hr award color

poligon
Nauka i badania

 

KATEDRA STUDIÓW AZJATYCKICH

 

 

 

 

 

Centrum działa od 2003 r. Kierownikiem jednostki jest prof. dr hab. Krzysztof Gawlikowski.

 

Katedra Studiów Azjatyckich Uniwersytetu SWPS, prowadzi badania tradycji (w tym politycznych, ideologicznych i religijnych), a także przemian współczesnych tego regionu świata (od Japonii i Chin aż po Birmę).

Organizuje ono ogólnopolskie konferencje i seminaria naukowe poświęcone tej tematyce oraz organizuje spotkania badaczy poświęcone aktualnym problemom regionu, zwłaszcza współpracy z nim Polski. Organizujemy również wykłady i prelekcje publiczne popularyzujące sprawy Azji. Publikujemy książki naukowe z tego zakresu („Japonia na początku XXI w.", 2008; „Wielkie przemiany w Chinach: próba bilansu reform Deng Xiaopinga", 2012) oraz studia naukowe. Wydajemy ogólnopolskie czasopismo „Azja-Pacyfik: Społeczeństwo – Polityka – Gospodarka". Centrum organizuje także zajęcia dydaktyczne o Azji dla kierunku studiów azjatyckich i dla innych kierunków nauk społecznych Uniwersytetu SWPS.

ico united kingdom.svg English site

Azja Północno-Wschodnia i Południowo-Wschodnia

Centrum zajmuje się wielkim regionem obejmującym Azję Północno-Wschodnią i Południowo-Wschodnią (terminu Daleki Wschód nie używa się obecnie w literaturze światowej jako europocentrycznego, gdyż z perspektywy Los Angeles to „Bliski Zachód”). Głównym przedmiotem zainteresowań centrum jest Azja Północno-Wschodnia, która obejmuje Chiny – wraz z Hongkongiem i Tajwanem, Japonię, obydwa państwa koreańskie i Mongolię. Łącznie zamieszkuje ją ponad 1,5 mld ludzi, a wszystkie kraje rozwijały się w kręgu cywilizacji konfucjańsko-buddyjskiej zrodzonej w Chinach (chociaż buddyzm przyniesiono tam z Indii).

Azja Południowo-Wschodnia obejmuje państwa leżące na południe od Chin i na wschód od dawnych kolonialnych Indii, czyli 10 państw od Filipin na wschodzie, do Birmy (Myanmaru) na zachodzie i Indonezji na południu. Liczą one łącznie ponad 500 mln ludności. Kraje te są znacznie bardziej zróżnicowane kulturowo. Spotykamy tam kraje buddyjskie (południowego odłamu Theravada związanego z Indiami), jak Tajlandia, Birma, Laos i Kambodża; Wietnam przynależy do cywilizacji konfucjańsko-buddyjskiej (buddyzmu północnego odłamu Mahayana); Indonezja., Malezja i Brunei są z kolei krajami zdominowanymi przez islam, a Filipiny są jedynym w Azji krajem katolickim.

W poszczególnych z nich są także obecne wpływy państw zachodnich, które do okresu II wojny światowej panowały tam w systemie kolonialnym. Były to Holandia, W. Brytania, Francja i Stany Zjednoczone, a są też śladydawniejszych wpływów portugalskich i hiszpańskich. Tym drugim zróżnicowanym regionem nasze Centrum zajmuje się w znacznie bardziej ograniczonym zakresie. Cały region Azji Wschodniej odgrywający coraz większą rolę w życiu międzynarodowym zamieszkuje zatem 1/3 ludzkości, a tamtejsze tradycje różnią się bardzo od zachodnich.

Najciekawsze strony internetowe o Azji Wschodniej »

Kadra oraz stali współpracownicy

 
258 Krzysztof Gawlikowski

prof. dr hab.

Krzysztof Gawlikowski

wybitny badacz Chin, założyciel i dyrektor CCAW
BIOGRAM »

259 malgorzata lawacz

dr

Małgorzata Ławacz

sinolog, redaktor naukowy tekstów dotyczących Azji
BIOGRAM »

258 ksawery burski

amb.

Ksawery Burski

b. ambasador w Chinach, Singapurze, Indonezji, znawca Chin, ekspert MSZ, emeryt, wykłada na Uniwersytecie SWPS

258 krzysztof szumski

amb.

