hr award color

poligon
Katowice

Na katowickim wydziale Uniwersytetu SWPS działa Samorząd Studencki oraz liczne koła naukowe zajmujące się działalnością badawczą i popularyzatorską. Reprezentaci kół naukowych uczestniczą w ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach naukowych.

KAT SAMORZAD1

SAMORZĄD STUDENTÓW W KATOWICACH

Głównym celem katowickiego Samorządu jest integracja środowiska studenckiego, promocja działań studenckich, a także reprezentowanie interesów studenckich w kontaktach z władzami wydziału. 

Samorząd Studentów w ramach prac w komisji stypendialnej bierze również aktywny udział w przyznawaniu stypendiów socjalnych.

Kontakt: samorzad.katowice@swps.edu.plstrona na FB »
KAT Corpusculum consili

KOŁO NAUKOWE CORPUSCULUM CONSILII

Interesująca nas tematyka obejmuje problematykę psychologii klinicznej, społecznej oraz zdrowia. Nasza działalność naukowa koncentruje się głównie wokół aspektów cielesności – obrazu ciała, psychologii jedzenia (zaburzenia odżywania, nadwaga i otyłość) oraz szeroko pojętej problematyki żywienia. 

Opiekunem naukowym koła jest dr hab. Anna Brytek-Matera – specjalistka w zakresie zaburzeń odżywiania.

Kontakt: consilii@swps.edu.plstrona www »
KAT KN Katoflow

KOŁO NAUKOWE Katoflow

Poprzez swoją działalność chcemy wydobyć niecodzienność z codziennego dnia i jednocześnie przypomnieć, że szczęśliwym jest ten, kto chce nim być. W ramach działalności naukowej pogłębiamy wiedzę z zakresu psychologii pozytywnej wśród członków koła oraz popularyzujemy tę dziedzinę wśród wszystkich zainteresowanych. 

Jednocześnie staramy się poznać sposoby i metody, umożliwiające wykorzystanie tej wiedzy w praktyce. Wyniki swoich prac prezentujemy na ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach tematycznych.

Opiekunem naukowym koła jest mgr Beata Wolffigiel.

Kontakt: nkacprzyk@st.swps.edu.pl, strona na FB »
KAT KN Criminal Cases

KOŁO NAUKOWE CRIMINAL CASES

Działalność koła skupia się głównie na problematyce psychologicznego funkcjonowania społeczności, które weszły w konflikt z prawem lub znajdują się w grupie ryzyka. Interesują nas nie tylko aspekty teoretyczne tego zagadnienia, ale przede wszystkim praktyka.

Opiekunem naukowym koła jest podinsp. dr Bogdan Lach, psycholog, profiler policyjny, rozwijający swoją metodę profilowania od 1996 r.

Kontakt: neuropsyche@swps.edu.plstrona na FB »
spacer kolezanki

Koło Naukowe Psychologii Zachowań Społecznych

Członkowie Koła badają społeczne aspekty ludzkiego zachowania. Interesuje nas zarówno ciemna strona osobowości - działania krzywdzące, zawiść czy zazdrość, jak i ta jaśniejsza – pomaganie innym, altruizm, rola motywacji i produktywność. Prowadzimy wspólne badania, a nasza działalność wykracza poza progi Uczelni. Wyniki będziemy prezentować na krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych, co pozwoli na wymianę myśli ze studentami i naukowcami z całego świata.
Opiekunem koła jest dr hab. Agata Chudzicka-Czupała i dr Damian Grabowski

Kontakt: albertpolak@gmail.comstrona na FB »