hr award color

poligon
Studia podyplomowe

Dla kogo?

 • Dla doświadczonych trenerów, coachów, mentorów, managerów, pracowników działów HR.

Kontakt

Warszawa, Centrum studiów podyplomowych i szkoleń

Superwizja
– kurs psychologiczny doskonalący jakość pracy doświadczonych coachów, trenerów i mentorów

 • REKRUTACJA TRWA

O programie

Oferowany na Uniwersytecie SWPS autorski kurs Jacka Santorskiego, (przygotowany wspólnie z trenerem Values, Mariuszem Turkiem) to platforma wymiany doświadczeń oraz pracy nad sobą i relacjami dla praktykujących trenerów, mentorów i coachów - w biznesie, a także w sektorze społecznym, edukacji i zdrowia.

Autor programu - Jacek Santorski jest niezwykle cenionym i rozpoznawalnym psychologiem biznesu, który ma ogromny dorobek i doświadczenie jako terapeuta, trener, a także superwizor terapii i treningu. W każdej z tych ról przepracował znacznie więcej niż symboliczne 10 000 godzin. Z biznesem współpracuje od lat w ramach swojej firmy consultingowej, Values. Siedem lat temu stworzył program Akademii Psychologii Przywództwa, który realizuje w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej. Jego współpraca z Uniwersytetem SWPS wiąże się z zapoczątkowaniem wspólnych działań na rzecz określenia i profesjonalnej standaryzacji psychologicznej i etycznej wymagań dla polskich coachów, trenerów i mentorów.

Bliższe informacje o jego dokonaniach, a także biogram Mariusza Turka dostępne są w zakładce KADRA.

Partner kursu

070B6F52 23B9 424E BF5A 2CC48522BD8F4Idea kursu

Od pewnego czasu na rozwijającym się w Polsce rynku usług coachingowych pojawia się wiele nowych ofert. Zwiększa to w oczywisty sposób możliwości wyboru, ale równocześnie pokazuje, że często nie wystarczy certyfikat, ani uzyskana na kursach i w "akademiach" wiedza, czy znajomość metod pracy z klientem. Okazuje się, że dla bycia uznanym, skutecznym coachem/ trenem niezwykle ważny jest także wgląd w siebie i wyczucie subtelności relacji. Prowadzenie pracy z ludźmi wymaga bowiem nie tylko wiedzy i znajomości warsztatu, ale także rozumienia delikatnych relacji między ludżmi, na które składają się czynniki indywidualne i grupowe zachodzące częściowo w obszarze nieświadomym. W wielu przypadkach jakość tych relacji ma co najmniej tak samo istotny wpływ na efektywność pracy coacha, co użyte metody. Aby znacząco poprawić tę jakość potrzeba wielu godzin pracy nad sobą i własnej superwizji. Proponowany kurs, skoncentrowany przede wszystkim na psychologicznych aspektach pracy trenera, coacha i mentora w biznesie, stwarza odpowiednie do tego warunki. Jest dedykowany specjalistom już doświadczonym i zaawansowanym w swojej pracy.

Adresaci

 • Doświadczeni trenerzy, coachowie i mentorzy pracujący w obszarze biznesowym – wewnętrzni trenerzy firmowi, trenerzy niezależni, pracownicy firm szkoleniowych oraz specjaliści podejmujący podobne zadania w obszarze zdrowia, edukacji i sfery społecznej (minimum 4 lata)
 • Managerowie, którzy angażują się w mentoring, wstępnie przeszkoleni w tym zakresue i regularnie prowadzący warsztatowe formy ze swoimi pracownikami (bezpośredni zespół podwładnych, zespoły projektowe, zespoły w strukturze macierzowej)
 • Pracownicy działów HR, którzy są liderami projektów i koordynują pracę coachów, trenerów wewnętrznych i projekty mentoringu, podejmując sami te role

Kurs zapewnia

1. Poznanie modelu przywództwa Versatile Leadership i jego zastosowania w doskonaleniu pracy doświadczonego coacha/trenera
2. poznanie współczesnych modeli relacji zaczerpniętych z psychoterapii, mających zastosowanie w praktyce trenera, mentora i coacha biznesowego
3. uzyskanie bezpośrednich doświadczeń zaawansowanej superwizji swojej pracy
4. wstępne wprowadzenie w zasady roli superwizora coachingu/mentoringu

Cele kursu i główne korzyści dla uczestników

 • lepsze rozumienie dynamiki relacji indywidualnej (swojej i uczestników), dynamiki grupowej i zjawisk wynikających z interakcji między nimi
 • umiejętność zarządzenia szeregiem procesów psychologicznych w celu uzyskania optymalnych warunków do uczenia się i rozwoju
 • większą wszechstronność i elastyczność w prowadzeniu pracy z jednostką i grupą, dzięki rozpoznawaniu jej potrzeb, przekraczaniu osobistych ograniczeń eliminowaniu barier rozwojowych wynikających z mechanizmów obronnych.

Co wyróżnia kurs „SUPERWIZJA”

 • Wyjątkowi prowadzący – łączący wiedzę i wrażliwość psychologiczną z pragmatyką działania w środowisku biznesowym.
 • Różnorodność podejść – prowadzący korzystają z różnych paradygmatów, czerpią i łączą najbardziej wartościowe elementy z różnych ujęć i sposobów myślenia.
 • Nacisk na pracę opartą na doświadczeniu i zindywidualizowanej informacji zwrotnej – mniej uniwersalnych reguł, więcej zindywidualizowanych strategii osadzonych w konkretnej sytuacji i w aktualnym momencie procesu.
 • Włączanie w środowisko specjalistów edukacji i pomaganie w rozwoju zawodowym wg najwyższych standardów profesjonalnych i etycznych.

