hr award color

poligon
Studia podyplomowe

Dla kogo?

 • Dla średniej, wyższej i najwyższej kadry zarządzającej, która, poza ukończonymi studiami wyższymi ma już co najmniej 5-letnie doświadczenie w zarządzaniu.

Kontakt

Warszawa, Centrum studiów podyplomowych i szkoleń

Executive MBA

 • REKRUTACJA TRWA

O programie

swpslogo IBD

Oferowany przez Uniwersytet SWPS program Executive MBA powstał przy partnerskiej współpracy działającej od ponad 25 lat na polskim rynku organizacji IBD Bussines School oraz brytyjskiej szkoły biznesu Ashridge Executive Education. Jest to program, który łączy standardy brytyjskiej edukacji biznesowej, najwyższe standardy edukacji akademickiej reprezentowane przez Uniwersytet SWPS oraz dogłębną znajomość potrzeb rozwojowych polskiej kadry menedżerskiej, z którą IBD współpracuje od wielu lat. Program został wnikliwie przeanalizowany i oceniony przez praktyków i specjalistów z Uniwersytetu SWPS i po uzyskaniu bardzo dobrych recenzji włączony do tegorocznej oferty.

Studia EMBA trwają 4 semestry, obejmują 256 godzin zajęć oraz 240 godzin e-learningowych. Zajęcia prowadzone są w atrakcyjnie położonym blisko Warszawy ośrodku IBD „Green Park” zapewniającym bardzo dobre warunki zarówno do zajęć dydaktycznych, jak i (dzięki części hotelowej) do wygodnego pobytu oraz wspólnego z wykładowcami i innymi słuchaczami spędzania czasu poza zajęciami. Ośrodek spełnia wymagania nawet bardzo wymagających słuchaczy. Taka rezydencyjna forma intensywnej nauki uzupełniona zajęciami e-learningowymi poza zjazdami ułatwia nabywanie wiedzy i sprzyja swobodnej wymianie myśli i doświadczeń. Jest to formuła unikatowa na polskim rynku studiów MBA.
Program podzielony jest na 12 tematycznych modułów, z których jeden realizowany jest w Ashridge w Anglii. Ogromnym atutem zajęć jest wyjątkowa międzynarodowa kadra specjalistów będących ekspertami w dziedzinach, których dotyczą prowadzone przez nich moduły. Wymogiem programu jest też przygotowanie pracy dyplomowej Master’s Project.
Kierownikiem merytorycznym i koordynatorem programu jest dr Jan Nowak posiadający ogromne doświadczenie w realizacji programów MBA – między innymi w Kanadzie.

Więcej informacji o programie

Adresaci

Program EMBA adresowany jest do średniej, wyższej i najwyższej kadry zarządzającej, która, poza ukończonymi studiami wyższymi ma już co najmniej 5-letnie doświadczenie w zarządzaniu. Warunkiem uczestnictwa jest też znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym uczestnictwo w zajęciach prowadzonych w języku angielskim.

Program

Tematyka poszczególnych modułów:

 • Critical Analysis and Reflection
 • Globalisation and the World Economy
 • Managing People in a Global Context
 • Business Accounting and Economics
 • Customers and Global Marketing
 • Human Resources Management
 • Corporate Finance
 • Information Management
 • Innovation
 • Global Operations and Supply Chain
 • Account Management
 • Strategic Analysis

W trakcie zjazdów, poza zajęciami w ramach tematycznych modułów, prowadzone są także warsztaty umożliwiające rozwój osobistych kompetencji przywódczych (Personal and Leadership Development - P& LD), zakończone specjalnym certyfikatem, a także zajęcia mentoringowe i konsultacje dotyczące zrealizowania pracy dyplomowej.
Zawartość merytoryczna programu, opartego na wymaganiach dotyczących MBA w Anglii odpowiada 180 punktom (180 UK Credit Points) i/lub 90 punktom ECTS.

Planowany początek zajęć semestr zimowy 2018/2019.

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie i kadrze studiów.

Kadra

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

Rekrutacja

Warunki przyjęcia:

 • ukończenie studiów wyższych (dyplom licencjacki lub magisterium)
 • minimum 5 lat stażu pracy na stanowisku kierowniczym (lub 3 lata stażu plus GMAT)

Formularz rekrutacyjny

Aby złożyć aplikację na studia Executive MBA, należy wysłać do IBD lub Uniwersytetu SWPS formularz aplikacyjny drogą pocztową, elektroniczną lub dostarczyć osobiście do naszych biur w Warszawie lub Serocku. Do formularza należy dołączyć potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej.

 • SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny,
  Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń
  Marzena Wiercińska – kierownik ds. Kluczowych Klientów, pok 109
  ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa
  adres: mwiercinska@swps.edu.pl
 • IBD Business School Sp. z o.o.
  ul. Panieńska 9
  03-704 Warszawa
  tel. (22) 618 85 83A
  faks (22) 618 51 59
  adres: emba@ibd.pl
 • IBD Green Park Conference Centre
  ul. Wyzwolenia 63
  05-140 Serock
  tel. (22) 618 85 83
  faks (22) 618 51 59

Rozmowa kwalifikacyjna

Wszyscy kandydaci, których zgłoszenia zostaną pozytywnie rozpatrzone, są zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną w języku angielskim z osobami kierującymi programem Executive MBA i wykładowcami. Spotkania z kandydatami z Polski odbywają się w Warszawie lub Serocku, a z osobami z zagranicy przez Skype’a. Celem rozmowy jest głębsze zapoznanie się z każdym kandydatem, rozpoznanie jego/ jej motywacji i kwalifikacji istotnych z punktu widzenia studiowania na poziomie Executive MBA. Ponadto, podczas rozmowy będzie oceniany poziom języka angielskiego każdego kandydata.

