hr award color

poligon
Katowice

 

Wydział Zamiejscowy w Katowicach został utworzony w 2010 roku – szybko stał się ważnym ośrodkiem studiów psychologicznych na Śląsku, oferującym praktyczną ścieżkę kształcenia oraz perspektywy rozwoju naukowego. Wydział prowadzi studia na kierunkach psychologia, psychodietetyka i psychokryminalistyka oraz studia podyplomowe.

pamperki
biret
pracownicy
eureka
hajs
949studentów
553absolwentów
122pracowników dydaktycznych
5projekty badawcze realizowane w 2017 r.
2miliony zł na projekty badawcze w 2017 r.

 

Władze wydziału

258 Katarzyna Popiolek

dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS

Katarzyna Popiołek

Dziekan
katarzyna.popiolek@swps.edu.pl

BIOGRAM »

258 zofia Dolega

dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS

Zofia Dołęga

Prodziekan
zdolega@swps.edu.pl

BIOGRAM »

258 boryslaw paulewicz

dr

Borysław Paulewicz

Pełnomocnik ds. Nauki
bpaulewicz@swps.edu.pl

258 malgorarzata wojcik

dr

Małgorzata Wójcik

Pełnomocnik ds. Centrum Języków Obcych
malgorzata.wojcik@swps.edu.pl

Dydaktyka

Wydział prowadzi studia psychologiczne oparte na nowoczesnych programach kształcenia. Oferuje ciekawe ścieżki i specjalności, w tym nowo powstałą psychologię sądową. Kształci nie tylko trenerów, lecz także psychologów klinicznych, którzy zdobywają wiedzę na temat metod terapii zaburzeń psychicznych. Przygotowuje też psychologów do pracy w biznesie i organizacjach sektora publicznego oraz pozarządowego, a studenci uczą się podejmować interwencje w społecznościach lokalnych, poznają psychologiczne mechanizmy rządzące coachingiem, marketingiem i PR.

Dwa lata temu wydział uruchomił interdyscyplinarne studia z psychokryminalistyki, łączące wiedzę i umiejętności z pięciu dziedzin: psychologii, kryminalistyki, prawa, socjologii i pedagogiki.  W tym roku kandydaci mają do wyboru kolejny interdyscyplinarny kierunek: Psychodietetyka – trener zdrowego stylu życia. To studia z zakresu psychologii, nauk o zdrowiu i kultury fizycznej. Kierunek jest niezwykle aktualny z uwagi na wzrastającą masowo liczbę problemów wynikających z niewłaściwego odżywiania, mającego podłoże nie tylko biologiczne, lecz także psychologiczne i społeczne.

Studia na najwyższym poziomie

W rankingu „Perspektyw” wraz z dwoma wiodącymi ośrodkami edukacyjnymi w Polsce – Uniwersytetem Warszawskim i Uniwersytetem Jagiellońskim – uczelnia otwiera listę najlepszych szkół wyższych w kraju prowadzących studia jednolite magisterskie na kierunku psychologia. Więcej informacji »

Pozytywna ocena PKA

Studia psychologiczne na Wydziale Zamiejscowym w Katowicach otrzymały pozytywną opinię Polskiej Komisji Akredytacyjnej nadzorującej proces kształcenia na wszystkich uczelniach w kraju. Wyróżniono współpracę wydziału z otoczeniem społeczno-gospodarczym i kulturalnym, działania na rzecz dla lokalnej społeczności oraz udział przedstawicieli firm i instytucji w procesie udoskonalania programów nauczania. Więcej informacji »

Jedyna psychologia I stopnia na Śląsku

Wydział Zamiejscowy w Katowicach jako pierwszy na Śląsku otrzymał uprawnienia do prowadzenia studiów I stopnia na kierunku psychologia. Kierunek otrzymał pozytywną opinię Polskiej Komisji Akredytacyjnej – wysoko oceniono zarówno autorski program kształcenia oraz wyspecjalizowaną kadrę naukowo-dydaktyczną, jak i odpowiednią infrastrukturę wydziału.

