hr award color

poligon
Nauka i badania
Tytuł badaniaJednostka finansującaProwadzącyDyscypliny/PaneleWydział
Mierzenie stopnia zrozumiałości polskich tekstów użytkowychNarodowe Centrum NaukiGruszczyński, Włodzimierz, prof. dr hab.kulturoznawstwoWydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
Poszukiwanie znaczenia i sensu życia oraz wzrost osobowy w następstwie traumy: badania prospektywneNarodowe Centrum NaukiZięba, Mariusz, drpsychologiaWydział Zamiejscowy w Poznaniu
Kultura popularna i wczesne kino na ziemiach polskich pod panowaniem rosyjskim 1890-1914Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoBiskupski, Łukasz, mgrkulturoznawstwoWydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
Psychologiczne konsekwencje perspektywy sprawcy i biorcyNarodowe Centrum NaukiWojciszke, Bogdan, prof. dr hab.psychologiaWydział Zamiejscowy w Sopocie
Międzynarodowe Trybunały Karne jako aktorzy zmian wewnętrznychNarodowe Centrum NaukiBachmann, Klaus, prof. dr hab.prawoWydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
Międzynarodowe Trybunały Karne jako aktorzy zmian wewnętrznychNarodowe Centrum NaukiBachmann, Klaus, prof. dr hab.nauki o polityceWydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
Zobaczyć znaczy uwierzyć. Sugestia i dezinformacja w przekazie wideoNarodowe Centrum NaukiMaj, Konrad, drpsychologiaWydział Psychologii
MEMO - Multimedialne narzędzie wspomagające pamięć i aktywizujące osoby starszeNarodowe Centrum Badań i RozwojuRetowski, Sylwiusz, dr hab., prof. Uniwersytetu SWPSpsychologiaWydział Zamiejscowy w Sopocie
Antropologia kłamstwa życia codziennegoMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoCantanero, Katarzyna, mgrkulturoznawstwoWydział Zamiejscowy we Wrocławiu
Antropologia kłamstwa życia codziennegoMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoCantanero, Katarzyna, mgrantropologia kulturowaWydział Zamiejscowy we Wrocławiu
Psychofizjologiczne wyznaczniki trwałości efektów treningów poznawczych u osób starszychNarodowe Centrum NaukiBrzezicka, Aneta, drpsychologiaWydział Psychologii
Interwencja edukacyjna „Bliżej”Narodowe Centrum Badań i RozwojuWójcik, Małgorzata, drpsychologiaWydział Zamiejscowy w Katowicach
E-COMPARED: Europejskie badania porównawcze nad efektywnością interwencji internetowej dla osób z depresjąKomisja EuropejskaCieślak, Roman, dr hab., prof. Uniwersytetu SWPSpsychologiaWydział Psychologii
E-COMPARED: Europejskie badania porównawcze nad efektywnością interwencji internetowej dla osób z depresjąKomisja EuropejskaCieślak, Roman, dr hab., prof. Uniwersytetu SWPSzdrowieWydział Psychologii
Regulacja wewnętrzna, makro- i mikrośrodowiskowe predyktory nadwagi wśród dzieci: weryfikacja modelu ANGELO-R w badaniach diad dziecko-rodzicNarodowe Centrum NaukiŁuszczyńska, Aleksandra, prof. dr hab.psychologiaWydział Zamiejscowy we Wrocławiu
Regulacja wewnętrzna, makro- i mikrośrodowiskowe predyktory nadwagi wśród dzieci: weryfikacja modelu ANGELO-R w badaniach diad dziecko-rodzicNarodowe Centrum NaukiŁuszczyńska, Aleksandra, prof. dr hab.zdrowieWydział Zamiejscowy we Wrocławiu
EU Kids Online: European Research on Cultural, Contextual and Risk Issues in Children's Safe Use of the Internet and New MediaKomisja EuropejskaKirwil, Lucyna, drpsychologiaWydział Psychologii
EU Kids Online II: Enhancing Knowledge Regarding European Children's Use, Risk and SafetyKomisja EuropejskaKirwil, Lucyna, drpsychologiaWydział Psychologii
EU Kids Online III: In their own words: What bothers children online?Komisja EuropejskaKirwil, Lucyna, drpsychologiaWydział Psychologii
Długoterminowy trening muzyczny a umiejętność czytania - badanie okulograficzne funkcji poznawczych dzieci w wieku 6-9 latNarodowe Centrum NaukiRodziewicz, Agata, mgrpsychologiaWydział Psychologii