Krzysztof Szumski

b. ambasador w Chinach, Tajlandii, Indonezji, b. dyrektor Departamentu Azji i Pacyfiku MSZ (do 2010 r., obecnie emeryt i ekspert MSZ), wykłada na Uniwersytecie SWPS

258 stanislaw tokarski

prof. dr hab.

Stanisław Tokarski

orientalista, filozof i politolog, specjalizuje się w problematyce dotyczącej Indii, wykładowca Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu UJ, były judoka i kaskader
BIOGRAM »

25 jan milewski

 dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS

 Jan Milewski

historyk, politolog, afrykanista
BIOGRAM »

258 jozef pawlowski

 dr hab.

Józef Pawłowski

sinolog – wykładowca w Zakładzie Sinologii UW i b. dyplomata
BIOGRAM »

someone

dr

Joanna Afek

sinolożka i socjolożka, wykładowca Katedry Sinologii KUL

258 beata bochorodycz

dr

Beata Bochorodycz

politolożka – japonistka, wykładowczyni UAM w Poznaniu oraz Uniwersytetu SWPS

258 joanna hryniewska

dr

Joanna Hryniewska

sinolożka – lingwistka, lektorka języka chińskiego, Uniwersytet SWPS
BIOGRAM »

258 marcin jacoby

dr

Marcin Jacoby

sinolog, tłumacz, menedżer kultury, Specjalizuje się w chińskiej teorii sztuki, literaturze chińskiej okresu przedcesarskiego oraz polskiej działalności kulturalnej na terenie Azji Wschodniej

258 ting yu lee

dr

Ting-yu Lee

socjolożka, lektorka języka chińskiego i doradczyni w biznesie, Uniwersytet SWPS

someone

dr

Małgorzata Religa

sinolog, kierownik Zakładu Sinologii UW, tłumaczka klasycznej i współczesnej literatury chińskiej

258 maung than

mgr

Maung Than Htun Aung

wykładowca, dyrektor European Education Centre w Yangon (Myanmar), interesuje się buddyzmem oraz współczesnymi problemy krajów ASEAN

someone

mgr

Mateusz Kowalik

wykładowca z dziedzin ekonomii oraz zarządzania, interesuje się modelami zarządzania w Japonii, Usa i Europy Zachodniej

258 marek tylkowski

mgr

Marek Tylkowski

historyk i badacz Chin specjalizujący się w chińskiej myśli nowożytnej, lektor języka chińskiego, wykładowca Uniwersytet SWPS
BIOGRAM »

258 wang yun

mgr

Wang Yun

mgr nauki języka chińskiego dla cudzoziemców – obecnie uczy w Uniwersytecie SWPS
BIOGRAM »

Współpraca dydaktyczna

 • Prof. dr hab. Janusz Danecki
  arabista i islamista, językoznawca i literaturoznawca, profesor nauk humanistycznych, pracownik naukowy Katedry Arabistyki i Islamistyki Uniwersytetu Warszawskiego
 • Dr hab. Wojciech Kostecki
  prowadzi badania naukowe i publikuje na temat współczesnych stosunków międzynarodowych, problematyki bezpieczeństwa i konfliktów oraz teorii polityki. Ekspert Komisji Europejskiej.
 • Dr Georges Kass
  syryjski pisarz, autor opowiadań i bajek dla dzieci, arabista i islamoznawca, wykładowca w Katedrze Arabistyki i Islamistyki Uniwersytetu Warszawskiego
 • Dr Paweł Kowalski
  prawnik, Dyrektor Biura Współpracy Międzynarodowej na Uniwersytecie SWPS
 • Agnieszka Łobacz
  sinolożka i tłumaczka, b. dyplomata (długoletni pracownik MSZ, pracowała w Ambasadzie RP w Pekinie, na Tajwanie i w Hongkongu)
 • Dr Karolina Mazurowska
  Psycholog międzykulturowy. Interesuje się kulturą chińską, zmianami społecznymi zachodzącymi w Państwie Środka, adaptacją kulturową Europejczyków w Chinach oraz szkoleniami międzykulturowymi. WYkłada na Uniwersytecie SWPS.
 • Dr Krzysztof Nowakowski
  socjolog, wykładowca w Akademii Finansów i Biznesu Vistula, zajmuje się wielokulturowością w zarządzaniu firmami – kapitał koreański, japoński i chiński
 • Dr Adam Tarnowski
  politolog-ekonomista, absolwent japońskiego Uniwersytetu w Tsukuba, specjalizuje się we współczesnych relacjach gospodarczych i politycznych Japonii i Republiki Korei z krajami UE, prowadzi badania dotyczące. japońskich i koreańskich inwestycji w Polsce oraz w krajach Europy Środkowo-Wschodniej
 • Dr Magdalena Tomaszewska-Bolałek
  orientalistka, dziennikarka, zajmuje się badaniami nad historią kuchni z różnych zakątków świata, antropologią jedzenia, neurogastronomią, food designem, dyplomacją oraz turystyką kulinarną
 • Dr Joanna Wasilewska
  specjalistka sztuk teatralnych Indonezji, Dyrektorka Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie
 • Mgr Katarzyna Golik
  sinolog, mongolista i ekonomista, ISP PAN
 • Mgr Edyta Nowicka
  japonistka – tłumaczka biznesowa stale mieszkająca w Tokio

