hr award color

poligon
Nauka i badania

Acta Sueco-Polonica” to czasopismo naukowe założone 1993 roku w na Uniwersytecie w Uppsali, a 2006 r. wydawane przez naszą uczelnię. Tematyka obejmuje najrozmaitsze aspekty stosunków polsko-skandynawskich w dziedzinie kultury, języka i historii oraz prezentuje dokonania badawcze w tym zakresie powstałe w Skandynawii, Polsce i Europie.

Z ziemi szwedzkiej... do Polski

Czasopismo naukowe Acta Sueco-Polonica założyli w roku 1993 uczestnicy seminarium kultury i historii Polski, istniejącego na Uniwersytecie Uppsalskim w ramach Centrum Badania Wieloetniczności (Centrum för multietnisk forskning). Redaktorem naczelnym czasopisma oraz wydawanej równolegle serii książkowej był od chwili ich powstania profesor Uniwersytetu Uppsalskiego Andrzej Nils Uggla.

W dniu 17 marca 2006 roku, w czasie uroczystej inauguracji działania Instytutu Filologii Skandynawskiej w SWPS w Warszawie (obecnie na Uniwersytecie SWPS w Warszawie), profesor Uggla przekazał zarówno czasopismo, jak serię książkową, naszej uczelni, co przyjęliśmy z wielką wdzięcznością. Od numeru 14 poczynając, Acta Sueco-Polonica oraz seria książkowa ukazują się zatem w Warszawie.

Redakcja

 

Redaktorzy naczelni

 • Witold Maciejewski
 • Lech Sokół

Sekretarz redakcji

 • Paulina Rosińska
 • Agnieszka Stróżyk

Komitet redakcyjny

 • Anders Bodegård (tłumacz literatury polskiej na język szwedzki)
 • Jerzy Bralczyk (Uniwersytet SWPS)
 • Michał Bron (Södertörns högskola, Sztokholm)
 • Piotr Bukowski (Uniwersytet Jagielloński)
 • Hieronim Chojnacki (Uniwersytet Gdański)
 • Magdalena Domeradzka (Uniwersytet SWPS)
 • Barbara Gawrońska (Uniwersytet Agder, Kristiansand)
 • Kristian Gerner (Uniwersytet w Lundzie, prof. emeritus)
 • Włodzimierz Gruszczyński (Uniwersytet SWPS)
 • Lars Kleberg (Söderstörns högskola, Sztokholm, prof. emeritus)
 • Lennart Larsson (Uniwersytet w Uppsali)
 • Tadeusz Szczepański (Uniwersytet SWPS)
 • Egil Törnqvist (Uniwersytet w Amsterdamie, prof. emeritus)

Acta sueco polonica2Czasopismo „Acta-Sueco Polonica” umieszczone jest na liście "C" w klasyfikacji czasopism naukowych
i przyznanych zostało mu 10 punktów.

Dla autorów

Acta Sueco-Polonica od nr 14 wydaje Katedra Skandynawistyki Uniwersytetu SWPS w Warszawie. Pismo ukazuje się z reguły raz do roku i publikuje artykuły oraz recenzje w języku angielskim, polskim i szwedzkim. Redakcja przyjmuje teksty wyłącznie w formie elektronicznej.

Acta Sueco-Polonica są czasopismem recenzowanym.

Peer Revievers

 • Piotr Bukowski, Uniwersytet Jagielloński
 • Lars-Olof Delsing, Lunds universitet
 • Jan Dlask, Univerzita Karlova v Praze
 • Magdalena Domeradzka, Uniwersytet SWPS
 • Barbara Gawrońska, Universitet i Agder
 • Wiesław Godzic, Uniwersytet SWPS
 • Ewa Gruszczyńska, Uniwersytet Warszawski
 • Włodzimierz Gruszczyński, Uniwersytet SWPS
 • Andrzej Hejmej, Uniwersytet Jagielloński
 • Krzysztof Hejwowski, Uniwersytet Warszawski
 • Anna Malin Karlsson, Uppsala universitet
 • Lars Kleberg, emeritus, Södertörns högskola
 • Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
 • Håkan Landqvist, Mälardalens högskola
 • Jakub Morawiec, Uniwersytet Śląski
 • Ewa Niewiarowska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
 • Sylwia Schab, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
 • Maria Sibińska, Uniwersytet Gdański
 • Dominika Skrzypek, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
 • Magdalena Słyk, Uppsala universitet
 • Per Stam, Stockholms universitet
 • Grażyna Szelągowska, Uniwersytet Warszawski
 • Tadeusz Szczepański, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Uniwersytet Wrocławski
 • Grażyna Szewczyk, Uniwersytet Śląski
 • Katarzyna Szewczyk-Haake, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
 • Ewa Teodorowicz Hellman, Stockholms universitet
 • Barbara Törnqvist-Plewa, Lunds universitet
 • Dorota Tubielewicz Mattson, Lunds universitet
 • Jörgen Veisland, Uniwersytet Gdański
 • Magdalena Wasilewska-Chmura, Uniwersytet Jagielloński

