hr award color

poligon
Studia

Zaczęło się od filmu – a dzisiaj ruchomy obraz jest podstawą komunikacji społecznej. Z nami zrozumiesz media.

dr hab. Barbara Giza, prof. Uniwersytetu SWPS, filmoznawca

Warszawa, Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

Dziennikarstwo
i komunikacja społeczna

 • studia II stopnia
 • tryb stacjonarny i niestacjonarny

Opis kierunku

Studia umożliwiają poznanie tajników współczesnego dziennikarstwa oraz doskonalenie kompetencji zawodowych dziennikarza na poziomie zaawansowanym. Pod okiem ekspertów z branży studenci szlifują warsztat pracy dziennikarskiej i zdobywają umiejętności managerskie niezbędne w kierowaniu zespołem redakcyjnym. Pogłębiają wiedzę na temat współpracy mediów z biznesem, marketingowych aspektów przekazu medialnego i budowania marki osobistej. Poznają narzędzia służące budowaniu i komunikowaniu marki pracodawcy oraz uczą się je stosować w praktyce. Doskonalą się w kreatywnym prowadzeniu działań PR.

Adresaci studiów

To kierunek adresowany do osób, które chcą pracować w mediach. Zainteresowanych otaczającym światem w każdym z jego wymiarów: kulturalnym, społecznym, politycznym. Ukierunkowanych na zdobywanie wiedzy z różnych dziedzin. Pasjonatów nowych technologii, gotowych, aby wykorzystywać innowacyjne narzędzia do tworzenia wartościowych materiałów dziennikarskich angażujących czytelników.

Perspektywy zawodowe

Program umożliwia dostosowanie ścieżki kształcenia do indywidualnych zainteresowań i planów zawodowych. Absolwenci znajdują zatrudnienie w redakcjach prasowych, radiowych telewizyjnych i internetowych, agencjach informacyjnych, agencjach reklamowych, domach mediowych, w działach promocji i marketingu firm prywatnych oraz instytucji publicznych. Często podejmują pracę jako rzecznicy prasowi, specjaliści ds. reklamy i public relations, managerowie mediów. Zakładają również swoje firmy świadczące usługi medialne i marketingowe.

Odwiedź nas

26 maja 2018 r. - Drzwi Otwarte
sprawdź szczegóły »

Atuty kierunku

Wysoka pozycja w rankingu szkół wyższych

Według rankingu edukacyjnego „Perspektyw” z 2016 r. jesteśmy najlepszą uczelnią niepubliczną i 6. w Polsce prowadzącą studia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna. Więcej informacji »

Praktyczny program i nowoczesne narzędzia pracy

Studia wyróżnia bogaty program zajęć praktycznych. Studenci współpracują ze specjalistami z różnych branż medialnych. Pod ich kierunkiem realizują warsztaty w profesjonalnym studio radiowo-telewizyjnym oraz poznają nowoczesne narzędzia niezbędne w dziennikarstwie internetowym. Podczas staży i praktyk zdobywają doświadczenia zawodowe.

Warsztaty z najlepszymi dziennikarzami

Zajęcia warsztatowe prowadzą dziennikarze czołowych, ogólnopolskich mediów telewizyjnych, radiowych i internetowych, m.in.: Marek Kacprzak z WP, Paweł Oksanowicz z MUZO.FM, Bogusław Chrabota z „Rzeczpospolitej”, Grzegorz Kajdanowicz z TVN, Arleta Bojke z TVP, Paweł Blajer z TVN 24 Biznes i Świat, amb. Grzegorz Dziemidowicz. Kadrę tworzą także specjaliści zajmujący się e-marketingiem i content marketingiem oraz kreowaniem wizerunku i PR.

Profesjonalne portfolio

Pod okiem doświadczonych praktyków studenci kompletują dziennikarskie portfolio. Już na studiach budują sieć kontaktów, co umożliwia im płynne przejście z etapu edukacji do pracy zawodowej.

Współpraca z czołowymi mediami

Uczelnia podpisała umowy o współpracy z największymi i najbardziej opiniotwórczymi dziennikami – „Gazetą Wyborczą” i „Rzeczpospolitą”, a także stacją telewizyjną TVN, gdzie najlepsi studenci odbywają praktyki i staże. Od niedawna studenci zgłębiają tajniki dziennikarstwa internetowego pod okiem ekspertów z Digital Media Campus, szkoły dziennikarskiej tworzonej przez specjalistów z Grupy Onet-RASP.