Znajomość języka angielskiego

Jeśli angielski nie jest Twoim pierwszym językiem, należy przedstawić wyniki jednego z następujących testów językowych: TOEFL IBT (wynik 100 +), IELTS (minimalny wynik 6,5), Pearson Test of English (PTE) Academic Test (minimalny wynik 60) lub Cambridge English: Advanced – CAE (poziom C1).
Kompetencje w komunikacji werbalnej w języku angielskim będą oceniane w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej. W niektórych przypadkach (np. kiedy kandydat posługuje się językiem angielskim w codziennej pracy lub skończył studia wyższe w tym języku) nie będzie obowiązywała konieczność zdawania jednego z testów językowych podanych powyżej. W razie wątpliwości, czy test językowy będzie wymagany, prosimy o skontaktowanie się z nami przed zapisaniem się na test.

Graduate Management Admission Test (GMAT)

Jeśli masz mniej niż pięć lat wymaganego doświadczenia zawodowego, będziesz zobowiązany do zdania egzaminu GMAT. Jednakże, w niektórych przypadkach nawet jeśli kandydat spełnia wymóg pięcioletniego doświadczenia zawodowego, Dyrektor Programu może zażądać, aby kandydat przystąpił do testu GMAT. W razie wątpliwości, skontaktuj się z nami przed dokonaniem rezerwacji testu GMAT.

Dyplomy, certyfikaty, transcrips

Od kandydatów wymagane jest dołączenie do aplikacji odpowiednich dyplomów, certyfikatów i dokumentów zwanych transcripts. Kopie i skany są wystarczające na etapie zgłoszenia, szczególnie w przypadku gdy aplikacja jest wysyłana elektronicznie; dostarczenie oryginałów w późniejszym terminie jest niezbędnym warunkiem przyjęcia do programu. Dokumenty wydane w języku innym niż angielski i polski muszą być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego.

Listy referencyjne

Prosimy załączyć referencje od dwóch osób, używając formularza zamieszczonego poniżej. Referencje stanowią bardzo istotny element oceny kandydata, ponieważ pozwalają nam zrozumieć, jak inne osoby go postrzegają i jak oceniają jego wkład w działalność danej organizacji lub społeczności. Z dwojga wymaganych referencji przynajmniej jedne muszą pochodzić ze środowiska zawodowego.
Drugie referencje nie muszą być ze środowiska pracy. Można zwrócić się o nie do swojego mentora, coacha, znanej osoby w społeczności lokalnej lub kogoś, z kim kandydat ściśle współpracuje. Referencje mogą być dostarczone po wysłaniu przez kandydata swojego formularza aplikacyjnego.

Do pobrania: Executive MBA Formularz referencyjny

Terminy składania wniosków

Aplikacje są przyjmowane najpóźniej na miesiąc przed rozpoczęciem danej edycji.

Opłaty

Czesne

Opłata za program wynosi 50 000 zł i obejmuje:

 • wszystkie zajęcia dydaktyczne, coaching i mentoring
 • materiały dydaktyczne (książki, casy, artykuły, symulacje,itp.)
 • moduł w Ashridge Executive Education
 • dyplom IBD i Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Uniwersytetu SWPS, indeksy i transcripts

Opłata nie obejmuje kosztów dojazdu i zakwaterowania podczas modułu w Ashridge Executive Education oraz należności za złożenie wniosku („application fee”) w wysokości 300 zł.

Płatności czesnego

Można wnieść jednorazową opłatę w wysokości 50 000 zł za całe studia lub skorzystać z elastycznego planu ratalnego, obejmującego płatność czesnego w czterech ratach, wynoszących 13 250 zł każda, według następujących zasad:

 • opłatę jednorazową lub pierwszą ratę należy wnieść nie później niż na 14 dni przed datą rozpoczęcia programu,
 • pozostałe trzy raty – na początku każdego kolejnego semestru.

W przypadku płatności ratalnych całość opłat wynosi 53 000 zł.

Wpłat należy dokonywać na konto:
SWPS University of Social Sciences and Humanities
ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warsaw
Bank: Raiffeisen Bank S.A.
IBAN: PL 36 1750 0009 0000 0000 1095 1135
SWIFT: RCBWPLPW
z dopiskiem „EMBA”

Kontakt

wiercinska.ok


Marzena Wiercińska

Kierownik ds. Kluczowych Klientów

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa
tel. 22 517 99 55 

tel: 694 44 17 46
e-mail: mwiercinska@swps.edu.pl

Jan Nowak


Jan Nowak, Ph.D.
Director of MBA Programmes
IBD Business School Sp. z o.o.
ul. Panieńska 9, 03-704 Warszawa
tel: +48 603 380 038
e-mail: jnowak@ibd.pl

 
 

[Form zapis not found!]