Empatia i wizualne przyjmowanie perspektywyMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoTanaś, Łukasz, drpsychologiaWydział Psychologii
Opracowanie systemu DESMoPsI do projektowania, udostępniania i oceny interwencji psychologicznych przeznaczonych na urządzenia mobilneNarodowe Centrum Badań i RozwojuCieślak, Roman, dr hab., prof. Uniwersytetu SWPSpsychologiaWydział Psychologii
TEMPEST: Zachowania żywieniowe a moderujące czynniki regulacji wewnętrznej i środowiskowejKomisja EuropejskaŁuszczyńska, Aleksandra, prof. dr hab.psychologiaWydział Zamiejscowy we Wrocławiu
I-TREND: Instrumenty dla badań nad nowymi środkami psychoaktywnymi w EuropieKomisja EuropejskaSałustowicz, Piotr, dr hab., prof. Uniwersytetu SWPSsocjologiaWydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
I-TREND: Instrumenty dla badań nad nowymi środkami psychoaktywnymi w EuropieKomisja EuropejskaSałustowicz, Piotr, dr hab., prof. Uniwersytetu SWPSpsychologiaWydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
I-TREND: Instrumenty dla badań nad nowymi środkami psychoaktywnymi w EuropieKomisja EuropejskaSałustowicz, Piotr, dr hab., prof. Uniwersytetu SWPSzdrowieWydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
Pamiętać, żeby pamiętać: treningi poznawcze pamięci prospektywnejNarodowe Centrum NaukiAlbiński, Rafał, drpsychologiaWydział Psychologii
Rola ograniczeń poznawczych w przetwarzaniu informacji przed podjęciem decyzjiMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoWichary, Szymon, drpsychologiaWydział Psychologii
Rola psychologii w procesie podejmowania decyzji przez zawodowych uczestników postepowania karnegoNarodowe Centrum NaukiKabzińska, Joanna, drpsychologiaWydział Zamiejscowy w Katowicach
Rola psychologii w procesie podejmowania decyzji przez zawodowych uczestników postepowania karnegoNarodowe Centrum NaukiKabzińska, Joanna, drprawoWydział Zamiejscowy w Katowicach
Wartości i normy kulturowe a pozytywne starzenie się - porównania polsko-niemieckiePolsko Niemiecka Fundacja na rzecz NaukiGruszczyńska, Ewa, drpsychologiaWydział Psychologii
Zachowania zdrowotne w cyklu życiaFundacja na rzecz Nauki PolskiejŁuszczyńska, Aleksandra, prof. dr hab.psychologiaWydział Zamiejscowy we Wrocławiu
Czy depresyjność warto obrócić w żart? Wpływ humoru na regulację emocji osób podatnych na depresjęNarodowe Centrum NaukiBraniecka, Anna, drpsychologiaWydział Psychologii
Wpływ reguł wyborczych na jakość demokracji lokalnej w PolsceNarodowe Centrum NaukiMarkowski, Radosław, dr hab., prof. Uniwersytetu SWPSnauki o polityceWydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
Sprawując władzę czy kontrolę? Krótko- i długoterminowe efekty kontroli osobistej i kontroli nad innymiNarodowe Centrum NaukiCisłak, Aleksandra, drpsychologiaWydział Psychologii
Przestrzeń rozumowania – znaczenie reprezentacji wizualnych i gestów w rozumowaniu dedukcyjnymNarodowe Centrum NaukiMackiewicz, Robert, drpsychologiaWydział Psychologii
Mechanizmy zniekształceń w społecznych sądach porównawczych. Alternatywna propozycja wyjaśnień w kontekście modelu dopasowywania cechMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoJaskółowska. Aleksandra, mgrpsychologiaWydział Psychologii
Różnice w postrzeganiu molestowania seksualnego ze względu na płeć ofiar i sprawcówNarodowe Centrum NaukiStudzińska, Anna, mgrpsychologiaWydział Zamiejscowy w Sopocie
INKLA promocja badań partycypacyjnychFundacja na rzecz Nauki PolskiejWójcik, Małgorzata, drpsychologiaWydział Zamiejscowy w Katowicach
Neurobiologiczne i poznawcze korelaty różnic indywidualnych w instruowanym i nieinstruowanym kłamaniuNarodowe Centrum NaukiSarzyńska, Justyna, drpsychologiaWydział Psychologii
Psychologiczne mechanizmy zaufania w warunkach nierównościNarodowe Centrum NaukiSamson, Katarzyna, drpsychologiaWydział Zamiejscowy we Wrocławiu
