hr award color

poligon
Studia

Nasze studia są doskonałym wyborem dla osób lubiących twórczo i agresywnie myśleć, rozkładać problemy na czynniki pierwsze, stawiać i weryfikować hipotezy, zbierać i przetwarzać dane i informacje, wyciągać wnioski i formułować odważne rekomendacje.

dr Adam Kowalik, doradca, trener, menedżer, analityk

Warszawa, Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

Analityka biznesowa

 • specjalność na kierunku Zarządzanie i przywództwo
 • studia II stopnia, 3 semestry
 • tryb stacjonarny (sobota-poniedziałek) - więcej informacji »

Biznes oparty na analizie

W ostatnich latach radykalnie wzrosło zapotrzebowanie na specjalistów, którzy sprawnie analizują dane i informacje biznesowe oraz potrafią przedstawić swoje wnioski i rekomendacje w formie właściwej dla najwyższej kadry zarządzającej. Są trzy obszary kompetencji, które decydują o profesjonalizmie analityków biznesowych: bogaty warsztat analityczny, rozumienie biznesu oraz realizowanie projektów. Te trzy elementy stanowią kanwę specjalności Analityka biznesowa.

bg-triangle01

Bogaty warsztat analityczny

Studenci zdobędą wiedzę o kilkudziesięciu technikach analitycznych oraz umiejętności wykorzystania w praktyce biznesowej najnowszych narzędzi analizy danych, w tym nowoczesnych platform data science (Data IQ) oraz środowisk programowania (biblioteki Sci-Py i język Python oraz SQL). W połączeniu z wiedzą ze statystyki pozwolą one studentom wszechstronnie analizować dane, wnioskować w oparciu o nie oraz modelować i symulować sytuację w ramach organizacji oraz na rynku.

bg-triangle02

Rozumienie biznesu

Studenci będą rozumieli i potrafili przeprowadzić analizy biznesowe w kluczowych obszarach organizacji - marketingu, sprzedaży, finansach, rachunkowości, zarządzaniu kapitałem ludzkim. Przygotujemy ich również do budowania scenariuszy przyszłości tak dla organizacji, jak i otoczenia biznesowego.

bg-triangle03

Zarządzanie projektami analitycznymi

Studenci nauczą się realizować projekty zgodnie z uznanymi metodykami data science takimi jak model CRISP-DM. Zarządzają procesem poprzez diagnozowanie potrzeb decydentów (executive briefing), dobór technik analitycznych, umiejętności tworzenia zespołów projektowych, pozyskiwania i analizowania danych, aż po profesjonalny raport zarządczy dla głównego decydenta. Dzięki temu analityk biznesowy staje się zaufanym doradcą zarządu rekomendującym najlepsze rozwiązania oraz scenariusze możliwych zdarzeń. 

Dlaczego to podejście ma być lepsze od klasycznego?

Po pierwsze: mentorzy

To przede wszystkim twórcy kierunku, którzy bazując na własnych doświadczeniach, rzetelnej wiedzy i odwadze, dostrzegli potrzebę zmiany.

Piotr Voelkel

Biznesmen, który całe życie zajmuje się zarzadząniem w praktyce – od przemysłu, poprzez sztukę, aż po edukację. Współwłaściciel Grupy Kapitałowej VOX, współtwórca Concordia Design, założyciel Fundacji Vox-Artis Promocji Polskiej Sztuki Współczesnej i Designu oraz prezes Wielkopolskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych. Po 30 latach pracy na rzecz rozwoju polskiej przedsiębiorczosci, wielu sukcesach i potknięciach nie ma dla niego rzeczy niemożliwych.

Nauki o człowieku mogą pomóc biznesowi wyjść z obszaru „kopiuje” do obszaru „kreuje”. To wymaga zmiany mentalności zarządów i pracowników tak, by uwierzyli, że mogą tworzyć rzeczy, które zmienią świat.

Jerzy Hausner

Ekonomista, minister gospodarki, pracy i polityki społecznej, wicepremier, członek Rady Polityki Pieniężnej. Współtwórca koncepcji Firma–Idea, która jest nowym spojrzeniem na ekonomię i szeroko pojęty biznes. Akademicka wiedza, ale i realne doświadczenie pozwoliły mu dostrzec i opisać potrzeby zmiany, a także osadzić nowy paradygmat zarządzania w realiach polskiej gospodarki.

