hr award color

poligon
Studia podyplomowe

Dla kogo?

 • Dla handlowców z pewnym już doświadczeniem sprzedażowym.

Kontakt

Katowice, centrum studiów podyplomowych i szkoleń

Akademia Handlowca – praktyczne ścieżki sprzedaży

 • Rekrutacja trwa

O studiach

"W co grają ludzie?” „Handlowanie to gra.” „Gra o tron.” „Chcę z tobą zagrać w otwarte karty.” Któż nie słyszał tych tytułów, czy stwierdzeń? Pytanie, które można postawić brzmi – na ile przystają one do rzeczywistości sprzedaży, do uprawiania zawodu handlowca? Każdego roku liczne rzesze młodych, starszych i dużo starszych osób stawiają swoje pierwsze kroki w świecie sprzedaży. Niczym dawnych poszukiwaczy złota nęci on chęcią dobrych i szybkich zysków, innych zaś odstręcza ze względu na trudy, rezerwę, stereotypy.
„U tego człowieka kupię wszystko.” „Jemu ufam.” „U niej w ciemno zamówię kolejny produkt.” „Jeśli mam wątpliwości, zapytam ją o zdanie.” „On dopilnuje moich spraw.” Ci, którzy słyszą takie opinie, nie zamieniliby sprzedaży na żadną inną profesję, a jeśli, to bardzo poważnie by się nad tym zastanowili. Czy rzeczywiście handlowanie to gra? – na to pytanie będzie można znaleźć odpowiedź na tych studiach. 
Zapraszam na wyjątkową ścieżkę budowania i doskonalenia kompetencji handlowych, pełną sprawdzonej wiedzy, fascynujących zmagań i niespodziewanych odkryć. Ścieżkę pełną ludzi, praktyków sprzedaży i tych, którzy jej od lat skutecznie uczą. Ludzi, których spotkałeś, spotykasz i których spotkasz w przyszłości, bo sprzedaż, czym by nie była, rozgrywa się pomiędzy ludźmi właśnie. Zapraszam do jakże ciekawego świata skutecznego działania, efektywnych metod i rozbudowanej wiedzy o sprzedaży, która pociąga, wciąga i daje radość. Ta Akademia Handlowca, która jest efektem skumulowania wiedzy i doświadczeń wielu pokoleń sprzedawców, stoi przed Tobą otworem."

BorowiakDariusz Borowiak
Kierownik merytoryczny kierunku

PARTNER STUDIÓW

LAB logo wersje 1

Adresaci

Studia te są propozycją kompleksowej edukacji w uprawianiu profesji handlowej dla handlowców z pewnym już doświadczeniem sprzedażowym, pragnącym dokonać jakościowego skoku w swoich działaniach. Są one także ofertą dla początkujących handlowców mających ambicje osiągnięcia szybkiego progresu na ścieżkach sprzedaży. Ponadto służą aktualnym i przyszłym trenerom sprzedaży w uporządkowaniu wiedzy i umiejętności czyniących ich bardziej wiarygodnymi dla uczestników treningów i warsztatów oraz managerom sprzedaży stawiającym na wzmocnienie swojego autorytetu poprzez ugruntowanie wiedzy sprzedażowej oraz chcącym wzmocnić swoje oddziaływania w zespole poprzez element edukacyjny.

Cel

Celem studiów jest umożliwienie zdobycia kompleksowego wykształcenia w obszarze sprzedaży, pełnej wiedzy i umiejętności, które będzie można z sukcesem wykorzystać w codziennych działaniach sprzedażowych oraz które umożliwią awans jakościowy w profesji handlowej. Rozwijają one kompetencje sprzedażowe u praktyków, dają gruntowne przygotowanie osobom, które rozpoczynają dopiero swoją karierę handlową oraz tym, którzy nimi chcą efektywnie zarządzać i efektywnie prowadzić w rozwoju.

Studia nie tylko uczą skuteczności sprzedażowej i dostarczają narzędzi do efektywnego jej uprawiania, ale też zaszczepiają postawę fascynacji spotkaniem z człowiekiem pozostającym w relacji biznesowej i są skoncentrowane na budowaniu autentycznych, długofalowych relacji.

