hr award color

poligon
Nauka i badania

Biuro ds. Badań Baukowych jest centralną jednostką administracyjną Uniwersytetu SWPS wspierającą działalność badawczą pracowników naukowych uczelni. Koordynuje krajowe i międzynarodowe programy naukowe oraz badania i projekty rozwojowe realizowane w ramach dotacji statutowej.

14projektów międzynarodowych na kwotę ponad 5 mln zł
4projekty wdrożeniowe z NCBiR na kwotę prawie 2 mln zł
86grantów z NCN na kwotę ponad 29 mln zł
300projektów badawczych rocznie
5.miejsce w kraju wśród grantobiorców NCN

 

Zakres działalności

Informacje o programach i konkursach

Biuro zajmuje się upowszechnianiem informacji o strukturze i celach krajowych i międzynarodowych programów badawczych oraz źródłach finansowania działalności badawczej.

Przygotowywanie wniosków

Pracownicy biura udzielają naukowcom Uniwersytetu SWPS wsparcia administracyjnego i merytorycznego w przygotowaniu wniosków. Pomagają w poszukiwaniu partnerów i tworzeniu konsorcjów naukowych oraz przygotowaniu polskich zespołów do podejmowania roli koordynatorów międzynarodowych konsorcjów badawczych.

Zarządzanie i administrowanie projektami

Specjaliści z Biura ds. Badań Naukowych pomagają pracownikom uczelni w zarządzaniu i administrowaniu projektami przyjętymi do realizacji. Zamjują się gromadzeniem informacji o zgłaszanych wnioskach i realizowanych projektach. Opracowują raporty i statystyki na temat udziału pracowników Uniwersytetu SWPS w projektach badawczych.

Seminaria i szkolenia

Biuro organizuje seminaria i szkolenia poświęcone praktycznym aspektom zarządzania projektami badawczymi i wymianie dotychczasowych doświadczeń w tym zakresie.

Baza projektów naukowych

W 2015 roku naukowcy z Uniwersytetu SWPS realizowali 335 krajowych i zagranicznych projektów badawczych na kwotę ponad 32,5 mln zł. Więcej informacji o projektach » 

 

Kontakt

Biuro ds. Badań Naukowych

Dyrektor

Zastępca Dyrektora

Projekty międzynarodowe

Projekty krajowe

Działalnośc statutowa

Lokalizacja

 • ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa
  pokoje 408, 409, 410
 • Godziny pracy
  poniedziałek-piątek: 9.00-16.00

Wydziały w Katowicach i Wrocławiu 

Lokalizacja

 • ul. Ostrowskiego 30b, 53-238 Wrocław
  pokój 42
 • Godziny pracy
  poniedziałek-piątek: 9.00-15.00