hr award color

poligon
Nauka i badania

Terapia behawioralna opiera się na przesłance, że wiele zachowań ludzkich, takich jak nerwice, fobie, konkretne reakcje są wyuczone i dzięki właśnie terapii można się ich oduczyć. O jej możliwościach opowiemy podczas konferencji „Od teorii do praktyki: różne obszary zastosowań terapii behawioralnej”. Celem tegorocznego sympozjum jest przedstawienie najnowszych wyników badań w dziedzinie psychologii behawioralnej oraz możliwości ich praktycznych zastosowań w przypadku różnych zaburzeń oraz różnych grup odbiorców.

 XII Międzynarodowe Sympozjum Naukowe Polskiego Towarzystwa Psychologii Behawioralnej

 

Różne obszary zastosowań
terapii behawioralnej

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizatorami konferencji są Wydział Zamiejscowy Uniwersytetu SWPS w Poznaniu oraz Polskie Towarzystwo Psychologii Behawioralnej

Terapia behawioralna koncentruje się na identyfikowaniu i modyfikowaniu nieprzystosowawczych zachowań oraz rozwijaniu i wzmacnianiu zachowań pożądanych. O jej możliwościach opowiemy podczas konferencji „Od teorii do praktyki: różne obszary zastosowań terapii behawioralnej”. Celem tegorocznego sympozjum jest przedstawienie najnowszych wyników badań w dziedzinie psychologii behawioralnej oraz możliwości ich praktycznych zastosowań w przypadku różnych zaburzeń oraz różnych grup odbiorców.

Limit miejs na konferencję został wyczerpany!

O konferencji

Podczas tegorocznego sympozjum chcemy pokazać, że terapia behawioralna, kojarzona przede wszystkim z terapią zaburzeń ze spektrum autyzmu, ma znacznie więcej zastosowań. Uczestnicy konferencji poznają rolę uważności w procesach dyskontowania, a także podstawy teorii ram relacyjnych (RFT) oraz możliwości jej wykorzystania w praktyce klinicznej.

Tematem wykładów będzie też wykorzystanie terapii behawioralnej w gerontologii, terapii po uszkodzeniach ogniskowych OUN oraz terapii bólu. W odniesieniu do zaburzeń ze spektrum autyzmu przedmiotem wykładów będzie zastosowanie stosowanej analizy zachowania i terapii behawioralnej w problemach związanych z karmieniem i mową (mutyzm wybiórczy), a także problem utrzymania efektów terapii behawioralnej dzieci z autyzmem. Naszymi gośćmi będą zarówno osoby prowadzące badania w obszarze psychologii behawioralnej, jak i terapeuci behawioralni.

Serdecznie zapraszamy studentów, doktorantów, pracowników naukowych oraz terapeutów behawioralnych do czynnego udziału w sesji plakatowej poświęconej badaniom z zakresu szerokorozumianej psychologii behawioralnej oraz terapii behawioralnej. Na tytuły wystąpień w postaci plakatów oraz streszczenia prezentowanych badań czekamy do 20 lutego 2018 roku.

Program sympozjum

16 marca 2018 roku

9.00-18.00 | Warsztaty/Workshops

18:00-20:00 – kolacja

17 marca 2018 roku | sala 004

8.30-9.00 – Rejestracja/Registration

9.00-9.30 Otwarcie konferencji/Opening of the Conference

9.30-10.30 – Co to jest RFT i dlaczego jest ważne w praktyce klinicznej?/ What is RFT and why would it be important to clinicians?
– dr Niklas Törneke

10.30-11.00 – Jaką rolę odgrywa uważność w procesach dyskontowania?/ What is the role of mindfulness in discounting processes?
– prof. dr hab. Paweł Ostaszewski

11.00-11.30 – Przerwa kawowa/ Coffee break

11.30-12.30 – Behawioralna gerontologia: co wiemy dziś, czego musimy sie jeszcze dowiedzieć i jak możemy to zgłębiać?/ Behavioural gerontology: What we currently know, what we still need to explore, and how we might go about exploring it
– dr Rebecca Sharp

12.30-13.00 – Dobieranie wzmocnień u pacjentów po ogniskowych uszkodzeniach OUN/ Selecting reinforcers in patients with focal central nervous system injury
– dr Bartłomiej Swebodziński

13.00-13.30 – Czy bólu można się oduczyć? Od badań laboratoryjnych do terapii behawioralnej bólu/ Can we unlearn the pain? From laboratory studies to behavioral therapy of pain
 – dr hab. Przemysław Bąbel

13.30-14.30 – Przerwa obiadowa/ Lunch break

14.30-15.00 – Postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne u dzieci z trudnościami związanymi z karmieniem/ Diagnostic and therapeutic procedures in children presenting feeding problems
– mgr Katarzyna Bąbik

15.00-15.30 – Mutyzm wybiórczy, czyli rozmowy kontrolowane/ Selective mutism or controlled conversations
– dr Monika Zielińska

15.30-16.00 – Skuteczność SAZ – badania na polskiej grupie dzieci z autyzmem/ Effectiveness of ABA therapy research on Polish sample of children with ASD
– dr Beata Urbaniak 

16.00-16.15 – Przerwa kawowa/ Coffee break

16.15-18.00 – Sesja posterowa/ Poster session

 

 

Opisy warsztatów i wykładów

RFT for clinical practise – warsztat w jęz. angielskim

Relational Frame Theory (RFT) is the theory and research program about human language and cognition that is at the base of acceptance and commitment therapy. At the same time RFT is much more than just ACT. As it concerns human language it concerns all human activity that involves language, which of course makes it relevant to all human experience. In a very profound way RFT speaks to so diverse topics as our experience of ourselves, the so called future, our battle with the meaning of life and everyday problem solving. This workshop will present the basic conceptual tools used in RFT and explain basic terminology. It will not focus on research but on conceptual understanding needed for applying RFT to the human experience. A special focus will be given to clinical application of RFT for psychotherapy in general and ACT in particular.

dr Niklas Törneke – jest psychiatrą i psychoterapeutą. Pracuje z klientami w ramach praktyki prywatnej, a także szkoli i superwizuje terapeutów w Szwecji i na całym świecie. Początkowo szkolił się jako terapeuta poznawczy, a od 1998 roku pracuje w nurcie behawioralnym, wykorzystując terapię akceptacji i zaangażowania (ACT). Jest certyfikowanym trenerem ACT oraz autorem trzech książek na temat współczesnej terapii behawioralnej: "ABCs of human behavior. Behavioral principles for the practicing clinician" (2008, współautor); "Learning RFT. An introduction to relational frame theory and it’s clinical application" (2010) oraz "Metaphor in practice. A professionals guide to using the science of language in psychotherapy" (2017). Jako trener dr Niklas Törneke jest szczególnie znany z umiejętności przekładania złożonych konceptów teoretycznych na język praktyki klinicznej.

Postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne u dzieci z trudnościami związanymi z karmieniem

Celem warsztatów jest zapoznanie uczestników z definicją oraz etiologią trudności związanych z karmieniem u dzieci. Przedstawione zostaną główne założenia oraz elementy terapii behawioralnej, w tym metody oceny behawioralnej, prowadzenie dokumentacji oraz techniki wykorzystywane podczas terapii. Dodatkowo zostanie omówiona seria case studies oraz wykorzystane w nich interwencje behawioralne mające ma celu zwiększenie akceptacji pokarmów drogą doustną u dzieci.

mgr Katarzyna Bąbik – psycholog, certyfikowany analityk zachowania (BCBA), licencjonowany terapeuta i superwizor behawioralny PLTB. Analityk zachowania w zespole interdyscyplinarnym w szpitalu pediatrycznym WUM w Warszawie; konsultant i terapeuta behawioralny w Behavior. Specjalizuje się w pracy z dziećmi z trudnościami związanymi z karmieniem (zaburzenia karmienia, wybiórczość pokarmowa)oraz trudnościami w zachowaniu.

Techniki SAZ w przygotowaniu dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu do wprowadzenia w grupę rówieśniczą

Do przedszkoli i szkół uczęszcza coraz więcej dzieci, których rozwój odbiega od rozwoju typowego. Należą do nich między innymi dzieci z zaburzeniem ze spektrum autyzmu. Dzieci te najczęściej mają problemy z przetwarzaniem docierających do nich bodźców, izolują się od osób dorosłych i rówieśników, nie tolerują nowych sytuacji. Znaczna ich część nie rozumie lub rozumie z ograniczonym zakresie wypowiadane do nich komunikaty, nie posługuje się mową, koncentruje się na zachowaniach stereotypowych. Błędnym jest założenie, że bezpośrednie wprowadzenie tych dzieci do grupy przedszkolnej lub szkolnej spowoduje rozwój kontaktów społecznych, rozwinie mowę czy też nauczy zabawy. Większość dzieci z zaburzeniem ze spektrum autyzmu nie wykorzystuje uczenia się przez obserwację i samo przebywanie wśród innych dzieci nie uruchomi tego mechanizmu.