Angor animi: kultura lęku nowoczesnegoMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoKoczanowicz, Leszek, prof. dr hab.kulturoznawstwoWydział Zamiejscowy we Wrocławiu
Angor animi: kultura lęku nowoczesnegoMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoKoczanowicz, Leszek, prof. dr hab.filozofiaWydział Zamiejscowy we Wrocławiu
Zniekształcenia poznawcze w ocenie autorytetu epistemicznego eksperta: ich psychologiczne źródła i konsekwencje na przykładzie oceniania ekspertów w dziedzinie ekonomiiNarodowe Centrum NaukiZaleśkiewicz, Tomasz, prof. dr hab.psychologiaWydział Zamiejscowy we Wrocławiu
Platona koncepcja sprawiedliwości w perspektywie współczesnego ugruntowania prawa w godności człowiekaNarodowe Centrum NaukiPiechowiak, Marek, dr hab., prof. Uniwersytetu SWPSprawoWydział Zamiejscowy w Poznaniu
Jak przyjęcie perspektywy sprawcy i biorcy wpływa na ocenę siebie i innychNarodowe Centrum NaukiBiałobrzeska, Olga, mgrpsychologiaWydział Psychologii
Zwiększanie samokontroli i racjonalności w zachowaniach konsumenckichBank Zachodni WBKBuczny, Jacek, drpsychologiaWydział Zamiejscowy w Sopocie
Symboliczna natura pieniędzy i kontrola. Badania nad pieniędzmi jako zasobem psychologicznym używanym w samoregulacjiNarodowe Centrum NaukiGąsiorowska, Agata, dr hab., prof. Uniwersytetu SWPSpsychologiaWydział Zamiejscowy we Wrocławiu
Trenować czy grać? Porównanie tradycyjnej formy treningu poznawczego do treningu z użyciem gry videoNarodowe Centrum NaukiBrzezicka, Aneta, drpsychologiaWydział Psychologii
Podstawowe mechanizmy intuicyjnego przetwarzania informacjiNarodowe Centrum NaukiSobków, Agata, drpsychologiaWydział Zamiejscowy we Wrocławiu
Heurystyka afektu czy poszukiwanie alternatywy dominującej: Możliwe przyczyny rozbieżności ocen laików, polityków i ekspertówNarodowe Centrum NaukiSokołowska, Joanna, dr hab.psychologiaWydział Psychologii
Strategiczna vs intuicyjna współpraca. „Szybkie” i „wolne” style kooperacji, a podejmowanie decyzji moralnych.Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoTanaś, Łukasz, drpsychologiaWydział Psychologii
Poczucie winy sprzyja pozytywnemu klimatowi społeczno-emocjonalnemu w klasie szkolnejMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoTanaś, Łukasz, drpsychologiaWydział Psychologii
Historia RwandyNarodowe Centrum NaukiBachmann, Klaus, prof. dr hab.historiaWydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
Trening ukierunkowania uwagi a zaburzenia depresyjneNarodowe Centrum NaukiKrejtz, Izabela, dr hab, prof. Uniwersytetu SWPSpsychologiaWydział Psychologii
Samokontrola czynności sterowanych impulsamiNarodowe Centrum NaukiBuczny, Jacek, drpsychologiaWydział Zamiejscowy w Sopocie
Poznawcze i motywacyjne determinanty magii sympatycznej w bliskich związkachNarodowe Centrum NaukiNiemyjska, Aleksandra, drpsychologiaWydział Zamiejscowy w Sopocie
Typologia relacji między organizacjami pozarządowymi w PolsceNarodowe Centrum NaukiKaim, Agnieszka, mgrsocjologiaWydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
Typologia relacji między organizacjami pozarządowymi w PolsceNarodowe Centrum NaukiKaim, Agnieszka, mgrsocjologiaWydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
BAZA FILMÓW EMOCJONALNYCH. Badanie neuronalnego podłoża cech temperamentalnych z zastosowaniem wystandaryzowanych dynamicznych bodźcówMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoSobczak, PamelapsychologiaWydział Psychologii
Narracyjna kontrola zachowaniaNarodowe Centrum NaukiTrzebiński, Jerzy, prof. dr hab.psychologiaWydział Psychologii
Psychologiczne i biologiczne źródła różnic indywidualnych w unikaniu ryzykaNarodowe Centrum NaukiWichary, Szymon, drpsychologiaWydział Psychologii