Księgozbiór orientalistyczny

warszawa kampus biblioteka orient

Księgozbiór liczy około 18 tys. książek i czasopism obejmujących wszystkie dziedziny wiedzy o krajach Azji Wschodniej – historię, stosunki polityczne i gospodarcze, życie społeczne, kulturę, sztukę i etnografię, religię i filozofię, a także literaturę piękną, literaturoznawstwo oraz językoznawstwo. Czytelnicy znajdą tam również podręczniki do nauki języków orientalnych.

Więcej informacji »

Studia azjatycie: Chiny i Azja Wschodnia

asian studies

Centrum organizuje także zajęcia dydaktyczne o Azji dla kierunku studiów azjatyckich (uruchomionych w 2012 r.) i dla innych kierunków nauk społecznych Uniwersytetu SWPS. Studia azjatyckie to trzyletnie studia licencjackie oferowane jako specjalność na kierunku kulturoznawstwo.

Zobacz pełny opis kierunku »

Historia rozwoju

Centrum powołano formalnie wiosną 2003 r., choć zajęcia w Uniwersytecie SWPS dotyczące Azji Wschodniej zainicjowano już w 1998 r. Dotyczyły one głównie Chin. Następnie coraz szerzej wprowadzano zajęcia poświęcone różnym kulturom wschodnioazjatyckim. Początkowo służyły one niemal wyłącznie studentom psychologii międzykulturowej, później zaś coraz szerzej korzystali z nich również studenci innych kierunków (jako z zajęć fakultatywnych).

W roku akademickim 2002/2003 studentom SWPS zaoferowano po raz pierwszy naukę języków orientalnych: chińskiego i birmańskiego (z wprowadzeniem do kultury życia codziennego i mentalności - zgodnie ze społecznym profilem Szkoły). Rozszerzono także znacznie program zajęć, które objęły, m.in. podstawy wiedzy o cywilizacji Azji Wschodniej i tamtejszych społeczeństwach, porównania cywilizacji konfucjańsko-buddyjskiej i zachodniej, historię Azji Wschodniej oraz przemiany tam zachodzące w XX w., klasyczną myśl społeczno-polityczną Chin, itp. 

2005/2006 r. uruchomiono zajęcia dotyczących tamtejszych systemów politycznych i stosunków międzynarodowych. Zwracamy uwagę na rozmaite umiejętności praktyczne potrzebne we współpracy z Azjatami, takie jak poszanowanie tamtejszych tradycji, specyfika negocjacji z nimi, sposoby nawiązywania dobrych stosunków, itp.

W latach 2005/2006 – 2008/2009 CCAW prowadziło w ramach Szkoły Językowej SWPS, Szkołę Języka Chińskiego o trzyletnim programie nauki (z elementami wiedzy o Chinach i regionie). Z nauki w niej korzystali słuchacze spoza SWPS, a także studenci naszej uczelni.


Od 2006 r. Centrum organizuje konwersatoria, sympozja i konferencje naukowe poświęcone współczesnym Chinom, Japonii i innym krajom Azji Wschodniej. Biorą w nich udział badacze i analitycy z różnych ośrodków naukowych kraju, a jako referenci występują najlepsi specjaliści polscy, a niekiedy i zagraniczni. 