Przyszłość należy do firm, które udowodnią swoją wiarygodność i społeczną przydatność. Z myślenia o maksymalizacji zysku przestawią się na uczciwe traktowanie swoich pracowników, partnerów i klientów. Dopiero w efekcie takiego podejścia możliwe będzie osiąganie zysku.

Po drugie: interdyscyplinarność i praca z zespołem

To specjalność dla osób ceniących pracę na pograniczu wielu dyscyplin i dziedzin wiedzy oraz dla tych, którzy potrafią łączyć pracę indywidualną z pracą zespołową, ponieważ najlepsze, dojrzałe analizy są zawsze efektem pracy zespołu. 

Na studia zapraszamy nie tylko absolwentów kierunków technicznych czy analitycznych, ale również humanistów czy przedstawicieli nauk społecznych.

Po trzecie: praktyka

Trzon programu stanowią projekty semestralne realizowane z partnerami biznesowymi. Pozostałe zajęcia są ułożone w taki sposób, by dostarczyć wiedzy i umiejętności niezbędnych do realizacji danego projektu. Co ważne, projekty nie są jedynie akademickim ćwiczeniem – to konkretne zadania biznesowe, przygotowywane na zlecenie firm zewnętrznych.

Student kończy studia z portfolio trzech projektów (realizowanych zespołowo pod opieką tutora biznesowego i akademickiego) ocenianych przez przedstawicieli świata biznesu.

Semestr 1

Semestr 1

Projekt biznesowy o charakterze rozwojowym

W danej organizacji studenci będą musieli zapoznać się z jej specyfiką, dokonać diagnozy potrzeb rozwojowych zespołu pracowniczego i zaproponować ważne usprawnienie lub potrzebne rozwiązanie w tym obszarze, poprzedzone analizą stosowanych na świecie praktyk. Takimi zagadnieniami mogą być: zbudowanie systemu oceny okresowej,  wypracowanie polityki zarządzania talentami, czy wprowadzanie coachingowego stylu zarządzania. Opisane wyniki diagnozy i rozwiązanie będzie przedstawione do oceny reprezentantom działu HR organizacji. 

Przykładowe moduły

 • Zarządzanie projektami
 • Praca z danymi w organizacji
 • Neuroekonomia i ekonomia behawioralna

Semestr 2

Semestr 2

Projekt analizy danych z otoczenia organizacji

Studenci realizują projekt, którego celem jest odpowiedzenie na zawsze aktualne pytanie zarządu: „co powinniśmy zrobić, by wygrać na rynku?”. W ramach projektu studenci realizują pełny cykl analityczny: ustalają zakres projektu, definiują obszary zainteresowania, określają najefektywniejszą metodę realizacji projektu, pozyskują stosowne informacje o konkurencji i rynku, wykonują analizę właściwą, opracowują raport z wnioskami i rekomendacjami, omawiają wyniki projektu z decydentami.

Przykładowe moduły

 • Business Intelligence & data science
 • Techniki analizy rynku i konkurencji
 • Analiza śledcza i dochodzeniowa w biznesi

Semestr 3

Semestr 3

Projekt analizy danych wewnętrznych organizacji

W ramach projektu studenci analizują dane wewnętrzne organizacji (np. o klientach, produktach, transakcjach) w celu opracowania rekomendacji dla najwyższej kadry zarządzającej w zakresie zwiększenia przychodów (np. cross-selling, up-selling), ograniczenia kosztów prowadzenia biznesu, usprawnienia procesów biznesowych. Projekt osadzony jest w konkretnym obszarze funkcjonowania organizacji (np. marketingu, sprzedaży, produkcji, HR) lub ma charakter multi-dyscyplinarny, tj. dotyka wielu obszarów.