Dlaczego warto

•  Dzięki Akademii Handlowca uzyskasz gruntowną edukację pozwalającą Ci z satysfakcją prowadzić działania sprzedażowe.
•  Poznasz i udoskonalisz praktyczne umiejętności umożliwiające bardziej skuteczną realizację wyników sprzedażowych.
•  Spotkasz wieloletnich praktyków sprzedaży z różnych jej obszarów, którzy będą mogli zarazić Cię fascynacją z uprawiania zawodu handlowca.
•  Zdobędziesz i uporządkujesz wiedzę, którą będziesz mógł wykorzystać w sprzedaży, w zarządzaniu nią oraz w uczeniu innych aktywności sprzedażowych .
•  Zobaczysz, być może po raz kolejny, jak fascynującą ścieżką jest profesja handlowa i budowanie relacji z ludźmi.
•  Weźmiesz udział w wyjątkowych praktycznych studiach sprzedażowych, jedynych w swoim rodzaju, w których już sam udział będzie stanowił przygodę zanurzoną w obszarze handlowania.

Organizacja nauki

Studia odbywać się będą w trybie weekendowym (soboty, niedziele) w trakcie zjazdów realizowanych średnio co 3 tygodnie. Możliwe są merytoryczne konsultacje telefoniczne (lub bezpośrednie) z prowadzącymi zajęcia. Udział w pełnym końcowym egzaminie kompetencji sprzedażowych jest obowiązkowym wymogiem studiów.

Miejsce realizacji zajęć

Zajęcia na studiach podyplomowych realizowane są na wydziale SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego w Katowicach lub w salach konferencyjno-szkoleniowych wynajmowanych poza siedzibą uczelni.

Warunki zaliczenia

Zdobycie zaliczeń z poszczególnych przedmiotów zgodnie z programem studiów w oparciu o jedną lub kilka z następujących metod: obecność na zajęciach, test wiedzy, zadania praktyczne realizowane podczas zajęć, zadania wdrożeniowe realizowane w miejscu pracy lub testowane w rzeczywistości społecznej, a także napisanie pracy końcowej oraz zdanie praktycznego egzaminu końcowego.

Zasady przyjęcia na studia

Kolejność zgłoszeń oraz krótka ankieta i/lub wstępna rozmowa weryfikacyjna (telefoniczna lub bezpośrednia).

Dokument ukończenia studiów

Absolwenci otrzymują przewidziane ustawą świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na Uniwersytecie SWPS.

Program

ZAKRES WIEDZY I UMIEJETNOŚCI OBJĘTYCH PROGRAMEM:

Program studiów obejmuje 220 godzin zajęć, realizowanych podczas 11. dwudniowych weekendowych zjazdów. Integruje on wszelakie podejścia i koncepcje sprzedaży, pozwala dogłębnie zrozumieć mechanizmy występujące w procesie sprzedaży i rożne aspekty jej uprawiania oraz praktycznie wyćwiczyć umiejętności, które są podstawą skuteczności handlowej. Szerokie spojrzenie, praktycznie wykorzystana teoria, uznane koncepcje sprzedażowe poparte wiarygodnymi badaniami oraz wysoce pragmatyczne zajęcia stanowią o unikalności programu studiów, które są prowadzone przez wieloletnich praktyków sprzedaży oraz skutecznych i mocno osadzonych biznesowo trenerów.

Zajęcia będą prowadzone w różnych formach edukacyjnych ze zdecydowaną dominacją formuły warsztatowej. Efektywnie ukończone studia będą wymagały zaangażowanej postawy uczestników zajęć i aktywnej realizacji zadań im stawianych.

Program studiów obejmuje następujące zagadnienia tematyczne:

•  Wprowadzenie do sprzedaży – przegląd podstaw teoretycznych oraz specyfika branż i rodzajów sprzedaży.
•  Wprowadzenie do sprzedaży – sprzedażowa gra strategiczna.
•  Uznane koncepcje sprzedaży i ich praktyczne implikacje, m.in. SPIN Selling, Solution Selling, Storytelling, koncepcja Briana Tracy i Davida Sandlera, KAM Management.
•  Psychologiczne narzędzia w służbie sprzedaży.
•  Asertywność i budowanie równorzędnych relacji z klientami.
•  Nowe trendy – psychologia ekonomiczna i ekonomia behawioralna.
•  Trening umiejętności cyklu sprzedaży.
•  Warsztaty kompetencji praktycznych – sprzedażowa rozmowa telefoniczna, autoprezentacja i prezentacje, negocjacje handlowe, merchandising, trening aktorski i emisji głosu (każdy z tematów w ramach odrębnych zajęć!).
•  Strój biznesowy i savoir vivre w sprzedaży.
•  Trening talentów osobistych handlowca, automotywacja i praca z trudnościami.
•  Zarządzanie procesem sprzedaży i aktywnością własną.
•  Zarządzanie zespołem sprzedażowym.
•  Statystyki aktywności lejka sprzedaży - współczynniki kamieni milowych.
•  Podstawy analizy finansowej.
•  Zarządzanie ceną i budowanie strategii cenowej.
•  Prawo handlowe i tworzenie umów - aspekty praktyczne.
•  Egzamin kompetencji sprzedażowych – handlowa rozgrywka dyplomowa.