Wprowadzanie do grup rówieśników powinno nie tylko odbywać się stopniowo, ale również powinno być poprzedzone intensywnymi oddziaływaniami indywidualnymi, które wyposażą dziecko w podstawowe umiejętności takie, jak: koncentrowanie uwagi, nawiązywanie kontaktu wzrokowego z innymi osobami, naśladowanie prostych ruchów, rozumienie i wykonywanie instrukcji a przede wszystkim porozumiewanie się i nawiązywanie interakcji społecznych. W trakcie warsztatów zaprezentowane zostanie zarówno indywidualne uczenie umiejętności kluczowych dla rozwoju, jak i techniki pracy w grupie rówieśniczej. Na materiale filmowym oraz w podczas bezpośrednich ćwiczeń uczestnicy warsztatów zapoznają się z tym, jak uczyć przy pomocy modelowania czy też tworzenia łańcuchów zachowań. Omówione zostanie uczenie metodą wyodrębnionych prób, uczenie incydentalne oraz skrypty.

dr Beata Urbaniak – doktor nauk społecznych w zakresie pedagogiki, pedagog specjalny, szkoleniowiec, wiceprezes Internationales Zentrum für Autismus Comptence, prezes Fundacji Instytut Rehabilitacji Dziecka im. Prof. Ireny Obuchowskiej. Dr Beata Urbaniak jest dyrektorem Niepublicznego Specjalnego Przedszkola Familia w Swarzędzu. Od 2002 ściśle współpracuje z koordynatorem ds. autyzmu w Berlinie dr Britą Schirmer, dzięki której miała możliwość zapoznania się z systemem opieki, terapii i edukacji dzieci z zaburzeniem ze spektrum autyzmu w Niemczech. Prowadziła również szkolenia dla rodziców, terapeutów, nauczycieli, studentów z Niemiec oraz rozpowszechniała na konferencjach wiedzę na temat zaburzenia ze spektrum autyzmu oraz skutecznych sposobów pracy. Od czerwca 2011 współpracuje z rodzicami oraz profesjonalistami zajmującymi się terapią dzieci z autyzmem na terenie Austrii. Wiosną 2013 prowadziła cykl praktycznych szkoleń dla nauczycieli z Austrii i Słowacji, które odbywały się w ramach projektu unijnego ACE. Jest autorką i współautorką publikacji, między innymi: Jak zorganizować czas dziecka w domu? – Plany aktywności, Zaburzenia z autystycznego spektrum, Die Frühförderung bei Kindern mit Autismus-Spektrum-Störung, Applied Behavior Analysis (ABA) in der Therapie von Kindern mit Autismus

Terapia osób z mutyzmem wybiórczym | brak miejsc

Celem warsztatów jest zapoznanie słuchaczy z przebiegiem terapii trójki dzieci z mutyzmem wybiórczym. Podczas warsztatów przedstawiony zostanie schemat postępowania w terapii dzieci z mutyzmem wybiórczym. Zaprezentowany zostanie przebieg terapii trzech pacjentów z różną konfiguracją objawów. Warsztat kierowany jest do terapeutów pracujących dziećmi z mutyzmem wybiórczym i lękiem społecznym. A także do wszystkich osób, którzy chcą się tym zająć w przyszłości.

dr Monika Zielińska  – doktor nauk humanistycznych, jest wykładowcą SWPS na wydziale zamiejscowym w Sopocie, kierownikiem studiów podyplomowych z zakresu Stosowanej Analizy Zachowania w tymże wydziale, dyrektorem Centrum Diagnozy i Terapii Zaburzeń Rozwojowych (CDiT), ośrodka zajmującego się całościową terapią dzieci z takimi problemami jak mutyzm selektywny, nawykowe zaparcia, tiki ruchowe i głosowe, zaburzenia zachowania opartą na zasadach analizy zachowania. Jej zainteresowania naukowe dotyczą psychopatologii dzieci i młodzieży, zaburzeń zachowania i procedury ich redukcji. Publikuje na łamach między innymi Psychologii Rozwojowej oraz Psychologii w Szkole; autorka książki Jak reagować na agresję uczniów?

Co to jest RFT i dlaczego jest ważne w praktyce klinicznej?

Wystąpienie poświęcone będzie krótkiej prezentacji teorii ram relacyjnych (RFT) oraz przedstawieniu argumentów ukazujących, dlaczego to podejście do zachowań werbalnych (czy umiejętności poznawczych) może wnieść znaczny wkład w pracę kliniczną, zwłaszcza jeśli chodzi o oddziaływania określane mianem psychoterapii. Jeden z argumentów odnosi się do konieczności odejścia od opartych na dowodach schematach postępowania (evidence based manuals) na rzecz opartych na dowodach podstawowych procesach odpowiedzialnych za zmianę zachowania.

dr Niklas Törneke – jest psychiatrą i psychoterapeutą. Pracuje z klientami w ramach praktyki prywatnej, a także szkoli i superwizuje terapeutów w Szwecji i na całym świecie. Początkowo szkolił się jako terapeuta poznawczy, a od 1998 roku pracuje w nurcie behawioralnym, wykorzystując terapię akceptacji i zaangażowania (ACT). Jest certyfikowanym trenerem ACT oraz autorem trzech książek na temat współczesnej terapii behawioralnej: ABCs of human behavior. Behavioral principles for the practicing clinician (2008, współautor); Learning RFT. An introduction to relational frame theory and it’s clinical application (2010) oraz Metaphor in practice. A professionals guide to using the science of language in psychotherapy (2017). Jako trener dr Niklas Törneke jest szczególnie znany z umiejętności przekładania złożonych konceptów teoretycznych na język praktyki klinicznej.

Jaką rolę odgrywa uważność w procesach dyskontowania?

Celem wykładu jest przedstawienie teoretycznych, empirycznych i praktycznych relacji między dyskontowaniem, definiowanym jako zmniejszanie się subiektywnej wartości nagród ze względu np. na ich odroczenie, a uważnością (mindfulness), rozumianą jako świadoma uwaga, nieoceniająca i ukierunkowana na obecną chwilę. Dyskontowanie jest jednym z mechanizmów mogących prowadzić do nieadaptacyjnej impulsywności. Jednym z czynników odpowiedzialnych za szybkie dyskontowanie jest spostrzegane ryzyko nieotrzymania odraczanej, czy niepewnej nagrody. Ryzyko to może rodzić niepokój i inne stany wewnętrzne, często uznawane za awersyjne. Unikanie ich prowadzi, z kolei, do wyborów impulsywnych. Praktyka uważności prowadzi do nabycia umiejętności akceptacji m.in. awersyjnych stanów wewnętrznych, potencjalnie przyczyniając się do mniejszej dynamiki dyskontowania i większego zakresu samokontroli. Do tej pory przeprowadzono kilka badań, w których wykazano, że praktyka mindfulness zmniejsza tempo dyskontowania i zwiększa samokontrolę, ale efekty wydają się być specyficznie związane z treścią praktyki (np. dotyczyć tylko pożywienia). Badania naszego zespołu wskazują natomiast, że większa elastyczność psychologiczna i większe kompetencje w zakresie uważności współwystępują z mniejszą dynamiką dyskontowania, co można zaobserwować także w grupie osób uzależnionych od nikotyny. Potencjalne znaczenie aplikacyjne takich wyników wydaje się wspierać ideę dalszych badań nad relacją uważności i dyskontowania.

prof. dr hab. Paweł Ostaszewski – psycholog. Dziekan Wydziału Psychologii SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego. Kierownik Katedry Analizy Zachowania. Specjalizuje się w psychologii behawioralnej i psychologii biologicznej. Zajmuje się analizą behawioralną dokonywania wyboru w paradygmacie procesu dyskontowania oraz problematyką samokontroli i impulsywności w kontekście nagród odroczonych, a także takich, których uzyskanie wymaga włożenia wysiłku. Interesuje się także wykorzystaniem psychologii behawioralnej w rozwoju osobistym i terapii, w szczególności stosowaną analizą zachowania (ABA), teorią ram relacyjnych (RFT) i terapią akceptacji i zaangażowania (ACT). Autor i współautor ponad 80 tekstów naukowych, w tym takich książek jak: „Terapia behawioralna dzieci z autyzmem” (2012), „Analiza zachowania. Vademecum” (2016).

Behawioralna gerontologia: co wiemy dziś, czego musimy sie jeszcze dowiedzieć i jak możemy to zgłębiać? – wykład w jęz. angielskim

Zastosowanie analizy zachowania do pracy z osobami starszymi ma dowiedzioną skuteczność w rozwiązywaniu wielu problemów z zachowaniem, poprzez odkrywanie funkcji tych zachowań oraz odkrywanie ich środowiskowych determinant. Podejście behawioralne może być także używane w celu efektywnego uczenia nowych umiejętności, kompensowania utraty innych umiejętności i zachowania samodzielności starszych osób. Jednak duża część literatury skupia się na topografii zachowań zamiast na szukaniu podstawowych mechanizmów odpowiadających za zachowanie osób starszych. Celem wystąpienia będzie przedstawienie najnowszych badań służących zrozumieniu, jak osoby z demencją wchodzą w interakcje ze środowiskiem, np. poprzez badanie czy kontrola bodźcowa u tych osób działa nieprawidłowo, a jeśli tak, to co można zrobić, aby ją skorygować. Omówione zostaną także sposoby wykorzystania analizy zachowania w pracy z seniorami w celu podniesienia jakości ich życia (np. trening personelu w celu zapobiegania nieetycznym praktykom w opiece).

dr Rebecca Sharp – jest certyfikowanym analitykiem zachowania na poziomie doktorskim (BCBA-D) i psychologiem zarejestrowanym w Nowej Zelandii. Trening kliniczny i tytuł doktorski zdobyła na Uniwersytecie Auckland realizując program stosowanej analizy zachowania (SAZ). Jest starszym wykładowcą i dyrektorem programu SAZ na Uniwersytecie Bangor, gdzie studenci nominowali ja do pięciu nagród przyznawanych nauczycielom w ostatnich trzech latach. W roku 2017 została mianowana przez studentów Najlepszym Nowym Nauczycielem. Jest starszym członkiem Urzędu ds. Szkolnictwa Wyższego. Dr Sharp opublikowała wiele artykułów dotyczących behawioralno-analitycznego podejścia do zachowań trudnych oraz ich pomiarów. Jej zainteresowania badawcze obejmują behawioralno-analityczne podejście do pracy z osobami z demencją i urazowymi uszkodzeniami mózgu. W ramach praktyki klinicznej pracowała z nieletnimi przestępcami, dziećmi z urazami mózgu oraz dorosłymi i dziećmi z trudnościami w uczeniu. Obecnie dr Sharp prowadzi intensywne praktyczne kursy dla studentów chcących specjalizować się w pracy ze starszymi dorosłymi z wykorzystaniem analizy zachowania.