Objętość i format artykułu

Około 10 stron czcionką Times New Roman 12, odstęp 1.5
Abstrakt w języku angielskim: około 100 słów w formacie jak wyżej
Tytuł artykułu w języku angielskim (jeśli artykuł został napisany po polsku albo szwedzku)

Objętość i format recenzji

 • około 3 stron czcionką Times New Roman 12, odstęp 1.5

Przypisy i wykaz bibliograficzny

W tekście należy w miarę możliwości stosować system harvardzki. W wykazie bibliograficznym na końcu tekstu cytowane dzieła podawane są w kolejności alfabetycznej i według poniższego wzoru:

Książki:
Bäckström, P. (2003). Aska, Tomhet & Eld. Outsiderproblematiken hos Bruno K. Öijer. Ellerströms. Lund.

Jeśli podawane są dwa lub więcej dzieł tego samego autora wydanych w tym samym roku, do daty wydania należy dodać litery a, b, c... np. (Bäckström, 2003a, s.7)

Artykuły w czasopismach:
Kempe, J. (1987). Modersmord och vuxenprövning. Ord & Bild nr 1. s. 3-12.

Do artykułu/recenzji należy dołączyć

 • Notę afiliacyjną
  Stanowisko, dziedzina, jednostka uczelni
 • Wypełnione oświadczenie o udzieleniu licencji >>

Dostarczenie dokumentów

Po przyjęciu artykułu/recenzji do druku oświadczenie o udzieleniu licencji należy przesłac na adres redakcji.

Adres redakcji

Acta Sueco-Polonica
Katedra Skandynawistyki
Uniwersytet SWPS
ul. Chodakowska 19/31
03-815 Warszawa

Kontakt

Paulina Rosińska sekretarz redakcji
e-mail: Paulina.Rosinska@swps.edu.pl
Agnieszka Stróżyk sekretarz redakcji
e-mail: Agnieszka.Strozyk@swps.edu.pl


Dotychczasowe numery

PDF icon25px  Acta Sueco-Polonica nr 19 (2013) »

PDF icon25px  Acta Sueco-Polonica nr 18 (2012) »

PDF icon25px Acta Sueco-Polonica nr 17 (2012)/Kultura Popularna nr 2 (32/2012) »

PDF icon25px Acta Sueco-Polonica nr 16 (2010) »

PDF icon25px Acta Sueco-Polonica nr 15 (2008-2009) »

PDF icon25px Acta Sueco-Polonica nr 14 (2006-2007) »

Czasopisma naukowe

Azja–Pacyfik: Społeczeństwo–Polityka–Gospodarka

Region Azji i Pacyfiku odgrywa coraz większą rolę w gospodarce i polityce światowej, a w rezultacie centrum światowej gospodarki powoli, acz zauważalnie, przenosi się znad Atlantyku nad Pacyfik. Dla Zachodu...

Czytaj więcej

Themis Polska Nova

„Themis Polska Nova” to przedsięwzięcie wydawnicze Wydziału Prawa SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego. Redakcja postrzega je jako czasopismo prawnicze dostępne dla wszystkich autorów i obejmujące swoim zasięgiem rzeczowym cały system prawny. Chcielibyśmy...

Czytaj więcej

Kultura Popularna

„Kultura Popularna” to recenzowany kwartalnik naukowy wydawany nieprzerwanie od 2002 roku pod redakcją medioznawcy prof. dr. hab. Wiesława Godzica. Celem naukowym czasopisma jest analiza kultury codzienności, nowych technologii, sztuki współczesnej...

Czytaj więcej

Acta Sueco-Polonica

„Acta Sueco-Polonica” to czasopismo naukowe założone 1993 roku w na Uniwersytecie w Uppsali, a 2006 r. wydawane przez naszą uczelnię. Tematyka obejmuje najrozmaitsze aspekty stosunków polsko-skandynawskich w dziedzinie kultury, języka i...

Czytaj więcej