hr award color

poligon
Nauka i badania
Tytuł badaniaJednostka finansującaProwadzącyDyscypliny/PaneleWydział
Interwencja edukacyjna „Bliżej”Narodowe Centrum Badań i RozwojuWójcik, Małgorzata, drpsychologiaWydział Zamiejscowy w Katowicach
EU Kids Online III: In their own words: What bothers children online?Komisja EuropejskaKirwil, Lucyna, drpsychologiaWydział Psychologii
EU Kids Online II: Enhancing Knowledge Regarding European Children's Use, Risk and SafetyKomisja EuropejskaKirwil, Lucyna, drpsychologiaWydział Psychologii
EU Kids Online: European Research on Cultural, Contextual and Risk Issues in Children's Safe Use of the Internet and New MediaKomisja EuropejskaKirwil, Lucyna, drpsychologiaWydział Psychologii
Regulacja wewnętrzna, makro- i mikrośrodowiskowe predyktory nadwagi wśród dzieci: weryfikacja modelu ANGELO-R w badaniach diad dziecko-rodzicNarodowe Centrum NaukiŁuszczyńska, Aleksandra, prof. dr hab.psychologiaWydział Zamiejscowy we Wrocławiu
Regulacja wewnętrzna, makro- i mikrośrodowiskowe predyktory nadwagi wśród dzieci: weryfikacja modelu ANGELO-R w badaniach diad dziecko-rodzicNarodowe Centrum NaukiŁuszczyńska, Aleksandra, prof. dr hab.zdrowieWydział Zamiejscowy we Wrocławiu
E-COMPARED: Europejskie badania porównawcze nad efektywnością interwencji internetowej dla osób z depresjąKomisja EuropejskaCieślak, Roman, dr hab., prof. Uniwersytetu SWPSpsychologiaWydział Psychologii
E-COMPARED: Europejskie badania porównawcze nad efektywnością interwencji internetowej dla osób z depresjąKomisja EuropejskaCieślak, Roman, dr hab., prof. Uniwersytetu SWPSzdrowieWydział Psychologii
Psychofizjologiczne wyznaczniki trwałości efektów treningów poznawczych u osób starszychNarodowe Centrum NaukiBrzezicka, Aneta, drpsychologiaWydział Psychologii
Antropologia kłamstwa życia codziennegoMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoCantanero, Katarzyna, mgrkulturoznawstwoWydział Zamiejscowy we Wrocławiu
Antropologia kłamstwa życia codziennegoMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoCantanero, Katarzyna, mgrantropologia kulturowaWydział Zamiejscowy we Wrocławiu
MEMO - Multimedialne narzędzie wspomagające pamięć i aktywizujące osoby starszeNarodowe Centrum Badań i RozwojuRetowski, Sylwiusz, dr hab., prof. Uniwersytetu SWPSpsychologiaWydział Zamiejscowy w Sopocie
Zobaczyć znaczy uwierzyć. Sugestia i dezinformacja w przekazie wideoNarodowe Centrum NaukiMaj, Konrad, drpsychologiaWydział Psychologii
Międzynarodowe Trybunały Karne jako aktorzy zmian wewnętrznychNarodowe Centrum NaukiBachmann, Klaus, prof. dr hab.prawoWydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
Międzynarodowe Trybunały Karne jako aktorzy zmian wewnętrznychNarodowe Centrum NaukiBachmann, Klaus, prof. dr hab.nauki o polityceWydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
Psychologiczne konsekwencje perspektywy sprawcy i biorcyNarodowe Centrum NaukiWojciszke, Bogdan, prof. dr hab.psychologiaWydział Zamiejscowy w Sopocie
Mierzenie stopnia zrozumiałości polskich tekstów użytkowychNarodowe Centrum NaukiGruszczyński, Włodzimierz, prof. dr hab.kulturoznawstwoWydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
Kultura popularna i wczesne kino na ziemiach polskich pod panowaniem rosyjskim 1890-1914Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoBiskupski, Łukasz, mgrkulturoznawstwoWydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
Poszukiwanie znaczenia i sensu życia oraz wzrost osobowy w następstwie traumy: badania prospektywneNarodowe Centrum NaukiZięba, Mariusz, drpsychologiaWydział Zamiejscowy w Poznaniu
Udoskonalony pomiar i trening tendencyjności pamięciowejNarodowe Centrum NaukiPaulewicz Borysław, drpsychologiaWydział Zamiejscowy w Katowicach