Dobieranie wzmocnień u pacjentów po ogniskowych uszkodzeniach OUN

Uszkodzenia płatów czołowych kory mózgowej, zwłaszcza w częściach podstawno-przyśrodkowych, wiążą się z impulsywnością, czyli powodują utratę zdolności do oczekiwania na odroczoną gratyfikację. Liczne badania na modelach zwierzęcych oraz dane neurofizjologiczne z badań z udziałem ludzi potwierdzają kluczową rolę podstawno-przyśrodkowej części płatów czołowych kory mózgowej w regulacji zachowania dotyczącego wyboru między dostępnymi nagrodami, różniącymi się wielkością oraz momentem ich uzyskania. Jednym z modeli wyjaśniających fenomen impulsywności i samokontroli jest dyskontowanie odroczonych wzmocnień. Jest to zjawisko polegające na zmniejszaniu się subiektywnej wartości nagrody ze względu na wydłużanie się jej odroczenia. Jednym z celów badań było sprawdzenie, który z modeli, hiperboliczny czy wykładniczy, lepiej się dopasowuje do uzyskanych punktów równowagi dla dyskontowanej małej i dużej nagrody. W badaniach wzięło 69 osób z ogniskowymi uszkodzeniami mózgu, z czego 16 osób z uszkodzeniami płatów czołowych kory mózgowej. Pozostali badani byli pacjentami z uszkodzeniami za bruzdą środkową lub wyspy (n=18) oraz struktur głębokich mózgu lub też mieszanych obszarów korowych (n=35). W przypadku grupy neurologicznej uzyskano równorzędne dopasowanie modeli, hiperbolicznego i wykładniczego, w sytuacji dyskontowania dużej nagrody oraz lepsze dopasowanie modelu hiperbolicznego względem małej nagrody. W grupie pacjentów z uszkodzeniami płatów czołowych kory mózgowej model hiperboliczny lepiej się dopasował w przypadku dużej nagrody, a względem małej – oba modele. W pozostałych grupach pacjentów, w tym klinicznej kontrolnej, również oba modele w podobnym stopniu są dopasowane względem obu wielkości nagród. Oznacza to, że w wielu przypadkach klinicznych nie ma pewności co do większej dobroci dopasowania modelu. W sytuacji diagnozy neuropsychologicznej i programowania terapii niezbędne okazuje się istotne dodatkowe badanie dobroci dopasowania modeli do uzyskanych przez konkretnego pacjenta punktów równowagi. W ten sposób można zaprogramować taki dobór wzmocnień, by terapia była efektywna w kształtowaniu samokontroli.

dr Bartłomiej Swebodziński – psycholog. Współpracownik dydaktyczny Wydziału Psychologii SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego w Warszawie oraz Katedry Edukacji Muzycznej Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina. Specjalizuje się w neuropsychologii klinicznej i psychologii behawioralnej, a także psychologii muzyki. Zainteresowania naukowe wiąże z problematyką podejmowania decyzji przez chorych z uszkodzeniami mózgowia. Jest również aktywnym zawodowo psychologiem, prowadząc w ramach praktyki prywatnej diagnostykę i rehabilitację neuropsychologiczną z chorymi z ogniskowymi uszkodzeniami mózgowia oraz z osobami z różnymi procesami otępiennymi. Jest autorem kilku prac naukowych poświęconych procesom dyskontowania odroczonych wzmocnień w subpopulacji neurologicznej.

Czy bólu można się oduczyć? Od badań laboratoryjnych do terapii behawioralnej bólu

Coraz więcej wyników badań dowodzi, że podstawowe procesy uczenia się odpowiadają za powstawanie, nasilanie oraz – co szczególnie istotne z praktycznego punktu widzenia – osłabienie i eliminowanie bólu. Przeprowadzono wiele badań nad wpływem warunkowania klasycznego na ból, a kilka eksperymentów z ostatnich lat dowodzi, że także uczenie się przez obserwację ma istotny wpływ na ból. W ramach wykładu omówione zostaną najnowsze wyniki badań prowadzonych przez Zespół Badania Bólu, działający w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, w których warunkowanie klasyczne i uczenie się przez obserwacje wykorzystywane są do modyfikacji doznań bólowych, w szczególności do wywoływania przeciwbólowego efektu placebo i zwiększającego ból efektu nocebo. Ponadto, zaprezentowane zostaną wyniki przeprowadzonych w naszym Zespole, pierwszych na świecie badań, w który zastosowano warunkowanie sprawcze do wywołania przeciwbólowego efektu placebo. Wskazane zostaną praktyczne zastosowania uzyskanych wyników w terapii bólu. W szczególności, omówione zostaną metody terapii bólu oparte na warunkowaniu klasycznym, sprawczym i uczeniu się przez obserwację.

dr hab. Przemysław Bąbel  – jest psychologiem, zastępcą dyrektora Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie także kieruje Zespołem Badania Bólu. Jest prezesem Polskiego Towarzystwa Psychologii Behawioralnej i przewodniczącym Rady Programowej Fundacji Autyzm Up. Kieruje studiami podyplomowymi „Stosowana analiza zachowania: przygotowanie do pracy z osobami z zaburzeniami rozwoju i zachowania” na Uniwersytecie SWPS w Katowicach. Prowadzi badania nad psychologicznymi czynnikami modyfikującymi doznania bólowe, w szczególności nad mechanizmami analgetycznego i hiperalgetycznego działania placebo oraz pamięcią bólu. Zajmuje się także zastosowaniami terapii behawioralnej w leczeniu bólu przewlekłego oraz analizy zachowania i psychologii pamięci w edukacji. Jest autorem i współautorem 70 publikacji naukowych, w tym 8 książek: „Interpersonal and intrapersonal expectancies”, „Analiza zachowania. Vademecum”, „12 zasad skutecznej edukacji. Czyli jak uczyć, żeby nauczyć?”, „Trening pamięci. Projektowanie, realizacja, techniki i ćwiczenia”, „Terapia behawioralna dzieci z autyzmem. Teoria, badania i praktyka stosowanej analizy zachowania”, „Analiza zachowania od A do Z”, „Współczesna psychologia behawioralna. Wybrane zagadnienia”, „Jak uczyć, żeby nauczyć”. Publikuje w najlepszych światowych czasopismach w swojej dziedzinie, m.in: „Pain”, „European Journal of Pain”, „Pain Medicine”, „Clinical Journal of Pain”, „Pain Management Nursing”, „PLoS ONE”, „Memory” „Evaluation & the Health Professions”, „Medical Principles and Practice”, „International Dental Journal”, „Japanese Psychological Research”. Wyniki prowadzonych przez niego badań były omawiane przez najważniejsze media na świecie, w tym „New York Times”, „New York Magazine”, „Daily Mail”, „CBS News”, „Mirror”, „Sunday Times”. Jest autorem i współautorem przeszło 100 publikacji popularnonaukowych. W latach 2007-2010 był redaktorem naukowym magazynu psychologicznego „Charaktery”. Laureat Nagrody Prezesa PAN „Złoty Umysł – Mistrz Popularyzacji Wiedzy” w 2008 roku.

Postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne u dzieci z trudnościami związanymi z karmieniem

Celem wykładu jest zapoznanie słuchaczy z podstawowymi informacjami dotyczącymi trudności związanych z karmieniem u dzieci. Dodatkowo zostanie przedstawiona case study, gdzie wykorzystano tablicę wizualną, jako element w terapii u dziecka prezentującego zaburzenia karmienia.

mgr Katarzyna Bąbik – psycholog, certyfikowany analityk zachowania (BCBA), licencjonowany terapeuta i superwizor behawioralny PLTB. Analityk zachowania w zespole interdyscyplinarnym w szpitalu pediatrycznym WUM w Warszawie; konsultant i terapeuta behawioralny w Behavior. Specjalizuje się w pracy z dziećmi z trudnościami związanymi z karmieniem (zaburzenia karmienia, wybiórczość pokarmowa)oraz trudnościami w zachowaniu.