Eksperci z doświadczeniem zawodowym

Studenci uczą się od specjalistów, którzy łączą pracę naukową z praktyką zawodową. Zajęcia prowadzą m.in. prof. Augustyn Bańka – badacz wpływu środowiska na człowieka, prof. Józef Krzysztof Gierowski – specjalista psychiatrii i prawa, prof. Ryszard Stocki – psycholog organizacji i zarządzania, dr hab. Danuta Rode – ekspert w dziedzinie psychologii klinicznej i sądowej, dr hab. Anna Brytek-Matera – ekspert w zakresie zaburzeń odżywiania, dr Bogdan Lach – psycholog śledczy, profiler, oraz dr Beata Kozak – trener i coach, pracująca dla międzynarodowych korporacji, dr Anna Hełka – psycholog biznesu, dr Damian Grabowski – psycholog pracy, dr hab. Agata Chudzicka-Czupała – specjalistka w zakresie psychologii pracy i organizacji oraz psycholog społeczny.

Specjalizacja w psychologii klinicznej

Wydział jest jedyną jednostką na Śląsku posiadającą uprawnienia do prowadzenia specjalizacji w psychologii klinicznej dla magistrów psychologii, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie uzyskiwania tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia.

Nauka i badania

Od początku swej działalności wydział łączy nowoczesną dydaktykę z badaniami naukowymi spełniającymi wysokie standardy, koncentrującymi się w dużej mierze wokół spraw ważnych dla mieszkańców Śląska. Za pracę na rzecz lokalnej społeczności dziekan Katarzyna Popiołek – uznana za jedną z najbardziej wpływowych kobiet Śląska – została uhonorowana platynowym laurem „Pro Publico Bono”, przyznawanym przez Regionalną Izbe Gospodarczą.

Projekty społecznie użyteczne

Naukowcy z katowickiego wydziału przeanalizowali problem przymusowego wysiedlenia mieszkańców niektórych ulic z dzielnicy Bytom-Karb. Otrzymali także dofinansowanie z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na realizację projektu Interwencja Edukacyjna „Bliżej”, w ramach którego opracowali działania niwelujące rówieśniczą dyskryminację w gimnazjach.

Z kolei dzięki wsparciu Fundacji na rzecz Nauki Polskiej zaprosili uczniów i studentów do zbadania rzeczywistości szkolnej – projekt INKLA pokazał młodym ludziom, że badania nauk społecznych mogą mieć bezpośrednie przełożenie na poprawę życia codziennego, oraz że każdy może mieć wpływ na zmianę swojego otoczenia. Baza projektów »

Pracownia Badań Jakościowych

QualLab to profesjonalna pracownia do przeprowadzania wywiadów indywidualnych i grupowych, konsultacji społecznych, obserwacji oraz badań diagnostycznych.

Pomieszczenie obserwacyjne z lustrem fenickim oraz stanowiska badawcze wyposażone w laptopy z nowoczesnym oprogramowaniem do analizy danych jakościowych umożliwiają naukowcom z wydziału realizację badań z zakresu psychologii społecznej, ekonomicznej, klinicznej i zdrowia. Więcej informacj »

 

Kontakty

Dziekanat

Uniwersytet SWPS, Wydział Zamiejscowy w Katowicach
ul. Techników 9, 40-326 Katowice, pok. 010, 011

Godziny pracy

  • poniedziałki: 8.30-13.00
  • wtorki, niedziele: nieczynne
  • środy, czwartki: 8.30-13.00
  • piątki: 12.00-16.00
  • soboty: 9.00-15.00

Sekretariat Dziekana

Uniwersytet SWPS, Wydział Zamiejscowy w Katowicach
ul. Techników 9, 40-326 Katowice, pok. 008

Godziny pracy

  • poniedziałki-piątki: 10.00-16.00
  • soboty, niedziele: nieczynne