Osobowość w ujęciu integracyjnym, dobrostan i podejmowanie pozytywnej aktywnościNarodowe Centrum NaukiZalewska, Anna, dr hab., prof. Uniwersytetu SWPSpsychologiaWydział Zamiejscowy w Poznaniu
Opracowanie systemu DESMoPsI do projektowania, udostępniania i oceny interwencji psychologicznych przeznaczonych na urządzenia mobilneNarodowe Centrum Badań i RozwojuCieślak, Roman, dr hab., prof. Uniwersytetu SWPSpsychologiaWydział Psychologii
INKLA promocja badań partycypacyjnychFundacja na rzecz Nauki PolskiejWójcik, Małgorzata, drpsychologiaWydział Zamiejscowy w Katowicach
Trenować czy grać? Porównanie tradycyjnej formy treningu poznawczego do treningu z użyciem gry videoNarodowe Centrum NaukiBrzezicka, Aneta, drpsychologiaWydział Psychologii
Estetyczna wartość jedzenia. Perspektywa pragmatycznaNarodowe Centrum NaukiKoczanowicz, Leszek, prof. dr hab.kulturoznawstwoWydział Zamiejscowy we Wrocławiu
Estetyczna wartość jedzenia. Perspektywa pragmatycznaNarodowe Centrum NaukiKoczanowicz, Dorota, drkulturoznawstwoWydział Zamiejscowy we Wrocławiu
TEMPEST: Zachowania żywieniowe a moderujące czynniki regulacji wewnętrznej i środowiskowejKomisja EuropejskaŁuszczyńska, Aleksandra, prof. dr hab.psychologiaWydział Zamiejscowy we Wrocławiu
I-TREND: Instrumenty dla badań nad nowymi środkami psychoaktywnymi w EuropieKomisja EuropejskaSałustowicz, Piotr, dr hab., prof. Uniwersytetu SWPSsocjologiaWydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
I-TREND: Instrumenty dla badań nad nowymi środkami psychoaktywnymi w EuropieKomisja EuropejskaSałustowicz, Piotr, dr hab., prof. Uniwersytetu SWPSpsychologiaWydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
I-TREND: Instrumenty dla badań nad nowymi środkami psychoaktywnymi w EuropieKomisja EuropejskaSałustowicz, Piotr, dr hab., prof. Uniwersytetu SWPSzdrowieWydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
Pamiętać, żeby pamiętać: treningi poznawcze pamięci prospektywnejNarodowe Centrum NaukiAlbiński, Rafał, drpsychologiaWydział Psychologii
Rola ograniczeń poznawczych w przetwarzaniu informacji przed podjęciem decyzjiMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoWichary, Szymon, drpsychologiaWydział Psychologii
Rola psychologii w procesie podejmowania decyzji przez zawodowych uczestników postepowania karnegoNarodowe Centrum NaukiKabzińska, Joanna, drpsychologiaWydział Zamiejscowy w Katowicach
Rola psychologii w procesie podejmowania decyzji przez zawodowych uczestników postepowania karnegoNarodowe Centrum NaukiKabzińska, Joanna, drprawoWydział Zamiejscowy w Katowicach
Wartości i normy kulturowe a pozytywne starzenie się - porównania polsko-niemieckiePolsko Niemiecka Fundacja na rzecz NaukiGruszczyńska, Ewa, drpsychologiaWydział Psychologii
Zachowania zdrowotne w cyklu życiaFundacja na rzecz Nauki PolskiejŁuszczyńska, Aleksandra, prof. dr hab.psychologiaWydział Zamiejscowy we Wrocławiu
Czy depresyjność warto obrócić w żart? Wpływ humoru na regulację emocji osób podatnych na depresjęNarodowe Centrum NaukiBraniecka, Anna, drpsychologiaWydział Psychologii
Wpływ reguł wyborczych na jakość demokracji lokalnej w PolsceNarodowe Centrum NaukiMarkowski, Radosław, dr hab., prof. Uniwersytetu SWPSnauki o polityceWydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
Sprawując władzę czy kontrolę? Krótko- i długoterminowe efekty kontroli osobistej i kontroli nad innymiNarodowe Centrum NaukiCisłak, Aleksandra, drpsychologiaWydział Psychologii
Przestrzeń rozumowania – znaczenie reprezentacji wizualnych i gestów w rozumowaniu dedukcyjnymNarodowe Centrum NaukiMackiewicz, Robert, drpsychologiaWydział Psychologii
Mechanizmy zniekształceń w społecznych sądach porównawczych. Alternatywna propozycja wyjaśnień w kontekście modelu dopasowywania cechMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoJaskółowska. Aleksandra, mgrpsychologiaWydział Psychologii