Osobowość w ujęciu integracyjnym, dobrostan i podejmowanie pozytywnej aktywnościNarodowe Centrum NaukiZalewska, Anna, dr hab., prof. Uniwersytetu SWPSpsychologiaWydział Zamiejscowy w Poznaniu
Estetyczna wartość jedzenia. Perspektywa pragmatycznaNarodowe Centrum NaukiKoczanowicz, Leszek, prof. dr hab.kulturoznawstwoWydział Zamiejscowy we Wrocławiu
Estetyczna wartość jedzenia. Perspektywa pragmatycznaNarodowe Centrum NaukiKoczanowicz, Dorota, drkulturoznawstwoWydział Zamiejscowy we Wrocławiu
Udoskonalony pomiar i trening tendencyjności pamięciowejNarodowe Centrum NaukiPaulewicz Borysław, drpsychologiaWydział Zamiejscowy w Katowicach
Model odnajdywania korzyści psychospołecznych i wzrostu osobistego w chorobie przewlekłejNarodowe Centrum NaukiKossakowska Marlena, drpsychologiaWydział Zamiejscowy w Sopocie
Asymetria pozytywno-negatywna w preferencjachNarodowe Centrum NaukiJabłońska, Magdalena, mgrpsychologiaWydział Psychologii
Wiedza polityczna w PolsceNarodowe Centrum NaukiCześnik, Mikołaj, dr hab., prof. Uniwersytetu SWPSnauki o polityceWydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
Prawne aspekty e-votingu na tle porównawczymNarodowe Centrum NaukiRulka, Marcin, drprawoWydział Zamiejscowy w Poznaniu
Aktywność fizyczna i jakość życiaNarodowe Centrum NaukiŁuszczyńska, Aleksandra, prof. dr hab.psychologiaWydział Zamiejscowy we Wrocławiu
Innowacje sprzyjające zdrowemu starzeniu sięFundacja na rzecz Nauki PolskiejWieczorek-Taraday, Anna, mgrpsychologiaWydział Psychologii
Ustawa 2.0 – Założenia system szkolnictwa wyższegoMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoIzdebski, Hubert, prof. dr hab.prawoWydział Prawa
Wyznaczniki zmian stanów uwagi w procesie twórczymMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoWrońska, MartapsychologiaWydział Zamiejscowy w Sopocie
Potrzeba poczucia sensu – wyznaczniki i konsekwencje Narodowe Centrum NaukiCantanero, Katarzyna, mgrpsychologiaWydział Zamiejscowy w Sopocie
Przejścia młodych z edukacji na rodzimy i zagraniczny rynek pracy: rola lokalności, grupy odniesienia i nowych mediówNarodowe Centrum NaukiGrabowska, Izabela, dr hab., prof. Uniwersytetu SWPSsocjologiaWydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
Przejścia młodych z edukacji na rodzimy i zagraniczny rynek pracy: rola lokalności, grupy odniesienia i nowych mediówNarodowe Centrum NaukiGrabowska, Izabela, dr hab., prof. Uniwersytetu SWPSsocjologiaWydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
Wpływ poziomu kodowania na racjonalność decyzji finansowychNarodowe Centrum NaukiRudzińska-Wojciechowska, Joanna, drpsychologiaWydział Zamiejscowy we Wrocławiu
Geografia artystyczna Neue Slowenische Kunst. Wieloaspektowość i kolektywizmNarodowe Centrum NaukiSzczepanik, Joanna, drkulturoznawstwoWydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
Perswazyjne skutki dwuznaczności przekazuNarodowe Centrum NaukiKoniak, Paweł, drpsychologiaWydział Psychologii
Intencjonalizm lub funkcjonalizm – dynamika polityki eksterminacyjnej Niemieckiej Rzeszy wobec Herero Narodowe Centrum NaukiBachmann, Klaus, prof. dr hab.nauki o polityceWydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
Interakcja procesów afektywnych i zdolności numerycznych w procesie podejmowania decyzji w warunkach ryzykaNarodowe Centrum NaukiFuławka, KamilpsychologiaWydział Zamiejscowy we Wrocławiu
Opiniowanie sądowo-psychologiczne w sprawach nieletnich i sprawach z zakresu władzy rodzicielskiejNarodowe Centrum NaukiRode, Danuta, dr hab., prof. Uniwersytetu SWPSprawoWydział Zamiejscowy w Katowicach
Eksploracja nowych aspektów teorii Wymagania – Zasoby ZawodoweNarodowe Centrum NaukiBasińska, Beata, drpsychologiaWydział Psychologii
Wpływ nastawienia na oceny moralneFundacja na rzecz Nauki PolskiejWojciszke, Bogdan, prof. dr hab.psychologiaWydział Zamiejscowy w Sopocie