2007 r. uczelnia objęła patronat nad wydawanym od 1998 r. pismem „Azja-Pacyfik: Społeczeństwo-Polityka-Gospodarka", poświęconym współczesnej Azji Wschodniej. Centrum przygotowuje także książki o współczesnej Azji Wschodniej i prowadzi badania naukowe jej dotyczące.

W 2012 r. uruchomione zostały pod merytoryczną opieką CCAW stacjonarne, trzyletnie Studia Azjatyckie: Chiny i Azja Wschodnia. 

Od stycznia 2014 r. jest merytorycznym organizatorem cyklicznych debat w Bibliotece Publicznej m.st.Warszawy na ul. Koszykowej pod nazwą „Chiny – nowa potęga!”, (do grudnia 2015 odbyło się ich 16).

W 2015 r. pierwsza grupa studentów kierunku Studia Azjatyckie: Chiny i Azja Wschodnia uzyskała dyplomy licencjata.

 

Działalność wydawnicza

 

Centrum Cywilizacji Azji Wschodniej zajmuje się również działalnością wydawniczą. Przygotowujemy książki – w tym prace zbiorowe, czasopismo „Azja-Pacyfik", Working Papers. Dla osób, które podejmują z CCAW współpracę autorską podajemy zasady, stosowane w naszych publikacjach

Poniżej prezentujemy kilka publikacji przygotowanych w CCAW oraz wydanych w Uniwersytecie SWPS lub we współpracy z innymi oficynami.

„Azja–Pacyfik: Społeczeństwo–Polityka–Gospodarka”

Region Azji i Pacyfiku odgrywa coraz większą rolę w gospodarce i polityce światowej, a w rezultacie centrum światowej gospodarki powoli, acz zauważalnie, przenosi się znad Atlantyku nad Pacyfik. Dla Zachodu, przyzwyczajonego do dominacji, ten proces stanowi nie lada wyzwanie pod względem politycznym, gospodarczym, czy wręcz psychologicznym i mentalnym.

CCAW Azja Pacyfik books2

Cieszy nas, że w Polsce procesy te są dostrzegane i możemy zaobserwować wzrost zainteresowania regionem Pacyfiku. Ukazuje się coraz więcej książek o Azji i pojawiły się już liczne portale i strony internetowe jej poświęcone, ale w większości nie mają one charakteru naukowego. Pismo „Azja–Pacyfik: Społeczeństwo–Polityka–Gospodarka” oraz jego nowa strona internetowa: www.azja-pacyfik.pl starają się wypełnić luki w naszej wiedzy o Azji Wschodniej, o poszczególnych krajach i procesach tam zachodzących. Warto zaznaczyć, że na stronie internetowej pisma zamieszczone są jego wszystkie – poza ostatnimi dwoma – numery w formacie PDF. 

Czasopismo to zaczęło ukazywać się w roku 1998 r., z inicjatywy profesora Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej Krzysztofa Gawlikowskiego, ówczesnego prezesa Towarzystwa Azji i Pacyfiku, oraz Prezesa Wydawnictwa Adam Marszałek z Torunia, które wydaje je do dziś. Od tomu 9/2006 pismo ukazuje się pod patronatem SWPS. W przygotowaniu edycji „Azji–Pacyfiku" dużą rolę odgrywają pracownicy Centrum Cywilizacji Azji Wschodniej tej szkoły – profesor SWPS Krzysztof Gawlikowski (przewodniczący Rady Programowej, redaktor naczelny w l. 1998-2004 i od 2013) i dr Małgorzata Ławacz (od 2004 redaktor i sekretarz redakcji). W 2015 r. ukazał się 17 tom.

„Azja-Pacyfik" pierwszym w Polsce – i dzisiaj jednym z nielicznych - wyspecjalizowanym pismem o współczesnych problemach politycznych i społecznych całego tego regionu. W sposób konsekwentny i przemyślany unika on ujęć europo-centrycznych. Dlatego też do każdego niemal tomu staramy się zapraszać autorów azjatyckich, by prezentowali swoje wizje i opinie. Pismo porządkuje wiedzę o regionie Azji Wschodniej i – w mniejszym stopniu – Południowej w sposób naukowy. Prezentuje także najnowsze światowe ujęcia oraz koncepcje.

