hr award color

poligon
Nauka i badania

 

Centrum INNOWACJI
UNIWERSYTETU SWPS

 

 

 

 ci logo

 

 

 

Szukasz współpracy z naukowcami? Chcesz realizować projekty aplikacyjne?
Zapraszamy do kontaktu!

 

Innowacyjność to jedno z najważniejszych wyzwań zarówno gospodarki, jak i nauki w naszym kraju. Centrum Innowacji Uniwersytetu SWPS jest odpowiedzią na to zapotrzebowanie – przede wszystkim w zakresie innowacji społecznych.  

Misja Centrum Innowacji

Naszą misją jest łączenie świata nauki z otoczeniem społecznym, kulturowym i biznesowym. Ważnym celem Centrum jest też obserwacja i badanie aktualnych trendów społecznych i technologicznych.

Centrum Innowacji jest miejscem, gdzie przedstawiciele biznesu, organizacji pozarządowych i samorządowcy mają możliwość spotkania z naukowcami i studentami, aby wspólnie realizować projekty. Wiedza naukowa łączy się tu z praktycznym, skutecznym działaniem.

Nasz interdyscyplinarny zespół reprezentuje różne doświadczenia praktyczne i perspektywy badawcze. Zapraszamy do współpracy zarówno partnerów z otoczenia zewnętrznego (biznesowych, instytucjonalnych, innowatorów), jak i z naszego Uniwersytetu (naukowców, doktorantów i studentów). Od początku roku akademickiego 2016/2017 oferujemy atrakcyjne staże, współpracujemy również z zespołem Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich Uniwersytetu SWPS w zakresie realizacji doktoratów wdrożeniowych.

Nasze Centrum jest pierwszym i jak na razie jedynym w Polsce Centrum, ulokowanym przy Wydziale Psychologii, które zajmuje się innowacjami.

Duch innowacyjności

Kampus Uniwersytetu SWPS, gdzie mieści się nasze Centrum, znajduje się w miejscu historycznym – w byłej Fabryce Aparatów Elektrycznych im. Kazimierza Szpotańskiego. Fabryka ta z uwagi na swój szybki, innowacyjny rozwój nazywana była przed wojną „polskim Siemensem”.

szpotański

Założyciel FAE, inż. Kazimierz Szpotański (1887–1966) miał szerokie kontakty handlowe zarówno w kraju, jak i za granicą. Potrafił integrować ludzi. Jego podejście do produktów cechowała strategia JEEN (jakość, ekonomika, estetyka, nowoczesność), stale współpracował z naukowcami, edukował przyszłych inżynierów oferując im staże (nawet w czasie wojny). Wystarczy powiedzieć, że po wojnie, gdy jego fabryka została znacjonalizowana, wielu byłych pracowników stało się cenionymi pracownikami naukowymi polskich politechnik, w 24 przypadkach dochodząc do stanowisk profesorskich. Inżynier Szpotański był też niezwykłym społecznikiem – wspierał rozwój swoich pracowników, których nazywał swoją rodziną, pomagał również lokalnej społeczności. Szpotański uznawany był również za wielkiego myśliciela, o czym świadczy chociażby jego stwierdzenie: „Energia elektryczna pozwala wyzwolić i pomnożyć energię ludzką”.

Kazimierz Szpotański jest dla nas wzorem, jego duch innowacyjności oraz społeczna wrażliwość są bliskie naszemu Centrum.

 

Centrum Innowacji jest często partnerem merytorycznym oraz współorganizatorem różnych wydarzeń ukierunkowanych na innowacje – np. „Millennials Marketing Forum” konferencji organizowanej przez Puls Biznesu, konferencji Master & Robots organizowanej przez Fundation for Strategic Competence Development, wystawy „International Inventors Exibition” organizowanej przez włoską organizację D-nest, forum dialogu i współpracy dla innowacji społecznych „Zmień Ja/My Polskę” zainicjowanym przez Fundację Ashoka.

Obszary działania

BIZNES

CI biznes

 • Projekty we współpracy z biznesem
 • Analizy i ekspertyzy oparte o wyniki badań naukowych
 • Współpraca we wdrażaniu nowych technologii
 • Współpraca w zakresie komercjalizacji wiedzy oraz wyników badań
 • Wsparcie w procesie inkubacji pomysłów

 

 

BADANIA

CI innowacje

 • Projekty badawcze we współpracy z partnerami biznesowymi i instytucjonalnymi (wspólne aplikowanie o finansowanie)
 • Badania stosowane, interdyscyplinarne, typu pretest – posttest, laboratoryjne, terenowe, „action research”, itp.
 • Testowanie nowych, innowacyjnych propozycji
 • Badania z użyciem zaawansowanych technologii (np. EEG, eye tracker, fMRI),
 • Prace badawczo-rozwojowe (B+R)

