hr award color

poligon
Studia podyplomowe

Dla kogo?

 • Dla pracowników urzędów pracy, organizacji pozarządowych, nauczycieli, pracowników działów HR

Kontakt

Sopot, Centrum studiów podyplomowych i szkoleń

Job-Coaching
doradztwo zawodowe i coaching kariery - dwa semestry

 • Rekrutacja trwa

O studiach

Kierunek dostępny także w Warszawie.

"Job-coaching stanowi praktyczne przygotowanie do pracy indywidualnej i grupowej z osobami będącymi w sytuacji zmiany, poszukiwania pracy lub rozwoju zawodowego. Odbycie studiów pozwoli na zdobycie wymaganych kwalifikacji doradcy zawodowego oraz umiejętność coacha. W obliczu ciągłej rotacji na rynku pracy, podejmowania ważnych decyzji zawodowych, obniżenia wieku podjęcia pierwszej decyzji zawodowej wzrasta potrzeba wsparcia Job-coacha już od poziomu gimnazjum aż do późnego wieku aktywności zawodowej. Podczas studiów dowiesz się jak odkrywać w każdym jego potencjał, rozwijać indywidualne zasoby, uprawiać sztukę wspierania osób, którzy chcą marzenia zmieniać w cele."

wolski maledr Paweł Wolski
Kierownik studiów podyplomowych Uniwersytetu SWPS Job-coaching

Cele studiów

 • Wykorzystanie metody Job-coachingu w celu rozwijania kluczowych kompetencji we wspieraniu rozwoju zawodowego klientów – Job-coaching (metoda wsparcia osób w rozwoju zawodowym, zapobieganie utracie pracy, wsparcie podczas procesu poszukiwania pracy i po zatrudnieniu – stosowane szczególnie w procesie wsparcia osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym)
 • Dostarczenie kwalifikacji doradcy zawodowego i coacha podczas jednych studiów. Coaching jest jedną z najszybciej rozwijających się metod wsparcia – szczególnie szeroko stosowana we wsparciu rozwoju zawodowego. Aby w sposób profesjonalny wspierać klientów w roli doradcy zawodowego niezbędna jest wiedza dotycząca rynku pracy, doradztwa zawodowego, zawodoznawstwa oraz psychologii. Połączeniem obu tych ról jest Job-coaching.
 • Praktyczne przygotowanie do pracy indywidualnej i grupowej z osobami będącymi z sytuacji zmiany, poszukiwania pracy lub rozwoju zawodowego – znaczna większość zajęć ma form warsztatów.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW

ZDOBYCIE KWALIFIKACJI:

 • DORADCY ZAWODOWEGO (II semestry)
 • DO PRACY Z OSOBAMI NIEPEŁNOSPRAWNYMI W RAMACH AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

Adresaci

 • Osoby zainteresowane Job-coachingiem nastawionym na rozwój zawodowy pracowników przedsiębiorstw, działalności gospodarczych, biznesów rodzinnych, osób zagrożonych utratą pracy i planujących zmiany zawodowe.
 • Osoby zainteresowane pracą w ramach aktywizacji zawodowej z grupami zagrożonymi wykluczeniem społecznym, w szczególności osoby chcące zdobyć uprawnienia w zawodzie doradcy zawodowego.
 • Pracownicy organizacji pozarządowych realizujących projekty aktywizacji zawodowej.
 • Pracownicy urzędów pracy i biur karier.
 • Pracownicy działów HR, firm doradztwa personalnego i firm szkoleniowych.
 • Absolwenci psychologii i kierunków pokrewnych.
 • Nauczyciele i pedagodzy.

Dokument ukończenia studiów

absolwenci otrzymują przewidziane ustawą świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na Uniwersytecie SWPS.

MIEJSCE REALIZACJI ZAJĘĆ

Uniwersytet SWPS Sopot, ul. Polna 16/20
lub
kampus PG w Gdańsku (przy ul. Siedleckiej)

Program

I i II semestr

1. DORADZTWO ZAWODOWE (120 godzin)

 • Metody doradcze (20h)
 • Metody rekrutacji i selekcji (10h)
 • Wsparcie doradcze w procesie poszukiwania pracy (10h)
 • Regulacje prawne - podstawy Prawa Pracy i innych ustaw związanych z rynkiem pracy (10h)
 • Zintegrowany System Kwalifikacji (10h)
 • Personal Branding (20h)
 • Aktywizacja zawodowa osób defaworyzowanych i z niepełnosprawnościami (20h)
 • Komunikacja, samoocena i aktywizacja (20h)

2. COACHING KARIERY (120 godzin)

 • Rola, zadania i finansowanie działań Job-coachingu (20h)
 • Coaching - podstawy, postawy i narzędzia (20h)
 • Metody coachingu i zmiany zachowań (50h)
 • Tworzenie indywidualnego Planu Działania (20h)
 • Odkrywanie potencjału i kompetencji zawodowych (10h)

Opcje systemu studiów

Kwalifikacje doradcy zawodowego

Ukończenie studiów daje kwalifikacje do wykonywania zawodu doradcy zawodowego.

