hr award color

poligon
Studia

Stary świat zarządzania się wyczerpał. W dobie zaawansowanej analityki danych potrzebujemy w biznesie zupełnie nowego podejścia do HR.

dr Barbara Zych, CEO Employer Branding Institute

Warszawa, Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

Zarządzanie potencjałem ludzkim

 • specjalność na kierunku Zarządzanie i przywództwo
 • studia II stopnia, 3 semestry
 • tryb stacjonarny (sobota-poniedziałek) - więcej informacji »

HR przyszłości

Dynamicznie zmieniające się otoczenie biznesowe stawia przed menedżerami i ekspertami nowe wyzwania, wymagające od nich nowych umiejętności, narzędzi zarządzania i nowego podejścia do człowieka w organizacji. W Uniwersytecie SWPS wychodzimy poza tradycyjnie rozumiane zarządzanie zasobami ludzkimi.

Chcemy kształcić specjalistów, którzy posiadają kluczowe umiejętności, pozwalające na pełnienie różnych funkcji w działach HR, ale także świadomych nowych trendów i kierunków w jakich zmierza zarządzanie potencjałem pracowników; którzy potrafią wspierać podejmowane przez siebie decyzje danymi, stając się tym samym prawdziwymi partnerami dla biznesu; którzy budując strategie działów HR współtworzą strategię firmy, tworząc jednocześnie społecznie odpowiedzialny biznes.

Wierzymy że wiedza i praktyczne umiejętności, jakie dajemy naszym absolwentom, umożliwią im realizację wybranej ścieżki kariery w HR, na stanowisku rekrutera, analityka i interpretatora danych, twórcy marki pracodawcy, partnera biznesu, menedżera, stratega czy lidera zmian. W odpowiedzi na wymogi współczesności i nadchodzące wyzwaniom środowiska pracy stworzyliśmy nowoczesny i urealniony program studiów opartych na kilku podstawowych założeniach:

bg-triangle01

Potencjał nie zasób

Jednym z kluczowych czynników budujących przewagę konkurencyjną firm jest dobór odpowiednich pracowników na odpowiednie stanowiska. Znalezienie właściwych ludzi to jednak dopiero początek drogi, prawdziwym wyzwaniem staje się zarządzanie ich potencjałem tak, by zbudować zespół zadowolonych, zmotywowanych i zaangażowanych pracowników. Dowiesz się, jakie wyzwania związane z zarządzaniem potencjałem Twoich pracowników stoją przed Tobą, jak im sprostać i jak badać efektywność podejmowanych działań, tak by przyciągnąć i utrzymać wartościowych pracowników i stworzyć im środowisko pracy, w którym rozwiną skrzydła. 

bg-triangle02

HR oparty na faktach

Mówi się, że jeśli nie można czegoś zmierzyć, nie można tego zmienić. Potwierdzają to raporty dotyczące przyszłości HR. Umiejętność pracy z danymi i wykorzystania ich do zmieniania otaczającej nasz rzeczywistości stanowi dziś jedną z kluczowych umiejętności w biznesie. Dlatego stawiamy na zarządzanie potencjałem ludzkim oparte na faktach. Powiemy Ci jak skutecznie szukać istniejących danych oraz planować proces ich generowania. Nauczymy Cię analizowania i interpretowania danych tak by za ich pomocą uzasadniać podejmowane decyzje i przekonywać innych do swoich racji.

bg-triangle03

Biznes to nie tylko zysk

Nowoczesna organizacja biznesowa powinna być zaangażowana społecznie i działać w oparciu o wartości, które wykraczają poza horyzont jej własnych korzyści. Przyszłość należy do wiarygodnych marek, które bazują na zaufaniu, budzą pozytywne emocje zarówno wśród pracowników, jak i wśród klientów. Powiemy Ci jak zasłużyć na miano pracodawcy z wyboru, nie tylko z powodu fajnej kampanii rekrutacyjnej. Pokażemy Ci, jak dbać o pracowników na każtym etapie ich cyklu życia w firmie.

