hr award color

poligon
Nauka i badania

Centrum prowadzi badania naukowe w zakresie ekonomicznych, finansowych i zarządczych prawidłowości powstawania, zachowania, upamiętniania i funkcjonowania miejsc pamięci na świecie, gromadzi i analizuje najlepsze praktyki zarządzania, diagnozuje potrzeby finansowo-organizacyjne, opracowuje mierniki efektywności funkcjonowania różnorodnych miejsc pamięci na świecie, buduje międzysektorowy networking branży organizując seminaria i konferencje, bada i upowszechnia standardy zarządzania i upamiętniania wypracowane w Polsce zgodnie z postanowieniami Memorandum z Wannsee.

english website

IDEA

Miejsca pamięci służą nam wszystkim jako ostrzeżenie i lekcja przed strasznymi zbrodniami totalitaryzmów. Jednak, żeby to ostrzeżenie było słyszalne i czytelne, miejsca te muszą być zachowane, muszą funkcjonować i edukować. Dla zabezpieczenia tych ogromnych wartości społecznych potrzebne są znaczące nakłady. Większość miejsc pamięci boryka się z poważnymi problemami natury organizacyjno-finansowej, choć niektóre coraz efektywniej realizują swoją misję społeczną wytyczając standardy w zakresie zarządzania, fundrisingu i upamiętniania.

Zadaniem Centrum jest stworzenie naukowej doktryny ekonomiki miejsc pamięci, która będzie zestawem najlepszych praktyk i mierników efektywności w zakresie ekonomicznych, finansowych i zarządczych aspektów powstawania, zachowania, upamiętniania i funkcjonowania miejsc pamięci.

dr hab. Adam Szpaderski, prof. Uniwersytetu SWPS

Kadra oraz stali współpracownicy

258 adam szpaderski biel

dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS

Adam Szpaderski

kierownik Centrum Badań nad Ekonomiką Miejsc Pamięci


biogram »

cywinski piotr

dr

Piotr M. A. Cywiński

historyk, główny ekspert Centrum, dyrektor Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu

bachman2

prof. dr hab.

Klaus Bachmann

politolog, historyk, specjalizuje się w problematyce z zakresu integracji europejskiej, sprawiedliwości w czasach transformacji, a także ruchów totalitarnych
biogram »

258 jacek kastelaniec

 

Jacek Kastelaniec

senior advisor Światowego Kongresu Żydów, współtwórca i wieloletni dyrektor generalny Fundacji Auschwitz-Birkenau

Znalezione obrazy dla zapytania mirosław filiciak

dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS

Mirosław Filiciak

medioznawca, zajmuje się wpływem mediów cyfrowych na uczestnictwo w kulturze
biogram »

robert kunczt

dr

Robert Kunczt

prawnik, wykładowca na University of the Incarnate Word (USA), specjalizuje się m.in. w zakresie problematyki praw człowieka, systemu sprawiedliwości, organizacji międzynarodowych i praworządności

258 christopher neck

prof.

Christopher P. Neck

profesor zarządzania na Arizona State University (USA), specjalizuje się m.in. w problematyce przywództwa, zachowaniach organizacyjnych, procesach decyzyjnych w zespołach

 

Program badawczy

Głównym zadaniem Centrum Badań nad Ekonomiką Miejsc Pamięci jest stworzenie naukowej doktryny ekonomiki miejsc pamięci, która dzięki współpracy z liderami środowiska – instytucjami państwowymi, dyrektorami, fundraiserami, donatorami i kustoszami – będzie zestawem najlepszych praktyk i mierników efektywności w zakresie ekonomicznych, finansowych i zarządczych aspektów powstawania, zachowania, upamiętniania i funkcjonowania miejsc pamięci.

W tym celu planujemy przeprowadzenie międzynarodowych badań porównawczych w miejscach pamięci po byłych, niemieckich nazistowskich obozach koncentracyjnych, ośrodkach zagłady i największych miejscach masowych egzekucji w takich krajach jak Austria, Belgia, Białoruś, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Dania, Estonia, Francja, Holandia, Litwa, Łotwa, Macedonia, Niemcy, Norwegia, Polska, Rosja, Serbia, Słowacja, Słowenia, Ukraina, Węgry i Włochy. W dalszej kolejności badania będą etapami rozszerzane na inne miejsca pamięci na całym świecie.

Partnerzy

logotypy szpadreski2

Komitet Programowy

 • dr Piotr M. A. Cywiński - przewodniczący
  Dyrektor Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu, Prezes Zarządu Fundacji Auschwitz-Birkenau oraz Główny Ekspert Centrum Badań nad Ekonomiką Miejsc Pamięci Uniwersytetu SWPS
 • Janusz Barszcz
  Dyrektor Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy
 • dr Tomasz Kranz
  Dyrektor Państwowego Muzeum na Majdanku, Muzeum – Miejsca Pamięci w Bełżcu oraz Muzeum Byłego Obozu Zagłady w Sobiborze
 • Piotr Tarnowski
  Dyrektor Muzeum Stutthof w Sztutowie oraz Muzeum Piaśnickiego w Wejherowie
 • dr Anna Ziółkowska
  Dyrektor Muzeum Martyrologicznego w Żabikowie oraz Dyrektor Muzeum Byłego Niemieckiego Obozu Zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem
 • dr hab. Adam Szpaderski, prof. Uniwersytetu SWPS - sekretarz
  Kierownik Centrum Badań nad Ekonomiką Miejsc Pamięci Uniwersytetu SWPS

Networking

I Panel Ekspercki Ekonomiki Miejsc Pamięci

16 kwietnia 2018 r. w murach Uniwersytetu SWPS odbył się I Panel Ekspercki Ekonomiki Miejsc Pamięci

 DSC9459

 

Centrum w mediach

 • Center for Research on the Economics of Memorial Sites.
  Interview with Adam Szpaderski by Paweł Sawicki. Memoria. 2018, no 5, pp. 24-27:
  https://joom.ag/30eY/p24

memoria ENG

 • Centrum Badań nad Ekonomiką Miejsc Pamięci.
  Wywiad z Adamem Szpaderskim przeprowadził Paweł Sawicki. Memoria. 2018, nr 5, s. 24-27:
  https://joom.ag/rCCY/p24

memoria PL

Lokalizacja

Uniwersytet SWPS
ul. Chodakowska 19/31
03-815 Warszawa
pok. 103 (I piętro)

Kontakt

Centrum Badań nad Ekonomiką Miejsc Pamięci
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
tel. 691 780 930
e-mail: memorials@swps.edu.pl