Przykładowe moduły

 • Big data i Internet rzeczy
 • Metody analizowania przyszłych zdarzeń
 • Pozyskiwanie i analiza danych sektorowych

Program rozwoju kompetencji

Specjalność oferuje unikalny program oceny i rozwijania kompetencji, zarówno osobistych, jak technicznych. Na pierwszym roku studenci realizują 75-godzinny kurs Program rozwoju kompetencji


Student rozpoczynający specjalność jest wszechstronnie diagnozowany. W obszarze kompetencji osobistych student przechodzi pod okiem praktyków biznesu szereg warsztatów rozwojowych poświęconych m.in. jakościowej pracy zespołowej, pracy w środowisku międzynarodowym, umiejętnościom negocjacji, mediacji, rozwiązywania konfliktów, efektywnego prezentowania własnych pomysłów. Poddane diagnozie i rozwijane są równolegle umiejętności analityczne i zaawansowanego programowania tak, że absolwent będzie potrafił wykorzystywać je w środowisku anglojęzycznym. 

Dogodna organizacja zajęć

Zajęcia organizujemy w taki sposób, aby umożliwić studiowanie osobom aktywnym zawodowo. Studia odbywają się od soboty do poniedziałku w systemie weekendowym (zajęcia w sobotę i niedzielę oraz w jeden poniedziałek miesiąca), dodatkowo w modelu weekendowym po pierwszym semestrze 3-dniowy zjazd w tygodniu poświęcony wizytom studyjnym.

Kadra naukowo-dydaktyczna

Rekrutacja krok po kroku

 1. Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy.
 2. Skompletuj następujące dokumenty:
  • kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał/odpis do wglądu)
  • 1 podpisane zdjęcie (w formacie nie większym niż 50x50 mm, z twarzą zajmującą ok 80% powierzchni zdjęcia, bez nakrycia głowy i ciemnych okularów oraz z jasnym tłem, podpisaną na odwrocie)
  • kserokopię dowodu osobistego (oryginał do wglądu)
  • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej
  • ankietę osobową
  • umowę o warunkach odpłatności za studia (2 egzemplarze – podpisy na każdej stronie)
  • załączniki do umowy (2 egzemplarze – podpisy na każdej stronie)
 3. Dostarcz komplet dokumentów do Biura Rekrutacji.
  Niezależnie od tego czy dokumenty zostaną złożone osobiście czy nie, kandydat zobowiązany jest do podpisania własnoręcznie umowy, załączników oraz ankiety. Pełnomocnik może podpisać umowę o warunkach odpłatności za studia wyższe wraz z załącznikiem i ankietę osobową wyłącznie na podstawie pełnomocnictwa udzielonego notarialnie.
 4. Odbierz informację o przyjęciu na studia.
  Informacja o przyjęciu na studia pojawi się na twoim koncie rekrutacyjnym. Otrzymasz ją także pocztą na wskazany przez siebie adres korespondencyjny.

[Form zapis not found!]

Czesne
rok akademicki 2018/19 (2 semestry)
studia stacjonarne
10 rat 1484 zł
2 raty 7315 zł
1 rata 14000 zł
rok akademicki 2019/20 (1 semestr)
studia stacjonarne
5 rat 1484 zł
1 rata 7000 zł

Biuro Rekrutacji w Warszawie

 • 22 517 96 11, 22 517 96 35
 • rekrutacja@swps.edu.pl
 • ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa
 • Czas pracy:
  od poniedziałku do piątku: 8.00-18.00
  soboty: 10.00-14.00 (od lipca do października)

Opłata rekrutacyjna

Opłatę w wysokości 400 PLN* należy uiścić na konto uczelni.

91 1750 1312 1330 0000 0005 3028
Przy wpłacie należy podać IMIĘ, NAZWISKO i KIERUNEK STUDIÓW.

*Absolwenci studiów wyższych SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego (Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej), Collegium Da Vinci (Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznychi Dziennikarstwa) i Liceum Da Vinci zwolnieni są z opłaty rekrutacyjnej.

Opłata rekrutacyjna jest bezzwrotna chyba że:

 • kandydat zrezygnuje z ubiegania się o przyjęcie na studia, przed rozpatrzeniem jego kandydatury przez Dziekana lub Wydziałową Komisję Rekrutacyjną;
 • kandydat zrezygnuje z ubiegania się o przyjęcie na studia, przed planowaną kwalifikacją lub weryfikacją poziomu znajomości języka;
 • kierunek studiów na który ubiegał się kandydat nie został uruchomiony (z wyłączeniem sytuacji kiedy kandydat zdecyduje się na inny kierunek studiów na Uniwersytecie SWPS).

Slider