WIEDZA

CI badania

 • Consulting, doradztwo
 • Organizacja konferencji i wykładów otwartych
 • Dydaktyka związana z innowacyjnością
 • Staże dla studentów i doktorantów
 • Współpraca zagraniczna

SPOŁECZEŃSTWO

CI innowacje2

 • Projekty z partnerami społecznymi oraz na rzecz lokalnej społeczności
 • Wsparcie procesów rewitalizacyjnych (rewitalizacja społeczna)
 • Współpraca przy lokalnych projektach społecznych i kulturalnych
 • Współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz innowatorami
 • Integracja Uniwersytetu SWPS z lokalną społecznością

Pracownicy Centrum

258 konrad maj

dr

Konrad Maj

Kierownik Centrum Innowacji, psycholog społeczny i trener – specjalizuje się w psychologii wpływu społecznego oraz psychologii mediów, prowadzi zajęcia z zakresu innowacji społecznych i wizerunku

258 bielecki

dr

Maksymilian Bielecki

Psycholog, od kilkunastu lat zajmuje się konsultingiem i tworzeniem nowych rozwiązań badawczych dla biznesu.

258 gerc

dr

Ewa Jarczewska-Gerc

Psycholog i trener. Prowadzi szkolenia z zakresu emocji i motywacji, symulacji mentalnych, wytrwałości, efektywności, odczuwania szczęścia.

258 mkaczmarek

dr

Magdalena Kaczmarek

Psycholog. Prowadzi działalność ekspercką i consultingową w obszarze zadań HR oraz R&D.

258 malgorzata wawrzyniak2

dr

Małgorzata Wawrzyniak

Psycholog, trener - współpracuje z biznesem i organizacjami pozarządowymi. Psychoonkolog, psychotraumatolog, wykładowca Uniwersytetu SWPS.

258 hbednarek

dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS

Hanna Bednarek

Psycholog i filozof. Zajmuje się psychologią procesów poznawczych, w tym percepcją, orientacją w przestrzeni, uwagą, pamięcią roboczą oraz wyobraźnią i decyzjami.

Współpracownicy

258 pola borkiewicz

mgr

Pola Borkiewicz

projektant interakcji, twórca interdyscyplinarny, kognitywista. Zajmuje się problematyką ucieleśnionego doświadczenia estetycznego.

25l8 iwona pom

dr

Iwona Pom

reżyser i realizator filmowy, projektant interakcji, psycholog eksperymentalny, badacz procesów poznawczych zaangażowanych w odbiór nowych mediów.

258 wojciech brzeski

mgr

Wojciech Brzeski

Psycholog społeczny, przedsiębiorca, specjalista marketingu internetowego z naciskiem na media społecznościowe.

258 leon ciechanowski

mgr

Leon Ciechanowski

Psycholog, filozof, kulturoznawca. Doktorant na Uniwersytecie SWPS, zajmuje się Human-Computer Interaction, fenomenologią oraz poczuciem sprawstwa/kontroli.

258 ola kolodziej

mgr

Aleksandra Kołodziej

Psycholog, neurokognitywistka, specjalizuje się w badaniach z wykorzystaniem EEG

258 bartkowski

mgr

Wiesław Bartkowski

projektant interakcji i badacz systemów złożonych, wykładowca Uniwersytetu SWPS oraz School of Form.
BIOGRAM »

258 miroslaw filiciak

dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS

Mirosław Filiciak

kulturoznawca, kierownik School of Ideas, nowoczesnego kierunku poświęconego projektowaniu innowacji. Od lat współpracuje z publicznymi instytucjami kultury, organizacjami pozarządowymi i biznesem.

Współpraca

 logotypy ci v5

Innowacyjne projekty (przykłady)

ADEMOTION

Problem: Brak wiedzy wśród przedsiębiorców na temat indywidualnych cech segmentujących grupę docelową. Docieranie do szerokiej grupy odbiorców z jednakowym komunikatem bazując na danych demograficznych czy obserwacji zachowań jest nieefektywne, o czymś świadczy niska konwersja przekazów promocyjnych i reklamowych.

Rozwiązanie: Efektem projektu jest stworzenie platformy umożliwiającej personalizowanie komunikacji w obszarze digital marketing. Usługa ta, opierająca się o złożone rozwiązania machine learning, oferowana jest w chmurze jako SaaS (Sotware as a Service). Umożliwia targetowanie psychograficzne, a tym samym tworzenie personalizowanych reklam dopasowanych do osobowości, wartości i preferencji estetycznych grupy docelowej klienta. W efekcie reklamodawca zwiększa konwersję w ramach realizowanych kampanii. Eksperci Centrum Innowacji odpowiedzialni byli za wszystkie badania niezbędne do zbudowania algorytmu.

