hr award color

poligon
Studia

Masz talent do nauki języków? Weź udział w Językiadzie i zdobądź stypendium na wybrane studia filologiczne na Uniwersytecie SWPS.

mgr Joanna Hebda, doktorantka, absolwentka filologii angielskiej

Warszawa, program stypendialny

Językiada
dla kandydatów na studia filologiczne

Czym jest Językiada?

Językiada to program stypendialny przygotowany przez Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Uniwersytetu SWPS. Językiada nie weryfikuje wiedzy z konkretnego języka. Jej zadaniem jest propagowanie kompetencji językowych i zdolności logicznego myślenia oraz inspirowanie do ich rozwijania w ramach studiów filologicznych. Uczelnia przygotowała stypendia dla dwóch osób, które uzyskają najwyższą liczbę punktów z testu kompetencji językowych

Kto może wziąć udział?

Program adresowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych zainteresowanych studiowaniem kierunków filologicznych, którzy chcieliby wykorzystać swój talent do nauki języków obcych w przyszłej pracy zawodowej.

Co zyskujesz?

Osoby, które uzyskają najwyższe wyniki z testu kompetencji, otrzymają stypendium na pierwszy rok studiów I stopnia spośród filologii uruchomionych w danym roku akademickim przez Uniwersytet SWPS. Uczelnia przygotowała dwa stypendia w wysokości 70005000 zł.

Kierunki objęte programem

Laureaci programu mają prawo do wyboru studiów filologicznych I stopnia spośród kierunków uruchomionych w danym roku akademickim, pod warunkiem spełniania kryteriów określonych w uchwale rekrutacyjnej.

Zgłoszenia i zasady uczestnictwa

Aby wziąć udział w programie, trzeba przesłać zgłoszenie w terminie do 11 kwietnia 2018 roku do godz. 23.59. Test kompetencji językowych odbędzie się 13 kwietnia 2018 roku o godz. 11.00 w warszawskiej siedzibie Uniwersytetu SWPS. Uczestnicy proszeni są o zgłoszenie się z legitymacją szkolną do rejestracji o godz. 10.30.

Regulamin programu Językiada »

Test kompetencji językowych

Uczestnicy przystąpią do pisemnego testu kompetencji językowych 13 kwietnia 2018 roku w warszawskiej siedzibie Uniwersytetu SWPS. Test nie sprawdza wiedzy z poszczególnych języków (np. znajomości słownictwa). Jego celem jest ocena zdolności do analizowania tego, jak działają mechanizmy języka. Pytania w teście mogą być otwarte lub zamknięte. Polecenia będą zredagowane w języku polskim. Zadania mogą dotyczyć różnych języków (naturalnych, sztucznych i fikcyjnych).

Przewidywany czas testu: 120 minut

Ogłoszenie wyników

W trakcie prac komisji i oczekiwania na wyniki uczestnicy będą mogli zwiedzić uczelnię oraz wziąć udział w bezpłatnych warsztatach z zakresu efektywnej komunikacji lub autoprezentacji. Warsztaty będą prowadzone przez studentów i absolwentów Uniwersytetu SWPS, trenerów związanych na co dzień z projektem Strefa Młodzieży. Ogłoszenie wyników i uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom „Językiady” odbędzie się 13 kwietnia 2018 roku w warszawskiej siedzibie Uniwersytetu SWPS o godz. 15.00.

 

Przykładowe zadanie nr 1

Oto zaszyfrowany polski tekst:

1+2+3+4+5 6+7+8+9+4+6+10+11 12+5+11+13+8+5 14+13+15 11 6+7+9+11+5+16+17+1+9. 18+17+19+17+16 20+2+21+8, 5 4+9+22+9+14+23+5+24+13 6+7+9+11+5+24+13 14+13+15 25+13+15+19+22+21 20+2+22+5+20+5+25+13 13 22+5 19+9+25+17+25. 2+5+4+23+17+25 14+13+17+19+25+13+3 22 16+13+6+7 11+21+12+13+17+1+8+9 22+22+5 20+2+22+5+20+10+11. 11 20+2+22+5+20+5+6+7 4+9+22+9+14+23+5+8 10+14+25+21. 19+11+5+18 13+16+16+13 11+21+12+13+17+1+24+13 22+22+5 19+9+25+3. 13+24+3 12+21+8+9 6+7+8+9+4+6+10+11?

Każdej literze polskiej odpowiada jedna liczba, przy czym różnym literom odpowiadają różne liczby; zaszyfrowane litery w obrębie jednego wyrazu oddzielone są od siebie plusami; znaki przestankowe zostały zachowane. Rozszyfruj ten tekst.

Sprawdź odpowiedź

Grupa chłopców bawiła się w chowanego. Jeden krył, a pozostali chowali się między krzakami i za domem. Raptem siedmiu z nich wybiegło zza krzaków. W krzakach pozostał ósmy. Dwaj inni wybiegli zza domu. Ilu było chłopców?

Przykładowe zadanie nr 2

W języku łotewskim występują rzeczowniki o dwóch rodzajach gramatycznych; przymiotniki zgadzają się z rzeczownikami co do rodzaju, liczby i przypadka. Poniżej dane są wyrażenia łotewskie w mianowniku i dopełniaczu oraz ich polskie tłumaczenia:

 • silts ezers – ciepłe jezioro
 • melns lauva – czarny lew
 • liela krāsns – wielki piec
 • lielas jūras – wielkiego morza
 • sarkana ezera – czerwonego jeziora
 • melna kafija – czarna kawa
 • sarkans putns – czerwony ptak
 • liela kalna – wielkiej góry
 • sarkanas lapas – czerwonego liścia
 • sarkana pils – czerwony zamek
 • liels ezers – wielkie jezioro
 • melna putna – czarnego ptaka
 • liela lauvas – wielkiego lwa
 • silta jūra – ciepłe morze
 • melnas kafijas – czarnej kawy
 • liels kalns – wielka góra

Powiedz, które wyrazy łotewskie są rzeczownikami, a które – przymiotnikami.

Podziel rzeczowniki łotewskie na dwie grupy tak, żeby w każdej grupie znajdowały się tylko rzeczowniki tego samego rodzaju. Nie trzeba wskazywać, który z rodzajów jest męski, a który żeński; wystarczy oznaczyć je symbolami I i II.

Sprawdź odpowiedź

Pierwszy wyraz w ciągu to przymiotnik, drugi – rzeczownik

I – ezers, lauva, putns, kalns
II – krāsns, jūra, kafija, lapas, pils

[Form Jezykiada_2018_Warszawa not found!]