Mutyzm wybiórczy, czyli rozmowy kontrolowane

Celem wykładu jest przedstawienie problematyki związanej z mutyzmem wybiórczym, zarówno jako objawem szerszego spektrum zaburzeń, jak i schorzeniem znajdującym się w ICD-10 pod kodem F.94.0. Zostaną omówione kryteria diagnostyczne i związane z nimi etapy procesu diagnostycznego, a także etapy procesu terapeutycznego. Przedstawiony zostanie przegląd badań nad skutecznością stosowanych na świecie technik terapii mutyzmu. Ostatnia część wykładu będzie poświęcona terapii proponowanej przez Centrum Diagnozy i Terapii Zaburzeń Rozwojowych oraz jej skuteczności na podstawie danych z terapii.

dr Monika Zielińska – doktor nauk humanistycznych, jest wykładowcą SWPS na wydziale zamiejscowym w Sopocie, kierownikiem studiów podyplomowych z zakresu Stosowanej Analizy Zachowania w tymże wydziale, dyrektorem Centrum Diagnozy i Terapii Zaburzeń Rozwojowych (CDiT), ośrodka zajmującego się całościową terapią dzieci z takimi problemami jak mutyzm selektywny, nawykowe zaparcia, tiki ruchowe i głosowe, zaburzenia zachowania opartą na zasadach analizy zachowania. Jej zainteresowania naukowe dotyczą psychopatologii dzieci i młodzieży, zaburzeń zachowania i procedury ich redukcji. Publikuje na łamach między innymi Psychologii Rozwojowej oraz Psychologii w Szkole; autorka książki „Jak reagować na agresję uczniów?“

Skuteczność SAZ – badania na polskiej grupie dzieci z autyzmem

Nieznane są jak dotąd skuteczne sposoby zapobiegania powstawaniu symptomów ze spektrum autyzmu. Nie znaleziono również metod, dzięki którym doprowadzono by do pełnego ich zniwelowania. Większość z metod nie doczekała się ponadto rzetelnych badań empirycznych potwierdzających zasadność stosowania wobec osób dotkniętych autyzmem. W trakcie wykładu przedstawiony zostanie przegląd polskich badań nad skutecznością oddziaływań prowadzonych metodami Stosowanej Analizy Zachowania. Zaprezentowane zostaną również badania diagnostyczno- weryfikacyjne przeprowadzone w poznańskim ośrodku, którymi objęto trzydzieścioro dzieci z diagnozą autyzmu dziecięcego. W trakcie ich realizacji analizie poddano zarówno zmiany w zachowaniu w zakresie nawiązywania kontaktu wzrokowego, rozpoznawania cech istotnych obiektów, naśladowania, rozumienia mowy, imitacji werbalnej, nazywania, inicjowania interakcji społecznych oraz wykonywania ciągów czynności zabawowych, jak również transfer opanowanych zachowań na nowe warunki. Podsumowaniem prelekcji będą wnioski dla praktyki terapeutycznej.

dr Beata Urbaniak  – doktor nauk społecznych w zakresie pedagogiki, pedagog specjalny, szkoleniowiec, wiceprezes Internationales Zentrum für Autismus Comptence, prezes Fundacji Instytut Rehabilitacji Dziecka im. Prof. Ireny Obuchowskiej. Dr Beata Urbaniak jest dyrektorem Niepublicznego Specjalnego Przedszkola Familia w Swarzędzu. Od 2002 ściśle współpracuje z koordynatorem ds. autyzmu w Berlinie dr Britą Schirmer, dzięki której miała możliwość zapoznania się z systemem opieki, terapii i edukacji dzieci z zaburzeniem ze spektrum autyzmu w Niemczech. Prowadziła również szkolenia dla rodziców, terapeutów, nauczycieli, studentów z Niemiec oraz rozpowszechniała na konferencjach wiedzę na temat zaburzenia ze spektrum autyzmu oraz skutecznych sposobów pracy. Od czerwca 2011 współpracuje z rodzicami oraz profesjonalistami zajmującymi się terapią dzieci z autyzmem na terenie Austrii. Wiosną 2013 prowadziła cykl praktycznych szkoleń dla nauczycieli z Austrii i Słowacji, które odbywały się w ramach projektu unijnego ACE. Jest autorką i współautorką publikacji, między innymi: Jak zorganizować czas dziecka w domu? – Plany aktywności, Zaburzenia z autystycznego spektrum, Die Frühförderung bei Kindern mit Autismus-Spektrum-Störung, Applied Behavior Analysis (ABA) in der Therapie von Kindern mit Autismus.

Komitety

Komitet Naukowy

 • dr hab. Przemysław Bąbel (UJ, PTPB) – przewodniczący
 • prof. dr hab. Paweł Ostaszewski (Uniwersytet SWPS, PTPB)

Komitet Organizacyjny

 • dr Anna Ziółkowska (Uniwersytet SWSP, PTPB) – przewodnicząca
 • mgr Krystyna Pomorska (Uniwersytet SWPS, PTPB)
 • dr Bartłomiej Swebodziński (Uniwersytet SWPS, PTPB)

Opłaty

Opłata za udział w konferencji jest uzależniona od chęci uczestniczenia w warsztatach, rodzaju tych warsztatów oraz uprawnień do opłaty ulgowej.

W przypadku chęci uczestniczenia w warsztacie 1 (RFT w praktyce klinicznej) opłata obejmuje:

 • udział w warsztacie
 • udział w wykładach
 • udział w sesji plakatowej
 • materiały konferencyjne
 • tłumaczenie symultaniczne wykładów
 • poczęstunek w trakcie przerw na kawę w dniu 17 marca
 • udział w kolacji w dniu 16 marca

W przypadku chęci uczestniczenia w wybranym warsztacie spośród 2-4 opłata obejmuje:

 • udział w wybranym warsztacie
 • udział w wykładach
 • udział w sesji plakatowej
 • materiały konferencyjne
 • tłumaczenie symultaniczne wykładów
 • poczęstunek w trakcie przerw na kawę w dniu 17 marca
 • udział w kolacji w dniu 16 marca

W przypadku chęci uczestniczenia wyłącznie w wykładach w dniu 17 marca opłata obejmuje:

 • udział w wykładach
 • udział w sesji plakatowej
 • materiały konferencyjne
 • tłumaczenie symultaniczne wykładów
 • poczęstunek w trakcie przerw na kawę w dniu 17 marca

Liczba miejsc na warsztatach ograniczona!

Udział w warsztacie 1: What is RFT and why would it be important to clinicians? i wykładach

 • opłata regularna – 650 zł
 • opłata dla członków PTPB, słuchaczy i absolwentów studiów podyplomowych SAZ, studentów i absolwentów Uniwersytetu SWPS – 600 zł

Udział w warsztacie 2: Postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne u dzieci z trudnościami związanymi z karmieniem i wykładach

 • opłata regularna – 450 zł
 • opłata dla członków PTPB, słuchaczy i absolwentów studiów podyplomowych SAZ, studentów i absolwentów Uniwersytetu SWPS – 400 zł

Udział w warsztacie 3: Techniki SAZ w przygotowaniu dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu do wprowadzenia w grupę rówieśniczą i wykładach

 • opłata regularna – 450 zł
 • opłata dla członków PTPB, słuchaczy i absolwentów studiów podyplomowych SAZ, studentów i absolwentów Uniwersytetu SWPS – 400 zł

Udział w warsztacie 4: Terapia osób z mutyzmem wybiórczym i wykładach

 • opłata regularna – 450 zł
 • opłata dla członków PTPB, słuchaczy i absolwentów studiów podyplomowych SAZ, studentów i absolwentów Uniwersytetu SWPS – 400 zł

Udział w wykładach:

 • opłata regularna – 200 zł
 • opłata dla członków PTPB, słuchaczy i absolwentów studiów podyplomowych SAZ, studentów i absolwentów Uniwersytetu SWPS – 150 zł

Sposób dokonywania wpłat

Uwaga! W przypadku rezygnacji z konferencji organizatorzy nie przewidują zwrotu opłaty konferencyjnej.

Opłata konferencyjna powinna zostać uiszczona 7 dni od zapisania przez formularz zgłoszeniowy. Na zgłoszenia czekamy do 28 lutego 2018 roku lub do wyczerpania limitu miejsc. 

Adres
Polskie Towarzystwo Psychologii Behawioralnej
ul. Ingardena 6
30-060 Kraków

Numer kont bankowych:
Alior Bank 27 2490 0005 0000 4500 5037 9849 

Termin i lokalizacja

16-17 marca 2018 r.

Uniwersytet SWPS, Wydział Zamiejscowy w Poznaniu, ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10

Kontakt

dr Anna Ziółkowska

e-mail:aziolkowska@swps.edu.pl

Organizatorzy

Uniwersytet SWPS w Poznaniu

Polskie Towarzystwo Psychologii Behawioralnej

Uniwersytet SWPS w Poznaniu logo    ptpb kolor rgb

Konferencje

Konferencje 27-04-2018

9th Polish-Spanish Conference on the European Legal Tradition

Polityka społeczna oraz transformacje rządowych modeli wsparcia dla systemów pomocy społecznej od czasów rzymskich po współczesne instytucje będą tematem konferencji 9. polsko-hiszpańskiej konferencji nt. tradycji prawa europejskiego, która odbędzie się...

Czytaj więcej

Konferencje 06-05-2018

II Seminarium Naukowe Studentów Psychologii

W Poznaniu startuje druga edycja spotkań adresowanych do osób zainteresowych psychologią. W krótkich, dwudziestominutowych wystąpieniach przedstawią one wyniki prowadzonych przez siebie badań oraz wybrane zagadnienia teoretyczne i praktyczne. W spotkaniu...

Czytaj więcej

Konferencje 09-05-2018

Jak zaprojektować rozwój – nowe wyzwania dla Mazowsza

Nowoczesne usługi dla biznesu, inteligentne systemy zarządzania, wysoka jakość życia i bezpieczna żywność – te inteligentne specjalizacje Mazowsza po roku 2020 staną przed nowymi zadaniami związanymi z rozwojem innowacyjności. W...