Więcej: www.ademotion.pl

NIGHTLY APP

Problem: Kłopoty ze snem, o różnym nasileniu miewa znaczna część populacji ludzkiej. Szczególnie dokuczliwe są koszmary dotykające 2-5% społeczeństwa, wpływając na większość dziedzin życia u osób cierpiących z ich powodu. U osób, które doświadczyły zespołu stresu pourazowego odsetek ten jest znacznie wyższy i wynosi aż 50-70%. W terapii wykorzystuje się różne odmiany terapii poznawczo-behawioralnej oraz leczenie farmakologiczne. Co bywa kosztowne oraz wymagające dla pacjentów.

Rozwiązanie: Projekt ma na celu przetestowanie możliwości innowacyjnej aplikacji “Nightly”, która ma pomóc w podnoszeniu jakość snu i zminimalizować ryzyko śnienia koszmarów poprzez wywoływanie pozytywnych afektów za pomocą relaksujących bodźców audiowizualnych. Prowadzone w ramach projektu badania mają na celu dopracowanie aplikacji mobilnej, która może w sposób skuteczny może pomóc poprawić jakość snu oraz samopoczucie po wybudzeniu wielu osobom na całym świecie.

Więcej: nightly.co

PROJEKT MATCHBETA

match beta

Problem: Rozczarowanie niewłaściwym wyborem kariery przez młodych ludzi, nietrafność procesów rekrutacyjnych oraz niedopasowanie kompetencji i oczekiwań już na pierwszym etapie relacji pracownik – pracodawca.

Rozwiązanie: Projekt MatchBeta jest rodzajem innowacji społecznej, odpowiadającej na jedno z największych wyzwań współczesnego świata – z jednej strony wesprze pracodawców w znalezieniu talentów dopasowanych do ich firm i wymagań na danym stanowisku, a młodym ludziom pomoże w określeniu właściwej ścieżki kariery. Sercem MatchBeta jest system sztucznej inteligencji, czyli efekt współpracy ekspertów z zespołu Data Analytics PwC oraz Centrum Innowacji Uniwersytetu SWPS – o nazwie M.A.I.A. (Matching Artificial Inteligence Assistant).

Więcej: www.matchbeta.pl

Projekt: Akcja – Inkubacja

difficult interview

Problem: Istnieje poważny problem w obszarze wchodzenia młodych osób na rynek pracy - dotychczasowe rozwiązania są zbyt mało wydajne i zbyt drogie a pojawiające się nowe pomysły i innowacyjne rozwiązanie nie uzyskują dostatecznego wsparcia.

Rozwiązanie: Projekt Ecorys „Akcja – Inkubacja”, którego partnerem jest Centrum Innowacji Uniwersytetu SWPS polega na bezpośrednim wsparciu innowatorów społecznych oraz wdrożeniu modelu inkubacji nowych rozwiązań w obszarze wchodzenia młodych osób na rynek pracy. Proces inkubowania innowacji społecznych w tym zakresie będzie obejmował opracowanie i rozwijanie pomysłów, wybór grantobiorców, testowanie najbardziej rokujących innowacji i upowszechnianie najlepszych z nich. Projektem zostanie objętych 120 pomysłów innowacyjnych, z tego przetestowanych zostanie 60 innowacji, a na koniec dopracowanych i dobrze zaplanowanych zostanie 8 produktów o największym potencjale do zastosowania na szeroką skalę. Wartość projektu: ok. 5,5 mln. zł.

Projekt: Smart Vox


 

Problem: Dzieci często nudzą się odrabiając pracę domową przy klasycznym biurku, dodatkowo tradycyjne uczenie tłumi często kreatywność.

Rozwiązanie: Projekt „Meble, które bawią i rozwijają” (Smart Vox) - opracowano innowacyjną serię mebli, które stymulują rozwój kreatywności, ciekawości i uczenia się. Pozytywny wpływ mebli na rozwój dziecka został dowiedziony w badaniach eksperymentalnych. Meble są obecnie w komercyjnej sprzedaży. Dr Ewa Jarczewska-Gerc wykazała w swoich badaniach pozytywny wpływ kontaktu dzieci z biurkami Smart Vox na ich poziom twórczości, motywacji i samokontroli.