Partnerzy

logo TVN logo GW logo RP logo onet RAS

dziennikarstwo studio2adziennikarstwo studio3adziennikarstwo studio4adziennikarstwo studio2

Specjalności

Specjalność dziennikarska

Studenci zgłębiają tajniki warsztatu pod okiem mistrzów praktyki dziennikarskiej. Doskonalą kompetencje managerskie związane z prowadzeniem redakcji i zarządzaniem zespołem realizacyjnym. Uczą się budować własną markę, a także pozycję eksperta. Kontakt z doświadczonymi dziennikarzami, praktyki i staże oraz autorskie projekty pozwalają im poznać realia wykonywania tego zawodu. Absolwenci są przygotowani do posługiwania się różnymi technikami warsztatowymi, kierowania zespołem redakcyjnym, a także pracy w charakterze wolnego strzelca.

PR i kreatywna komunikacja 

Studenci uczą się, jak w sposób kreatywny, innowacyjny i niesztampowy myśleć o komunikacji zewnętrznej. Poznają narzędzia PR i ćwiczą ich wykorzystywanie w praktyce, w różnych obszarach – od biznesu po organizacje pozarządowe. Uczą się budować relacje z mediami, mediować, negocjować. Dowiadują się, jakie są zasady savoir-vivre w pracy PR-owca oraz jak sobie radzić z zawodowym stresem. Zgłębiają kwestie związane ze społeczną odpowiedzialnością biznesu oraz metody ewaluacji działań PR. Zajęcia w całości prowadzą doświadczeni praktycy.

Employer branding

Studenci w praktyce uczą się podstaw budowania i komunikowania marki pracodawcy: począwszy od procesu rekrutacji i selekcji pracowników przez całokształt doświadczeń z firmą aż po exit interview (rozmowa końcowa z pracownikiem). Uczą się mierzyć i analizować efekty podjętych działań oraz wykorzystywać zebrane dane do wspierania strategicznych decyzji. Poznają wewnętrzne (kultura organizacyjna) i zewnętrzne (demograficzne, społeczne) uwarunkowania działalności firmy. Absolwentów wyróżnia kompleksowe podejście do budowania marki pracodawcy oraz rozwinięte umiejętności jej komunikowania z wykorzystaniem mediów, m.in. prasy, radia, telewizji, internetu.

Współpracują z nami

Image is not available

Jestem dziennikarzem. To mój sposób na życie. Ciągle nie mogę się nadziwić temu, co widzę, słyszę i czytam. Z tego zadziwienia powstają najlepsze rozmowy.
Pytania zadaję dlatego, że to wszystko, co jest wokół, nieustannie mnie intryguje i zaciekawia. Bo dziennikarstwo to głównie wyjaśnianie. Dlatego studentom pokazuję, że najważniejsze pytania to nie te kiedy, kto i co ,a te, które mówią o tym, dlaczego, po co i w jaki sposób.

Media to moja życiowa przygoda już od 20 lat. Zarówno stacje radiowe, jak i telewizyjne. W programie Wydarzenia Opinie Komentarze w Polsat News wykorzystuję całe swoje wieloletnie doświadczenie, którym chętnie dzielę się z tymi, którzy kiedyś mnie przed kamerą zastąpią.

red. Marek Kacprzak
dziennikarz, kulturoznawca, Polsat News
Image is not available

Mam przekonanie, że dziennikarstwo nie jest profesją dla ludzi wygodnych i letnich. To tygiel, w którym buzują ciekawość i niecierpliwość. Dowiedzieć się dlaczego, po co, kiedy, kto. Dotrzeć do źródła – szybko, już! Przekazać i opowiedzieć tak, by trafić, zmusić do myślenia i reakcji! Jeśli sukcesem jest uwaga innych, to porażką staje się obojętność i nuda.
Dziennikarstwo winno być zatem przywilejem bycia ciekawym i niecierpliwym. Jest żeglugą po niepewnych, często wzburzonych falach. Z ustawicznie zadawanym pytaniem – czy warto? Cóż, statek w porcie jest bezpieczny, ale przecież nie po to buduje się statki!

