hr award color

poligon
Studia podyplomowe

Dla kogo?

 • Absolwentów kierunków artystycznych i projektowych, właścicieli i pracowników marek wnętrzarskich i odzieżowych, którzy chcą się specjalizować w dziedzinie Visual Merchandising.

Kontakt

Poznań, Centrum studiów podyplomowych i szkoleń

Visual Merchandising
(Kreowanie przestrzeni handlowej)

 • Rekrutacja trwa

O studiach

Studia School of Form

SoF kolor-01

"Zapraszamy na kolejną edycję studiów „Visual Merchandising (Kreowanie przestrzeni handlowej)" na Uniwersytecie SWPS w Poznaniu. Kierunek ten jest współrealizowany przy współpracy z School of Form oraz Branch Brothers, firmie doradczej, specjalizującej się w visual merchandisingu. Autorką programu jest Agnieszka Jankowiak-Kaczmarek, wieloletni praktyk w dziedzinie VM.
Na studiach dowiecie się w jaki sposób projektować i zarządzać Visual Merchandisingiem (VM) w punkcie sprzedaży, poznacie metody i techniki pozwalające poprawić komfort zakupów i zwiększyć sprzedaż. Dowiecie się, jak praktycznie pozyskać wiedzę o zachowaniach klientów i przełożyć ją na zaprojektowanie najlepszych doświadczeń zakupowych. Jeżeli chcecie poznać tajniki tworzenia zapadającej w pamięć koncepcji wizualnej marki i produktu – te studia są dla Was."

Kierownikami kierunku są Joanna BociągBartłomiej Dudka

Visual Merchandising - kreowanie przestrzeni handlowej - to jeden z najszybciej i najbardziej dynamicznie rozwijających się obecnie narzędzi marketingowych i znakomity środek komunikacji z klientami. To właśnie sposób prezentacji produktów oraz aranżacja przestrzeni sprzedażowej poprzez określony styl, poetykę i strategię pozycjonuje markę w określonym segmencie rynku i sprawia, że oferta dociera do założonej w strategii sprzedaży grupy klientów. Dlatego też oferujemy Państwu studia, po których ukończeniu będziecie umieli wykorzystywać swoje umiejętności plastyczne w celu prezentowania kolekcji i towarów zgodnie ze strategiami marek. Nauczycie się też odczytywać i rozumieć potrzeby klienta w miejscu sprzedaży w połączeniu z wiedzą na temat merchandisingu produktów w punkcie sprzedaży. Będziecie umieli wytyczać ścieżkę klienta, strefy oraz budować całościowy layout sklepu. Każdy ze słuchaczy będzie miał możliwość odbycia praktyk.

Partnerzy kierunku

logo bb kolor duze TOP SECRET EX 2012vm partner philips

Efekty współpracy z Top Secret

 ADRESACI STUDIÓW

Studia są adresowane do:

 • absolwentów kierunków artystycznych i projektowych, którzy chcą się specjalizować w dziedzinie Visual Merchandising, czyli prezentacji produktów w przestrzeniach handlowych, targowych, aranżacji wystaw, prezentacji marketingowych produktu, kreowaniu strategii wizualnej marek wnętrzarskich, odzieżowych, dekoratorskich i innych.
 • właścicieli i pracowników marek wnętrzarskich i odzieżowych, którzy pracują na co dzień z ekspozycją produktów, którzy chcą rozwinąć swoją wiedzę praktyczną i teoretyczną na temat stylów i budowania scenariuszy estetycznych, psychologii klienta, a także strategii i zarządzania przestrzenią handlową.

Cel

Głównym celem studiów jest praktyczne oraz teoretyczne przygotowanie słuchaczy do tworzenia strategii i koncepcji prezentacji produktów w punkcie sprzedaży. Studia mają zapoznawać uczestników z pojęciem stylu, trendu, kolekcji, sezonowości, pozycjonowania marki w stosunku do innych marek z tej samej branży. Ma także przygotować uczestników do rozumienia mechanizmów percepcji konsumentów związanych z produktem i sposobem jego prezentowania. Uczestnicy studiów poznają podstawy psychologii widzenia i percepcji, poznają historię stylów i związaną z nimi terminologię, nauczą się analizować trendy. Absolwenci studiów artystycznych nauczą się wykorzystywać swoje umiejętności w celu prezentowania kolekcji i towarów zgodnie ze strategiami marek w połączeniu z wiedzą na temat merchandisingu produktów w punkcie sprzedaży. Nauczą się też odczytywać i rozumieć potrzeby klienta w miejscu sprzedaży. Nauczą się wytyczać ścieżkę klienta, strefy oraz budować całościowy layout sklepu oraz poznają podstawy fotografii i stylizacji. Ważną częścią studiów będą zajęcia praktyczne odbywające się w sklepach, gdzie pod okiem doświadczonych praktyków słuchacze będą mogli odbywać ćwiczenia w realnej sytuacji.