Więcej informacji »

Projekt: Teva dzieciom

TEVA Przasnysz 218

Problem: poważnym problemem na oddziałach pediatrycznych w polskich szpitalach jest szybkość dochodzenia do zdrowia dzieci po rozmaitych urazach i operacjach

Rozwiązanie: w interdyscyplinarnym zespole (psycholog – dr Konrad Maj oraz architekt – Ada Szydłowska), opracowano wytyczne dla tworzenia specjalnych salek, które mają przyspieszać zdrowienie dzieci (redukować stres, lęk, uspokajać i wprowadzać pozytywne emocje). Projekt bazował na wynikach wielu wcześniejszych badań i został sfinansowany przez firmę farmaceutyczną Teva.

Zebrane dane zostały wydane w postaci specjalnej publikacji. Wyremontowano jak dotąd kilka salek w oparciu o powstałe wytyczne.

Więcej informacji »

Projekt: Teatr w Klasie 

Teatr w klasie

Problem: Współcześnie w liceach i gimnazjach obserwuje się coraz więcej zjawisk związanych z przemocą, wykluczaniem, mobbingiem oraz akceptacją siebie. 
Postawy młodzieży są jednak bardzo trudne do zmiany metodami tradycyjnymi.

Rozwiązanie: Projekt „Teatr w Klasie” narodził się w Teatrze Powszechnym w Warszawie. Z psychologicznego punktu widzenia to nie tylko interaktywny spektakl w klasie szkolnej, to także innowacyjna metoda zmiany postaw. Po spektaklu odbywają się specjalnie warsztaty z psychologami z Uniwersytetu SWPS (dr Konrad Maj, dr Marzena Cypryańska, dr Małgorzata Wawrzyniak), został dofinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W 2013 r. został wyróżniony w konkursie na najlepszy projekt edukacji kulturalnej.

Więcej informacji » 

Projekt: Quo vadis?

Problem: Trudności w trafnym określeniu predyspozycji zawodowych, zainteresowań i uzdolnień przedsiębiorczych młodzieży oraz osób dorosłych.

Rozwiązanie: Projekt „Quo vadis?” polegał na stworzeniu nowego, wystandaryzowanego i znormalizowanego, testu psychologicznego w wersji elektronicznej. Całość projektu realizowana była w ramach dotacji unijnej (numer konkursu: 2/POKL/3.4.3/2013) w kwocie 1 010 371,17 PLN. Projekt miał na celu stworzenie takiego narzędzia, które będzie atrakcyjne dla odbiorcy (także na etapie samego wykonywania testu), łatwe i szybkie w wykonaniu, a przede wszystkim jego wyniki w przystępny sposób pokażą potencjalne ścieżki rozwoju zawodowego.
Narzędzie oraz pakiet materiałów metodycznych zostały opracowane przez naukowców Uniwersytetu SWPS (Kierownik merytoryczny: dr Ewa Jarczewska-Gerc, główny ekspert: dr Magdalena Kaczmarek).

Więcej informacji »

Projekt: Kamionek Milowy

abazurniczka i andy

Problem:  Osiedle Kamionek nie jest dzielnicą znaną - jest rzadko odwiedzane przez turystów. W związku z tym wiele małych przedsiębiorstw zmaga się z trudnościami w pozyskiwaniu klientów, zwłaszcza gdy w okolicy pojawiają się rozmaite sklepy sieciowe z zagranicznym kapitałem, które nie dbają o zachowanie tożsamości i ducha Kamionka.

Rozwiązanie: Projekt „Kamionek Milowy” jest realizowany w porozumieniu z międzynarodową organizacją Enactus. Łączy on w sobie przeszłość, teraźniejszość i przyszłość – wykorzystuje obecne zainteresowanie dawną Warszawą i nostalgię do czasów minionych dla promocji własnego przedsiębiorstwa. Trend zwany marketingiem nostalgicznym pokazuje, że nawiązanie do historii wywołuje u klientów pozytywne emocje i zwiększa sprzedaż.

Działania w ramach projektu to trzy główne bloki aktywności wśród lokalnej społeczności – edukacja,  redekoracja lokali przedsiębiorców oraz pomoc w zakresie promocji. Kamionek Milowy" zajął 3 miejsce podczas finału Enactus Poland National Competition 2016 a opiekun projektu dr Konrad Maj otrzymał nagrodę specjalną „Best Faculty Advisor Award”.

Projekt jest realizowany we współpracy z Muzeum Warszawskiej Pragi, opiekunem naukowym jest dr Konrad Maj, nadzór nad zespołem pełnią również Wojciech Brzeski oraz Krzysztof Leoniak.

Więcej informacji »

Kontakt

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
Centrum Innowacji
ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa
pok. 311, e-mail: ci@swps.edu.pl