Różnice w postrzeganiu molestowania seksualnego ze względu na płeć ofiar i sprawcówNarodowe Centrum NaukiStudzińska, Anna, mgrpsychologiaWydział Zamiejscowy w Sopocie
Neurobiologiczne i poznawcze korelaty różnic indywidualnych w instruowanym i nieinstruowanym kłamaniuNarodowe Centrum NaukiSarzyńska, Justyna, drpsychologiaWydział Psychologii
Psychologiczne mechanizmy zaufania w warunkach nierównościNarodowe Centrum NaukiSamson, Katarzyna, drpsychologiaWydział Zamiejscowy we Wrocławiu
Angor animi: kultura lęku nowoczesnegoMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoKoczanowicz, Leszek, prof. dr hab.kulturoznawstwoWydział Zamiejscowy we Wrocławiu
Angor animi: kultura lęku nowoczesnegoMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoKoczanowicz, Leszek, prof. dr hab.filozofiaWydział Zamiejscowy we Wrocławiu
Zniekształcenia poznawcze w ocenie autorytetu epistemicznego eksperta: ich psychologiczne źródła i konsekwencje na przykładzie oceniania ekspertów w dziedzinie ekonomiiNarodowe Centrum NaukiZaleśkiewicz, Tomasz, prof. dr hab.psychologiaWydział Zamiejscowy we Wrocławiu
Platona koncepcja sprawiedliwości w perspektywie współczesnego ugruntowania prawa w godności człowiekaNarodowe Centrum NaukiPiechowiak, Marek, dr hab., prof. Uniwersytetu SWPSprawoWydział Zamiejscowy w Poznaniu
Jak przyjęcie perspektywy sprawcy i biorcy wpływa na ocenę siebie i innychNarodowe Centrum NaukiBiałobrzeska, Olga, mgrpsychologiaWydział Psychologii
Zwiększanie samokontroli i racjonalności w zachowaniach konsumenckichBank Zachodni WBKBuczny, Jacek, drpsychologiaWydział Zamiejscowy w Sopocie
Symboliczna natura pieniędzy i kontrola. Badania nad pieniędzmi jako zasobem psychologicznym używanym w samoregulacjiNarodowe Centrum NaukiGąsiorowska, Agata, dr hab., prof. Uniwersytetu SWPSpsychologiaWydział Zamiejscowy we Wrocławiu
Model odnajdywania korzyści psychospołecznych i wzrostu osobistego w chorobie przewlekłejNarodowe Centrum NaukiKossakowska Marlena, drpsychologiaWydział Zamiejscowy w Sopocie
Podstawowe mechanizmy intuicyjnego przetwarzania informacjiNarodowe Centrum NaukiSobków, Agata, drpsychologiaWydział Zamiejscowy we Wrocławiu
Heurystyka afektu czy poszukiwanie alternatywy dominującej: Możliwe przyczyny rozbieżności ocen laików, polityków i ekspertówNarodowe Centrum NaukiSokołowska, Joanna, dr hab.psychologiaWydział Psychologii
Strategiczna vs intuicyjna współpraca. „Szybkie” i „wolne” style kooperacji, a podejmowanie decyzji moralnych.Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoTanaś, Łukasz, drpsychologiaWydział Psychologii
Poczucie winy sprzyja pozytywnemu klimatowi społeczno-emocjonalnemu w klasie szkolnejMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoTanaś, Łukasz, drpsychologiaWydział Psychologii
Historia RwandyNarodowe Centrum NaukiBachmann, Klaus, prof. dr hab.historiaWydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
Trening ukierunkowania uwagi a zaburzenia depresyjneNarodowe Centrum NaukiKrejtz, Izabela, dr hab, prof. Uniwersytetu SWPSpsychologiaWydział Psychologii
Samokontrola czynności sterowanych impulsamiNarodowe Centrum NaukiBuczny, Jacek, drpsychologiaWydział Zamiejscowy w Sopocie
Poznawcze i motywacyjne determinanty magii sympatycznej w bliskich związkachNarodowe Centrum NaukiNiemyjska, Aleksandra, drpsychologiaWydział Zamiejscowy w Sopocie
Typologia relacji między organizacjami pozarządowymi w PolsceNarodowe Centrum NaukiKaim, Agnieszka, mgrsocjologiaWydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
Typologia relacji między organizacjami pozarządowymi w PolsceNarodowe Centrum NaukiKaim, Agnieszka, mgrsocjologiaWydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
