hr award color

poligon
Nauka i badania

Fundacja
PRO AKADEMIKA

 

 

 

 

 

 

 

Podaruj 1% na rózwój inicjatyw badawczych i artystycznych oraz wsparcie stypendialne studentów, doktorantów i utalentowanej młodzieży

Misja i cele

Fundacja realizuje cele, które przyświecają środowisku naukowemu i akademickiemu od początku istnienia uczelni. Wspieramy rozwój badań naukowych, promocję sztuki i kultury poprzez wspieranie młodych artystów, popieramy rozwój społeczeństwa w zakresie kulturalnym, naukowym, oświatowym, ułatwiając dostęp do kultury i sztuki.

W sposób szczególny Fundacja wspiera rozwój wybitnie uzdolnionej młodzieży z całej Polski. Program Talenty Fundusz Stypendialny pomaga młodym uczniom i studentom na rozwój pasji i talentów.

PDF icon25px Statut Fundacji »

Podaruj 1% podatku Fundacji Pro Akademika

Fundacja Uniwersytetu SWPS Pro Akademika jest Organizacją Pożytku Publicznego uprawnioną do przyjmowania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych. Fundacja jest organizacją non-profit, a cały osiąga­ny dochód przeznacza na realizację celów statutowych.

 

Uniwersytet SWPS założył fundację, aby wspierać:

  • finansowanie badań naukowych
  • zakup aparatury badawczej i wyposażenia dydaktycznego
  • promowanie kultury i sztuki
  • inicjatywy studenckie
  • finansowanie stypendiów dla studentów, doktorantów i utalentowanej młodzieży szkolnej
  • organizacja warsztatów edukacyjno-rozwojowych

Wystarczy wpisać w druku PIT 37, w rubryce I pozycja 137, numer KRS 0000373346 oraz zadeklarowaną kwotę 1% podatku. Razem możemy zrobić wiele dobrego.

Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym:
KRS 0000 373346

Numer rachunku bankowego:
96 1090 1476 0000 0001 1684 3212

Nazwa banku:
Bank Zachodni WBK

Zarząd i Rada Fundacji

258 wroblewka malgorzata

 

Małgorzata Wróblewska

Prezes Fundacji

259 Roman Cieslak

dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS

Roman Cieślak

Przewodniczący Rady Fundacji
Rektor Uniwersytetu SWPS

ewa voelkel

 

Ewa Voelkel-Krokowicz

Członek Rady Fundacji
Dyrektor Generalna Concordia Design

rs

 

Rafał Sławski

Członek Rady Fundacji
Dział Marketingu, Uniwersytet SWPS

Konkurs na stypendium im. Profesora Zbigniewa Pietrasińskiego

Kapituła Funduszu Stypendialnego SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego prowadzonego przez Fundację Pro Akademika ogłasza Konkurs na stypendium im. Profesora Zbigniewa Pietrasińskiego. Celem konkursu jest udzielenie wsparcia materialnego uzdolnionym studentom i doktorantom w postaci stypendiów twórczych. W tegorocznym konkursie, przyznane zostaną 2 stypendia twórcze w wysokości 12 tys. zł.

Termin składnia wniosków upływa 30 marca 2017 roku.

więcej informacji >>

 

Zrealizowane projekty

NOWA META MALTY. BULA PARK REVISITED

Rewitalizacja północno-wschodniej części Parku Maltańskiego, nad Jeziorem Maltańskim, która obejmuje przeprojektowanie przez młodych designerów dotychczasowych rozwiązań i zaproponowanie nowych, z myślą o nowej grupie docelowej. Celem zadania jest skupienie uwagi głównie młodych odbiorców w przedziale wiekowym 18-35 lat na nowych obszarach miejskich Poznania jako potencjalnym obszarze zainteresowania. Dodatkowo projekt ma charakter interdyscyplinarny, łączy design i kulturę audiowizualną ze sportem i spędzaniem czasu na świeżym powietrzu. Poza główną grupą docelową projekt ma na celu ożywić nieco zapomnianą część Parku Maltańskiego i zachęcić różne grupy wiekowe, od rodzin z dziećmi i młodzieży licealnej w czasie dnia do odbiorców niezależnej kultury i świadomych koneserów muzyki i kina wieczorami. Projekt ma wzmocnić komunikację tej części Poznania z resztą miasta, z dzielnicami Nowe Miasto i Stare Miasto.

Fresh Electronic Blast - warsztaty i koncert muzyki elektronicznej

Projekt z 2012 roku wsparty ze środków Urzędu Marszałkowskiego Woj. Wielkopolskiego.

Główny cel zadania stanowiło wypełnienie luki w wielkopolskiej ofercie szkoleniowej przeznaczonej dla twórców muzyki elektronicznej poprzez organizację festiwalu zawierającego także przestrzeń do praktycznego rozwijania kompetencji muzycznych. Zrealizowany został pełen program wraz z koncertem z udziałem m.in. legendarnego współtwórcy grupy Exodus – Władysława Komendaryka.

Zrealizowany został program warsztatów wraz z zapewnieniem pełnego zaplecza sprzętowego koniecznego do produkcji części praktycznej. Forum dyskusyjne, zgodnie z założeniami, było nie tylko polem do naukowej prelekcji, ale przede wszystkim platformą wymiany poglądów praktyków i osób zainteresowanych historią i współczesnością muzyki elektronicznej.

Podczas koncertu muzyki elektronicznej, w trakcie prawie pięciogodzinnej imprezy, na scenie wystąpiło 4 artystów: student WSNHiD Tomasz Wróblewski, Marcin Piątyczek, Przemysław Mieszko Rudź i Władysław Komendaryk. Powiązanie w jeden program skrajnie odległych pokoleniowo artystów pozwoliło widowni na poznanie – w zależności od dotychczasowych doświadczeń – pełnego przekroju historii gatunku. Nie bez znaczenia pozostał walor integracyjny projektu – zaangażowanie studentów w proces organizacji pozwoliło na bliskie poznanie legendarnych twórców z najmłodszym pokoleniem adeptów muzyki elektronicznej.

Adres i kontakt

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa, e-mail: fundacja@swps.edu.pl
Talenty Fundusz Stypendialny, ul. Kutrzeby 10, 61-719 Poznań, email: biuro@fundusz-talenty.pl