Czytaj więcej

Konferencje 10-05-2018

II Międzynarodowy Kongres Etyki Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju

Z pewnych połączeń, wydawałoby się niemożliwych do dopasowania, potrafi powstać nowa jakość. I tak się dzieje, gdy spotka się świat nauki, biznesu i samorządu. Już 10 maja będzie można się...

Czytaj więcej

Konferencje 18-05-2018

Seksualność bez Tabu

Koło Naukowe Synergia działające przy wrocławskiej Filii Uniwersytetu SWPS zaprasza do zgłaszania czynnego i biernego udziału w naukowej konferencji seksuologicznej „Seksualność Bez Tabu”. Podczas wydarzenia zostaną poruszone tematy związane z...

Czytaj więcej

Konferencje 25-05-2018

I Forum Prawa Administracyjnego

Jak rozpoznać wniosek o dostęp do informacji publicznej? W jakich sytuacjach można odmówić udzielenia informacji? Kiedy można mówić o nadużyciu prawa do informacji publicznej i jakie są jego konsekwencje? Na...

Czytaj więcej

Konferencje 25-05-2018

Warsaw Arbitration and Mediation Days

Uniwersytet SWPS serdecznie zaprasza na Warsaw Arbitration and Mediation Days (Warszawskie Dni Arbitrażu i Mediacji), trzydniową konferencję będącą wspólną inicjatywą najważniejszych instytucji arbitrażowych w Polsce: Polskiego Komitetu Narodowego Międzynarodowej Izby...

Czytaj więcej

Konferencje 07-06-2018

Psychologia, medycyna i prawo w zawodach trudnych i niebezpiecznych

Kryminalistyk, pielęgniarka, górnik, kierowca i kaskader – co łączy te zawody? Trudne i często niebezpieczne warunki pracy, wymagające szczególnych predyspozycji psychicznych i motorycznych. Podczas trzeciej edycji konferencji psychologowie oraz prawnicy...

Czytaj więcej

Konferencje 09-07-2018

Ageing, Generational Change and Social Solidarity

Poprawiająca się opieka zdrowotna, postęp technologiczny i coraz lepsza opieka społeczna sprawia, że ludzie żyją dłużej. Niemniej jednak dzieci nie rodzi się więcej, co w rezultacie sprawia, że światowa populacja...

Czytaj więcej

Konferencje 09-07-2018

Od pomysłu do badania. Dokładanie cegiełek do rozwoju nauki

Młodzi naukowcy często mają świetny pomysł na badania, lecz nie wiedzą, od czego zacząć ich realizację, na czym się skupić i jakich pułapek unikać. Udział w konferencji jest więc znakomitą...

Czytaj więcej

Konferencje 27-10-2018

Człowiek w systemie politycznym

Słynna sentencja Johna Donne'a brzmiąca "Żaden człowiek nie jest samoistną wyspą; każdy stanowi ułomek kontynentu, część lądu", nie tylko mówi o tym, że nie jesteśmy sami, ale też o tym...

Czytaj więcej

Konferencje 19-11-2018

Ciemna liczba przestępstw – stare typy przestępstw, nowe metody wykrywania

Ciemna liczba przestępstw to zdarzenia, które nie są objęte przez statystyki kryminalne. Organy ścigania i wymiaru sprawiedliwości najczęściej w tych sprawach milczą, choć skala zjawiska daje do myślenia. Przestępczość nieujawniona...

Czytaj więcej

Archiwum konferencji

Konferencje 19-04-2018

Free Market Road Show w Warszawie

Europa się zmienia, co wpływa na współczesne społeczeństwo. Tegoroczna edycja Free Market Road Show® (FMRS) będzie poświęcona właśnie podstawowym wartościom europejskim. Celem wydarzenia będzie dyskusja na temat problemów ekonomicznych i...

Czytaj więcej

Aktualności z Sopotu 18-04-2018

Uczelnia-idea: cyfrowa transformacja

Nowe technologie docierają wszędzie, są obecne w każdej dziedzinie życia – od codziennej komunikacji i rozrywki, przez edukację, pracę, aż po skomplikowane procesy biznesowe. Czy jesteśmy gotowi na cyfrową transformację?...

Czytaj więcej

Konferencje 16-04-2018

Nowe technologie w projektowaniu rozwoju i zmiany

Psychologiczna pomoc online? Czemu nie! Zespół badawczy z Uniwersytetu SWPS, który w 2015 roku podjął się realizacji ambitnego projektu naukowego pt. „Opracowanie systemu DESMoPsI do projektowania, udostępniania i oceny interwencji psychologicznych...

Czytaj więcej

Konferencje 13-04-2018

Languages & Emotions – Języki i emocje, Katowice 2018

Jak porozumiewać się w więcej niż jednym języku? Z czym wiąże się wielojęzyczność? Jak wychować dwujęzyczne dziecko w Polsce? Jak dobrze zdiagnozować i prowadzić terapię mutyzmu wybiórczego, autyzmu lub jąkania?...

Czytaj więcej

Konferencje 13-04-2018

Przebudzeni

Proces leczenia i reintegracji osób wykluczonych społecznie wymaga zastosowania kompleksowych metod. Podczas konferencji „Przebudzeni. Interdyscyplinarny dialog w poszukiwaniu nowych metod oraz zastosowań psychologii zdrowia, rehabilitacji i arteterapii” zostaną przedstawione różne...

Czytaj więcej

Konferencje 12-04-2018

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Filmowe Psycho-Tropy”

Konferencje z cyklu „Filmowe Psycho-Tropy” to spotkania naukowe stawiające sobie za główny cel umożliwienie dialogu i wymiany doświadczeń przedstawicielom różnych środowisk. Z jednej strony, chcemy promować interdyscyplinarność działań naukowych, stąd...

Czytaj więcej

Konferencje 06-04-2018

Zawartości. Pierwszy w Polsce nocny maraton idei

Pierwszy nocny maraton idei to wydarzenie skierowane do osób ciekawych świata i żądnych wiedzy, którzy chcą porozmawiać o dzisiejszym świecie, a przy tym poznać trendy i wytyczne, kształtujące sposób, w...

Czytaj więcej

Konferencje 16-03-2018

XII Międzynarodowe Sympozjum Naukowe Polskiego Towarzystwa Psychologii Behawioralnej

Terapia behawioralna opiera się na przesłance, że wiele zachowań ludzkich, takich jak nerwice, fobie, konkretne reakcje są wyuczone i dzięki właśnie terapii można się ich oduczyć. O jej możliwościach opowiemy...

Czytaj więcej

Konferencje 16-03-2018

Autyzm a praktyka oparta na dowodach

Praktycy i badacze mówią często o terapii autyzmu nieco odmiennym językiem. Terapeuci i nauczyciele podkreślają indywidualność podejścia i znaczenie dobrych praktyk klinicznych i edukacyjnych. Z kolei badacze koncentrują się głównie...

Czytaj więcej

Konferencje 08-03-2018

Interdisciplinary Perspectives on Social Influence

Pre-swazja, posłuszeństwo wobec autorytetów czy wpływ mniejszości na grupę to tylko niektóre z licznych tematów, które zostaną poruszone podczas konferencji Interdisciplinary Perspectives on Social Influence odbywającej się w dniach 8-10...

Czytaj więcej

Archiwum Aktualności z Warszawy 02-03-2018

Znaczenie technologii blockchain dla zawodu prawnika

W ramach technologii blockchain można wyróżnić kilka rozwiązań, które mogą w niedługiej przyszłości wpływać na zawody prawnicze i wymiar sprawiedliwości. Przykładowo, już kilka państw rozważa przeniesienie rejestrów nieruchomości (ksiąg wieczystych)...

Czytaj więcej

Konferencje 02-03-2018

Otwartość i odpowiedzialność społeczna

Przemiany polityczno – społeczne oraz zmiany technologiczne stawiają przed młodymi ludźmi poważne wyzwania. Czy można uznać, że są oni obecnie dobrze przysposobieni do udziału w życiu społecznym i do odpowiedzialnego...

Czytaj więcej

Konferencje 01-02-2018

Problemy zdrowia psychicznego młodzieży

Młodość kojarzona jest zwykle z czasem pierwszych inicjacji, z odkrywaniem świata dorosłych, dokonywaniem wiążących wyborów. Okres dojrzewania to jednak także etap wielu niepokojów, dylematów i psychicznych obciążeń, których nie da...

Czytaj więcej

Konferencje 15-12-2017

Gospodarka kreatywna w Polsce. Fakty i Mity

U progu XXI wieku nauka wzbogaciła się o nowe pojęcie „gospodarki kreatywnej”. Autor tej niezwykłej koncepcji, John Hawkins, wykazał powiązanie pomiędzy gospodarką właśnie, a kulturą, technologią oraz ludzką kreatywnością. W...

Czytaj więcej

Konferencje 08-12-2017

Myślę pozytywnie – edukacja dla zdrowia psychicznego w Poznaniu

Świat nie sprzyja dbaniu o zdrowie psychiczne. Otoczenie wymaga od nas efektywności i spełniania nierzadko wygórowanych oczekiwań. W tym pędzie łatwo zapomnieć o dobrostanie psychicznym, fizycznym i społecznym. Czy jest...

Czytaj więcej

Konferencje 06-12-2017

Myślę pozytywnie – edukacja dla zdrowia psychicznego

Świat nie sprzyja dbaniu o zdrowie psychiczne. Otoczenie wymaga od nas efektywności i spełniania nierzadko wygórowanych oczekiwań. W tym pędzie łatwo zapomnieć o dobrostanie psychicznym, fizycznym i społecznym. Czy jest...