Zapraszamy do korzystania z tego pisma wszystkich zainteresowanych problematyką Azji i Pacyfiku, a znawców i badaczy regionu zapraszamy do współpracy. Cieszymy się z częstego pojawiania się na jego łamach naszych dyplomatów – praktyków. Liczymy, że Rocznik przyczyni się do poszerzenia wiedzy w Polsce o tym regionie, a co za tym idzie do rozwoju współpracy z nim. Ważne jest również dla nas pogłębianie dialogu międzykulturowego. W stosunku do obszaru Azji i Pacyfiku wydaje się on być szczególnie ważny, ze względu na tamtejszą specyfikę społeczną i odmienność tradycji kulturowych, które utrzymują się mimo burzliwych procesów modernizacji i niewątpliwej, częściowej okcydentalizacji.

Japonia na początku XXI wieku. Polityka, gospodarka, społeczeństwo i stosunki z Polską

Praca zbiorowa pod red. Krzysztofa Gawlikowskiego i Małgorzaty Ławacz (ISBN 978-83-7441-863-8).

CCAW Japonia XXI wieku

Tom przygotowany został w Centrum Cywilizacji Azji Wschodniej Uniwersytetu SWPS. Jest to interdyscyplinarny zbiór kilkunastu studiów o współczesnej Japonii, autorstwa badaczy z wielu ośrodków naukowych i rozmaitych pokoleń. Ukazuje on Japonię mało u nas znaną – ukazuje złożoną rzeczywistość polityczną i społeczną, nie układającą się w ramach obiegowych schematów oraz rozmaite dylematy, przed którymi stoi ten kraj. Prezentuje także politykę i stosunki Japonii w Azji Wschodniej, stosunki z Polską oraz badania nad naszym krajem, przygotowane specjalnie dla tej publikacji przez pięciu uczonych z Japonii. 

Azja Wschodnia na przełomie XX i XXI wieku. Studia i szkice.

Praca zbiorowa wydana pod red. Krzysztofa Gawlikowskiego, we współpracy z Małgorzatą Ławacz

CCAW Azja Wschodnia books

Tom 1 Przemiany polityczne i społeczne (ISBN 83-88542-95-8)
Tom 2 Stosunki międzynarodowe i gospodarcze (ISBN 83-88542-96-6)

Jest to pierwsza tego rodzaju publikacja od przełomu w 1989 r. Autorzy skupiają swoją uwagę na latach 90. Ze względuna znaczną objętość zgromadzonego materiału książkę podzielono na dwa tomy: pierwszy przedstawia kraje Azji Wschodniej, niekiedy nazywane krajami Azji regionu Pacyfiku, ukazuje ich przemiany wewnętrzne: polityczne, gospodarcze i społeczne, drugi – ich stosunki wzajemne, zmieniające się stosunki międzynarodowe (również z wielkimi mocarstwami), rozwój gospodarczy oraz współpracę z Polską w wielu aspektach. Mamy nadzieję, że praca ta przybliży polskim czytelnikom coraz bardziej znaczący w świecie region Azji wybrzeża Pacyfiku, a poniekąd służyć może jako swoisty informator osobom i instytucjom zajmującym się Azją oraz współpracą z tymi krajami. 

Artykuły:

K. Gawlikowski

pdf ico Wprowadzenie: Azja Wschodnia po drugiej wojnie światowej i znaczenie przełomu lat 80. i 90. XX w., t. 1, str. 15-77
pdf ico Procesy transformacji w Chińskiej Republice Ludowej, s. 81-147
pdf ico Tajwan: Spory o status wyspy i procesy transformacji pod koniec XX w., s. 165-236
pdf ico Uwagi końcowe
, t. 2, s. 369-377

M. Ławacz

pdf ico Chiny a Azja Południowo-Wschodnia 
pdf ico Wyspy Pacyfiku 

 

Wielkie przemiany w Chinach. Próba bilansu reform Deng Xiaopinga

Praca zbiorowa wydana pod red. Krzysztofa Gawlikowskiego i Małgorzaty Ławacz

CCAW wielkie przemiany w chinach

Jest to zbiór studiów analizujących procesy przemian, jakie przechodziła ChRL po śmierci Mao Zedonga w 1976 r.. Podejmują one próby odpowiedzi na zasadnicze pytania: jaki był charakter i dynamika przemian zachodzących w Chinach i co wpłynęło na olbrzymie sukcesy gospodarcze tego kraju. Staramy się śledzić przemiany w różnych aspektach; w sferze gospodarczej, w polityce wewnętrznej i zagranicznej, a także niebywałe przemiany społeczno-kulturowe (w tym okcydentalizację kraju na ogromną skalę) i przeobrażenia w mentalności mieszkańców. Poszczególne studia ukazują różne aspekty przemian, ich sukcesy, ale też zahamowania i porażki, podobnie jak zmagania dzisiejszych Chin z dziedzictwem systemu komunistycznego.