Warunki zaliczenia

 • Napisanie pracy zaliczeniowej na temat swojego stylu i potencjału trenerskiego w oparciu o modele poznane na zajęciach i studium przypadku ze swojej praktyki coacha/trenera lub mentora.
 • Aktywny udział w zajęciach oraz w treningu interpersonalnym.

Dokument ukończenia kursu

 • Zaświadczenie o ukończeniu kursu wydane przez SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny,
 • Certyfikat ukończenia kursu sygnowany przez Grupę Firm Doradczych Values oraz Rob Kaiser Leadership Solutions otrzymają osoby, które wezmą udział w 100% zajęć oraz spełnią pozostałe wymagania ukończenia kursu.

Tematyka

Tematyka zajęć

 • Dynamika indywidualna uczestnika i trenera/coacha/mentora - rozwój, zaburzenia, typy osobowości, zachowanie w procesie zmiany, mechanizmy obronne, integracja przeciwieństw.
 • Dynamika relacji grupy - fazy, role, pozycje, walka o władzę, polaryzacje, konflikt, integracja/pseudo integracja, mistyfikacje, wpływ grupy na nieświadomość lidera, otwarcie, pożegnanie, relacje i działania follow-up.
 • Dynamika relacji indywidualnych z trenerem/coachem/mentorem - przeniesienie, przeciwprzeniesienie, identyfikacja projekcyjna, idealizacja, dewaluacja, urealnienie trenera, polaryzacje, rozszczepienie i integracja obiektów, koluzje i zmowy relacyjne, projekcja konfliktów wewnętrznych na relacyjne.
 • Styl pracy i wszechstronność w roli – z zaangażowaniem dopełniających się czynników, bez „przesterowania” mocnych stron (model Versatile Leadership).

Formy pracy w ramach Studium

 • Seminaria – wybrane modele i koncepcje) wraz ze wskazówkami wykorzystania jej
  w coachingu, treningu, mentoringu – Wykład, demo, dyskusja
 • Warsztaty – trening umiejętności: prowadzenie próbek pracy z jednostką i z grupą, oglądanie nagranych fragmentów realnych coachingów i szkoleń (małe grupy do 8 osób)
 • Indywidualne konsultacje z tutorem (2 godziny w czasie trwania kursu) face to face/telefon/komunikator internetowy
 • Superwizja „on the job” - obserwacja i omówienie fragmentów szkoleń i coachingu/treningu prowadzonych w naturalnym środowisku pracy prowadzona wzajemnie przez uczestników Studium
 • Udział w pogłębionym treningu interpersonalnym lub „Grupie Otwarcia” Laboratorium Psychoedukacji

Formy pracy opcjonalne (dodatkowo płatne)

 • Superwizja „on the job” - obserwacja i omówienie fragmentów szkoleń/coachingu/treningu prowadzonych w naturalnym środowisku pracy prowadzona przez superwizorów z zespołu Values

Prowadzenie seminariów – Jacek Santorski i zaproszeni goście (m.in. Krzysztof Klajs, Rafał Żak/Justyna Matras, Tomasz Adamczyk).
Prowadzenie sesji warsztatowych – zespół trenerów Values.

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie kursu.

Kadra

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

Organizacja zajęć

Kurs obejmuje łącznie 114 godzin zajęć (w tym 2 godziny indywidualnych sesji tutorskich) realizowanych raz w miesiącu podczas 8 zjazdów weekendowych:

 • w soboty w godz. 9.00 do 19.00,
 • w niedziele, w godzinach 9.00 do 15.15)

w terminie od października 2017 roku do maja 2018 roku:

1.  28-29.10.2017
2.  25-26.11.2017
3.  16-17.12.2017
4.  27-28.01.2018
5.  24-25.02.2018
6.  24-25.03.2018
7.  28-29.04.2018
8.  26-27.05.2018

Rekrutacja

Warunki przyjęcia:

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny,
Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń
Marzena Wiercińska – kierownik ds. Kluczowych Klientów, pok 109
ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa
adres: mwiercinska@swps.edu.pl

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nie uruchomienia kursu w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń.

Opłaty

Opłata za kursu 14 900
rok akademicki 2017-2018
2 raty(I rata płatna do 15 października 2017 roku,
II rata płatna do 31 stycznia 2018 roku)
6000 zł
1 rata
(płatna do 15 października 2017 roku)
12000 zł
Wpisowe
(płatne do 3 dni po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego)
2900 zł

Opłatę rekrutacyjną prosimy wpłacać na nr konta:

VALUES Grupa Firm Doradczych Sp. z o.o. Sp. Komandytowa
Adres: 00-526 Warszawa, ul. Krucza 24/26
Bank: Bank Zachodni WBK SA
Konto: 97 1090 1463 0000 0001 1420 0362
w tytule przelewu wpisując nazwisko i imię kandydata.

Kontakt

wiercinska.ok


Marzena Wiercińska

Kierownik ds. Kluczowych Klientów

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa
tel. 22 517 99 55 

tel: 694 44 17 46
e-mail: mwiercinska@swps.edu.pl

 

[Form zapis not found!]