Czytaj więcej

Konferencje 05-12-2017

„Zawartości” – wartości i wiedza w branży kreatywnej

Podczas konferencji „Zawartości” nie zostaną zaprezentowane: case studies, dobre praktyki, 10 porad, jak efektywnie prowadzić fanpage. Nie będziemy prognozować trendów na 2020 r., na 2018 też nie. Prawdopodobnie żaden z...

Czytaj więcej

Konferencje 30-11-2017

Administracja porządku publicznego...

Konferencja ma przedstawić obiektywne stanowiska przedstawicieli nauki oraz praktyków zajmujących się na co dzień problematyką przewlekłości postępowań, odnoszące się do tego zjawiska, a także funkcjonowaniem skargi na przewlekłość postępowania w...

Czytaj więcej

Konferencje 28-11-2017

Festiwal filmowy jako wydarzenie

Kinomani w Polsce mogą wybierać spośród 90 festiwali filmowych. To zarówno kilkudniowe imprezy o międzynarodowym zasięgu i rozbudowanym programie, jak i niewielkie wydarzenia adresowane do lokalnej społeczności. Badacze z Uniwersytetu...

Czytaj więcej

Konferencje 28-11-2017

MEMO – narzędzie stymulujące pamięć seniorów

Ludzka pamięć, podobnie jak mięśnie, niepoddawana systematycznemu treningowi z czasem słabnie. Na problemy z zapamiętywaniem i koncentracją skarżą się przede wszystkim seniorzy. A przecież o kondycję mózgu można dbać –...

Czytaj więcej

Konferencje 24-11-2017

Stop depresji

Co dziesiąty Polak cierpi na depresję. Wiele osób z obawy przed stygmatyzacją i odrzuceniem nie podejmuje leczenia. Albo ignoruje objawy choroby, sprowadzając je do chwilowego „obniżenia nastroju”. Praca z chorymi...

Czytaj więcej

Konferencje 20-11-2017

Marketing & Media Summit 2017

Konferencja poświęcona będzie przemianom dokonywującym się w dziedzinie komunikacji zarówno w wymiarze biznesowym jak i społecznym w wyniku szybkiego postępu cyfryzacji oraz nowoczesnym formom komunikacji w mediach, marketingu i biznesie...

Czytaj więcej

Aktualności z Warszawy 17-11-2017

World Usability Day 2017

Architektura pozytywnych wrażeń – tak User Experience (UX), jedną z najprężniej rozwijających się na polskim rynku branż, określają specjaliści. A my wykroczymy poza tę definicję i podczas tegorocznej konferencji World...

Czytaj więcej

Konferencje 16-11-2017

Człowiek wobec zmian na rynku pracy XXI wieku

Rynek pracy podlega tym samym zmiennym, którym podporządkowane są pozostałe wytwory działalności ogólnoludzkiej. XXI wiek przyniósł dość nieoczekiwany zwrot w kontekście zatrudnienia – dynamiczny rozwój form pracy, rosnące oczekiwania pracodawców...

Czytaj więcej

Konferencje 16-11-2017

DOBRE PRAKTYKI W DIAGNOZIE PSYCHOLOGICZNEJ

W obecnej rzeczywistości edukacyjno-wychowawczej rola psychologów i poradni psychologiczno-pedagogicznych jest niezmiernie ważna. Trafność i rzetelność diagnozy jest podstawą efektywności dalszych działań, dlatego od kilku lat środowisko stara się wypracować kanon dobrych...

Czytaj więcej

Konferencje 27-10-2017

Dylematy demokracji

Chociaż demokratyczny system sprawowania rządów liczy sobie kilka wieków, ostatnie wydarzenia w Polsce i na świecie pokazują, jak szybko można obnażyć jego słabości. Wielu badaczy i publicystów wieszczy kryzys a...

Czytaj więcej

Konferencje 27-10-2017

Przygody Umysłu

Zrozumienie procesów uczenia się wymaga współpracy naukowców reprezentujących różne dyscypliny i dziedziny nauki. Pozornie proste pytania o kluczowe mechanizmy, efektywność, motywacje i warunki uczenia się okazują się na tyle złożone...

Czytaj więcej

Konferencje 14-10-2017

Głodnemu film na myśli

Sztuka kulinarna i filmowa tworzą wyjątkowo zgrany duet. Wiedzą o tym filmowcy, którzy chętnie wykorzystują dramaturgiczny i metaforyczny potencjał jedzenia. Poprzez kulinaria snują fascynujące opowieści o człowieku i otaczającej go...

Czytaj więcej

Konferencje 13-10-2017

O kryzysie męskości z Philipem Zimbardo na Uniwersytecie SWPS

Podczas konferencji Mężczyzna 3.0. Syn – partner – rodzic, która odbędzie się 13 października w warszawskiej siedzibie Uniwersytetu SWPS, światowej sławy psycholog wyjaśni, dlaczego bycie mężczyzną jest dziś takie trudne...

Czytaj więcej

Konferencje 29-09-2017

Dziennikarz, mediaworker czy influencer?

Wiele mówi się o kryzysie współczesnego dziennikarstwa. Za ten stan rzeczy odpowiada nie tylko zmiana w samej profesji, wymuszona tempem życia i nowoczesnymi technologiami, lecz również kryzys tożsamościowy wynikający z...

Czytaj więcej

Konferencje 18-09-2017

Discourses of Historical Education

The ultimate fall of grand universal narratives has brought back organic concepts of nations and ethnicities as dominant answers to crises (financial, demographic, military, populist, and migration). The decisive turn...

Czytaj więcej

Konferencje 08-09-2017

Prawo medyczne w obliczu zmian

Konferencja ma przedstawić obiektywne stanowiska przedstawicieli nauki oraz praktyków zajmujących się na co dzień problematyką przewlekłości postępowań, odnoszące się do tego zjawiska, a także funkcjonowaniem skargi na przewlekłość postępowania w...

Czytaj więcej

Konferencje 02-09-2017

Psychodietetyka dzieci i młodzieży

Już po raz trzeci osoby zainteresowane tematyką zdrowego stylu życia i odżywiania, profilatyką zaburzeń odżywiania i psychosomatyką bedą mogły wziąć udział w bezpłatnej konferencji organizowanej przez specjalistów z kierunku podyplomowego...

Czytaj więcej

Konferencje 24-08-2017

Ewcome – matematyka bez barier

Międzynarodowa konferencja East-West Conference on Mathematics Education 2017 będzie przebiegać pod hasłem „Przekraczamy bariery”. Wydarzenie, które odbędzie się 24-26 sierpnia 2017 r. na Uniwersytecie SWPS w Warszawie jest kierowane głównie...

Czytaj więcej

Konferencje 16-07-2017

From a Cross-Cultural Perspective: Conflict and Cooperation in Shaping the Future of Europe

Europe and its direct geopolitical neighborhood have become a stage for many dramatic events and processes that no one would have dared to predict some years ago. The wars in...

Czytaj więcej

Konferencje 30-06-2017

Przewlekłość postępowania sądowego – sprawozdanie

Konferencja ma przedstawić obiektywne stanowiska przedstawicieli nauki oraz praktyków zajmujących się na co dzień problematyką przewlekłości postępowań, odnoszące się do tego zjawiska, a także funkcjonowaniem skargi na przewlekłość postępowania w...

Czytaj więcej

Konferencje 27-06-2017

Praworządność a społeczeństwo i gospodarka

Konferencja ma przedstawić obiektywne stanowiska przedstawicieli nauki oraz praktyków zajmujących się na co dzień problematyką przewlekłości postępowań, odnoszące się do tego zjawiska, a także funkcjonowaniem skargi na przewlekłość postępowania w...

Czytaj więcej

Konferencje 23-06-2017

Przewlekłość postępowania sądowego

Konferencja ma przedstawić obiektywne stanowiska przedstawicieli nauki oraz praktyków zajmujących się na co dzień problematyką przewlekłości postępowań, odnoszące się do tego zjawiska, a także funkcjonowaniem skargi na przewlekłość postępowania w...

Czytaj więcej

Konferencje 12-06-2017

Wirtualne podwórko: młodzi w sieci

Dla nastolatków dostęp do sieci jest czymś oczywistym i naturalnym, jak oddychanie. Co więcej, w dorosłość wchodzi pokolenie, które nie zna świata bez Internetu. Jakie społeczne i psychologiczne konsekwencje ma...

Czytaj więcej

Konferencje 09-06-2017

7th Annual International Conference on Comparative Law: Evolution of Law (?!)

We strongly believe that comparative law is one of the best tools to study changes in law. Some say legal change is ideally evolutionary, however, this is not what we...

Czytaj więcej

Konferencje 02-06-2017

Psychologia, medycyna i prawo w zawodach trudnych i niebezpiecznych

Konferencja, podobnie jak ubiegłoroczna, ma charakter interdyscyplinarny. Program aktualnej konferencji zostanie wzbogacony o aspekt prawny, zwłaszcza o problematykę współpracy lekarzy, psychologów oraz prawników w zakresie ochrony zdrowia, profilaktyki bezpieczeństwa, a...

Czytaj więcej

Konferencje 02-06-2017

EFEKTYWNA OCHRONA SĄDOWA - RZYMSKIE KORZENIE I INSTYTUCJE WSPÓŁCZESNE

Możliwość dochodzenia przez jednostkę ochrony jej praw przed sądem stanowi jedno z kluczowych osiągnięć cywilizacji europejskiej. Nic zatem dziwnego, że jedną z najważniejszych zasad prawa unijnego jest zasada efektywnej ochrony...