Formy zaliczenia zajęć

Obecność i aktywność na zajęciach /test /praca zaliczeniowa / samodzielne prowadzenie procesu coachingu (minimum pięć sesji) w czasie niewliczanym do czasu trwania kursu.

Liczba semestrów

2

Liczba godzin

240

Warunki zaliczenia

Zaliczenie poszczególnych zajęć w ramach studiów.

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie i kadrze studiów.

Kadra

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

Rekomendacje

Paulina Dutkowiak"Studia Job - coaching w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej określić dziś mogę jako bardzo twórcze i rozwijające utorowanie mojej drogi zawodowej. Kiedy jako słuchacz stawiałam pierwsze kroki w murach uczelni, nie wiedziałam jeszcze dokąd pójdę i jak będzie wyglądała moja dalsza ścieżka kariery. Ta przygoda edukacyjna bardzo szybko okazała się fascynującą wędrówką pełną coachingowych - z pozoru oczywistych pytań i jakże zaskakujących odpowiedzi. Dziś wiem, że gdyby nie to miejsce, nie Ci ludzie i nie ta w niezwykle interesujący sposób zdobyta wiedza, nie byłabym tym kim jestem dzisiaj. W codziennych sytuacjach zawodowych pracuję z człowiekiem i dla człowieka. Pomagam planować dalszą drogę edukacyjno-zawodową oraz inspiruję i wspieram moich klientów w realizacji celów. Ja swój osiągnęłam. Nieustannie jednak stawiam przed sobą kolejne życiowe zadania. Jestem świadoma, bogatsza w wiedzę o sobie. Jestem spełniona- tak po prostu. Teraz czas na Was. Do dzieła!"
Paulina Dutkowiak
Konsultant ds. Rekrutacji
Job Impulse Polska
(Job-Coaching 2012/2013)

Agnieszka Grzymkowska„Studia podyplomowe ,,Job Coaching" mają dla mnie szczególną wartość. Wzmocniły w znaczący sposób zarówno mój rozwój osobisty jak i zawodowy. Bogaty program merytoryczny dostarczał rozległej wiedzy z zakresu coachingu oraz doradztwa zawodowego. Zawierał też ważne elementy z zakresu psychologii, które to w moim odczuciu, spinały w całość te dwa obszary dając finalnie możliwość uzyskania całościowego obrazu roli Job Coacha.
Zdobytą podczas zajęć wiedzę oraz doświadczenie wyniesione z praktycznej części zajęć wykorzystuję dziś w swojej pracy zawodowej. Studia umocniły mnie w wyborze nowej ścieżki kariery, kariery związanej z kierunkiem tychże studiów:)
Z pełnym przekonaniem stwierdzam, że są to studia przygotowujące rzetelnie do pracy zarówno w roli coacha jak i doradcy zawodowego. W trakcie studiów poznałam sporo narzędzi coachingowych, które oceniam jako przydatne w pracy doradcy zawodowego.
Dziękuje wszystkim prowadzącym, a w szczególności Pani Katarzynie Ramirez – Cyzio, Pani Justynie Cuże oraz Panu Pawłowi Wolskiemu, których to sposób prowadzenia zajęć wyzwalał we mnie ogromne pokłady energii i motywacji do pracy nowo poznawanymi metodami."
Agnieszka Grzymkowska
job coach, trener biznesu, psycholog
(Job-Coaching 2011/2012)

 