Czas trwania

2 semestry

Warunki zaliczenia

Podstawą zaliczenia studiów jest uzyskanie pozytywnej oceny projektu zaliczeniowego przygotowywanego podczas studiów (projekt polega na wypracowaniu własnego standardu VM) oraz minimum 80% obecność na zajęciach. Absolwenci otrzymują, przewidziane ustawą, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na Uniwersytecie SWPS.

Organizacja nauki

Studia podyplomowe trwają 9-10 miesięcy. Zajęcia są realizowane w trakcie 11-12 zjazdów, odbywają się w soboty i niedziele (w wyjątkowych sytuacjach również w poniedziałki). Spotkania odbywają się średnio raz w miesiącu w budynku School of Form, przy ul. Głogowskiej 18 oraz w siedzibie WZ Uniwersytetu SWPS w Poznaniu.

Program

I. Projektowanie doświadczeń użytkownika
- część teoretyczno-warsztatowa

 • Psychologia konsumenta, zachowania konsumenckie
 • Badania efektywności Visual Merchandisingu
 • Podstawy merchandisingu

II. Budowanie świadomości marki poprzez Visual Merchandising
- część teoretyczno-warsztatowa

 • Visual Merchandising jako część strategii marki
 • Zachowanie konsumentów w świetle neuromarketingu
 • Strategie sprzedaży, a customer experience w punkcie sprzedaży
 • Systemy komunikacji w standardach Visual Merchandisingu
 • Design w przestrzeni handlowej

III. Kompetencje wizualne
- część warsztatowa

 • Analiza trendów. Źródła inspiracji
 • Style dekoracji wnętrz i ich zastosowanie w aranżacji przestrzeni handlowej
 • Światło, kolor, przestrzeń, kompozycja
 • Przestrzenne scenariusze komunikowania się marek - brief projektowy
 • Kreacja przestrzeni – stylizacja i fotografia

IV. Umiejętność pracy w zespołach kreatywnych
-zajęcia teoretyczno-warsztatowe

 • Kolor—moodboard
 • DESIGN THINKING - skutecznym narzędziem tworzenia nowych rozwiązań VM
 • Techniki Kreatywne

 

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie i kadrze studiów.

Kadra

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

Rekrutacja

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE

KROK 1 – Wypełnienie internetowego formularza zgłoszeniowego
KROK 2 – Pobranie z internetowego formularza zgłoszeniowego i wydruk następujących dokumentów:

 • Ankieta osobowa
 • Umowa o warunkach odpłatności za studia podyplomowe (podpisana w dwóch egzemplarzach)
 • Tabela czesnego (parafowana na każdej stronie)

KROK 3 – Dołączenie do powyższych dokumentów:

 • dyplomu ukończenia wyższej uczelni lub kserokopii potwierdzonej przez pracownika Uniwersytetu SWPS (do dyplomów wystawionych po 2005 roku konieczne jest dołączenie suplementu)
 • 1 zdjęcia legitymacyjnego
 • kserokopii odcinka opłaty rekrutacyjnej, która wynosi 300 zł

KROK 4 – Dostarczenie do Biura Rekrutacji na Studia Podyplomowe kompletu dokumentów pocztą, osobiście lub przez osoby trzecie. Biuro mieści się w siedzibie Wydziału Zamiejscowego Uniwersytetu SWPS w Poznaniu przy ulicy Generała Tadeusza Kutrzeby 10 w Poznaniu, w pok. 131.

Dokumenty do pobrania

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń.

Opłaty

Nawet do 80% dofinansowania na studia podyplomowe dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców!

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny uzyskał aprobatę PARP i wpis do Bazy Usług Rozwojowych jako podmiot świadczący usługi rozwojowe. Informacje o instytucjach dofinansowujących studia w danym województwie znajdziecie Państwo pod linkiem: http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/ w zakładce: Dofinansowanie

Opłata za rok studiów
rok akademicki 2018-2019
10 rat 680 zł
2 raty 3275 zł
1 rata 6300 zł
Opłata rekrutacyjna 300 zł

Złóż komplet dokumentów do 30 czerwca 2018 roku, a otrzymasz 300 zł zniżki w czesnym. Zniżka nie obowiązuje na następujących kierunkach studiów podyplomowych:

 • Szkoła Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS pod kierownictwem dr Agnieszki Popiel i dr Ewy Pragłowskiej.

Dla absolwentów SWPS i Uniwersytetu SWPS oraz studentów Uniwersytetu SWPS posiadających wyższe wykształcenie oferujemy dodatkową zniżkę w wysokości 300 zł:
- 300 zł zniżki w opłacie rekrutacyjnej (absolwent płaci 0 zł).

Opłatę rekrutacyjną należy wnosić na konto:
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa
47 1750 1312 1330 0000 0005 3044
[w tytule prosimy wpisać: nazwisko i imię oraz kierunek]

Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualne subkonto, którego numer jest dostępny w Wirtualnej Uczelni.
Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

Koordynator kierunku

a pers

Koordynator kierunku

Alicja Pers
tel. 61 27 11 252
e-mail: apers@swps.edu.pl

Godziny otwarcia biura:

poniedziałek - piątek 8.00 - 16.00
soboty we wrześniu 9.00 - 14.00

[Form zapis not found!]