  Niezależnie od tego czy dokumenty zostaną złożone osobiście czy nie, kandydat zobowiązany jest do podpisania własnoręcznie umowy, załączników oraz ankiety. Pełnomocnik może podpisać umowę o warunkach odpłatności za studia wyższe wraz z załącznikiem i ankietę osobową wyłącznie na podstawie pełnomocnictwa udzielonego notarialnie.
 4. Odbierz informację o przyjęciu na studia.
  Informacja o przyjęciu na studia pojawi się na twoim koncie rekrutacyjnym. Otrzymasz ją także pocztą na wskazany przez siebie adres korespondencyjny.

[Form zapis not found!]

Czesne za rok studiów 2018-19
studia stacjonarne
10 rat 1166 zł
2 raty 5750 zł
1 rata 11000 zł

Biuro Rekrutacji w Warszawie

 • 22 517 96 11, 22 517 96 35
 • rekrutacja@swps.edu.pl
 • ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa
 • Czas pracy:
  od poniedziałku do piątku: 8.00-18.00
  soboty: 10.00-14.00 (od lipca do października)

Opłata rekrutacyjna

Opłatę w wysokości 400 PLN* należy uiścić na konto uczelni.

91 1750 1312 1330 0000 0005 3028
Przy wpłacie należy podać IMIĘ, NAZWISKO i KIERUNEK STUDIÓW.

*Absolwenci studiów wyższych SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego (Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej), Collegium Da Vinci (Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznychi Dziennikarstwa) i Liceum Da Vinci zwolnieni są z opłaty rekrutacyjnej.

Opłata rekrutacyjna jest bezzwrotna chyba że:

 • kandydat zrezygnuje z ubiegania się o przyjęcie na studia, przed rozpatrzeniem jego kandydatury przez Dziekana lub Wydziałową Komisję Rekrutacyjną;
 • kandydat zrezygnuje z ubiegania się o przyjęcie na studia, przed planowaną kwalifikacją lub weryfikacją poziomu znajomości języka;
 • kierunek studiów na który ubiegał się kandydat nie został uruchomiony (z wyłączeniem sytuacji kiedy kandydat zdecyduje się na inny kierunek studiów na Uniwersytecie SWPS).

Slider