Barbara Olszewska„Studia podyplomowe na SWPS: „Job-coaching, doradztwo zawodowe, edukacyjne i coaching kariery", nie były przypadkowym wyborem, ale świadomą decyzją, na co miały wpływ wysokie noty uczelni, w rankingach szkolnictwa wyższego. Chciałam zdobyć drugi zawód i wejść w branżę, do której intuicyjnie skłaniałam się do dawna. To była jedna z lepszych decyzji zawodowych! Miałam okazję uczyć się od najlepszych- praktyków, profesjonalistów, będącymi autorytetami w swoich dziedzinach, co przełożyło się na osobisty warsztat pracy. Teoria, praktyka i bogata metodologia procesów doradczych, których doświadczyłam na sobie, dały mi ogromną świadomość zawodową. Dzięki czemu nabrałam przeświadczenia, że mogę wkroczyć na rynek pracy jako osoba kompetentna i dobrze przygotowana do zawodu. Połączenie doradztwa i job-coachingu, wzajemnie uzupełniających się, poszerza warsztat pracy doradcy zawodowego i daje „magiczne" narzędzia otwierające, niezbędne do pracy z drugim człowiekiem. Ostatni rok to była trudna i wyczerpująca, choć owocna, praca nad sobą, własnymi ograniczeniami i oporami. Szczegółowe i wnikliwe informacje zwrotne Trenerów i Wykładowców, stały się inspiracją do własnego rozwoju i gruntownej autoanalizy, co jest szczególnie istotne w procesie pomocy i wsparcia innych ludzi. Polecam te studia przyszłym doradcom i job-coachom."
Barbara Olszewska
nauczyciel w szkole ponadgimnazjalnej,
doradca zawodowy, trener
(Job-Coaching 2012/2013)

Wiola Borys-Kierszniewska„Zdecydowanie niestandardowy kierunek studiów dla ludzi lubiących wyzwania. Niezwykle dużo wiedzy i umiejętności przekazywanych przez świetnych specjalistów! Doskonali specjaliści
w dziedzinie coachingu, psychologii, doradztwa zawodowego, pracy z osobami niepełnosprawnymi – stworzyli ciekawy program studiów, który „trzyma w napięciu" jak dobry thriller psychologiczny. Studiowanie było przygodą, częścią programu – zmiany życia: zawodowego i osobistego. Otrzymaliśmy różnorodne i praktyczne narzędzia doradcze i coachingowe. Polecam!"
Wioletta Borys-Kierszniewska
Trener biznesu Job Coach Doradca zawodowy
(Job-Coaching 2012/2013)

Przemysław Płocharczyk„Uczestnicząc w studiach podyplomowych dowiedziałam się wiele o sobie, o tym jak się zachowywać, jak postępować by być dobrze zrozumianym. Wiele dały mi ćwiczenia o tak funkcjonuje w grupie, jakie są moje cele, pragnienia i czego potrzebuje do ich realizacji - najpierw uwierzyłem, że można je rzeczywiście zrealizować a następnie je zrealizowałem. W bardzo dużym stopniu przeżyłem swój warsztat trenerski o know-how pracy z osobami niepełnosprawnymi i dostałem narzędzia do pracy indywidualnej podczas coachingu rekomendowane przez ICC. W przeciągu roku po zakończeniu studiów przepracowałem około 300 godzin indywidualnych sesji doradczych z osobami niepełnosprawnymi o różnych niepełnosprawnościach i z niepełnosprawnościami sprzężonymi, 150 godzin indywidualnych sesji coachingowych z osobami 50+ zmieniającymi miejsce pracy, 100 godzin grupowych warsztatów aktywizacji zawodowej dla osób osadzonych w zakładach karnych, wszystko poparte realnymi efektami.
Wiedza i narzędzia które dostałem podczas studiów naprawdę dają rewelacyjne efekty w praktyce.
Serdecznie dziękuję za wszystko co otrzymałem i naprawdę bardzo gorąco polecam!"
Przemysław Płocharczyk
Animator społeczno - zawodowy,
trener, job-coach, freelancer
(Job-Coaching 2011/2012)

downloadfile-5"Przyznaję się bez bicia - na studia przyszłam po papier Doradcy zawodowego. Chciałam mieć dyplom, który potwierdzi zdobyte dotychczas doświadczenie. Ku mojemu zaskoczeniu na studiach dostałam nie tylko ogromną dawkę najświeższej wiedzy z tematu, ale przede wszystkim ogromny wachlarz narzędzi do pracy zarówno jako doradca, ale przede wszystkim jako coach i trener. Te trzy semestry fantastycznie nakierowały mnie do dalszej pracy i teraz z sukcesem działam w zawodzie, wykorzystując wszystko co dostałam od wspaniałej kadry kierunku. Uniwersytet SWPS to magiczne miejsce dla ludzi, którzy chcą. Ludzi, którzy świadomie kreują swoje życie i którym nie jest wszystko jedno, a kierunek Job-coaching jest tego najlepszym przykładem. Gdybym jeszcze raz miała podjąć tą decyzję, na pewno wybrałabym ten kierunek - z całego serca polecam wszystkim zainteresowanym tematem - nie tylko po wartościowy papier, ale przede wszystkim po wszystko to, co do wejścia na rynek pracy jako doradca i coach kariery jest potrzebne. Ze swojej strony ogromnie Wam za to dziękuję."
Zuza Sentkowska
Life & Career Coach, trener rozwoju, psycholog