BAZA FILMÓW EMOCJONALNYCH. Badanie neuronalnego podłoża cech temperamentalnych z zastosowaniem wystandaryzowanych dynamicznych bodźcówMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoSobczak, PamelapsychologiaWydział Psychologii
Narracyjna kontrola zachowaniaNarodowe Centrum NaukiTrzebiński, Jerzy, prof. dr hab.psychologiaWydział Psychologii
Psychologiczne i biologiczne źródła różnic indywidualnych w unikaniu ryzykaNarodowe Centrum NaukiWichary, Szymon, drpsychologiaWydział Psychologii
Asymetria pozytywno-negatywna w preferencjachNarodowe Centrum NaukiJabłońska, Magdalena, mgrpsychologiaWydział Psychologii
Wiedza polityczna w PolsceNarodowe Centrum NaukiCześnik, Mikołaj, dr hab., prof. Uniwersytetu SWPSnauki o polityceWydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
Prawne aspekty e-votingu na tle porównawczymNarodowe Centrum NaukiRulka, Marcin, drprawoWydział Zamiejscowy w Poznaniu
Aktywność fizyczna i jakość życiaNarodowe Centrum NaukiŁuszczyńska, Aleksandra, prof. dr hab.psychologiaWydział Zamiejscowy we Wrocławiu
Ustawa 2.0 – Założenia system szkolnictwa wyższegoMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoIzdebski, Hubert, prof. dr hab.prawoWydział Prawa
Innowacje sprzyjające zdrowemu starzeniu sięFundacja na rzecz Nauki PolskiejWieczorek-Taraday, Anna, mgrpsychologiaWydział Psychologii
Wyznaczniki zmian stanów uwagi w procesie twórczymMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoWrońska, MartapsychologiaWydział Zamiejscowy w Sopocie
Potrzeba poczucia sensu – wyznaczniki i konsekwencje Narodowe Centrum NaukiCantanero, Katarzyna, mgrpsychologiaWydział Zamiejscowy w Sopocie
Przejścia młodych z edukacji na rodzimy i zagraniczny rynek pracy: rola lokalności, grupy odniesienia i nowych mediówNarodowe Centrum NaukiGrabowska, Izabela, dr hab., prof. Uniwersytetu SWPSsocjologiaWydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
Przejścia młodych z edukacji na rodzimy i zagraniczny rynek pracy: rola lokalności, grupy odniesienia i nowych mediówNarodowe Centrum NaukiGrabowska, Izabela, dr hab., prof. Uniwersytetu SWPSsocjologiaWydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
Wpływ poziomu kodowania na racjonalność decyzji finansowychNarodowe Centrum NaukiRudzińska-Wojciechowska, Joanna, drpsychologiaWydział Zamiejscowy we Wrocławiu
Geografia artystyczna Neue Slowenische Kunst. Wieloaspektowość i kolektywizmNarodowe Centrum NaukiSzczepanik, Joanna, drkulturoznawstwoWydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
Perswazyjne skutki dwuznaczności przekazuNarodowe Centrum NaukiKoniak, Paweł, drpsychologiaWydział Psychologii
Intencjonalizm lub funkcjonalizm – dynamika polityki eksterminacyjnej Niemieckiej Rzeszy wobec Herero Narodowe Centrum NaukiBachmann, Klaus, prof. dr hab.nauki o polityceWydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
Interakcja procesów afektywnych i zdolności numerycznych w procesie podejmowania decyzji w warunkach ryzykaNarodowe Centrum NaukiFuławka, KamilpsychologiaWydział Zamiejscowy we Wrocławiu
Empatia i wizualne przyjmowanie perspektywyMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoTanaś, Łukasz, drpsychologiaWydział Psychologii
Opiniowanie sądowo-psychologiczne w sprawach nieletnich i sprawach z zakresu władzy rodzicielskiejNarodowe Centrum NaukiRode, Danuta, dr hab., prof. Uniwersytetu SWPSprawoWydział Zamiejscowy w Katowicach
Wpływ nastawienia na oceny moralneFundacja na rzecz Nauki PolskiejWojciszke, Bogdan, prof. dr hab.psychologiaWydział Zamiejscowy w Sopocie
Międzynarodowe Trybunały Karne w perspektywie porównawczejNarodowe Centrum NaukiBachmann, Klaus, prof. dr hab.nauki o polityceWydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
Międzynarodowe Trybunały Karne w perspektywie porównawczejNarodowe Centrum NaukiBachmann, Klaus, prof. dr hab.prawoWydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