bg-triangle01

Od zarządzania sobą do zarządzania organizacją

Aby skutecznie zarządzać innymi, trzeba przede wszystkim umiejętnie zarządzać sobą, dlatego tak ważna jest praca nad rozwojem własnym. Dzięki współpracy z naszymi psychologami poznasz mechanizmy swojego zachowania i dowiesz się, jak być menedżerem samego siebie. Nauczysz się też planować własną karierę w oparciu o ideę uczenia się przez całe życie. Wiedza z zakresu psychologii pozwoli także zrozumieć motywy postępowania innych ludzi, da Ci narzędzia do budowania relacji oraz identyfikowania i rozwiązywania konfliktów w zespole.

bg-triangle02

Cyfrowa transformacja biznesu to fakt

Żyjemy w świecie nowoczesnych technologii. Firmy stają przed koniecznością wdrożenia cyfrowych innowacji, które umożliwią im rozwój, usprawnią pracę i poszerzą spektrum działania. Przedsięwzięcia tego typu wymagają kreatywnego podejścia oraz umiejętności kierowania multidyscyplinarnym zespołem. Przygotujemy Cię do prowadzenia takich projektów, pokażemy światowe standardy, nauczymy identyfikować potrzeby w zakresie cyfryzacji i projektować nieszablonowe rozwiązania.

bg-triangle03

Uczymy przez działanie

W każdym semestrze zrealizujesz projekt na zlecenie firmy zewnętrznej. Zaczniesz od projektu biznesowego o charakterze rozwojowym, poprzez projekt HR nastawiony na funkcjonowanie ludzi w organizacji aż po projekt konsultingowy. Pod okiem praktyków przygotujesz gotowe do wdrożenia rozwiązania, stanowiące realną wartość dla organizacji współpracujących z uczelnią.

Dlaczego to podejście ma być lepsze od klasycznego?

Po pierwsze: mentorzy

To przede wszystkim twórcy kierunku, którzy bazując na własnych doświadczeniach, rzetelnej wiedzy i odwadze, dostrzegli potrzebę zmiany.

Piotr Voelkel

Biznesmen, który całe życie zajmuje się zarzadząniem w praktyce – od przemysłu, poprzez sztukę, aż po edukację. Współwłaściciel Grupy Kapitałowej VOX, współtwórca Concordia Design, założyciel Fundacji Vox-Artis Promocji Polskiej Sztuki Współczesnej i Designu oraz prezes Wielkopolskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych. Po 30 latach pracy na rzecz rozwoju polskiej przedsiębiorczosci, wielu sukcesach i potknięciach nie ma dla niego rzeczy niemożliwych.

Nauki o człowieku mogą pomóc biznesowi wyjść z obszaru „kopiuje” do obszaru „kreuje”. To wymaga zmiany mentalności zarządów i pracowników tak, by uwierzyli, że mogą tworzyć rzeczy, które zmienią świat.

Jerzy Hausner

Ekonomista, minister gospodarki, pracy i polityki społecznej, wicepremier, członek Rady Polityki Pieniężnej. Współtwórca koncepcji Firma–Idea, która jest nowym spojrzeniem na ekonomię i szeroko pojęty biznes. Akademicka wiedza, ale i realne doświadczenie pozwoliły mu dostrzec i opisać potrzeby zmiany, a także osadzić nowy paradygmat zarządzania w realiach polskiej gospodarki.

Przyszłość należy do firm, które udowodnią swoją wiarygodność i społeczną przydatność. Z myślenia o maksymalizacji zysku przestawią się na uczciwe traktowanie swoich pracowników, partnerów i klientów. Dopiero w efekcie takiego podejścia możliwe będzie osiąganie zysku.

