hr award color

poligon
Nauka i badania

 

Centrum BAdań Nad Gospodarką Kreatywną

 

 

 

 

 

Gospodarka/Branże kreatywne/Kreatywność to ciągły dialog
- jesteśmy po to by go umożliwiać

 

Budujemy silną platformę porozumienia i współpracy na rzecz rozwoju gospodarki kreatywnej rozpoznawalną w Polsce oraz na świecie. Naszym celem jest połączenie praktyków i teoretyków działających w dziedzinie kultury oraz gospodarki kreatywnej. Umożliwi to wspólną realizację inicjatyw badawczych oraz wdrożeniowych.

Czym jest gospodarka kreatywna?

W 2001 roku John Howkins wydał pracę zatytułowaną “The Creative Economy. How People make Money from Ideas”. Wykazał w nowatorski sposób jak łączą się ze sobą i przenikają wzajemnie gospodarka, kultura, technologie (w szczególności te najnowsze) oraz ludzka kreatywność.

cbgk mem

Kilka lat później, w 2008 roku, wyspecjalizowana agenda ONZ ds. handlu i rozwoju (UNCTAD) wydała raport pod tytułem „Creative Economy Report 2008: The Challenge of Assesing the Creative Economy: Toward Informed Policy – making”.

Wtedy właśnie do międzynarodowego obiegu naukowego trafiło pojęcie „gospodarki kreatywnej”, łączące w całość różne idee:

 • klasy kreatywnej,
 • miast kreatywnych,
 • przemysłów kultury,
 • sektora kreatywnego
 • oraz różnych rodzajów kreatywności.

Znaczenie gospodarki kreatywnej stale rośnie, przy czym podkreśla się, że obok funkcji sprzyjających społecznej inkluzywności, zróżnicowaniu kulturowemu i rozwojowi człowieka ma ona także ogromny potencjał warunkujący rozwój gospodarczy.

Według jednego z ostatnich raportów przygotowanych na zlecenie Komisji Europejskiej, sektory kreatywne stanowią 11,2% wszystkich prywatnych przedsiębiorstw oraz zatrudniają 7,5% wszystkich zatrudnionych, tworząc przy tym 5,3% wartości dodanej UE.

Misja Centrum Badań nad Gospodarką Kreatywną

„Chcemy łączyć ze sobą wszystkich kreatywnych, teoretyków i praktyków”.

cbgk logo

Pojęcie gospodarki kreatywnej i sektorów kreatywnych w literaturze naukowej jest stosunkowo świeże, podobnie jak uznanie tego obszaru gospodarki za odrębną, specyficzną sferę. Badania – szczególnie w Polsce – są wciąż nieliczne. Te zaś, które zostały zrealizowane, wymagają zdecydowanego pogłębienia w odniesieniu do wielu aspektów problemowego obszaru.

Dlatego Centrum Badań nad Gospodarką Kreatywną dąży do tego, aby być liderem w obszarze badań nad gospodarką kreatywną oraz ważnym partnerem naukowym na arenie polskiej i międzynarodowej.

Nie interesuje nas jednak tylko ujęcie teoretyczne. Chcemy nie tylko analizować rozwój gospodarki kreatywnej, ale także pobudzać jej rozwój w Polsce i Europie. Kreatywność to ciągły dialog - jesteśmy po to by był jak najbardziej efektywny. Chcemy łączyć ze sobą wszystkich kreatywnych i - wykorzystując efekt synergii - wypracowywać pozytywne rozwiązania. W tym celu współpracujemy z indywidualnymi osobami, oraz instytucjami zarówno sektora publicznego jak i prywatnego, komercyjnego oraz non-profit.

Jeśli działasz w tym sektorze i masz pomysł na innowację wdrożeniową albo na badania w tej dziedzinie, a nie wiesz, jak je zrealizować – skontaktuj się z nami.
Otrzymasz konkretne wsparcie.

Obszary działania

 • Sztuki performatywne
 • Sztuki wizualne
 • Dziedzictwo kulturowe
 • Gry video
 • Media
 • Design
 • Architektura
 • Reklama
 • Rynek książki
 • Rynek muzyki
 • Kinematografia

Partnerzy zewnętrzni Centrum

Wśród partnerów zewnętrznych Centrum Badań nad Gospodarką znajdują się m.in. European Parliament of Culture, Association of Cultural Economics International (Boston), ERICarts, University of Barcelona, Rotterdam University, Firma Platige Image, Millward-Brown, Radio TOK FM, Planeta-Junior, Orange Polska, PKO BP, Zachodnia Izba Gospodarcza we Wrocławiu, KAYAX.

Pracownicy

258 dorota ilczuk

prof. dr hab.

Dorota Ilczuk

kierownik Centrum
ekonomistka, teoretyk zarządzania w kulturze i przemysłach kreatywnychz założycielka i wieloletni prezes fundacji Pro Cultura

sstano

dr

Sylwia Stano

zastępca kierownik Centrum
literaturoznawca i kulturoznawca, bada nowe technologie i ich wpływ na rozwój rynku książki, założycielka Bibliocreatio

Współpracownicy


Anna Karpińska
Katarzyna Skopiec
dr Barbara Geniusz
dr Katarzyna Plebańczyk
Ewa Gruszka
Antoni Rosochacki
Stanisław Trzciński
Wojciech Walczak

Miejsce

Uniwersytet SWPS w Warszawie
ul. Chodakowska 19/31

Kontakt

Anna Karpińska
karpinska.ann@gmail.com
tel. 602 199 219
Katarzyna Skopiec
kobuchowicz-skopiec@st.swps.edu.pl
tel 661 331 800