Sprzedaż brzmi dumnie dla osób, które profesjonalnie wykonują ten zawód i znają arkana ścieżek handlowych. Chcemy, by absolwenci studiów poprzez udoskonalenie swoich kompetencji i zdobycie szerokiego spektrum wiedzy i umiejętności handlowych pielęgnowali to hasło w swojej codziennej praktyce zawodowej.

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie i kadrze studiów.

Kadra

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

Rekrutacja

Zasady przyjęcia na studia

Kolejność zgłoszeń oraz rozmowa weryfikacyjna (telefoniczna lub bezpośrednia).

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE

KROK 1 – Wypełnienie internetowego formularza zgłoszeniowego
KROK 2 – Pobranie z internetowego formularza zgłoszeniowego i wydruk następujących dokumentów:

 • Ankieta osobowa
 • Umowa o warunkach odpłatności za studia podyplomowe (podpisana w dwóch egzemplarzach)
 • Załączniki do umowy o warunkach odpłatności za studia podyplomowe (w dwóch egzemplarzach, parafowane na każdej stronie)

KROK 3 – Dołączenie do powyższych dokumentów:

 • Oryginału  ukończenia wyższej uczelni (do dyplomów wystawionych po 2005 roku konieczne jest dołączenie suplementu)
 • 1 zdjęcia (zgodnie z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych)
 • Dokumentu potwierdzającego uiszczenie opłaty rekrutacyjnej, która wynosi 300 zł

KROK 4 – Dostarczenie do Biura Rekrutacji na Studia Podyplomowe kompletu dokumentów pocztą, osobiście lub przez osoby trzecie.

Uprzejmie informujemy, że wypełnienie formularza rekrutacyjnego drogą internetową nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się na dany kierunek studiów podyplomowych. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń i dostarczenie kompletu oryginałów dokumentów.

Dokumenty do pobrania

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń.

Opłaty

Nawet do 80% dofinansowania na studia podyplomowe dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców!

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny uzyskał aprobatę PARP i wpis do Bazy Usług Rozwojowych jako podmiot świadczący usługi rozwojowe. Informacje o instytucjach dofinansowujących studia w danym województwie znajdziecie Państwo pod linkiem: http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/ w zakładce: Dofinansowanie

Opłata za rok studiów
rok akademicki 2018-2019
10 rat 680 zł
2 raty 3275 zł
1 rata 6300 zł
Opłata rekrutacyjna 300 zł

Złóż komplet dokumentów do 30 czerwca 2018 roku, a otrzymasz 300 zł zniżki w czesnym. Zniżka nie obowiązuje na następujących kierunkach studiów podyplomowych:

 • Szkoła Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS pod kierownictwem dr Agnieszki Popiel i dr Ewy Pragłowskiej,
 • Psychologia Transportu z Elementami Psychodiagnostyki,
 • User Experience Design.

Dla absolwentów SWPS i Uniwersytetu SWPS oraz studentów Uniwersytetu SWPS posiadających wyższe wykształcenie oferujemy dodatkową zniżkę w wysokości 300 zł:
- 300 zł zniżki w opłacie rekrutacyjnej (opłata bez zniżki wynosi 300 zł – absolwent płaci 0 zł).

Opłatę rekrutacyjną należy wnosić na konto:
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa
63 1750 1312 1330 0000 0005 3047
[w tytule prosimy wpisać: nazwisko i imię oraz kierunek]

Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualne subkonto, którego numer jest dostępny w Wirtualnej Uczelni.
Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

Koordynator kierunku

marta.ok

Koordynator kierunku

Marta Hefeman
tel. 32 750 63 99, 694 441 713
e-mail: mhefeman@swps.edu.pl

Godziny otwarcia biura:

poniedziałek, środa, piątek 8.00-16.00
wtorek, czwartek 10.00-18.00
soboty 10.00-14.00 (poza lipcem i sierpniem)

[Form zapis not found!]