Po drugie: interdyscyplinarne podejście

Naszym zdaniem skuteczne zarządzanie potencjałem ludzkim wymaga połączenia wiedzy pochodzącej z różnych dyscyplin, dlatego zaprosiliśmy do współpracy ekspertów z różnych dziedzin: psychologii, socjologii, zarządzania i ekonomii. Nasi absolwenci będą patrzyli na człowieka i jego potencjał przez pryzmat emocji, psychologicznych mechanizmów oraz społecznych norm i zasad, które stymulują lub ograniczają jego rozwój. Interdyscyplinarne podejście połączone z umiejętnością podejmowania decyzji opartych o fakty (evidence based HR) umożliwi planowanie wielowymiarowej strategii zarządzania potencjałem ludzkim.

Po trzecie: praktyka

Trzon programu stanowią projekty semestralne realizowane z partnerami biznesowymi. Pozostałe zajęcia są ułożone w taki sposób, by dostarczyć wiedzy i umiejętności niezbędnych do realizacji danego projektu. Co ważne, projekty nie są jedynie akademickim ćwiczeniem – to konkretne zadania biznesowe, przygotowywane na zlecenie firm zewnętrznych.

Student kończy studia z portfolio trzech projektów (realizowanych zespołowo pod opieką tutora biznesowego i akademickiego) ocenianych przez przedstawicieli świata biznesu.

Semestr 1

Semestr 1

Projekt biznesowy o charakterze rozwojowym

W danej organizacji studenci będą musieli zapoznać się z jej specyfiką, dokonać diagnozy potrzeb rozwojowych zespołu pracowniczego i zaproponować ważne usprawnienie lub potrzebne rozwiązanie w tym obszarze, poprzedzone analizą stosowanych na świecie praktyk. Takimi zagadnieniami mogą być: zbudowanie systemu oceny okresowej,  wypracowanie polityki zarządzania talentami, czy wprowadzanie coachingowego stylu zarządzania. Opisane wyniki diagnozy i rozwiązanie będzie przedstawione do oceny reprezentantom działu HR organizacji. 

Przykładowe moduły

 • Mikro i makroekonomia - Firma Idea
 • Firma na rynku globalnym – uwarunkowania finansowe, marketingowe, społeczne
 • Zrównoważony rozwój

Semestr 2

Semestr 2

Projekt HR - wsparcie analityczne HR

Zadaniem będzie zapoznanie się ze specyfiką wybranej organizacji, dokonanie diagnozy potrzeb w zakresie zarządzania ludźmi i zaproponowanie usprawnienień w wybranym obszarze, z zastosowaniem podejścia HR opartego na faktach. Przykładowe obszary: budowa systemu oceny okresowej, wypracowanie polityki zarządzania talentami, wprowadzenie systemu motywacji pracowników czy nowa strategia employer brandingowa. Opracowane rekomendacje muszą być poparte dowodami pochodzącymi z różnorodnych źródeł, np. wynikami badań naukowych czy dostępnymi informacjami biznesowymi. Wyniki diagnozy i przygotowane rozwiązania zostaną przedstawione do oceny reprezentantom działu HR danej organizacji.

Przykładowe moduły

 • Zarządzanie kompetencjami
 • Ocena i rozwój pracowników
 • Employee experience i zaangażowanie w pracę

Semestr 3

Semestr 3

Projekt konsultingowy

Przy okazji tego projektu studenci poznają zasady i metodologię pracy doradczej dla biznesu. Ich zadanie będzie polegało na przeprowadzeniu diagnozy i zaproponowaniu, pod superwizją, rozwiązań dla rzeczywistych problemów jakie firmy napotykają w zakresie szeroko rozumianego zarządzania potencjałem ludzkim. Zagadnienia, z jakimi zmierzą się studenci mogą dotyczyć na przykład planowania strategii HR, zmian kultury organizacyjnej firmy czy poprawy jakości employee experience. Projekty te w większości przypadków będą punktem wyjścia do napisania pracy magisterskiej.

Przykładowe moduły

 • Employer branding
 • Różnorodność w organizacji
 • Analityka w HR

Program rozwoju osobistego

Specjalność oferuje unikalny program oceny i rozwijania kompetencji osobistych. Studenci realizują 105-godzinny kurs Program rozwoju osobistego.