Artykuły:

pdf ico Kronika wydarzeń w ChRL 1973–2011 » 
pdf ico Programowe dokumenty chińskie z okresu reform »
pdf ico Chinese Higher Education Since 1977 »


Chiny w XXI wieku. Perspektywy rozwoju

Praca zbiorowa wydana pod red. Waldemara J. Dziaka, Krzysztofa Gawlikowskiego i Małgorzaty Ławacz

CCAW Chiny w XXI wieku

Zbiór studiów "Chiny w XXI wieku. Perspektywy rozwoju" zawiera analizę głównych tendencji rozwoju Chin w różnych aspektach, przede wszystkim w sferze politycznej. Znani badacze tego kraju (z Polski, Stanów Zjednoczonych i ChRL) starają się odpowiedzieć na pytanie, czy Chiny zmierzają ku przyjęciu zachodniego modelu demokratycznego, co jest ostatnio przedmiotem ożywionych debat na Zachodzie. Przedstawione są także perspektywy przemian kulturowych, poszukiwanie swego miejsca przez Chiny na arenie międzynarodowej oraz polityka polska wobec Chin i jej zadania na przyszłość.

Artykuł:

pdf ico K. Gawlikowski „Perspektywy przemian w Chinach”

 

Sun Yat-sen: Trzy zasady ludu

Przekł. Agnieszka Łobacz, redakcja i opracowanie K. Gawlikowski i M. Ławacz
wyd. Sedno i SWPS, Warszawa 2014 (wrzesień), 286 str.

CCAW trzy zasady ludu

Jest to pierwszy w Polsce i jeden z nielicznych w świecie przekład programowego dzieła Sun Yat-sena (1866-1925), pierwszego prezydenta Republiki Chińskiej (1911-1912), założyciela Partii Narodowej (Kuomintangu) rządzącej Chinami (i Tajwanem) przez dziesięciolecia oraz jednego z najwybitniejszych w XX w. teoretyków politycznych tego kraju. Metaforycznie można by stwierdzić, że Chinami po dziś dzień rządzą w sferze duchowo-politycznej dwie trumny: Sun Yat-sena (z mauzoleum w Nankinie) i Mao Zedonga (z mauzoleum w Pekinie). Ta pierwsza obecnie wyraźnie dominuje, gdyż jeszcze przed śmiercią Mao wzbierająca fala społecznej krytyki polityki maoistowskiej odwoływała się głównie do interesów narodowych oraz idei narodowych. Deng Xiaoping demontując system koszarowego komunizmu Mao przebudowywał go zatem w duchu narodowym Sun Yat-sena, jako jedynej realnej alternatywy.

Dzisiejsza potęga Chin, ich fantastyczny rozwój i specyficzne jego drogi zostały w dużej mierze oparte na programie Sun Yat-sena. Ta książka prezentuje polityczny testament Suna (z 1924 r.). Przywódcy chińscy mieli także do dyspozycji jego publikowane wielekroć szczegółowe programy rozwojowe (rozbudowy portów, budowy sieci dróg ekspresowych oraz przemysłu samochodowego, sieci kolejowej z niezbędnym zapleczem produkcyjnym, itd.). Nawet niedawno ukończona budowa Tamy Trzech Przełomów na Jangcy z wielką elektrownia wodną jest realizacją idei Suna. Ale on także wytyczył podstawy systemu politycznego i drogi wyłaniania przywódców – funkcjonujące obecnie, zarysował wizję polityki zagranicznej Chin oraz ich miejsca w świecie, stosunku do dziedzictwa z odwoływaniem do konfucjańskich wartości, wychowania społeczeństwa w duchu narodowym, itp. Do jego podstawowego hasła „renesansu Chin" nawiązują wprost przywódcy chińscy, a oficjalnie deklarowany w Pekinie ustrój „demokracji konsultatywnej" też wywodzi się z inspiracji Suna. Bez znajomości tego dzieła trudno wręcz zrozumieć Chiny współczesne.