amb. Grzegorz Dziemidowicz
orientalista, archeolog, dziennikarz i dyplomata, ambasador RP w Egipcie i Sudanie
Image is not available

Dziennikarstwo to ciągła walka i czujność – jak mawiał Ryszard Kapuściński. Ale walka nie oznacza agresji, a czujność – nieufności: „Do tego, żeby uprawiać dziennikarstwo, przede wszystkim trzeba być dobrym człowiekiem. Źli ludzie nie mogą być dobrymi dziennikarzami. Jedynie dobry człowiek usiłuje zrozumieć innych, ich intencje, ich wiarę, ich zainteresowania, ich trudności, ich tragedie. I natychmiast, od pierwszej chwili, stać się częścią ich losu”.

I tę właśnie ideę staram się przekazywać studentom podczas wykładów z etyki dziennikarskiej. Praktyczne jej zastosowanie ćwiczymy na warsztatach z dziennikarstwa telewizyjnego oraz dziennikarskich źródeł informacji.

dr Agnieszka Kamińska
dziennikarka
Slider

Kadra

Rekrutacja krok po kroku

 1. Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy.
 2. Skompletuj następujące dokumenty:
  • kserokopię dyplomu oraz suplementu do dyplomu studiów licencjackich i/lub magisterskich (oryginał/odpis do wglądu)
  • 1 podpisane zdjęcie (w formacie nie większym niż 50x50 mm, z twarzą zajmującą ok 80% powierzchni zdjęcia, bez nakrycia głowy i ciemnych okularów oraz z jasnym tłem, podpisaną na odwrocie)
  • kserokopię dowodu osobistego (oryginał do wglądu)
  • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej
  • ankietę osobową
  • umowę o warunkach odpłatności za studia (2 egzemplarze – podpisy na każdej stronie)
  • załączniki do umowy (2 egzemplarze – podpisy na każdej stronie)
 3. Dostarcz komplet dokumentów do Biura Rekrutacji.
  Niezależnie od tego czy dokumenty zostaną złożone osobiście czy nie, kandydat zobowiązany jest do podpisania własnoręcznie umowy, załączników oraz ankiety. Pełnomocnik może podpisać umowę o warunkach odpłatności za studia wyższe wraz z załącznikiem i ankietę osobową wyłącznie na podstawie pełnomocnictwa udzielonego notarialnie.
 4. Odbierz informację o przyjęciu na studia.
  Informacja o przyjęciu na studia pojawi się na twoim koncie rekrutacyjnym. Otrzymasz ją także pocztą na wskazany przez siebie adres korespondencyjny.

[Form zapis not found!]

Czesne za rok studiów 2018-19
studia stacjonarne i niestacjonarne
10 rat 822 zł
2 raty 4050 zł
1 rata 7750 zł

Biuro Rekrutacji w Warszawie

 • 22 517 96 11, 22 517 96 35
 • rekrutacja@swps.edu.pl
 • ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa
 • Czas pracy:
  od poniedziałku do piątku: 8.00-18.00
  soboty: 10.00-14.00 (od lipca do października)

Opłata rekrutacyjna

Opłatę w wysokości 400 PLN* należy uiścić na konto uczelni.

91 1750 1312 1330 0000 0005 3028
Przy wpłacie należy podać IMIĘ, NAZWISKO i KIERUNEK STUDIÓW.

*Absolwenci studiów wyższych SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego (Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej), Collegium Da Vinci (Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznychi Dziennikarstwa) i Liceum Da Vinci zwolnieni są z opłaty rekrutacyjnej.

Opłata rekrutacyjna jest bezzwrotna chyba że:

 • kandydat zrezygnuje z ubiegania się o przyjęcie na studia, przed rozpatrzeniem jego kandydatury przez Dziekana lub Wydziałową Komisję Rekrutacyjną;
 • kandydat zrezygnuje z ubiegania się o przyjęcie na studia, przed planowaną kwalifikacją lub weryfikacją poziomu znajomości języka;
 • kierunek studiów na który ubiegał się kandydat nie został uruchomiony (z wyłączeniem sytuacji kiedy kandydat zdecyduje się na inny kierunek studiów na Uniwersytecie SWPS).