Student rozpoczynający specjalność jest wszechstronnie diagnozowany. W obszarze kompetencji osobistych student przechodzi pod okiem praktyków biznesu szereg warsztatów rozwojowych poświęconych m.in. jakościowej pracy zespołowej, pracy w środowisku międzynarodowym, umiejętnościom negocjacji, mediacji, rozwiązywania konfliktów, efektywnego prezentowania własnych pomysłów. Student kończy specjalizację z indywidualnymi rekomendacjami rozwojowymi.

Dogodna organizacja zajęć

Zajęcia organizujemy w taki sposób, aby umożliwić studiowanie osobom aktywnym zawodowo. Studia odbywają się od soboty do poniedziałku w systemie weekendowym (zajęcia w sobotę i niedzielę oraz w jeden poniedziałek miesiąca), dodatkowo w modelu weekendowym po pierwszym semestrze 3-dniowy zjazd w tygodniu poświęcony wizytom studyjnym.

Kadra naukowo-dydaktyczna

Rekrutacja krok po kroku

 1. Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy.
 2. Skompletuj następujące dokumenty:
  • kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał/odpis do wglądu)
  • 1 podpisane zdjęcie (w formacie nie większym niż 50x50 mm, z twarzą zajmującą ok 80% powierzchni zdjęcia, bez nakrycia głowy i ciemnych okularów oraz z jasnym tłem, podpisaną na odwrocie)
  • kserokopię dowodu osobistego (oryginał do wglądu)
  • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej
  • ankietę osobową
  • umowę o warunkach odpłatności za studia (2 egzemplarze – podpisy na każdej stronie)
  • załączniki do umowy (2 egzemplarze – podpisy na każdej stronie)
 3. Dostarcz komplet dokumentów do Biura Rekrutacji.
  Niezależnie od tego czy dokumenty zostaną złożone osobiście czy nie, kandydat zobowiązany jest do podpisania własnoręcznie umowy, załączników oraz ankiety. Pełnomocnik może podpisać umowę o warunkach odpłatności za studia wyższe wraz z załącznikiem i ankietę osobową wyłącznie na podstawie pełnomocnictwa udzielonego notarialnie.
 4. Odbierz informację o przyjęciu na studia.
  Informacja o przyjęciu na studia pojawi się na twoim koncie rekrutacyjnym. Otrzymasz ją także pocztą na wskazany przez siebie adres korespondencyjny.

[Form zapis not found!]

Czesne
rok akademicki 2018/19 (2 semestry)
studia stacjonarne
10 rat 1484 zł
2 raty 7315 zł
1 rata 14000 zł
rok akademicki 2019/20 (1 semestr)
studia stacjonarne
5 rat 1484 zł
1 rata 7000 zł

Biuro Rekrutacji w Warszawie

 • 22 517 96 11, 22 517 96 35
 • rekrutacja@swps.edu.pl
 • ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa
 • Czas pracy:
  od poniedziałku do piątku: 8.00-18.00
  soboty: 10.00-14.00 (od lipca do października)

Opłata rekrutacyjna

Opłatę w wysokości 400 PLN* należy uiścić na konto uczelni.

91 1750 1312 1330 0000 0005 3028
Przy wpłacie należy podać IMIĘ, NAZWISKO i KIERUNEK STUDIÓW.

*Absolwenci studiów wyższych SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego (Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej), Collegium Da Vinci (Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznychi Dziennikarstwa) i Liceum Da Vinci zwolnieni są z opłaty rekrutacyjnej.

Opłata rekrutacyjna jest bezzwrotna chyba że:

 • kandydat zrezygnuje z ubiegania się o przyjęcie na studia, przed rozpatrzeniem jego kandydatury przez Dziekana lub Wydziałową Komisję Rekrutacyjną;
 • kandydat zrezygnuje z ubiegania się o przyjęcie na studia, przed planowaną kwalifikacją lub weryfikacją poziomu znajomości języka;
 • kierunek studiów na który ubiegał się kandydat nie został uruchomiony (z wyłączeniem sytuacji kiedy kandydat zdecyduje się na inny kierunek studiów na Uniwersytecie SWPS).

Slider