Międzynarodowe Trybunały Karne w perspektywie porównawczejNarodowe Centrum NaukiBachmann, Klaus, prof. dr hab.nauki o polityceWydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
Międzynarodowe Trybunały Karne w perspektywie porównawczejNarodowe Centrum NaukiBachmann, Klaus, prof. dr hab.prawoWydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
Wpływ starzenia się na podejmowanie decyzji i dokonywanie sądówNarodowe Centrum NaukiSędek, Grzegorz, prof. dr hab.psychologiaWydział Psychologii
Pieniądze i etyka. Konsekwencje zorientowania umysłu na wartości rynkowe wskutek kontaktu z pieniędzmi dla przestrzegania lub łamania standardów etycznychNarodowe Centrum NaukiZaleśkiewicz, Tomasz, prof. dr hab.psychologiaWydział Psychologii
Rola ukierunkowania regulacyjnego osoby i kultury organizacyjnej oraz przekształcenia pracy w reagowaniu na zmianę organizacyjnąNarodowe Centrum NaukiRoczniewska, Marta, mgrpsychologiaWydział Zamiejscowy w Sopocie
Interpretacyjna analiza fenomenologiczna stanów depersonalizacji i derealizacji w grupach klinicznych i nieklinicznychNarodowe Centrum NaukiPietkiewicz, Igor, drpsychologiaWydział Zamiejscowy w Katowicach
Political branding: nowe podejście do relacji partia-wyborcaNarodowe Centrum NaukiŻerkowska-Balas, Marta, drsocjologiaWydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
Political branding: nowe podejście do relacji partia-wyborcaNarodowe Centrum NaukiŻerkowska-Balas, Marta, drsocjologiaWydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
Political branding: nowe podejście do relacji partia-wyborcaNarodowe Centrum NaukiŻerkowska-Balas, Marta, drnauki o polityceWydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
Analiza dyskursu jako metoda badania reprezentacji myśli i prób samobójczych w narracjach pacjentów oraz w zapisach klinicznych w kartach chorobyNarodowe Centrum NaukiZiółkowska, Justyna, drpsychologiaWydział Zamiejscowy we Wrocławiu
Siła woli a podejmowanie decyzji: badanie przy użyciu rezonansu magnetycznegoMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoZajkowski, WojciechpsychologiaWydział Zamiejscowy we Wrocławiu
Wpływ współczesnych praktyk medialnych na przekształcenia wobec technologii self wśród użytkowników sieciMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoKalinowska, Anna, mgrsocjologiaWydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
Wpływ współczesnych praktyk medialnych na przekształcenia wobec technologii self wśród użytkowników sieciMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoKalinowska, Anna, mgrsocjologiaWydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
Wpływ współczesnych praktyk medialnych na przekształcenia wobec technologii self wśród użytkowników sieciMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoKalinowska, Anna, mgrkulturoznawstwoWydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
Ocena ruminacji i zachowań żywieniowych u osób o zróżnicowanym modelu żywieniaNarodowe Centrum NaukiBrytek-Matera, Anna, dr hab.psychologiaWydział Zamiejscowy w Katowicach
Integracja polskich migrantów powrotnych w świetle badań nad AliyahNarodowe Centrum NaukiBielewska, Agnieszka, drsocjologiaWydział Zamiejscowy w Sopocie
Integracja polskich migrantów powrotnych w świetle badań nad AliyahNarodowe Centrum NaukiBielewska, Agnieszka, drsocjologiaWydział Zamiejscowy w Sopocie
Empiryczna weryfikacja Homeostatycznej Teorii Otyłości wśród dzieci i młodzieży: badania podłużneNarodowe Centrum NaukiCzepczor-Bernat, Kamila, mgrpsychologiaWydział Zamiejscowy w Katowicach
Med-Stres: Internetowy Program Przeciwdziałania Stresowi Zawodowemu wśród personelu medycznegoNarodowe Centrum Badań i RozwojuSmoktunowicz, Ewelina, mgrpsychologiaWydział Psychologii