Wpływ starzenia się na podejmowanie decyzji i dokonywanie sądówNarodowe Centrum NaukiSędek, Grzegorz, prof. dr hab.psychologiaWydział Psychologii
Eksploracja nowych aspektów teorii Wymagania – Zasoby ZawodoweNarodowe Centrum NaukiBasińska, Beata, drpsychologiaWydział Psychologii
Rola ukierunkowania regulacyjnego osoby i kultury organizacyjnej oraz przekształcenia pracy w reagowaniu na zmianę organizacyjnąNarodowe Centrum NaukiRoczniewska, Marta, mgrpsychologiaWydział Zamiejscowy w Sopocie
Interpretacyjna analiza fenomenologiczna stanów depersonalizacji i derealizacji w grupach klinicznych i nieklinicznychNarodowe Centrum NaukiPietkiewicz, Igor, drpsychologiaWydział Zamiejscowy w Katowicach
Pieniądze i etyka. Konsekwencje zorientowania umysłu na wartości rynkowe wskutek kontaktu z pieniędzmi dla przestrzegania lub łamania standardów etycznychNarodowe Centrum NaukiZaleśkiewicz, Tomasz, prof. dr hab.psychologiaWydział Psychologii
Political branding: nowe podejście do relacji partia-wyborcaNarodowe Centrum NaukiŻerkowska-Balas, Marta, drsocjologiaWydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
Political branding: nowe podejście do relacji partia-wyborcaNarodowe Centrum NaukiŻerkowska-Balas, Marta, drsocjologiaWydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
Political branding: nowe podejście do relacji partia-wyborcaNarodowe Centrum NaukiŻerkowska-Balas, Marta, drnauki o polityceWydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
Analiza dyskursu jako metoda badania reprezentacji myśli i prób samobójczych w narracjach pacjentów oraz w zapisach klinicznych w kartach chorobyNarodowe Centrum NaukiZiółkowska, Justyna, drpsychologiaWydział Zamiejscowy we Wrocławiu
Siła woli a podejmowanie decyzji: badanie przy użyciu rezonansu magnetycznegoMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoZajkowski, WojciechpsychologiaWydział Zamiejscowy we Wrocławiu
Długoterminowy trening muzyczny a umiejętność czytania - badanie okulograficzne funkcji poznawczych dzieci w wieku 6-9 latNarodowe Centrum NaukiRodziewicz, Agata, mgrpsychologiaWydział Psychologii
Wpływ współczesnych praktyk medialnych na przekształcenia wobec technologii self wśród użytkowników sieciMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoKalinowska, Anna, mgrsocjologiaWydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
Wpływ współczesnych praktyk medialnych na przekształcenia wobec technologii self wśród użytkowników sieciMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoKalinowska, Anna, mgrsocjologiaWydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
Wpływ współczesnych praktyk medialnych na przekształcenia wobec technologii self wśród użytkowników sieciMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoKalinowska, Anna, mgrkulturoznawstwoWydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
Ocena ruminacji i zachowań żywieniowych u osób o zróżnicowanym modelu żywieniaNarodowe Centrum NaukiBrytek-Matera, Anna, dr hab.psychologiaWydział Zamiejscowy w Katowicach
Integracja polskich migrantów powrotnych w świetle badań nad AliyahNarodowe Centrum NaukiBielewska, Agnieszka, drsocjologiaWydział Zamiejscowy w Sopocie
Integracja polskich migrantów powrotnych w świetle badań nad AliyahNarodowe Centrum NaukiBielewska, Agnieszka, drsocjologiaWydział Zamiejscowy w Sopocie
Empiryczna weryfikacja Homeostatycznej Teorii Otyłości wśród dzieci i młodzieży: badania podłużneNarodowe Centrum NaukiCzepczor-Bernat, Kamila, mgrpsychologiaWydział Zamiejscowy w Katowicach
Med-Stres: Internetowy Program Przeciwdziałania Stresowi Zawodowemu wśród personelu medycznegoNarodowe Centrum Badań i RozwojuSmoktunowicz, Ewelina, mgrpsychologiaWydział Psychologii