Anna Grunwald„Studia podyplomowe w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej wybrałam, ponieważ koncentrują się na praktycznym zastosowaniu wiedzy teoretycznej i pozwalają opanować szereg narzędzi do wykorzystania w praktyce zawodowej.
Zajęcia mają formę wykładów i case study, podczas których wykładowcy dzielą się ze studentami swoją wiedzą i co najistotniejsze, doświadczeniem.
Kierunek Job-coaching cenię za różnorodność poruszanych zagadnień z zakresu coachingu, doradztwa zawodowego i doradztwa edukacyjnego. Szerokie potraktowanie tematu daje z pewnością solidne podstawy merytoryczne a uzyskane wiedza i praktyczne umiejętności pozwalają rozumieć i przewidywać, w jakim kierunku rozwija się rynek pracy. Bardzo ważna była dla mnie możliwość wymiany opinii i konfrontacji własnych pomysłów z poglądami i doświadczeniem innych studentów.
Jestem przekonana, że studia podyplomowe na kierunku Job-coaching były świetnym wyborem."
Anna Grunwald
(Job-Coaching 2013/2014)

Rekrutacja

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE

KROK 1 – Wypełnienie internetowego formularza zgłoszeniowego
KROK 2 – Pobranie z internetowego formularza zgłoszeniowego i wydruk następujących dokumentów:

 • Ankieta osobowa
 • Umowa o warunkach odpłatności za studia podyplomowe (podpisana w dwóch egzemplarzach)
 • Tabela czesnego (parafowana na każdej stronie)

KROK 3 – Dołączenie do powyższych dokumentów:

 • Dyplomu ukończenia wyższej uczelni lub kserokopii potwierdzonej przez pracownika Uniwersytetu SWPS (do dyplomów wystawionych po 2005 roku konieczne jest dołączenie suplementu)
 • 1 zdjęcia legitymacyjnego
 • kserokopii odcinka opłaty rekrutacyjnej, która wynosi 300 zł

KROK 4 – Dostarczenie do Biura Rekrutacji na Studia Podyplomowe kompletu dokumentów pocztą, osobiście lub przez osoby trzecie. Biuro mieści się w siedzibie Wydziału Zamiejscowego Uniwersytetu SWPS w Sopocie, ul. Polna 16/20, pok. 01.

Poprawne wypełnienie i zatwierdzenie formularza rekrutacyjnego oraz dostarczenie wyżej wymienionych dokumentów powoduje uruchomienie procedury rekrutacyjnej.

Dokumenty do pobrania

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń.

Opłaty

Opłata za rok studiów
rok akademicki 2018-2019
10 rat 690 zł
2 raty 3325 zł
1 rata 6400 zł
Opłata rekrutacyjna 300 zł

Złóż komplet dokumentów do 30 czerwca 2018 roku, a otrzymasz 300 zł zniżki w czesnym. Zniżka nie obowiązuje na następujących kierunkach studiów podyplomowych:

 • Szkoła Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS pod kierownictwem dr Agnieszki Popiel i dr Ewy Pragłowskiej,
 • Stosowana Analiza Zachowania,
 • Psychodietetyka,
 • Psychologia Transportu z Elementami Psychodiagnostyki (dla magistrów psychologii).

Dla absolwentów SWPS i Uniwersytetu SWPS oraz studentów Uniwersytetu SWPS posiadających wyższe wykształcenie oferujemy dodatkową zniżkę w wysokości 300 zł:
- 300 zł zniżki w opłacie rekrutacyjnej (opłata bez zniżki wynosi 300 zł – absolwent płaci 0 zł).

Opłatę rekrutacyjną należy wnosić na konto:
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa
90 1750 1312 1330 0000 0005 3046
[w tytule prosimy wpisać: nazwisko i imię oraz kierunek]

Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualne subkonto, którego numer jest dostępny w Wirtualnej Uczelni.
Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

Koordynator

s.draczSOP

Koordynator kierunku

Sławek Draczyński
tel. 58 72 14 690
e-mail: studium.sopot@swps.edu.pl

Godziny otwarcia biura:

poniedziałek - piątek 9.00 - 16.00

[Form zapis not found!]