hr award color

poligon
Studia

Co jest ważniejsze – surowość czy nieuchronność kary? Często spotykam się z tym pytaniem i przyznaję, że są dylematy, których nie da się rozstrzygnąć w prosty sposób, a system nadal nie jest dokonały. Do udanej kariery prawniczej potrzebne są wiedza, otwartość i odwaga w myśleniu.

prof. dr hab. Lech Gardocki, Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego w latach 1998-2010

Warszawa, Wydział Prawa

Prawo

 • seminaria doktorskie
 • tryb niestacjonarny

Program seminariów doktorskich

Celem seminariów doktorskich na Wydziale Prawa jest zapewnienie kandydatom starającym się o uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk prawnych w dyscyplinie prawo przygotowania do napisania rozprawy, otwarcia przewodu doktorskiego, w tym zdania egzaminów doktorskich oraz obrony pracy doktorskiej.

Program został przygotowany z myślą o osobach, które oczekują dobrego przygotowania merytorycznego i metodologicznego na poziomie prawniczych studiów III stopnia. Ma wspierać wszechstronny rozwój naukowy uczestników, zapewnić im bezpośrednie wsparcie promotorów pomocniczych.

Kogo zapraszamy?

Na seminaria zapraszamy zarówno magistrów prawa tuż po studiach, jak i osoby z doświadczeniem zawodowym oraz praktyką, które chcą pogłębić prawniczą wiedzę teoretyczną i praktyczną na zaawansowanym poziomie.

Program skierowany jest również do osób, które planują karierę akademicką, chcą prowadzić zajęcia dydaktyczne i wiążą swój rozwój zawodowy ze zdobyciem stopnia naukowego.

Wybitni Prawnicy - Naukowcy i praktycy

Uczestnikom programu zapewniamy możliwość wyboru opiekuna naukowego (promotora) oraz otwarcie przewodu doktorskiego na Wydziale Prawa Uniwersytetu SWPS. Seminaria prowadzone są przez wybitnych wykładowców i znakomitych praktyków, także spoza kadry naukowo-dydaktycznej Wydziału Prawa. Są wśród nich tacy profesorowie, jak:

 • Jacek Sobczak – sędzia Sądu Najwyższego w stanie spoczynku,
 • Andrzej Szlęzak – senior partner w kancelarii prawnej Sołtysiński, Kawecki & Szlęzak,
 • Lech Gardocki – Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego w latach 1998-2010,
 • Ryszard Czerniawski – były zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich,
 • Bronisław Sitek – były prezes Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa,
 • Marek Chmaj – partner w kancelarii radcowskiej „Chmaj i wspólnicy”.

Specjalistyczny program

Udział w Programie to pewność uzyskania kompetencji odpowiednich do napisania rozprawy doktorskiej z zakresu nauk prawnych. Seminaria obejmują szeroki zakres teoretycznych i praktycznych zagadnień z różnych dziedzin prawa. Mają formę wykładów, dyskusji seminaryjnych oraz prac zespołowych. Kształcą umiejętność wieloaspektowej analizy dogmatycznej interpretacji przepisów oraz społeczne rozumienie prawa.

Komfortowe warunki i tryb studiowania

Organizacja zajęć w ramach Programu została dopasowana do możliwości osób na co dzień zajętych pracą zawodową. Wykłady i warsztaty połączono w bloki (od drugiego roku w bloki tematyczne), jednocześnie zapewniając stały kontakt z opiekunami naukowymi. Zajęcia odbywają się w soboty (6 spotkań w semestrze). Uczestnicy Seminarium mają możliwość korzystania z zasobów uczelni – biblioteki, bazy EBSCO oraz dostępu do baz LEX i LEGALIS.

Promotorzy 2016/17Rekrutacja krok po kroku

29 MAJA - 29 LIPCA

 1. Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy (wybierz: „Warszawa” i „Program seminariów doktorskich”).
 2. Skompletuj następujące dokumenty:
  • kserokopię dyplomu ukończenia magisterskich studiów prawniczych (oryginał do wglądu),
  • list motywacyjny, określający dorobek oraz obszar zainteresowań kandydata,
  • kserokopię dowodu osobistego (oryginał do wglądu).
 3. Dostarcz komplet dokumentów do Biura Programu Seminariów Doktorskich.

16 SIERPNIA - 30 WRZEŚNIA

 1. Weź udział w rozmowie kwalifikacyjnej w wyznaczonym terminie.
 2. Informacja o przyjęciu na seminarium pojawi się na twoim koncie rekrutacyjnym. 

[Form zapis not found!]

Czesne za rok studiów 2017-18
studia niestacjonarne
10 rat 740 zł
2 raty 3550 zł
1 rata 7000 zł

Biuro Programu Seminariów Doktorskich

 • 22 517 96 14
 • seminariadr@swps.edu.pl
 • ul. Chodakowska 19/31, 03-815, pokój 205 (II pietro)
 • Czas pracy:
  poniedziałek-piatek: 9.00-15.00
  Prosimy o umawianie się drogą mailową lub telefonicznie.