Czytaj więcej

Konferencje 30-05-2017

Rola sądów powszechnych w obronie praw i wolności obywatelskich

Czy zapewnienie realizacji praw i wolności obywateli jest główną rolą sądów? Zapraszamy na konferencję naukową organizowana przez Wydział Prawa Uniwersytetu SWPS oraz Rzecznika Praw Obywatelskich. Konferencja odbędzie się 30 maja 2017...

Czytaj więcej

Konferencje 19-05-2017

5th Polish Law and Economics Conference

The phrase "law and economics" refers to the application of economic theory to the analysis of law. In this approach economic concepts are used to explain the effects of law...

Czytaj więcej

Konferencje 12-05-2017

Poznań Law & Psychology 2017

Uniwersytet SWPS, Wydział Zamiejscowy w Poznaniu zaprasza do udziału w Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej „Poznań Law & Psychology 2017” poświęconej zagadnieniom łączącym prawo i psychologię, takim jak psychologia sądowa czy...

Czytaj więcej

Konferencje 11-05-2017

Protest and Dissent in Translation and Culture

Though dissent and protest seem to be strongly linked with politics and with political actions, the range of their senses and uses is much broader and, as Amit Chaudhuri has...

Czytaj więcej

Archiwum Aktualności z Warszawy 08-05-2017

Między Skandynawią a Polską – przekład dawniej i dziś

O przekładzie literackim i specjalistycznym, w ujęciu zarówno współczesnym, jak i historycznym będą rozmawiać uczestnicy międzynarodowej konferencji, która odbędzie się w dniach 12-13 maja 2017 r. w warszawskiej siedzibie Uniwersytetu SWPS. Wykłady oraz warsztaty będą...

Czytaj więcej

Konferencje 26-04-2017

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Filmowe Psycho-Tropy”

Związki psychologii i filmu mają już długą historię. Psychologia pozwala lepiej zrozumieć motywację i postawy bohaterów, zaś film jest doskonałym nośnikiem obrazującym skomplikowane zjawiska psychologiczne. Razem stanowią niezwykle skuteczne narzędzie...

Czytaj więcej

Konferencje 22-04-2017

Languages & Emotions – Języki i emocje, Katowice 2017

Jak porozumiewać się w więcej niż jednym języku? Z czym wiąże się wielojęzyczność? Jak wychować dwujęzyczne dziecko w Polsce? Jak dobrze zdiagnozować i prowadzić terapię mutyzmu wybiórczego, autyzmu lub jąkania?...

Czytaj więcej

Konferencje 21-04-2017

The Fifth Edition of Polish Eyetracking Conference

We would like to wholeheartedly invite you to participate in Fifth Polish Eyetracking Conference, which will be held at the John Paul II Catholic University of Lublin, from April 21st...

Czytaj więcej

Konferencje 08-04-2017

Profil klienta Studenckich Poradni Prawnych

Przez dwa dni przedstawiciele i opiekunowie Studenckich Poradni Prawnych z całej Polski oraz z uczelni zagranicznych (Białorusi oraz Ukrainy) będą dyskutować o profilu klienta SPP w ujęciu nie tylko prawnym...

Czytaj więcej

Konferencje 07-04-2017

Filolog na rynku pracy

Jakie są perspektywy zawodowe absolwentów kierunków filoloicznych? Jakie kompetencje osobiste i specjalistyczne potrzebne są w różnych obszarach zawodowych pracy filologa? Jakie są kluczowe elementy programów studiów fiolologicznych w perspektywie dobrego przygotowania...

Czytaj więcej

Konferencje 07-04-2017

Przebudzeni – nowe metody arteterapii i rehabilitacji psychologicznej

Rehabilitacja psychologiczna ma zastosowanie m.in. w pomocy osobom niepełnosprawnym bądź z różnych powodów wykluczonych społecznie. Wspiera ich w pokonywaniu trudności i powtórnym włączeniu się w życie społeczne. Podczas dwudniowej konferencji...

Czytaj więcej

Konferencje 24-03-2017

Eksport polskiej żywności – wyzwania i perspektywy

Jakie wyzwania stoją przed polskimi eksporterami żywności w najbliższych latach? W jakim kierunku powinna zmierzać ewolucja prawa, aby ułatwić rodzimym firmom wejście na rynki państw spoza Unii Europejskich? Na te...

Czytaj więcej

Konferencje 16-03-2017

Współczesna praktyka diagnostyczna – osiągnięcia i wyzwania

Tegoroczna konferencja z cyklu „Diagnoza w praktyce psychologicznej” odbędzie się pod hasłem: „Współczesna praktyka diagnostyczna – osiągnięcia i wyzwania”. Celem konferencji jest wspólna refleksja i wymiana doświadczeń na temat aktualnego...

Czytaj więcej

Konferencje 13-01-2017

Rola prawa w życiu jednostki w ujęciu nauk społecznych

Czy w państwie bezprawia jedynym czynnikiem ograniczającym zachowanie człowieka byłoby jego własne sumienie? Jaka jest praktyczna rola prawa w życiu każdego z nas? Czy czujemy, że służy nam jako obywatelom...

Czytaj więcej

Konferencje 12-01-2017

Międzynarodowe sympozjum „Development, society, education & youth”

Działania na rzecz rozwoju na poziomie globalnym, krajowym i lokalnym, stymulowanie zmiany społecznej, wyzwania związane z napływem imigrantów, wsparcie młodych osób w edukacji i wchodzeniu na rynek pracy – to...

Czytaj więcej

Konferencje 03-12-2016

II POZNAŃSKA KONFERENCJA ACT

>Jak wygląda terapia akceptacji i zaangażowania w praktyce? Na czym polega specyfika pracy z dziećmi przy wykorzystaniu technik ACT? Gdzie tkwi klucz skuteczności analizy funkcjonalnej? Jak ACT radzi sobie ze...

Czytaj więcej

Konferencje 16-11-2016

Pozyskiwanie informacji w świetle zagrożeń terrorystycznych

W obliczu narastającego zagrożenia terrorystycznego coraz poważniejszym problemem jest kwestia pozyskiwania informacji przez organy ścigania i służby specjalne. Dylematem, który coraz częściej się pojawia jest to, jak daleko można ingerować...

Czytaj więcej

Konferencje 14-11-2016

Człowiek w sytuacji

Tytuł konferencji nawiązuje do jednego z podrozdziałów Profesora Tadeusza Tomaszewskiego w podręczniku „Psychologia” z roku 1975 (Warszawa: PWN). W tegorocznej edycji pragniemy zagadnienie „Człowiek w sytuacji” ująć nie tylko w świetle psychologii...

Czytaj więcej

Konferencje 08-11-2016

Obligatoryjna mediacja: najnowsze analizy i perspektywy rozwoju

Czy mediacje, których jedną z podstawowych zasad jest dobrowolność, mogą być obowiązkowe? Czy obowiązkowość korzystania z mediacji pozostaje w zgodzie z konstytucyjnie zagwarantowanym prawem do sądu? W jaki sposób odbierany...

Czytaj więcej

Konferencje 08-11-2016

Prawne aspekty innowacji w biznesie

Współczesna gospodarka za kluczowe czynniki pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw uznaje innowacyjność oraz wiedzę. Innowacyjność, rozumiana jako celowo zaprojektowana przez człowieka zmiana produktu, metod jego wytwarzania lub organizacji pracy, zastosowana w praktyce...

Czytaj więcej

Konferencje 21-10-2016

Międzynarodowe sympozjum Researching Young Lives

Wiedza o młodych dopiero wkraczających w dorosłość pozostaje rozczłonkowana i nieuporządkowana. Brakuje informacji o ich zachowaniach społecznych, doświadczeniach prywatnych i zawodowych, życiowych wyborach. Dlatego niezbędne jest obserwowanie młodych osób na...

Czytaj więcej

Konferencje 21-10-2016

Jak zostać mistrzowskim trenerem?

Kształtowanie mistrza sportu to trudny i długotrwały proces, który wymaga od każdego szkoleniowca dużego wachlarza kompetencji. Oprócz umiejętności nauczania, wiedzy i doświadczenia w sporcie, trenerom potrzebna jest rozległa wiedza z...

Czytaj więcej

Konferencje 17-10-2016

Mechanizmy krzywdzenia dzieci – aspekt prawny i psychopedagogiczny

Przemoc wobec dzieci, mimo podejmowanych środków o charakterze edukacyjnym i legislacyjnym, nadal jest bardzo poważnym problemem społecznym. Konferencja organizowana przez wrocławski wydział Uniwersytetu SWPS, Sąd Okręgowy we Wrocławiu oraz Sąd...

Czytaj więcej

Archiwum konferencji - Wrocław 13-10-2016

VI Forum Psychiatrii Środowiskowej we Wrocławiu

„Umacnianie i zdrowienie. Dać nadzieję!” pod tym hasłem odbędzie się VI Forum Psychiatrii Środowiskowej we Wrocławiu organizowane w ramach Dni Solidarności z Osobami z Doświadczeniem Choroby Psychicznej. Czy z choroby...

Czytaj więcej

Konferencje 22-09-2016

Vladimir Nabokov and the fictions of memory

Almost 40 years after Nabokov's death his texts continue to function as literary Fabergé eggs in which scholars keep finding hidden surprises and previously overlooked details. As Nabokov wrote in...