Pracę poprzedza nota biograficzna Suna (M. Ławacz) i studium o jego roli w historii Chin (K. Gawlikowskiego). Okładka nawiązuje do kuomintangowskich wydań tej pracy z białym słoneczkiem na niebieskim tle. Tekst został zaopatrzony w niezbędne objaśnienia. Wewnątrz, jak to jest przyjęte w publikacjach chińskich, jest także pomieszczona kaligrafia Suna (oddająca jego charakter).

pdf ico Księga Mistrza Suna SUNZI »

 

Polecane teksty

 

Chińskie media o nas

 

CKCh w chinskich mediach

Centrum Książki Chińskiej
(Xinhuanet,15.06.2016, Xu Chen)
http://news.xinhuanet.com/world/2016-06/15/c_129063375.htm

Wywiad z dr Ting-Yu Lee (Studia Azjatyckie i Uniwersytet SWPS)
(chinanews, 22.06.2016, Dawei Peng)
http://www.chinanews.com/gn/2016/06-22/7912896.shtml

Instytut Konfucjusza w Uniwersytecie SWPS
(xinhuanet,26.06.2016, Mei Han)
http://news.xinhuanet.com/politics/2016-06/26/c_1119114495.htm

Wywiad z  prof. Krzysztofem Gawlikowskim
(People’s daily, wywiad Prof. Gawlikowskiego,27.06.2016, Zengwei Li)
http://world.people.com.cn/n1/2016/0627/c1002-28479580.html

Strefa wideo

Chiny - nowa potęga

cykl debat panelowych i prelekcji o Chinach współczesnychJest to pierwsza od wielu lat prezentacja publiczna różnych problemów Chin współczesnych, ich relacji z Polską i światem.

prof. dr hab. Krzysztof Gawlikowski

   Nasz kanał na YouTube

Materiały CCAW

Blog popularnonaukowy 06-06-2016

Zapomniane karty z historii najnowszych stosunków polsko-chińskich

Choć Polska  leży daleko od Chin nasze związki wzajemne były o wiele bardziej znaczące dla Polski niż można by sądzić. W związku z planowaną wizytą Prezydenta ChRL Xi Jinpinga w...

Czytaj więcej

Centrum Cywilizacji Azji Wschodniej 03-06-2016

Charakter i dynamika „reform Deng Xiaopinga”

Przemiany zachodzące w Chinach od końca lat 70. XX w., umownie określane zazwyczaj jako „reformy Deng Xiaopinga”, doprowadziły do bardzo szybkiego rozwoju gospodarczego tego kraju i jego modernizacji w skali...

Czytaj więcej

Centrum Cywilizacji Azji Wschodniej 03-06-2016

Rok 1956: Chiny a polski Październik

25 lutego 1956 roku I sekretarz Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego, Nikita Chruszczow na XX zjeździe tej partii wygłosił swój bulwersujący tajny referat o działalności Stalina. Bezpośrednio nie odnosił...

Czytaj więcej

Centrum Cywilizacji Azji Wschodniej 02-06-2016

Miejsce Chin w bloku komunistycznym przed Październikiem 1956 roku

Perspektywa sześćdziesięciu lat, jakie upłynęły od wydarzeń październikowych w Polsce pozwala z dużym prawdopodobieństwem zrekonstruować stanowisko przywódców chińskich wobec wydarzeń, jakie miały miejsce w relacjach polsko-sowieckich przed i bezpośrednio po...

Czytaj więcej

Centrum Cywilizacji Azji Wschodniej 02-06-2016

Nowa polityka zagraniczna prezydenta Chin Xi Jinpinga

W współczesnym świecie wstrząsanym kryzysem gospodarczym, konfliktami i napięciami, stale rośnie rola regionu Azji i Pacyfiku. Dostrzegalna jest też coraz istotniejsza rola Chin jako mocarstwa wpływającego na kształt sytuacji w...

Czytaj więcej

Centrum Cywilizacji Azji Wschodniej 01-06-2016

ChRL a ruch reform w Polsce: z historii stosunków chińsko-polskich

Choć Polska leży daleko od Chin nasze związki wzajemne były o wiele bardziej znaczące dla Polski niż można by sądzić. W związku z planowaną wizytą Prezydenta ChRL Xi Jinpinga w...

Czytaj więcej