Czytaj więcej

Archiwum konferencji - Poznań 17-09-2016

Psychodietetyka jako narzędzie wsparcia w chorobie

Cykliczna formuła sympozjum odbywającego się co dwa lata ma na celu przedstawienie najnowszych doniesień nt. autyzmu. Interdyscyplinarny charakter spotkania, w którym specjaliści z różnych dyscyplin medycznych oraz nurtów terapii psychologicznej...

Czytaj więcej

Archiwum konferencji - Wrocław 16-09-2016

XIII Zjazd Naukowy Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej

Zjazd Naukowy PSPS jest jedną z najlepszych konferencji psychologicznych w Polsce, która co roku przyciąga szerokie grono zarówno początkujących badaczy, jak i doświadczonych psychologów. Odbywające się już po raz 13...

Czytaj więcej

Archiwum Aktualności z Warszawy 15-09-2016

Jak motywować uczniów?

„Motywator” to projekt interwencji edukacyjnej realizowany we współpracy Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy, Biuro Projektów Biznesowych Uniwersytetu SWPS oraz Neurogry sp. z o.o. w stołecznych gimnazjach, w okresie od października 2015...

Czytaj więcej

Konferencje 13-09-2016

Immigration, Refugees, Diaspora and Difference

The question of changing shifts in in the cultural compositions of communities, populations and nations, through migration, refugee crises and diasporic identities and communities, is one of the greatest challenges...

Czytaj więcej

Archiwum konferencji - Katowice 24-06-2016

Metody i techniki diagnozy potencjału zawodowego i predyspozycji młodzieży

Konferencja jest podsumowaniem prawie dwuletniej pracy nad projektem dotyczącym diagnozy predyspozycji społecznych i potencjału zawodowego młodzieży. Międzynarodowy zespół projektowy, złożony głównie z praktyków, podzieli się doświadczeniami w pracy z młodzieżą...

Czytaj więcej

Archiwum konferencji - WP 23-06-2016

Autyzm dziecięcy – zaburzenie interdyscyplinarne

Cykliczna formuła sympozjum odbywającego się co dwa lata ma na celu przedstawienie najnowszych doniesień nt. autyzmu. Interdyscyplinarny charakter spotkania, w którym specjaliści z różnych dyscyplin medycznych oraz nurtów terapii psychologicznej...

Czytaj więcej

Archiwum konferencji - Katowice 20-06-2016

II Forum Psychoterapii Psychoz

Celem konferencji jest wymiana doświadczeń praktyków zajmujących się psychoterapią zaburzeń psychotycznych, ze szczególnym uwzględnieniem metod opartych na rozmowie. Zależy nam na tym, aby rozpowszechniać świadomość, że metody psychoterapeutyczne mają istotne...

Czytaj więcej

Archiwum konferencji - Wrocław 17-06-2016

Estetyka jedzenia w perspektywie teorii i praktyki artystycznej

Podstawową funkcją jedzenia jest zaspokajanie naszych podstawowym potrzeb biologicznych. Rzadko kiedy postrzegamy pokarm w kategorii wyższych celów. Okazuje się jednak, że te cele istnieją, a nawet wokół sztuki kulinarnej mogą...

Czytaj więcej

Archiwum konferencji - Wydział Prawa 15-06-2016

Porównanie pomiędzy dawnym a dzisiejszym porządkiem prawnym

Pierwsze międzynarodowe seminarium polsko-niemieckie „Prawo rzymskie i prawo narodów, prawo polskie i niemieckie – porównanie pomiędzy dawnym a dzisiejszym porządkiem prawnym” odbędzie się na Uniwersytecie SWPS w Warszawie 15 czerwca...

Czytaj więcej

Archiwum konferencji - Wydział Prawa 15-06-2016

6th Annual International Conference on Comparative Law

Większość koncepcji wspólnotowych zakłada nie tylko integrację społeczeństw pod względem gospodarczym, lecz także kultur. Integracja obejmuje również prawo, dlatego też podczas VI Dorocznej Międzynarodowej Konferencji Prawa Porównawczego porozmawiamy o wspólnym...

Czytaj więcej

Archiwum konferencji - Katowice 14-06-2016

U progu dorosłości – czyli nastolatek vs. rzeczywistość

Młodzież, która aktualnie wkracza w dorosłość, często musi zmierzyć się z problemami nieznanymi pokoleniu ich rodziców. Podejmowanie ważnych życiowo decyzji oraz związane z tym dylematy i trudności są przedmiotem konferencji...

Czytaj więcej

Archiwum konferencji - Katowice 10-06-2016

Ciało, ciału, ciałem

Tematyka ciała i cielesności w XX i XXI wieku otrzymała niezwykle wysoki status ważności. Przez wieki pomijane lub sprowadzone do poziomu siedliska grzechu – dziś ciało wzbudza prawdziwą fascynację i...

Czytaj więcej

Archiwum konferencji - WNHiS 06-06-2016

Pokolenie młodych dorosłych łączących edukację z pracą

Inicjacja zawodowa, perspektywy dla osób wchodzących dopiero na rynek pracy, łączenie pracy z edukacją – to tylko niektóre z zagadnień, które będą omawiane w czasie konferencji „Pokolenie młodych dorosłych łączących...

Czytaj więcej

Archiwum konferencji - WNHiS 03-06-2016

Comics in Culture/Culture in Comics

Celem konferencji jest zaprezentowanie szerokiego wachlarza perspektyw na  różne formy komiksu i jego roli w kulturze. Komiks, jako wyjątkowe połączenie literatury i sztuki wizualnej, którego spektrum rozciąga się od rozrywki...

Czytaj więcej

Archiwum konferencji - Katowice 02-06-2016

Psychologia i medycyna w zawodach trudnych i niebezpiecznych

Konferencja ma charakter interdyscyplinarny, a jednym z istotnych punktów programu będzie problematyka współpracy lekarskiej i psychologicznej w zakresie orzecznictwa, profilaktyki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, w zawodach wymagających szczególnej sprawności psychomotorycznej...

Czytaj więcej

Archiwum konferencji - Poznań 31-05-2016

Prawo, zarządzanie, analityka. Współczesne trendy w sporcie

Tuż przed startem Euro 2016 we Francji zapraszamy na konferencję naukową, w czasie której będą omawiane zagadnienia związane z prawem, zarządzaniem i analityką w sporcie.   KONFERENCJA Prawo, zarządzanie, analityka. Współczesne trendy w...

Czytaj więcej

Konferencje 20-05-2016

I Poznańska Konferencja ACT

Na czym polega terapia akceptacji i zaangażowania? Czy jest skuteczna? Dlaczego nazywana jest „trzecią falą”? Skąd bierze się jej rosnąca popularność na świecie? Czy terapia ACT jest skutecznym narzędziem pracy...

Czytaj więcej

Archiwum konferencji - Sopot 19-05-2016

II Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Organizacji

W dniach 19-20 maja 2016 r. w sopockim wydziale Uniwersytetu SWPS odbędzie się II Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Organizacji, organizowany przez SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny Wydział Zamiejscowy w Sopocie oraz Polskie...

Czytaj więcej

Archiwum konferencji - WNHiS 18-05-2016

Representing Jewish History...

W maju 2016 roku odbędzie się trzecia konferencja poświęcona tematyce żydowskiej w kulturach europejskich i amerykańskich, tym razem dotycząca problematyki przedstawiania historii w kulturze popularnej, muzeach i przestrzeni publicznej: Representing...

Czytaj więcej

Konferencje 13-05-2016

Prawo a roboty

Temat robotów i sztucznej inteligencji przestał być już wyłączną domeną literatury i kina. Podnoszony jest za to coraz częściej przez naukowców oraz etyków, budzi obawy również w środowisku prawniczym. Stał...

Czytaj więcej

Archiwum konferencji - Katowice 13-05-2016

I Forum Psychologii Zdrowia Społeczności

Jak kultura społeczności religijnej wpływa na funkcjonowanie uczniów w szkole i zaangażowanie w relacje rówieśnicze? Czego powinni być świadomi nauczyciele, pedagodzy i psycholodzy, którzy dbają o integrację uczniów z grup...

Czytaj więcej

Archiwum konferencji - Poznań 12-05-2016

II Konferencja Psychologii Pozytywnej

Formalnie psychologia pozytywna ma już 15-letnią historię – licząc od 2000 roku, w którym czasopismo „American Psychologist” opublikowało numer poświęcony temu nowemu nurtowi w psychologii, proklamując niejako jego istnienie w...

Czytaj więcej

Archiwum konferencji - WP 07-04-2016

Osobowość i temperament a psychoterapia

Zasadniczym celem sympozjum jest przyjrzenie się zagadnieniom związanym ze zmianami zachodzącymi pod wpływem psychoterapii z perspektywy wiedzy o temperamencie i mechanizmach osobowościowych badanych na gruncie psychologii podstawowej. KONFERENCJA NAUKOWA Osobowość i temperament...

Czytaj więcej

Konferencje 06-04-2016

Precarious Places

In Guy Standing's now well known comparison of precariat and proletariat, the former may well be called a class in the making rather than a fully formed and organized social...

Czytaj więcej

Archiwum konferencji - Sopot 15-11-2015

Jakość życia w pracy i poza nią

Od wielu lat wzrasta zainteresowanie problematyką jakości życia. Trend ten zauważalny jest również w Polsce. Powstają nowe propozycje teoretyczne, rośnie liczba badań empirycznych poświęconych jakości życia, dobrostanowi oraz szczęściu człowieka...

Czytaj więcej